English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26701. Yderligere oplysninger om ændringer af computeren
26702. []-sættet er uafsluttet.
26703. Egenskaben kan ikke ændres, når der er skrevet til mediet.
26704. Genfortolkningspunktets længde 0x%1 er mindre end et minimum på 0x%2.
26705. Synkrone og asynkrone handlinger kan ikke blandes i processtreamen.
26706. Vinduet har ingen systemmenu.
26707. Metoden AsyncProcessResponse kan ikke kaldes i den foregående kanalsink, for stakken er tom.
26708. DHCP-klienten har hentet en IP-adresse, der allerede er i brug på netværket. Den lokale grænseflade deaktiveres, indtil DHCP-klienten kan hente en ny adresse.
26709. Der opstod timeout under tællerdataindsamling. Prøv igen senere, eller forøg værdien af registreringsdatabaseværdien "CollectTime" ved "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVerison\PDH\CollectTimeout". Enheden er i sekunder. Standardværdien er 300 sekunder.
26710. Internal error: bad parameters to PCIConfig.
26711. COM+-partitioner er deaktiveret i øjeblikket.
26712. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi en tjeneste fra tredjepart, der er påkrævet for dette netværk, ikke svarer og blev genstartet automatisk
26713. weboplysninger
26714. OSS ASN.1-fejl: Outputbufferen er for lille.
26715. Det angivne regel-id er ugyldigt.
26716. Slå fejlfindingstilstand til/fra
26717. Indholdsudbyderen tillader ikke denne handling. Besøg indholdsudbyderens onlinebutik for at hente nye rettigheder til medierne.
26718. Du skal først konfigurere synkronisering med enheden, før du kan udføre den anmodede handling.
26719. Der kan ikke defineres flere ID-attributter i det samme element.
26720. Enheden kan ikke deles som både en spoolet og en ikke spoolet ressource.
26721. Under forberedelse af et nyt øjebliksbillede af diskenhed %2, kunne øjebliksbilledelageret på diskenheden %3 ikke findes på ikke-kritisk plads. Overvej at anvende en lagerdiskenhed til øjebliksbilleder, som ikke indeholder øjebliksbilleder.
26722. Inputfilen er angivet to gange.
26723. Diskenhedsnavnet kan ikke angives, når parameteren "/8" bruges.
26724. En forkert pinkode blev angivet for chipkortet
26725. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen pga. en ugyldig handlingsparameter.
26726. Windows Media Player kan ikke kopiere denne dvd, da den er kopibeskyttet.
26727. INTERN fejl - Konfigurationsformatets version understøttes ikke.
26728. Hændelseslogføringstjenesten fandt en fejl (res=%1) under åbning af konfiguration for den primære kanal %2. Forsøger igen ved hjælp af standardkonfiguration. Dette problem opstår normalt, hvis registreringsdatabasen er blevet beskadiget eller er eksplicit konfigureret forkert.
26729. Administratoren %3 ændrede egenskaben %4 for jobbet "%2". Job-id'et var %1.
26730. RSM Library Manager til %1 blev startet.
26731. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger har fundet en konflikt i roamingtoken.
26732. Den angivne VidPN-topologi er gyldig, men understøttes ikke af denne skærmkortmodel.
26733. Det er ikke muligt at få adgang til et lukket ressourcesæt.
26734. Handlingstypen er ikke kompatibel med det underordnede lag.
26735. Dette område har ikke et standardnavneområde. Tilføj et navneområde, før du fortsætter.
26736. Omdirigeringen kunne ikke allokere hukommelse.
26737. Der opstod en fejl i tjenesten ved kopiering af filen eller mappen %1.
26738. Følgende refererede assembly kunne ikke findes på en af de placeringer, der er angivet via /asmpath: X
26739. switchType skal være et gyldigt klassenavn. Det må ikke være tomt.
26740. Et tilbagekald har anmodet om at omgå oprindelig kode.
26741. Det angivne domæne findes allerede.
26742. Den gendannelse af systemtilstanden, der startede kl. '%1', blev annulleret
26743. DHCPV6-tjenesten har ikke bestemt, om den er godkendt i katalogtjenestens domæne "%2" (Server-IP-adressen %1)
26744. Det blev forsøgt at registrere en kendt eller aktiveret tjenestetype af typen 'Typenavn, X'. Dette er ikke tilladt, fordi typen allerede er blevet omdirigeret til aktivering et andet sted.
26745. Indsamlingsindekset blev genoptaget.%1
26746. Fejl: Der opstod en uventet fejl med fejlkoden: 0x%1!08x!.
26747. Den buffer, der blev sendt af kalderen, er ugyldig.
26748. Funktionen blev gennemført, men skal kaldes igen for at afslutte konteksten.
26749. Installationen blev fuldført, men noget af filoprydningen blev ikke fuldført. Genstart computeren for at få det bedste resultat.
26750. Et stubobjekt for den pågældende grænseflade kunne ikke oprettes. %1
26751. RSM-databasen er deaktiveret pga. I/O-fejl.
26752. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der udløses for en anmodningskø
26753. Null er ikke en gyldig værdi for X.
26754. Den overordnede netværksenhed %1 blev tilføjet denne computer.
26755. Fejl i webtjenesten Site Data.
26756. Sprogkontrollen i sikkerhedskopifilen er beregnet til en anden processorarkitektur end destinationscomputerens arkitektur, og Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke finde og installere en oprindelig version af sprogkontrollen. Kildearkitektur: %1. Destinationsarkitektur: %2. Installer en oprindelig version af sprogkontrollen på destinationscomputeren, og prøv derefter at importere udskriftskøerne igen.
26757. Der opstod overløb i køen IPSEC.
26758. IPSec-politikken blev ikke opdateret, fordi Active Directory-domænetjenester ikke kunne nås.
26759. FEJL - En gruppepolitikindstilling forhindrer sikkerhedskopiering til en lokalt tilknyttet disk.
26760. Formatet af filtabellen til Bootstrap-protokollen er forkert. Det korrekte format er: ,, ,, osv...
26761. Ændring af politik
26762. IPX-routing understøttes ikke længere.
26763. URL-adressen bruger en protokol, der ikke kan genkendes.
26764. Typen for 'value' skal være XamlReader.
26765. WS-Management-tjenesten understøtter ikke indstillinger.
26766. Ressourcestyringstilstand: Starter
26767. Der opstod en fejl under deserialisering af OrderedDictionary. ArrayList'en indeholder ikke DictionaryEntries.
26768. Der kan ikke oprettes en fax .tif-fil til arkivering, og faxen arkiveres ikke. Filnavn: '%1'. Kontroller, at arkivmappen findes, og at den har skrivetilladelser til den netværkstjenestekonto, faxtjenesten kører under. Der opstod følgende fejl: %2. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
26769. Administratorer har fuld og ubegrænset adgang til computeren.
26770. Synonymordbogsfilen %2 for landestandard-id'et %3 har ugyldigt format. Rediger filen, og ret fejlene. Brug detailsporing til at anskaffe en detaljeret fejlbeskrivelse. Se brugerdokumentationen for at læse hele teksten om detailsporing.%1
26771. Opret globale objekter
26772. En eller flere af de angivne parameterværdier kunne ikke fortolkes korrekt.
26773. Rydder op på %1 (%2!c!:).
26774. Den anmodede handling kunne ikke udføres, fordi katalogtjenesten ikke styrer den slags handlinger.
26775. DNS-proxyagenten fandt en netværksfejl under forsøg på at videresende et svar til en klient fra en navnefortolkningsserver på grænsefladen med IP-adressen %1. Datafeltet indeholder fejlkoden.
26776. En værdi overtrådte integritetsbegrænsningerne for en kolonne eller en tabel.
26777. Skriv adgangskoden igen som bekræftelse:
26778. BITS har stoppet lytning efter peer-server-meddelelser.
26779. Modtagede adressefejl = %1!u!
26780. Certifikatet til rettighedskontoen blev installeret.
26781. Opret permanent delte objekter
26782. Filen med den globale tilbagekaldsliste er ikke korrekt udformet. Den kan være beskadiget eller overskrevet.
26783. DDE-share-anmodning
26784. Class name too wide
26785. Ugyldigt format af anmodningsområde:X.
26786. Hvert medlem af arrayet NativeDigits skal være et enkelt tekstelement (et eller flere UTF16-kodepunkter) med Unicode-egenskaben Nd (Number, Decimal Digit), der angiver, at det er et ciffer.
26787. De bindings-handler, der blev sendt til et RPC, stemmer ikke overens.
26788. CHKNTFS Viser eller ændrer kontrollen af disken på starttidspunktet.
26789. Serveren modtog meddelelserne, men sendte ikke noget svar.
26790. Tryk på Esc for at afslutte
26791. Denne handling understøttes kun, når du har oprettet forbindelse til serveren.
26792. Aktiveringskontekstens aktiveringsstak til den kørende udførelsestråd er beskadiget.
26793. BIOS-fejlen forhindrede den anmodede TPM-handling i at blive udført (f.eks. en ugyldig anmodning om en TPM-handling eller en BIOS-kommunikationsfejl med TPM'en).
26794. Fuldfører gendannelsen...
26795. En af de DLL-filer, der er nødvendige for at køre dette program, blev ikke fundet.
26796. Handlingen kan ikke udføres, mens MS DTC-tjenesten kører.
26797. The driver has reported the following debug error: %2.
26798. MS DTC-logfilen er flyttet fra én disk til en anden. MSDTC-ressourcens afhængighed af den disk, hvor logfilen tidligere var placeret, er derfor blevet fjernet. Fejldetaljer: %1
26799. Der opstod en fejl under forsøg på at indtaste postbeskrivelsen.
26800. Der er ingen konsol.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions