English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12401. X-objekt i underklasse kan ikke angives til Y-objekt.
12402. Det sendte argument kom ikke fra den samme ModuleBuilder.
12403. Der skal planlægges en indholdssøgning på disken til senere udførelse.
12404. Windows kunne ikke indlæses, da RSDP-tabellen i ACPI-firmwaren (BIOS) RSDP er ugyldig.
12405. Rydning af metadata i loggen lykkedes ikke.
12406. Den angivne version af indekslisten er forældet eller ugyldig.
12407. Serveren har opdaget et forsøg på Denial-Of-Service-angreb (DoS) fra klienten %2, og har afbrudt forbindelsen.
12408. Klienten kunne ikke svare på serverens tilslutningsbesked.
12409. Registreringen af typebiblioteket 'X' blev fjernet.
12410. Trådningsmodelposten er ikke gyldig.
12411. Der kan ikke gøres krav på ressourcerne, eller der er en ressourcekonflikt.
12412. %hs er et 16-bit-program. Du har ikke tilladelse til at afvikle 16-bit-programmer. Forhør dig om dine tilladelser hos systemadministratoren.
12413. En inkluderingsfil på serversiden har inkluderet sig selv, eller også er den maksimale dybde af inkluderinger på serversiden blevet overskredet.

12414. Argumenttypen er ikke kompatibel med den generiske sammenligningsfunktion.
12415. Skrivebeskyttede domænecontrollere
12416. Dette er en intern fejl: Projektet vil blive genoptaget.
12417. Der opstod en fejl under allokering af hukommelse til køen.
12418. Det lokale enhedsnavn bruges allerede.
12419. Der blev rapporteret en driverfejl under angivelse af SAN-politikken.
12420. Den angivne parameter er ugyldig.
12421. Tjenesten Client Drive Mapping har oprettet forbindelse til terminalforbindelsen.
12422. Der opstod en uventet fejl i Notes-protokolbehandleren under behandling af URL-adressen.
12423. DHCP-serveren modtog en ugyldig meddelelse.
12424. Skrivning af attributter
12425. Den angivne handling understøttes ikke for den aktuelle højttalerkonfiguration.
12426. %1 er ikke en gyldig drevspecifikation.
12427. Windows Installation
12428. Synkron politik
12429. Værdien for 'minLocalRequestFreeThreads' må ikke være større end værdien for 'minFreeThreads'. De oprindelige værdier gendannes.
12430. %1 stop venter
12431. Denne UUID-type er ikke understøttet.
12432. Tilføjer %1
12433. Brugeren findes ikke: %1.
12434. Et udtryk var forventet.
12435. Anmodningen indeholder godkendelsesheader, og der blevet ikke fundet nogen s-maxage, proxy-revalidate eller public-direktiv.
12436. Længden af nøglen i certifikatet er for kort til de konfigurerede sikkerhedskrav.
12437. LPT%1:er omdirigeret til COM%2:
12438. Der oprettes ingen ordliste. Dette kan skyldes en alvorlig filtreringsfejl.
12439. Der er ikke valgt noget enhedsoplysningselement for dette enhedsoplysningssæt på nuværende tidspunkt.
12440. Navnet på navneområdets knudepunkt overstiger den maksimalt tilladte længde.
12441. Socket-bibliotek er ikke initialiseret
12442. Standardhovedobjektet kan ikke indstilles to gange.
12443. En handling blev forsøgt udført på en pin, som ikke findes i filtergrafen DirectShow.
12444. Flytning af ressourcegrupper på tværs af ikke-tomme domæner er ikke tilladt.
12445. Der er kun tilladt én forekomst af denne ressourcetype pr. ressourcegruppe.
12446. Sporing fuldført.
12447. DFS kunne ikke kontakte nogen domænecontroller for DFS-domænehandlinger. Det vil blive forsøgt at udføre handlingen igen med jævne mellemrum.
12448. Der kunne ikke oprettes en netværksforbindelse.
12449. Tolkningsfejl for manifest: Der mangler et lighedstegn mellem attribut og attributværdi.
12450. Installationsprogrammet skal genstarte dit system, før konfiguration af [2] kan fortsætte. Klik på Ja for at genstarte nu eller Nej, hvis du vil genstarte manuelt senere.
12451. Klyngens lokale nodeoplysninger blev ikke fundet.
12452. TBS genkender ikke den angivne ordinal.
12453. Protokolbehandleren kan ikke initialiseres.
12454. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at postnøglen ikke blev fundet i lageret med data, der er tillid til.
12455. Data af denne type understøttes ikke.
12456. Uventet parameter: 'X'.
12457. Anmodningen omfatter en privat nøgle til arkivering af serveren, men arkivering af nøgler er ikke aktiveret for den pågældende certifikatskabelon.
12458. Stien blev ikke indsat i strengen, som det blev anmodet om. Årsagen er muligvis, at dataene findes ved et objekt på et højere niveau end handlen.
12459. Databasen er oprettet eller ændret.
12460. Windows kan ikke få adgang til den påkrævede fil %1.
12461. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi certifikatet på servercomputeren ikke har et servernavn angivet
12462. Standardindstillinger for DHCP
12463. Strengen indeholder et ikke-numerisk tegn.
12464. Programmet til hentning af filer i Windows Media Player kunne ikke udføre en opgave, da det tog for lang tid at udføre opgaven.
12465. Ingen bufferplads understøttes
12466. Tråden har allerede blokeret denne outputpin. Der er ingen grund til at kalde IPinFlowControl::Block() igen.
12467. Tjenesten kunne ikke binde forekomsten %1. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
12468. Kombinationen af argumenter til konstruktøren DateTime ligger uden for det gyldige område.
12469. Modulet FailedRequestTracing registrerede en ugyldig konfiguration på stien '%4'. Navn på sporingsprovider eller sporingsområde '%3' genkendes ikke. Kontroller afsnittet for understøttet liste over providere og områder. Der oprettes ikke logfiler, før denne tilstand er afhjulpet. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
12470. Indsæt DESTINATIONSDISKETTEN i drev %1
12471. Tjenesten Browser blev konfigureret med MaintainServerList=No.
12472. Oprettelse af link
12473. Den ønskede PackagePart blev ikke fundet i destinationsressourcen.
12474. Området kunne ikke føjes til områdelisten pga. en konflikt.
12475. Gendannelse af trådtoken mislykkedes efter godkendelse af en webanmodning.
12476. Den angivne adresse er allerede i brug.
12477. Den angivne enhed kan ikke formateres, fordi systemet er optaget af at formatere en anden enhed. Vent, til formateringen er fuldført, før du fortsætter.
12478. Upstreamport til switchenhed
12479. COM+ kunne ikke oprette en ny tråd, fordi der ikke er nok hukommelse.%1
12480. Driveren understøtter ikke UAB.
12481. Ydelsesovervågningens tællere kan ikke indlæses, fordi de ikke var indlæst fra starten.
12482. %1!-15.15s! - Fjerner en plex fra den valgte LUN.
12483. Attributten 'X' skal være et heltal, der ikke er negativt.
12484. Søgekriterierne er for generelle eller stemmer overens med for mange ord.
12485. %1%% kopieret
12486. Den fil, du vil føje til denne fil, skal indeholde data, der er ældre end dataene i denne fil.
12487. DHCP/BINL-tjenesten på denne computer med Windows Server 2003 til Small Business Server har fundet en anden server på dette netværk med IP-adressen %1, som tilhører domænet: %2.
12488. Modtag som
12489. Den lyttefunktionsadapter, der betjener protokollen '%1', har uventet afbrudt forbindelsen.
12490. tftp_read entered
12491. Windows kunne ikke slå Automatiske opdateringer til. En administrator skal starte funktionen manuelt.
12492. ftp: listen
12493. Den angivne værdi er ikke gyldig i 'X'-optællingen.
12494. Ugyldigt medium eller spor nul er defekt. Disken kan ikke bruges.
12495. Destinationen findes allerede.
12496. Der opstod en skrivefejl.
12497. Pixelformatet understøttes ikke.
12498. Provideren fandt en fejl under start af gendannelsesopgaver for diskenhedens plex'er. %1
12499. Proxyundtagelseslisten kan ikke ændres, hvis proxyindstillingerne ikke er angivet som brugerdefinerede.
12500. Den automatiske svarfils -indstilling kan ikke parses.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions