English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1. Windows Media Player understøtter ikke det beskyttelsesniveau, der kræves for komprimeret digital lyd.
2. Timeout for Keepalive i sekunder
3. Indlæsning af %2 er blevet blokeret på grund af inkompatibilitet med dette system. Kontakt softwareleverandøren for at få en kompatibel version af driveren.
4. Der er ikke serverressourcer nok til at udføre anmodningen.
5. Handlingen er ikke tilladt på en disk, der indeholder en crashdumpfildiskenhed.
6. SignalAndWait på en STA-tråd understøttes ikke.
7. Enhedens egenskabskode er ugyldig.
8. Der opstod en systemfejl under læsning eller angivelse af en registreringsdatabasenøgle til tjenesten Logical Disk Manager.
9. %1 kunne ikke genoprettes fuldstændigt. EFS-driveren mangler muligvis.
10. Brugeren %1 oprettede en NetBIOS-session mellem fjernarbejdsstationen %2 og netværksserveren %3.
11. Administration af printerserver
12. Denne handling kan ikke udføres, når medieafspilleren er tildelt et ur.
13. Konfigurationsfilen '%1' indeholder ikke en -kode i roden
14. Den angivne handling kunne ikke udføres, fordi den post, der ville blive logført, var for lang. Der kan være to årsager til dette. Der er for mange registreringer på denne transaktion, eller den kombinerede RecoveryInformation, der logføres på vegne af disse registreringer, er for lang.
15. Netværksgrænsefladen er blevet tilsluttet igen.
16. Vblank Callback Timeout %2
17. Du deler allerede %1 med navnet %2. Vil du dele %3 med navnet %2 i stedet for?
18. %1 tilladelser ændret
19. Den angivne brugerkonto findes ikke.
20. Versionsparameteren er ugyldig.
21. Diskenheden skal dekrypteres fuldstændigt, for at denne handling kan fuldføres.
22. Parameteren for antal afsendelsesbuffere er uden for det gyldige område
23. Brugernavnet blev angivet, men der blev ikke angivet nogen adgangskode. Du skal angive en adgangskode, når du ændrer Brugernavn til alt andet end 'machine', 'ASPNET' eller 'SYSTEM'. Ændringerne af brugernavnet anvendes ikke.
24. Den ønskede handling kan ikke fuldføres, da det angivne udgivelsespunkt er blevet fjernet.
25. Aktiveringsserveren rapporterede, at genudstedelsesgrænsen ikke blev fundet.
26. Vil du annullere?
27. %1 fil(er) tilføjet
28. Nye forbindelser vil blive husket.
29. Forsøget på at indsamle diskydelsesdata mislykkedes, fordi DLL-filen ikke kunne åbnes.
30. Det angivne program er skrevet til en tidligere version af Windows.
31. Certifikatet sender ikke kæde til en rod, der er tillid til, i IPSec-politikken.
32. Forkert syntaks i betinget sektion.
33. Den angivne billedfil havde ikke det korrekte format. Den er tilsyneladende en 16-bit Windows-billedfil.
34. Meddelelsen om programmet til forbedring af kundeoplevelsen blev vist til brugeren.
35. Dcpromo RODC-forfremmelsen mislykkedes, fordi PDC'en %1 ikke er en Windows Server 2008-domænecontroller
36. Typen skal være en TransparentProxy
37. Gendannelse af forekomster eftersom filterområder ikke understøttes (af det filter, der blev indsat i Init).
38. Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) mislykkedes. Tjenesten MSMQ kan ikke fortsætte. Genstart DTC og tjenesten MSMQ.
39. Navne på attributter skal være entydige.
40. WS-Management-tjenesten understøtter ikke samtidige hændelsesleveringshandlinger.
41. Der opstod en fejl under søgning efter beskrivelsen af diskenheden. Åbn en kommandoprompt, og kør "manage-bde -status" for at få flere oplysninger.
42. Værten er nede
43. En kanalsink prøvede at fjerne data fra stakken uden først at have anbragt data i stakken.
44. %1 blev registreret til at oprette standarddomænepolitikobjekter.
45. Comm Responder kunne ikke indstille den aktuelle nøgle: %1
46. Søgning understøttes ikke i denne stream.
47. Filterværtsprocessen kunne ikke afsluttes.
48. Klyngenoden er ikke stoppet midlertidigt.
49. Paritetsfejl
50. Recv fuldført: %1 %2 %3 %4
51. MTS 2.0-overflytning
52. Konto deaktiveret
53. Post-logonprofilen er kun markeret for manuel forbindelse.
54. Denne liste understøtter ikke tabulatorstop.
55. Den ønskede handling er kun gyldig, når mediet er blevet "forberedt".
56. Indekset %2 fra filen 0x%1 mangler.
57. Værtsprocessen (%1) blev bedt om at lukke.
58. URI-skemanavnet 'X' har allerede en registreret brugerdefineret parser.
59. Dobbelt definition af %1 med navnet "%2".
60. HTTP.SYS leverede inkonsekvente ydelsestællerdata for webstedet til tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten). Derfor ignorerer WWW-tjenesten disse data.
61. En anmodning om at sende eller modtage data blev annuleret, fordi den pågældende socket allerede var lukket ned i den retning med et tidligere shutdown-kald.
62. Den kryptografiske handling mislykkedes pga. en lokal sikkerhedsindstilling.
63. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da der muligvis er et problem med lyd- eller videoenheden. Prøv at installere en ny enhedsdriver.
64. Programmet har endnu ikke angivet filteret for videomixgengiveren med et gyldigt objekt til allokationspræsentation.
65. Tilslutningsblok kan ikke allokeres
66. Anmodnings-URIi'en har en forespørgsel, og det cachelagrede svar er fra en HTTP 1.0-server.
67. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt under søgningen.
68. Nogle FAT-tabeller kan ikke skrives.
69. Der opstod en fejl under udførelse af en fjernadministrationskommando
70. Der opstod en fejl under lukning af WebResponse.
71. MSMQ fortsætter med at acceptere meddelelser, fordi systemhukommelsen er normaliseret.
72. TxF RM-rodfilreferencen var beskadiget.
73. Root Complex Event Collector
74. Destinationen er fjernet.
75. Oprettelsen af en asynkron kontekst mislykkedes.
76. Klient til certifikattjenester kunne ikke registrere gruppepolitikmeddelelser. Fejlkode: %1.
77. Flere knudepunkter understøtter den ønskede grænseflade, men tabellen til returnering er fuld.
78. Dataindsamlersættet %2 i konteksten %3 tilføjet for widget'er, der ikke er af typen PLA.
79. Kunne ikke finde computernavnet %1.
80. Det indlejrede typebibliotek i 'X' blev indlæst og registreret.
81. Indgående faxer kan ikke videresendes og arkiveres, da faxtjenesten ikke kan oprette adgang til mappen %1, der er angivet som placeringen for arkivmappen Indbakke. Du kan redigere placeringen af arkivmappen Indbakke fra Faxtjenestestyring. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding i Hjælp til Faxtjenestestyring. Win32-fejlkode: %2 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
82. ACL-strukturen er ugyldig.
83. Processens starttidspunkt.
84. Køer til kommunikationsenheder på \\%1
85. Objektet og den overordnede skal være af samme type, enten master eller replika.
86. Koordinaten er ugyldig.
87. En PDH-funktion kunne ikke tildele nok midlertidig hukommelse til at udføre handlingen. Luk nogle programmer, eller udvid sidefilen, og forsøg funktionen igen.
88. Programmet til kryptografiske tjenester understøtter ikke HMAC.
89. Opgave blev ikke opdateret i kompatibilitetsmodulet.
90. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpConnect
91. Størrelsen på posten %1 er ugyldig.
92. Tryk skal være en værdi mellem 0 og 1.
93. Den seneste anmodning om genstart/lukning af computeren %1 blev afbrudt af brugeren %2
94. Størrelsen af skrivebufferen i byte. Dette er det maksimale antal byte, der kan sættes i kø til skrivning.
95. MS DTC kunne ikke startes via proxy-DLL-filen til MS DTC. Fejldetaljer: %1
96. Windows Media Player kan ikke afspille filen med den ønskede afspilningshastighed.
97. (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
98. Der forventes et heltal.
99. Der blev returneret en ukendt værdi %2, mens der blev ventet på, at afslutningen af logbehandligsrutinens tråd %1. Trådens status er ukendt.
100. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at den grundlæggende SKU ikke er tilgængelig.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions