English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19501. Navnet %1, som blev angivet til parameteren /CvtArea, skal være et filnavn.
19502. Det gamle katalog er korrekt fjernet af Windows Search Service. %1
19503. Enhedens forekomstnavn er ugyldigt.
19504. Aktiver administration af &roller
19505. Fastlæggelse af stistatistik
19506. Grænsen MaxCatalogs er nået, så kataloget i %1 kan ikke åbnes.
19507. FileStream kan ikke åbne Win32-enheder som f.eks. diskpartitioner og båndstationer. Undgå at bruge "\\.\" i stien.
19508. Filen kan ikke udføres på grund af manglende UDFØR-tilladelse

19509. Der kan ikke oprettes en Void-forekomst.
19510. Det blev forsøgt at få adgang til et element som en type, der ikke er kompatibel med arrayet.
19511. HTTP-svar (%1) blev modtaget: RequestHandle=%2, SocketHandle=%3, %5, ContentLength=%7
19512. Du kan kun hente servercertifikatets emne, hvis du bruger ekkosvar fra proxyserveren
19513. Status for slot %1 kan ikke hentes.
19514. Godkendelsesniveauet er ukendt.
19515. Der kan ikke oprettes et symbolsk link til %2.
19516. Bruger '[2]' har tidligere startet en installation af produktet '[3]'. Brugeren skal køre installationen igen, før de kan bruge produktet. Det nuværende installationsprogram vil fortsætte nu.
19517. Microsoft-Windows-MSDTC 2
19518. Link-partner kan ikke forhandle automatisk.
19519. Et decimalt ciffer var ventet.
19520. Et gyldigt højt erstatningstegn er mellem 0xd800 og 0xdbff, begge inklusive.
19521. Der kunne ikke oprettes forbindelse til serveren. Kontroller, at der er adgang til webstedet.
19522. Der blev fundet ukorrekte oplysninger i filpostsegment %1.
19523. Midlertidig tilstand er oprettet for at udføre geninitialisering. Dette er ikke en rigtig fejl.
19524. Systemoplysninger
19525. Kun en administrator kan ændre en administrativ gruppes medlemsliste.
19526. Windows kunne ikke tildele et diskenhedsnavn til en partition på disken %2!u!.
19527. Der opstod et problem under hentningen af enhedens certifikat. Kontakt Microsoft Teknisk support.
19528. Domænesøgeliste
19529. Tidsprovideren NtpClient: Der opstod en fejl under DNS-opslag af den manuelt konfigurerede peer '%1'. NtpClient forsøger DNS-opslaget igen om %3 minutter. Fejlen var: %2
19530. Optæller printere
19531. Handlingen kan ikke udføres på den angivne bruger, fordi det er en indbygget speciel bruger.
19532. Meddelelsesaliaset er sendt videre.
19533. Der var ikke hukommelse nok til at allokere en SNMP-anmodningsbuffer.
19534. Den kontakt, der blev anmodet om, blev ikke fundet.
19535. Egenskaberne for køen %3 kan ikke angives. Kopieringen af køfilen %4 til den midlertidige fil %5 returnerede fejlen %1: %2
19536. Forbindelsen blev nulstillet af den anden computer
19537. De valgte tal i adgangskoden er forkerte.
19538. Den ønskede sikkerhedsprotokol understøttes ikke.
19539. Logonanmodningen mislykkedes. Logonsvarpakken er angivet i de gemte data.
19540. Elementets indhold er ufuldstændigt ifølge DTD/Skema.
19541. Vinduestråden for systemhændelser kunne ikke oprettes.
19542. Serverens tillidsliste til forekomsten '%1' kunne ikke hentes, fordi den var tilknyttet ugyldige IIS-konfigurationslagerdata. Fejl: '%2'.
19543. Der opstod en fejl ved skrivning af installationsoplysninger til disken. Kontroller, at der er tilstrækkelig diskplads til rådighed, og klik på Forsøg igen, eller klik på Annuller for at afbryde installationsprogrammet.
19544. XML-opdateringsdataene er ugyldige.
19545. Produkt: %1 - Opdateringen '%2' kunne ikke fjernes. Fejlkode %3. Windows Installer kan oprette logfiler som hjælp til fejlfinding af problemer ved installation af softwarepakker. Brug følgende link for at få oplysninger om, hvordan logføring slås til: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=23127
19546. Reparerer programmet, hvis det ikke fungerer
19547. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licenslageret indeholder uregelmæssige data.
19548. Overensstemmelseskontrollen på DAA-parameteren inputData1 mislykkedes.
19549. Den konfigurerede EAP-metode har konstateret, at profilen ikke kan foretage præ-logon.
19550. Det var ikke muligt at oprette mappen
19551. Værdierne for denne ordbog mangler.
19552. URL-adressen indeholder et ugyldigt skema.
19553. Præfikset '%1' kan ikke erklæres igen. Namespace Manager er ikke i tilsidesættelsestilstand.
19554. BitLocker-gruppepolitikken er blevet ændret. Genoprettelseskoden kan ikke gemmes. Kontakt domæneadministratoren for at få flere oplysninger.
19555. Modulet FailedRequestTracing kunne ikke oprette XSL-filen '%3. Fuld gengivelse af logfiler er ikke tilgængelig. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
19556. Arrayet var ikke et endimensionelt array.
19557. Tekstformateringsprogrammet kan ikke formatere pausepunkter på grund af fejlen: X.
19558. Der er opstået en fejl i VID-driveren. Den partition, der blev anmodet om, blev ikke fundet. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
19559. Den forespørgselsstørrelse, der er angivet af destinationen, overstiger det maksimalt angivne i iSCSI-specifikationen.
19560. Partitionsoplysningerne kan ikke læses.
19561. Den angivne titel og/eller det angivne kapitelnummer findes ikke på denne dvd.
19562. CertObj-import af certifikat til certifikatlager LYKKEDES.
19563. Den skærm, der er sluttet til det angivne video-output, har ikke en I2C-bus.
19564. Der var ventende data på forbindelsen, da forbindelsen blev afbrudt.
19565. Registrer grænseflade
19566. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i GetModuleHandle
19567. Overløb/underløb i intern kø
19568. Modtageren kan ikke acceptere flere input i øjeblikket.
19569. 'Ikke delegeret' - Aktiveret
19570. Nogle af filsystembeskederne for dette område er stoppet, fordi området er ved at blive fjernet.
19571. Der var overløb i den cirkulære buffer, som gemmer indgående data fra tastaturet. (Bufferstørrelsen kan indstilles i registreringsdatabasen).
19572. Værtsnavn for klienten, RFC 1035-tegnsæt
19573. Den angivne egenskab 'X' blev ikke fundet.
19574. Tjenesten SNMP er stoppet.
19575. Der er ikke tilstrækkelig plads på mediet til at tilføje den angivne session.
19576. Destinationen til sikkerhedskopien kan ikke læses.
19577. Indeksbitmappen %2 mangler i filen 0x%1.
19578. Sikkerhedskopien af metadataene er forældet.
19579. Den gendannelse af systemtilstanden, der startede kl. '%1', er fuldført med fejl. Fejlen '%2'(%3) blev rapporteret. Kør genoprettelsen igen, når problemet er løst
19580. Nodelistens gentageplacering kunne ikke gendannes.
19581. Minimal alder på adgangskode (dage):
19582. WSAStartup fungerer ikke på nuværende tidspunkt, fordi det underliggende system, det bruger til at yde netværkstjenester, ikke er tilgængeligt i øjeblikket.
19583. Vis computerjournal
19584. Den serielle mus eksisterer ikke eller blev ikke fundet.
19585. Opgavestyring har ikke startet opgaven "%1", fordi brugeren "%2" ikke var logget på, da betingelserne for start blev opfyldt. Brugerhandling: Kontroller, at brugeren er logget på, eller rediger opgavedefinitionen til at tillade start, når brugeren er logget af.
19586. OSS ASN.1-fejl: Kodnings-/afkodningsfunktionen blev ikke implementeret.
19587. Internal error: tried to switch to a zero length test list.
19588. Standardpolitikken til den lokale computer kan ikke oprettes. %1
19589. Serverkommandoegenskaben for det virtuelle websted '%1' er ikke en gyldig værdi. Den er angivet til '%2'. Den skal være en af følgende: MD_SERVER_COMMAND_START = 1 eller MD_SERVER_COMMAND_STOP = 2 eller MD_SERVER_COMMAND_PAUSE = 3 eller MD_SERVER_COMMAND_CONTINUE = 4.
19590. Højt obligatorisk niveau
19591. Handlingen er ikke tilladt på IsolatedStorageFileStream.
19592. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Provider-metoden blev ikke fundet.
19593. Faxen blev ikke sendt, da grænsen for antallet af modtagere for en enkelt fax var nået. Kontakt faxadministratoren. Navn på afsenderens computer: %1. Afsenderens brugernavn: %2. Afsenderens navn: %3. Antal modtagere: %4. Modtagergrænse: %5.
19594. Computernavnet er ugyldigt.
19595. Sammenkædning er ikke tilladt.
19596. Egenskaben X for klassen Y skal være mindre end eller lig med Z.
19597. Det angivne domæne (%1) er blevet fjernet fra importkonfigurationen.
19598. Diskenheden %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Der er ikke mere plads på lagerenheden til øjebliksbilleder. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, og forøg størrelsen på lagerenheden til øjebliksbilleder, eller fjern unødvendige øjebliksbilleder. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
19599. Statusmeddelelse: Sikkerhedsopgraderingen er fuldført.
19600. Logføringstilstand: Simpel

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions