English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16501. Processen kan ikke få adgang til filen 'File Name', fordi den bliver brugt af en anden proces.
16502. SAM-databasen på Windows Serveren har ikke en computerkonto til dette arbejdsstation-tillidsforhold.
16503. Der er for mange kæder
16504. Fejl i læserens indsættelsesovervågning. Grænsen for forsøg blev nået: %1
16505. Duplikeret datatypeerklæring.
16506. Der findes ikke nogen partition med det angivne partitions-id.
16507. En uniprocessor-specifik driver blev indlæst på et multiprocessorsystem. Driveren kunne ikke indlæses.
16508. Replikeringen mislykkedes.
16509. Mediefilen blev ikke fundet.
16510. Opret et nyt tilladelsessæt til politikniveauet X
16511. %1 filer blev behandlet. %2 filer kunne ikke behandles
16512. En ny underreferences overordnede skal eksistere.
16513. Databaseattributtet "%1" på partitionen for siden %2 af det fysiske medie "%3" blev ikke indstillet under handlingen %4.
16514. Driveroverflytning.
16515. Medlemskabets program har anmodet om en lukning af klyngetjenesten på denne node.
16516. Assemblies har ikke adgang til alle printerne.
16517. Ugyldigt svar
16518. Kommandoen blev annulleret.
16519. The memory map contained ranges that extended above four gigabytes.
16520. Der er registreret for mange destinationsenheder for det bærbare medie.
16521. Sporingsopgave for HTTP-opsætning
16522. TimeSpan accepterer ikke værdier med flydende decimaltal, der ikke er numeriske værdier.
16523. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne Windows ikke skrive en ACL på katalogtjenesteobjektet %1. Fejl: %2
16524. En forkert udformet tidsstempelindstilling blev modtaget.
16525. Det angivne kontonavn er ikke medlem af gruppen.
16526. Denne BackgroundWorker angiver, at annullering ikke understøttes. Rediger WorkerSupportsCancellation, så den angiver, at annullering understøttes.
16527. Der er intet DOS-filnavnattribut i filen 0x%1.
16528. Grupperingen er ukendt.
16529. Den værdi, der er angivet for egenskaben FreeMediaBlocks, er for lille for den anslåede billedstørrelse baseret på aktuelle data.
16530. FEJL - Stien "%1" til genoprettelse blev ikke fundet.
16531. Typen skal have en "name"-attribut.
16532. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke afgøre, om opgradering er nødvendig. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
16533. Der er ingen tilgængelige fuldskærmstilstande.
16534. Der blev anmodet om skriveadgang til et skrivebeskyttet objekt.
16535. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. En af de parametre, der kræves for funktionen WSManEnumeratorAddEvent, er null eller nul. Indstil anmodningen, så den indeholder den manglende parameter, og forsøg igen.
16536. Der er opstået en intern fejl. Luk diskhåndteringskonsollen, genstart derefter diskhåndtering, eller genstart computeren.
16537. Åbn nøgle.
16538. Medlemmerne i denne gruppe har fået tildelt rettigheder til at installere software
16539. BitmapEffect.GetOutput kan ikke kaldes direkte med ContextInputSource. Angiv en gyldig BitmapSource.
16540. Der blev angivet ugyldige objektattributter til NtCreatePort eller portattributter til NtConnectPort
16541. Systemet kan ikke JOIN'e og SUBST'e et drev til en mappe på drevet selv.
16542. Tjenesten Windows Process Activation er genoprettet efter en tidligere fejl under oprettelse af webstedet '%1'. Se tidligere logførte hændelser.
16543. The required '%1' property of the action '%2' at threshold %3%% is missing.
16544. Den delte ressource, som du er tilsluttet, blev ikke fundet.
16545. %1!d! days
16546. Ugyldigt verbum til OLE-objekt
16547. Politikoplysningerne, der blev anmodet om, findes kun i katalogtjenesten.
16548. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2, fordi mediet er placeret i en slot eller et drev.
16549. Standardrouterbasemetrik til Microsoft Windows 2000-klienter
16550. Den netværksforbindelse, der svarer til netværkskortet med adressen %1, blev tildelt karantænekonfiguration af DHCP-klienten til karantænehåndhævelse.
16551. WdsClient: There was a problem with unattended image selection. The error code is [0x%1!X!].
16552. COM-åbn timeout (sekunder)
16553. Styring af skrivebordsvindue startede ikke, fordi den maksimale strukturstørrelse, der understøttes af grafikkortet, er mindre end størrelsen på den største skærm
16554. WMDRM-ND-nærhedsregistrering mislykkedes for Windows Media Center-extender. Fejlkode: %1.
16555. Objekt-id'et er forkert formateret.
16556. Windows Media Player har fundet en fejl under brændingen. Kontroller, at brænderen er tilsluttet korrekt og at disken er ren og ubeskadiget.
16557. Terminal Server er konfigureret til at bruge SSL med brugervalgt certifikat. Der blev dog ikke fundet nogen gyldige certifikater på serveren. Standardcertifikatet bliver brugt til Terminal Server-godkendelse fra nu af. Kontroller sikkerhedsindstillingerne vha. Terminal Services-konfigurationsværktøjet i mappen Administration.
16558. Denne servers ur er ikke synkroniseret med den primære domænecontrollers ur.
16559. Et X i egenskaben Y for en Z returnerede en nuværende værdi på UnsetValue.Instance, som ikke er gyldig.
16560. Egenskaben er ikke angivet.
16561. Egenskaben AppPoolCommand, der er angivet for programgruppen '%1', er ikke en gyldig værdi. Værdien er '%2'. Den skal være enten MD_APPPOOL_COMMAND_START = 1 eller MD_APPPOOL_COMMAND_STOP = 2.
16562. Fejl i miljøvariablen FORMAT-SECTORS.
16563. Der blev ikke fundet nogen sprog, eller stien er forkert: %1.
16564. Computernøgle.
16565. Niveau 2
16566. Den automatiske certifikatregistrering af %1 blev annulleret af brugeren ved anmodning af certifikatet %2.
16567. Rå SSL-data er tilgængelige til behandling.
16568. Der var ikke nogen udestående låsning for den annullerede region.
16569. The specified name is invalid.
16570. You don't have the correct permissions to run this command.
16571. Klassen er konfigureret til at køre som et sikkerheds-id, der er forskelligt fra den der kalder op.
16572. Der kan ikke opnås adgang til registreringsdatabaseværdien for %1.
16573. INTERN fejl - Enheden har en RAID-læsepolitik
16574. Schema required to complete the operation is not available
16575. FCR - Hurtig genoprettelse efter nedbrud er påkrævet %1!18.18s!
16576. Den angivne disk er ikke klar eller er ubrugelig.
16577. Microsoft-Windows-User Profile Service
16578. Initialiseringen af ordidentifikation mislykkedes.
16579. MSBUILD: fejl MSB1028: Logføringen mislykkedes uventet.
16580. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke overlappe genbrug for arbejdsprocessen '%2' i programgruppen '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
16581. Indekset og længden skal referere til en placering i strengen.
16582. Database-id'et er en dublet.
16583. Print Spooler kunne tilføje printeren %1, port %2 på grund af en portfejl. Udskriftsspooleren forsøger ikke at tilføje printeren igen.
16584. Fejlbehandlingen har konstateret, at programmet er inaktivt.
16585. Bluetooth-adapteren understøtter ikke hovedtelefoner, håndfri telefoner eller andre SCO-baserede profiler.
16586. Indholdet af mangler.
16587. Funktionen, der henvises til, er ikke implementeret.
16588. Tabellen med portoplysninger kunne ikke oprettes. Statuskoder returneres i data.
16589. Et af de objekter, der bliver indsat eller opdateret, tilhører ikke en gyldig overordnet samling.
16590. En eller flere af objektets egenskaber mangler eller er ugyldige.
16591. Der er ikke fundet et tilsvarende element på listen.
16592. %1 fil(er) %2 byte
16593. En forbindelse til opkald efter behov til den eksterne grænseflade %1 blev ikke startet. Følgende fejl opstod: %2
16594. Klienten forsøger at modtage samtidige hændelser fra en enkelt abonnementssession. Dette understøttes ikke.
16595. Funktionen FSUTIL kræver, at du har administratorrettigheder.
16596. Windows forsøger at aktivere Windows Firewall.
16597. Der er ikke flere filer.
16598. Indstillinger for Diskoprydning
16599. Der blev ikke sendt en StartDocPrinter-meddelelse.
16600. Der opstod et problem i Windows Media Player under overførsel af afspilningslisten. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions