English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7501. Der blev startet en ændring af pakke %1(%2) tilstand fra %3(%4) til %5(%6)
7502. Forsøg den valgte handling igen.
7503. Denne handling understøttes ikke af afhængige klienter.
7504. Der kan ikke angives både '%1' og '%2'
7505. Det blev forsøgt at gå til placeringen før begyndelsen af streamen.
7506. Der blev ikke fundet nogen filer.
7507. Anmodningen blev afslået.
7508. LinkedList-noden hører ikke til den aktuelle LinkedList.
7509. Windows har kontrolleret disken.
7510. Den anmodede session er ikke konfigureret til at tillade fjernstyring.
7511. Windows befinder sig i beskedperioden.
7512. Billedformatet blev ikke genkendt.
7513. En numerisk egenskab (%1) fra samlingen (%2) har værdien (%3), som ligger uden for det gyldige område (%4).%5
7514. Meddelelsesressourcen er til stede, men meddelelsen kan ikke findes i streng- eller meddelelsestabellen
7515. Windows Media Player kan ikke afspille nogen elementer på afspilningslisten. Hvis du vil finde oplysninger om problemet, skal du klikke på fanen Aktuel afspilning. Klik derefter på ikonet ved siden af hver fil på listeruden.
7516. Der er ikke noget programinstallationsdataobjekt i Active Directory.
7517. PNG-bitdybde understøttes ikke.
7518. Allokerer plads i registreringsdatabasen Ledig plads: [1]
7519. Det manglende ExitPoint %2 blev oprettet på serveren %3.
7520. Der blev leveret en ugyldig ObjRef til 'X'.
7521. Denne handling er ikke tilladt på onlinepakker. Pakken skal være offline.
7522. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at licenspakken er ugyldig.
7523. CRM-logfilen blev oprindeligt oprettet med et andet program-id. Filen er opdateret med det aktuelle program-id. Hvis denne advarsel vises, efter at CRM-logfilen er omdøbt, skal der ikke udføres yderligere handlinger. %1
7524. Systemet kunne ikke gå i slumretilstand
7525. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre anmodningen.
7526. Allokering af metadata: Ikke alle kopier af metadata på diskenheden %2 kunne skrives. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
7527. Transaktionen eller transaktionerne kan ikke gendannes.
7528. Den globale variabel eller parameter '%1' kan ikke defineres mere end én gang med den samme importrækkefølge.
7529. En relationsparameter er ugyldig.
7530. CR skal efterfølges af LF
7531. Uoverensstemmelse mellem parameterantal.
7532. Remote Access Connection Manager kunne ikke starte, fordi den ikke kunne oprette delt filtilknytning. Prøv at genstarte tjenesten Remote Access Connection Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren. %1
7533. Det vises i sidefilen, når computeren går ned.
7534. Sikkerheden på loggen og dens beholdere er inkonsekvent.
7535. Gammelt format eller ugyldig type-DLL.
7536. Operation Pending
7537. Det blev forsøgt at oprette et kendt objekt af typen 'Typenavn'. Kendte objekter skal være afledt af klassen MarshalByRefObject.
7538. DHCPV6-området er fyldt
7539. Fjernelse mislykkedes med fejl: %1!d!
7540. Samlingen under %1 kunne ikke installeres, fordi manifestet mangler.
7541. Du har ikke tilladelse til at åbne filen. Kontakt udbyderen af indholdet for at få hjælp.
7542. BITS har slettet nogle af de overførte fejl, fordi de var ufuldstændige.
7543. Aflastning af TCP-hardwarekontrolsum er aktiveret
7544. Aktiver konfiguration af fjernkommunikation
7545. Administrer pro&videre...
7546. Der opstod en fejl ved oprettelse af en midlertidig fil, der er nødvendig for at fuldføre installationen.{{ Mappe: [3]. Systemfejlkode: [2]}}
7547. Hjælp til QC-lyttefunktion
7548. NTFS RECOVER mislykkedes.
7549. ASR-handlingen (Automated System Recovery) før genoprettelse kunne ikke gennemføres.
7550. Indstiller mappen %1 til ikke at komprimere nye filer
7551. Tjenesten %1 stopper
7552. Meddelelsesnavnet %1 blev tilføjet.
7553. Udskrivning af dokumentet mislykkedes, fordi brugeren ikke har de nødvendige rettigheder.
7554. En indholdsscanning er udført på %2.
7555. Der kan ikke findes et anførselstegn, der passer til tegnet 'X'.
7556. Der blev foretaget et forsøg på at nulstille et PCR-register, som kræver et område og en områdeparameter, som ikke er en del af transporten af kommandoen.
7557. [SC] %1 LYKKEDES
7558. Komprimering er deaktiveret for denne diskenhed.
7559. Anmodningen skal behandles af stackoverløbskoden.
7560. Denne diskenhed har navnet %1.
7561. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret en fejl under læsning af konfigurationsdata fra filen '%1', linjenummer '%2'. Fejlmeddelelse: '%3'. Funktionen deaktiveres. Du kan løse problemet ved at rette konfigurationsfilen og sende ændringerne igen. Funktionen aktiveres igen, hvis konfigurationen er korrekt. Fejlnummeret vises i datafeltet.
7562. Klienten kunne ikke godkende svaret på grund af en netlogonfejl.
7563. Providerens cache er beskadiget.
7564. De angivne arrays skal have det samme antal dimensioner.
7565. bad switch yylook
7566. Fjernede alle URL-adresser fra URL-adressegruppen %1.
7567. En nøgle må ikke være null.
7568. %1:TLI-fejl %2!d!
7569. Der mangler et kontroltegn.
7570. 'Lad ikke adgangskoden udløbe' - Deaktiveret
7571. Adgangskoden er udløbet.
7572. Udtrykket er ikke et gyldigt match-mønster.
7573. Denne hurtigtast (hotkey) er allerede registreret.
7574. Der blev ikke sendt en AddJob-meddelelse.
7575. Det angivne medienavn er ugyldigt.
7576. Intel 82443GX with AGP
7577. Der er for mange nulstillinger i sikkerhedsgendannelsen.
7578. Der opstod et problem med fjernelsen af registreringen af kulturen 'X'. Filen er muligvis i brug, eller du har ikke de nødvendige rettigheder.
7579. There are no more images.
7580. Grænsen for det maksimale antal kørselsforsøg for en session (start) er nået. Den næste kørsel vil blive forsøgt, efter maskinen er genstartet.
7581. Metoden 'Metodenavn' blev ikke fundet.
7582. Meddelelser til søgeområdet %2 blev genaktiveret. Hændelseslogfilens grænse for dette søgeområde blev overskredet. Der vil ikke blive sendt flere hændelser i en time. %1
7583. Servercertifikatet for forekomsten '%1' er udløbet eller er endnu ikke gyldigt.
7584. Ingen poster fundet for en given DNS-forespørgsel.
7585. Systempartitionen må ikke formateres.
7586. The SMTP server is invalid.
7587. Følgende program kaldte en ikke understøttet MS-DOS-funktion:
7588. Dette meddelelsesalias er blevet tilføjet, men sendes alligevel videre.
7589. Det angivne afsnit kan ikke slettes.
7590. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Anmodningen indeholder ikke alle de forventede SOAP-headers.
7591. Den angivne handling har bevirket, at kilden har degraderet codec-kvaliteten.
7592. DLL-komponenten for fjernadgang til Appletalk kan ikke indlæses pga. følgende fejl: %1
7593. Unexpected alias. Only references to class object can take alias values
7594. OWA - Optimal justering af skrivning %1!15lu! %2!2.2s!
7595. Objektet skal være af typen Int64.
7596. Formindsk automatisk: %1%%
7597. Strengen indeholder et tegn, der ikke kan udskrives.
7598. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi rodcertifikatet for dette netværk ikke findes
7599. Alle modtagerne i en profil skal enten være de samme som i inputtet, eller der skal angives højde og bredde for video.
7600. Brug af standardattribut til erklæring af navneområde i DTD understøttes ikke.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions