English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2701. Provideren fandt en fejl under rensning af disken. %1
2702. Det er ikke muligt at låse op for drevet %1 i biblioteket %2
2703. Kalderen afsender et internt SendMessage-kald og kan ikke kalde via PostMessage.
2704. Meddelelsen er for lang; en del måtte afkortes før visning
2705. Hovedafbrydelse
2706. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 31' - Deaktiveret
2707. Der findes statistik for følgende kørende tjenester:
2708. Stride6 (cache enabled)
2709. Indholdet af logfilen.
2710. MSBUILD: fejl MSB1008: Der kan kun angives ét projekt.
2711. Den XML, der er sendt til EapHost, stemmer ikke overens med EapHost-skemaet eller EapMethod-skemaet. Kontroller den XML, der er sendt til EapHost.
2712. Der kan ikke læses fra den angivne kommandobuffermarkør.
2713. Et forsøg på at fjerne fejlfindingsporte for processen mislykkedes, fordi en af portene ikke var knyttet til processen.
2714. %1 KB samlet diskplads.
2715. Der blev ikke fundet en CardMan Mobile-chipkortlæser på computeren.
2716. Programinstallationsmappen blev ikke fundet.
2717. Mindst én af providerne i dette øjebliksbilledsæt kunne ikke opdele et øjebliksbillede.
2718. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt, fordi diskenheden %3, som indeholder et øjebliksbilledelager til dette øjebliksbillede, er blevet sat til offline.
2719. Enums underliggende type og objektet skal være den samme type, eller objektet skal være en String. Den sendte type var 'X'; enums underliggende type var 'Y'.
2720. Incoming Forest Trust Builders
2721. Tjenesten Windows Update-agent er blevet deaktiveret eller ikke konfigureret til at starte automatisk. En administrator skal aktivere tjenesten.
2722. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 blev afbrudt, fordi øjebliksbilledelageret ikke kunne gøres større. Prøv at formindske I/O-belastningen på systemet, eller vælg et drev til øjebliksbilledelageret, hvoraf der ikke tages øjebliksbillede.
2723. Kun assemblyen i mscorlib er gyldig.
2724. Anmodningen om hurtig fremspoling eller tilbagespoling kunne ikke imødekommes.
2725. MLD-forespørgsler %1!-10u! %2!-10u!
2726. Bindingsoplysningerne er ugyldige.
2727. Den angivne protokol kendes ikke.
2728. Opretter kopier af filer Fil: [1], Mappe: [9], Størrelse: [6]
2729. Elementet %1 er fjernet fra udgivelsen.
2730. %3 tokenlager %2 mislykkedes. Fejl: %1.
2731. Den angivne X har ikke en gyldig størrelse for EndPoint til Y.
2732. Tolkningsfejl for manifest: Uventet slutning på fil.
2733. Outputfilen kunne ikke åbnes: %1.
2734. Den version af OLE, der er installeret på arbejdsstationen, er ikke kompatibel med denne version af MAPI.
2735. %1 (J/N)?
2736. Den valgte post kunne ikke indlæses, da programmet mangler eller er beskadiget.
2737. Der kan ikke sættes standardtilladelser for den ressource.
2738. DNS-zoneoplysningerne er ikke tilgængelige.
2739. INTERN fejl - Udførelsesstatus er gået tabt
2740. Under annullering af jobbet "%2" kunne BITS ikke fjerne nogle midlertidige filer. Slet nogle midlertidige filer for at genoprette diskpladsen. Bemærk: På grund af pladsbegrænsninger vises alle filer ikke. Kontroller, om der er flere filer i formatet BITxxx.TMP i samme mappe. Job-id var %1. %3
2741. Kolonnen '%1' er ikke blevet defineret. SQLSTATE=42S22
2742. Kompatibilitetsmodulets mappeovervågning mislykkedes.
2743. Denne Transaktionsstyring kunne ikke overføre en transaktion fra en anden TIP-Transaktionsstyring.
2744. Det angivne plexindeks er større end eller lig med antallet af plex'er i diskenheden.
2745. En ikke-administreret arrangementsfunktion indeholder ikke ElementCount.
2746. En forekomst af klasse %1 kan ikke opdateres ved hjælp af en repræsentation af en forekomst for klasse %2. Angiv en repræsentation af en forekomst for klasse %1.
2747. Erstat en token på procesniveau
2748. DFS kunne ikke hente de nødvendige klyngeoplysninger. Returkoden findes i postens data.
2749. Den angivne vindue hører ikke til den aktuelle proces.
2750. Interrupter på den tilsluttede portenhed %1 kunne ikke deaktiveres.
2751. Distributionslisten har ingen medlemmer.
2752. Posten %1 indeholder en ugyldig kæde.
2753. Disken er allerede dynamisk.
2754. , authority records = %1!d!
2755. Ugyldig leveringstilstand %d.
2756. Ukendt LCID.
2757. Den aktuelle transaktionskontekst, der er knyttet til tråden, er ikke en gyldig reference (handle) til et transaktionsobjekt.
2758. IPMGM kunne ikke initialisere et kritisk afsnit. Dataene er undtagelseskoden.
2759. Der forventes en afsluttende parentes ')'.
2760. Critical error
2761. Fejlårsagen kunne ikke oversættes, Meddelelseskode: 0x%1!x!, Årsag: %2!x!
2762. DNS IPV6-opdatering mislykkedes
2763. Et miljøvariabelnavn må ikke indeholde 255 tegn eller mere.
2764. Den angivne protokol stoppes.
2765. %1 kan ikke konverteres. Diskenheden er skrivebeskyttet.
2766. Opdateringen er startet.%1
2767. Initialisering af ASF blev ikke fuldført
2768. Der opstod en fejl. Network Diagnostics Framework kunne ikke fuldføre handlingen. Der blev genereret en Windows-fejlrapport. [%1].
2769. Servere kan ikke optælles i ikke-standard-compartment.
2770. Der kunne ikke oprettes forbindelse til Faxtjenesten, da tjenesten ikke oprette forbindelse til TAPI-enhederne. Kontroller, at der er installeret en faxenhed, og at den er konfigureret korrekt. Win32-fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
2771. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig systemhændelsesfejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
2772. Der er angivet en ugyldig eller ukendt tabel.
2773. En af de diskenheder, der er angivet til sikkerhedskopien, findes ikke.
2774. Egenskabsnavnet er i konflikt med en foruddefineret egenskabsdefinition
2775. Konfigurationsafsnittet '%1' kan ikke læses, da afsnittet ikke er erklæret
2776. mail addr =
2777. Funktionen forsøgte at bruge et navn, som er forbeholdt en anden transaktion.
2778. BITS har påbegyndt lytning efter peer-klient-anmodninger.
2779. Den aktiveringskontekst, der er ved at blive deaktiveret, er ikke aktiv for den aktuelle udførelsestråd.
2780. Der opstod en fejl i datakilden: %1.
2781. Ugyldigt klokkeslætsformat: 'X'. Følgende er eksempler på gyldige tidsformater: 7D, 10H, 5M, 30S eller 20MS.
2782. Kontaktobjektet til MS DTC Transaction Manager blev ikke fundet.
2783. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig CPU-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
2784. Alle indeks skal være af typen Int32.
2785. CHKNTFS virker ikke på et diskettedrev.
2786. Opgraderingen kan ikke installeres af Windows Installer-tjenesten, fordi det program, der skal opgraderes, muligvis mangler, eller fordi opgraderingen muligvis opdaterer en anden version af programmet. Kontroller, om det program, der skal opgraderes, findes på computeren, og at du har den korrekte opgradering.
2787. Området %2 er føjet til indekset.%1
2788. Brugeren har nået grænsen for %1
2789. Tegnet '>' var ventet.
2790. Tjenesten %1 kan ikke oprettes (Fejl: 0x%2).
2791. Katalogtjenesten kunne ikke godkende anmodningen.
2792. Certifikatet for underskriveren af meddelelsen er ugyldigt eller blev ikke fundet.
2793. Kalderen bør ikke overføre denne hændelse til downstreamkomponenter.
2794. Værtsprocessen (%1) er blevet lukket.
2795. '%1' er i konflikt med en eksisterende type.
2796. Flerdimensionalt array understøttes ikke ved denne handling.
2797. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke konfigurere programgruppens kølængde i programgruppen '%1' korrekt. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
2798. Ukendt medie. Indsæt det korrekte medie i drev %1.
2799. Listen med servere i dette netværk er ikke til rådighed i øjeblikket
2800. Ugyldig kilderute angivet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions