English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16401. Der blev fundet flere objekt-id-filer. De ekstra objekt-id-filer bliver ignoreret.
16402. FEJL - Sikkerhedskopieringen er ikke planlagt i øjeblikket.
16403. Indeksposten %3 i indekset %2 i filen 0x%1 peger på den ubenyttede fil 0x%4.
16404. ECHO er slået fra.
16405. Det modtagne svar passer ikke til forespørgslen
16406. Den tjenesteudbyder, der blev anmodet om, er ugyldig.
16407. Processen med id'et %2 har redigeret opgaven med id'et %1, som kører, når computeren er inaktiv.
16408. Tjenesten %1 stoppes
16409. Da det certifikat, som er konfigureret til klienter, der ringer op med EAP-TLS, ikke blev fundet, sendes der et standardcertifikat til brugeren %1. Åbn brugerens Remote Access-politik, og konfigurer den udvidelige godkendelsesprotokol (EAP).
16410. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Den krypterede brødtekst har et ugyldigt format og kan ikke dekrypteres. Kontroller, at tjenesten krypterer brødteksten i henhold til specifikationerne.
16411. Handlingen blev ikke gennemført, fordi partitionen eller enheden ikke er aktiveret. Genstart computeren for at aktivere partitionen eller enheden.
16412. Reparationslogfilen til selvreparation afkortes nu for diskenhed %1
16413. INTERN fejl - Diskens private område er for lille
16414. Der kunne ikke oprettes en forekomst af provider: X.
16415. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Et program forsøgte at skrive til øjebliksbilledets metadata. Hvis du selv kørte programmet, skal du slå beskyttelsestilstanden for denne diskenhed for, så programmet (som muligvis er FORMAT) kan køres. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
16416. Det angivne modul blev ikke fundet.
16417. En anmodning om oplysninger om egenskabstilknytning er uden for intervallet.
16418. Gruppepolitik kunne ikke tilføje forbindelse af typen per computer %1. Fejlkode %2. Dette kan ske, hvis navnet på printerforbindelsen er forkert, eller hvis udskriftskøen ikke kan kontakte printerserveren.
16419. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi en disk, der er knyttet til LUN'en, mangler.
16420. Der opstod en fejl i tidsbegrænsningen for logon på kontoen.
16421. Rul linje for linje
16422. Handler er ikke installeret.
16423. Det angivne computernavn blev ikke fundet i cachen.
16424. Omdirigeringen kunne ikke initialisere attributter for sikkerhedskonteksten eller forespørge kontekstattributter.
16425. En genstart er påkrævet, for at fjernelsen af LUN kan træde helt i kraft.
16426. Det samme medlem kan ikke føjes til et SerializationInfo-objekt to gange.
16427.
16428. Startede CloseTcpIpPerformanceData-rutinen.
16429. Attributten '%1' er ikke defineret.
16430. Parameteren '%1' skal begynde med a / eller -
16431. Der opstod en adresseringsfejl i RPC-serveren.
16432. En anden handling er allerede i gang på denne sokkel. Prøv at sende forespørgslen igen.
16433. Et program skal indeholde komponenter for at kunne starte.
16434. Servertjenesten ikke blevet startet.
16435. Der er ikke nogen kompatible drivere til denne enhed.
16436. Logfilen X på computeren 'Y' blev ikke fundet.
16437. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. %1, lykkedes ikke, da en anden sikkerhedskopiering eller genoprettelse er i gang.
16438. Antallet af linjer og kolonner kan ikke ændres i fuldskærmstilstand.
16439. Der opstod en uoverensstemmelse i kørslen af genoprettelsen.
16440. Scenarielivscyklushændelser
16441. Den angivne push-skabelon er ugyldig.
16442. Indholdsserver %1 (%2) har oprettet link til Indholdsserver %3.
16443. %1 Drev %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!5I64u! %6!-2.2s! %7!5I64u! %8!-2.2s! %9!3hd! %10!4hd! %11!-4.4s!
16444. Vedvarende ruter:
16445. Den ønskede parameter er ukendt.
16446. Browserdriveren kunne ikke initialisere variabler fra registreringsdatabasen.
16447. Returværdien fra den tilknyttede proces ved processens afslutning.
16448. Den angivne brugerbuffer er ikke gyldig for den anmodede handling.
16449. Versionen og tilstanden af diskenheden kunne ikke bestemmes. Chkdsk blev afbrudt.
16450. XPath-feltudtrykket '%1' blev evalueret til mere end én node for id-begrænsningen '%2'.
16451. Der kunne ikke oprettes en pointer-post (PTR).
16452. Diskenheden kan ikke gendannes, da den er i brug.
16453. Windows-programmet til registrering af udmattelse af ressourcer kunne ikke stoppes på grund af en fejl.
16454. Det mislykkedes at lytte til præfikset 'X', da det er i konflikt med en eksisterende registrering på maskinen.
16455. SAM skrev ikke ændringer til databasen. Det skyldes sandsynligvis mangel på hukommelse eller diskplads. SAM-databasen bliver gendannet til en tidligere tilstand. De seneste ændringer vil gå tabt. Kontroller den tilgængelige diskplads og indstillingen for sidefilens maksimale størrelse.
16456. Domænecontrolleren afviste klientcertifikatet for bruger %2, der anvendes til chipkort logon. Der blev returneret følgende fejl fra certifikatvalideringen: %1.
16457. Diskenheden er i orden.
16458. Der er en fejl i DLL-filen
16459. En nødvendig programkode findes ikke.
16460. Den hukommelsestilknyttede I/O for dette sideområde findes ikke længere. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
16461. Den harddisk, der benyttes til midlertidig lagring af indhold, har nået den mindst tilladte diskplads. Sørg for, at der er mere ledig plads på harddisken, og start kodningen igen.
16462. Der opstod en fejl under læsning af oplysningerne fra EventLogFiles i registreringsdatabasen. Følgende kode blev returneret fra RegEnumValue: %1. Indeksværdi: %2. Udvidelsesagenten afsluttes.
16463. NT5 DS-rettighederne kunne ikke knyttes til MSMQ 1.0-rettigheder.
16464. Antal forbindelser
16465. Objektet kan ikke ændres til Empty.
16466. Ikke-behandlet fejl:
16467. 'X': Et kendt objekt kan ikke arrangere sig selv i sin konstruktør eller udføre en handling, der ville føre til, at det selv blev arrangeret (f.eks. at sende 'this'-pointeren som parameter til en fjernmetode).
16468. Trådgruppen kunne ikke behandle meddelelsen for opgavemotoren "%1" i Opgavestyring. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
16469. Den angivne vektor for graden af opdatering er beskadiget.
16470. Formatet for det angivne tjenestenavn er ugyldigt.
16471. Du forsøger at installere Windows, mens andre brugere er logget på computeren. Brugerne kan miste de data, de arbejder på, hvis de ikke er gemt. Sørg for, at der ikke er andre brugere logget på computeren, når du installerer.
16472. SD-værtscontroller
16473. GUID skal indeholde 32 cifre med fire bindestreger (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
16474. Filen gennemførte ikke tipkontrollen.
16475. Søgetjeneste
16476. Den krævede egenskab har ikke en gyldig værdi.
16477. WinRM kan ikke behandle anmodningen, fordi input-XML'en indeholder en ugyldigt XML-header.
16478. %1 - Fjern-/netværksdrev
16479. Konfiguration af webtjenestetællere mislykkedes. Sørg for, at dine webtjenestetællere er registreret korrekt.
16480. Elementets position skal være et positivt heltal, der ikke er nul. Værdien %1!lu! blev givet.
16481. Brugeren, der var tilsluttet porten %1, er blevet frakoblet pga. en systemfejl.
16482. Diskens udvidelsesoplysninger er beskadigede.
16483. Vælg et læsernummer, der skal bruges til '%1!ws!':
16484. FTP i passiv tilstand er ikke tilgængelig.
16485. Afsendelse af besked til en tråd
16486. Active Directory-domænetjenesternes skov indeholder ikke de påkrævede attributter og klasser, som kan være vært for BitLocker-drevkryptering eller TPM-oplysninger (Trusted Platform Module).
16487. Jobparametre
16488. DHCPv6-tjenesten kunne ikke få adgang til den sti, der er angivet for overvågningslogfilen.
16489. Der opstod en fejl under forsøg på at fastsætte antallet af museknapper.
16490. Strengen skal være præcis ét tegn lang.
16491. Installationsprogrammet stoppede før tid.
16492. Nulstil understøttes ikke i en FileLineEnumerator.
16493. Net Send er blevet afbrudt af en bruger med Ctrl+Break.
16494. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at programmet kører inden for den udvidede periode for software, der ikke endnu er bekræftet som værende ægte (type 2).
16495. Systemet kunne ikke indlæse strøm med forstyrrende ord i tekstfilteret, fordi funktionen IFilter::Init() mislykkedes.
16496. Der kunne ikke åbnes nogen hændelseslogfil, så hændelseslogtjenesten blev ikke startet.
16497. Du har ikke tilladelse til at administrere MS DTC på dette system. Administrationsfunktionen i MS DTC bliver deaktiveret.
16498. Stien for gendannelse er en systemmappe.
16499. Forbindelsen afbrydes automatisk kl. %1.
16500. Windows Media Player kan ikke hente rettighederne til mediet for filen. Hvis du fik filen fra en onlinebutik, skal du logge på butikken og prøve igen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions