English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

201. XML-fejl i SharePoint Team Services
202. Fjernpakken kan ikke oprettes på %1, fejlkode %2.
203. Begrænsningen skal være før en attribute, attributeGroup eller anyAttribute.
204. Navneværdien er for lang.
205. Boot Manager kunne ikke finde Windows Loader.
206. Symbolske kæder for lokal til fjern er deaktiveret.
207. Funktionen kræver et proces-id.
208. Tegntabel: %1
209. Ethernet-kablet er ikke tilsluttet.
210. Grænsefladerne til IP-i-IP-tunnel understøttes ikke længere.
211. %1 kunne ikke starte. Fejl %2.
212. Der opstod en uventet filtertilstand. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
213. Controller %1!d! er nu den valgte controller.
214. Den angivne beskrivelse findes ikke i det angivne skærmbeskrivelsessæt.
215. Indstillinger for SSL-certifikat er oprettet af en admininistratorproces for port: %2 .
216. Sent bundne handlinger kan ikke udføres på typer eller metoder, som ContainsGenericParameters er sand for.
217. Administrativ status = %1!u!
218. Skemaobjektmodellen understøtter ikke validering af komplekse typer.
219. DNS-proxyagenten har fastslået, at oversættelse af netværksadresser er aktiveret på grænsefladen med indekset '%1'. Agenten har deaktiveret sig selv på grænsefladen for at forhindre forvirring af klienterne.
220. Frigiver FTP-forbindelse #X.
221. Noden er en CNAME DNS-post.
222. Metadatafilen på diskskriveren er beskadiget.
223. Det anmodede antal LUID kan ikke allokeres med en enkelt allokering.
224. Programgruppen '%1' deaktiveres automatisk pga. en række fejl i den eller de processer, der betjener denne programgruppe.
225. Diagnosticeringsmodulet %9 (%4) har afsluttet fejlfindingsscenario %1, forekomst %2, original aktivitets-id %3. Det angav løsning %5 til brugeren %6 i sessionen %7 med udløbsdatoen %8. Løsningen startes med det samme.
226. Denne version af Startreparation er ikke kompatibel med aktuelt installerede opdateringer til Windows.
227. Brugen af typen '%1' er ikke tilladt for elementet '%2'.
228. En arbejdsproces med proces-id'et '%1', der betjener programgruppen '%2', har anmodet om genbrug, fordi den har nået den tilladte grænse for behandlingstid.
229. Flertydig hjælp-kommando %1.
230. Konsollens nøgleværdier skal være mellem 0 og 255.
231. Medlemmer af denne gruppe kan læse hændelseslogfiler fra lokal maskine
232. Kunne ikke oprette Global Interface-tabel.
233. Der opstod en uventet fejl under aktivering af COM+.
234. Ugyldig klassestreng
235. Startantallet for semaforen skal være større end eller lig med nul og mindre end det maksimale antal.
236. Den virtuelle harddisk er defekt. Sparseheaderen i den virtuelle harddisk er defekt.
237. %1 LUN %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!-8.8s! %6!5I64u! %7!-2.2s! %8!3.3s! %9!5I64u! %10!-2.2s!
238. Startsektorkode blev gendannet.
239. Denne stream er ikke gyldig.
240. FINDSTR Søger efter strenge i filer.
241. Den mislykkede assembly eller det mislykkede AppDomain var:
242. Mappen kan ikke oprettes.
243. eventId er ikke gyldigt. Brug AddAutomationFocusChangedEventHandler for at lytte efter fokusændringer.
244. Systemet registrerede et overløb af en stakbaseret buffer i dette program. Dette overløb kan muligvis tillade, at brugere med ondsindede hensigter får kontrol over programmet.
245. Opdateringen af cacheheadere på 304 undertrykkes, da de nye headere ikke tilføjer noget.
246. DELETE SYSTEMSTATEBACKUP -- Slet sikkerhedskopi(er) af systemtilstand
247. Der er registreret en ny diskenhed %1, som ikke er omfattet af sikkerhedskopiering.
248. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en alvorlig funktionel fejl i redundanskontrollen.
249. Den symbolske NTFS-link kunne ikke fortolkes, selv om filnavnet er gyldigt.
250. Diagnosticeringspolitik har netop opdateret gruppepolitikken. Denne hændelse giver diagnosticeringsmodulet besked om ændringerne i gruppepolitikken.
251. Attributtets søgeflag er ugyldige. Søgetræets indeksbit gælder kun for attributter med én værdi.
252. WWW-servere (World Wide Web)
253. PCI-controller til simpel kommunikation
254. Forsøget på at oprette forbindelse til internettet blev annulleret.
255. Fuld kontrol (alle handlinger)
256. Der må ikke være flere koloner i et navn.
257. OldestTransactionAge: %1
258. NULL (dlen %1!d!)
259. Værtsmodulkomponenten for sikkerhed kan ikke indlæses. Følgende fejl opstod: %1
260. Der er ikke tilstrækkelig ledig hukommelse til at behandle denne kommando.
261. X er ikke en gyldig type til IInputElement. UIElement eller ContentElement blev forventet.
262. Der blev modtaget en ugyldig signatur i pakke fra RADIUS-serveren.
263. Tjenesten File Replication stopper.
264. Idle Timeout Error %2
265. Lagringspunkthandlingen blev ikke udført, fordi der findes åbne filer i transaktionen. Dette er ikke tilladt.
266. Søgning efter WPAD-konfigurationsfil ved hjælp af DHCP mislykkedes: Interface=%2, ConfigurationURL=%4, Error=%5
267. Dette objekt er allerede initialiseret og kan ikke geninitialiseres på dette tidspunkt.
268. Redigering af semafortilstand
269. Value out of range
270. Den DateTime, der repræsenteres af strengen, er uden for området.
271. Der er allerede fuld tillid til denne assembly.
272. Der blev opdaget en paritetsfejl på %1.
273. Der blev fundet ugyldige referencer til ICB-rodmappen ved blokken %1
274. %1 procent færdig. (%2 af %3 beskrivelser er behandlet)
275. Fejl ved åbning af registreringsdatabasenøgle til registrering af gendannelsen af systemtilstanden til rapportstatus ved genstart.
276. Automatisk cachelagring af dokumenter
277. Den angivne configSource kan ikke tolkes
278. Undersystemet COM+ undertrykker dublerede hændelseslogposter for en varighed af %1 sekund(er). Undertrykkelsens timeout kan styres med en REG_DWORD-værdi med navnet %2 under følgende registeringsdatabasenøgle: HKLM\%3.
279. Motorstyring er tilsluttet
280. Overløb i filtabel
281. Klik på Næste for at fortsætte eller på Forrige for at ændre indstillingerne.
282. Der opstod en eller flere fejl ved udførelse af en handling på flere trin. Kontroller alle statusværdier.
283. Læserovervågningen kunne ikke oprette en timer til slukning: %1
284. Det er ikke muligt at gemme en værdi i et knudepunkt i et navneområde, som har en anden værditype.
285. IKE-tilstand for DoS-forhindring er startet
286. Egenskaben Start blev fundet uden for ElementStart, ElementEnd.
287. Optællingen er ikke længere gyldig, fordi den samling, som den optæller, er ændret
288. Kan ikke overføre HTTP-headere til postmetadata. Streng, der er problemer med: X.
289. Fejl under allokering af bufferen til håndtering af LPC-arbejdstråde. Sap Agent kan ikke fortsætte.
290. X blev kaldt med en null 'Y'-parameter.
291. Katalogtjenesten fandt en intern fejl.
292. Der er ikke indlæst nogen softwareudbydere.
293. En matrix, der er sendt til funktionen, kan ikke indeholde alle de data, som funktionen skal kopiere til matrixen.
294. Funktionen blev ikke implementeret.
295. Heuristisk skade for XID=(TRID,XATM,XARM)%\ MS DTC-transaktions-id "%1" %\ XA Transaction Manager =%2 %\ XA Resource Manager =%3 %\ Datakildenavn =%4.
296. Certifikatlager
297. Enheden er ikke klar til brug.
298. Fasthold alle givne tilladelser
299. TBS-tjenesten er startet, men kører endnu ikke.
300. Indeks og antal skal referere til en placering i strengen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions