English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10801. Kildearrayet var ikke langt nok. Kontroller srcIndex og længden samt arrayets nedre grænser.
10802. Der opstod en fejl i skrivebord-heap'en under allokering af sessionshukommelse. Der er flere oplysninger i systemets hændelseslog.
10803. Det angivne postudløb er ugyldigt.
10804. Loggerfilerne kan ikke initialiseres. Filen QMLog i mappen Msmq\Storage er beskadiget eller mangler. Fejl %1: %2
10805. Indholdet af den kryptografiske meddelelse er ikke blevet dekrypteret endnu.
10806. %1 eksterne filer lokal fil.
10807. Det var ikke muligt at angive offline landestandardoplysninger. Fejlkode: 0x%1!X!
10808. Der opstod et problem i Windows Media Player under afspilning af filen. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
10809. Brugerens hjemmemappe på Terminal Services blev ikke indstillet, fordi stien ikke findes eller fordi den ikke er tilgængelig. Standardstien til hjemmemappen blev brugt i stedet for. Brugernavn: %1 Domæne: %2
10810. Telefonlinjen er optaget.
10811. Serveren stoppede betjening af anmodninger for programmet '%1', fordi antallet af eksterne komponentsammenbrud overskrider en grænse.
10812. Kataloget %1-bit er blevet nulstillet af administratoren.
10813. Den minimalt krævede diskplads, der er nødvendig til logføring, er ikke tilgængelig.
10814. Denne guide kan identificere de tilladelser, der bliver givet til en assembly, eller de kodegrupper, der giver tilladelser til en assembly.
10815. Der blev sendt en beskadiget meddelelse fra Logical Disk Manager Administrative Service.
10816. En onlinediskenhed i en onlinepakke har ikke et navn. Dette er ikke tilladt. Fejlkode: %1
10817. Registreringsinformationen for denne brugerflade er mangelfuld eller inkonsistent.
10818. Kalderens domæne kan ikke bestemmes.
10819. Der blev fundet mindre filnavnsfejl i filen %1.
10820. Overførsel af sammenkædede licenser understøttes ikke.
10821. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det certifikat, der er påkrævet for dette netværk, er udløbet på servercomputeren
10822. Disken er fyldt, og den angivne handling kan ikke fuldføres.
10823. Firewallundtagelsen, Windows peer-to-peer-samarbejdsgrundlag, er deaktiveret. Undtagelsen kan aktiveres ved at acceptere dialogboksen med beskyttelse af private oplysninger i Lokale samarbejdspartnere eller direkte i firewall'ens brugergrænseflade.
10824. Drevet kan ikke låses. Diskenheden er stadig i brug.
10825. Der blev angivet en null-konteksthandle som [in]-parameter.
10826. Ugyldigt ikon-handle.
10827. Målarrayet er for lille til at indeholde alle headere.
10828. Adgangskoden kan ikke opdateres. Den værdi, der er angivet for den nye adgangskode, opfylder ikke domænets krav til længde, kompleksitet eller regler om tidligere anvendte adgangskoder.
10829. Behandlingsanmodningsområde fra cache, område:X.
10830. Ugyldigt tal. Tal begrænses til 32-bit-præcision.
10831. Opkaldet til remotebootserveren mislykkedes.
10832. Ydelsestællerdataene til tjenesten MSMQ er ikke tilgængelige. Ydelsestællermodulet kunne ikke initialiseres. Kør 'lodctr.exe mqperf.ini' fra konsollen, og genstart tjenesten, eller kontakt Microsoft Support. Fejl %1: %2
10833. Tjenesten Remote Access Service kunne ikke startes, fordi PPP ikke er initialiseret. %1
10834. Der skal angives gyldige oplysninger om parsing i strengen.
10835. Der blev fundet ugyldige eller beskadigede data.
10836. Metoden PauseProcess mislykkedes for en COM+-tjeneste, f.eks. Queued Components eller Compensating Resource Manager. GUID og HRESULT for tjenesten er: %1
10837. Kvotaer overvåges og administreres på diskenheden.
10838. Logical Disk Manager kunne ikke oprette en partition for den angivne diskenhed.
10839. Parameterantallet stemmer ikke overens med det sendte antal argumentværdier.
10840. Der opstod en fejl ved opgradering af brugeren %1. Denne konto skal tilføjes manuelt under genstart.
10841. Den interaktive logontilladelse er blevet aktiveret. Kontakt administratoren.
10842. Nøglen er ikke cachelagret i egenskabslageret.
10843. Windows kunne ikke indlæses, da HAL mangler eller er beskadiget.
10844. Der er uoverensstemmelse i kardinaliteten mellem computer, indeks og områder.
10845. Paritetsfejl på enheden under I/O-handlingen.
10846. 'Midlertidigt to ens konti' - Aktiveret
10847. Fejlrapportering kunne ikke rapportere en ændret lukning.
10848. Site-local-IPv6-adresse . . . . . : %1%2
10849. Adgang nægtet til den angivne partition.
10850. DHCP-/BINL-tjenesten på den lokale computer har fastslået, at den er autoriseret til at starte. Den betjener klienter nu.
10851. Længden af UnmanagedMemoryStream skal være ikke-negativ og mindre end 2^63 - 1 - baseAddress.
10852. Det er en fejl, at både 'length' og 'minLength' eller 'maxLength' er angivet.
10853. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke behandle konfigurationsoplysninger for lyttefunktionsadapteren '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
10854. Attributtet, der er angivet i handlingen, findes ikke i objektet.
10855. Værdien PropertyCondition for egenskaben 'Egenskabsnavn' skal være 'X'.
10856. Den ønskede handling blev ikke udført, da brugeren ikke er godkendt.
10857. Værdien i headerens datostreng er ugyldig.
10858. Gendannelse af komponenten %1 mislykkedes.
10859. Ressourcestyringens id er ikke tilknyttet denne transaktion eller Transaktionsstyring.
10860. This image version does not support adding an unattended setup file using this method. For more information please see the Windows Deployment Services documentation.
10861. Klient til certifikattjenester-provider %1 fandt en undtagelse. Undtagelseskode %2.
10862. Der er ingen transaktion at udføre, annullere, suspendere eller genoptage.
10863. Der opstod en alvorlig systemfejl i tjenesten, og den lukker.
10864. Der blev ikke fjernet registreringer for nogen typer.
10865. Destinationens filsystem understøtter ikke sikkerhedsoplysninger.
10866. Systemet kunne ikke registrere TypeLib
10867. Der er ingen brugere med sessioner på denne server.
10868. Mappeobjektet blev ikke fundet.
10869. Partnertransaktionsstyring har deaktiveret understøttelsen af fjern-/netværkstransaktioner.
10870. En eller flere af de angivne parametre kunne ikke fortolkes korrekt.
10871. Ugyldig handle til konference-id.
10872. Jobbet "%2", som ejes af %3, blev annulleret, da det havde været inaktivt i mere end %4 dage. Job-id'et var %1.
10873. Optræd som en del af operativsystemet
10874. Indlejret kvantifikator X.
10875. (GMT+01:00) Beograd, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag
10876. MS DTC Transaction Manager kunne ikke initialiseres.
10877. IPMGM kunne ikke planlægge udførelse af en opgave. Dette kan skyldes en hukommelsesallokeringsfejl. Dataene er fejlkoden.
10878. RC-manifestfilen har et ugyldigt kulturnavn.
10879. Opdaterer registrering af komponent
10880. Der findes allerede en forekomst af nøglebeskytteren på diskenheden.
10881. Enhedsreferencen passer til et ugyldigt navnetegn.
10882. Der kan ikke åbnes nogen forbindelse til ressourcen %1 (Fejl: 0x%2).
10883. xsl:template må ikke have en tilstandsattribut, hvis den ikke har en tilsvarende attribut.
10884. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig PCI-bus-paritetsfejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
10885. 'X' må ikke være større end 'Y'.
10886. 'File Name' af typen keyfile blev ikke fundet.
10887. En opdatering kan ikke startes, fordi indholdskilden <%2> benyttes af en anden igangværende opdatering. Opdateringen starter, så snart alle dens indholdskilder frigives af andre igangværende opdateringer.%1
10888. Opgavestyring startede forekomsten "%3" af opgaven "%1", fordi brugeren "%2" har oprettet fjernforbindelse.
10889. Det ikon, der repræsenterer denne installation, kan ikke indlæses.
10890. UPN er ikke tilgængelig og kan ikke føjes til det alternative emnenavn.
10891. %2: Netværksforbindelsen er afbrudt. Kontroller, at netværkskablet er korrekt tilsluttet.
10892. Transportadressen kunne ikke åbnes, da den allerede findes.
10893. EFS-tjenesten kunne ikke åbne alle streams i filen %1. %2 blev ikke genoprettet.
10894. INTERN fejl - Funktionen er deaktiveret eller ikke implementeret
10895. Serveren har genoptaget logføring af anmodninger.
10896. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at overholde de forventede krav for en handling, og dette system vil sandsynligvis aldrig tilfredsstille denne anmodning med de aktuelle segmentstørrelser for GC-heaps. Hvis dette er et 32-bit-system, kan du overveje at starte i 3 GB-tilstand eller bruge en konfigurationsfil til at justere segmentstørrelserne for CLR's store GC-objektheap og normale objektheap.
10897. Filen 'File Name' findes allerede.
10898. Oprettelse af forbindelse til tjenestecontroller
10899. Kaldeformatet Vararg understøttes ikke.
10900. Dette share blev udelukkende oprettet til administrative formål. Sharet vil fremkomme igen, når Server-tjenesten stoppes og genstartes, eller når computeren genstartes. Er du sikker på, at du vil stoppe delingen af %1?

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions