English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19901. Biblioteket %1 blev ikke fundet.
19902. Processen er allerede genbrugt.
19903. Lydens bithastighed for en modtager med en højere samlet bithastighed skal være større end for en med en lavere samlet bithastighed.
19904. %1 Forespørgselsprogrammets første anmodning kan ikke oprettes pga. fejlen %2. MSFTESQL-tjenestekontoen kan være ugyldig, eller adgangskoden kan være udløbet.
19905. Der skal indstilles præcis ét flag.
19906. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke slette programmet '%2' på webstedet '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
19907. Der blev forsøgt at udføre en handling på en ikke-eksisterende netværkstilslutning.
19908. Konfigurationsdataene i Terminal Server-godkendelsescertifikatet var ugyldige, og det blev nulstillet. Hvis computeren er konfigureret til at bruge et bestemt certifikat, skal du kontroller, at det er tilgængeligt i certifikatlageret og bruge administrationsværktøjerne til at vælge det igen.
19909. Der opstod en fejl under forsøg på at læse et aliasobjekt fra den gamle database.
19910. MSMQ er blevet flyttet til domænet %1.
19911. Værdien af X skal være endelig.
19912. Et eller flere lagerflag er ugyldige.
19913. Der er allerede registreret en anden enkelt-faset Ressourcestyring i denne transaktion.
19914. Windows kunne ikke hente oplysninger om diskene på computeren.
19915. De flag, der er relateret til diskklyngeunderstøttelse til disk nummer %1, kunne ikke hentes. Fejlkode: %2
19916. En ikke-færdig oprettelse af et øjebliksbillede af diskenheden %2 blev slettet.
19917. NULL elements in array are not supported
19918. Der blev ikke fundet et medieobjekt svarende til slutningen på en gentagelsesblok til en afspilningsliste blev ikke fundet.
19919. Du skal kalde metoden X, før du kalder denne metode.
19920. Behandler konfigurationsfilen %1...
19921. Der opstod en kommunikationsfejl under et RPC.
19922. MS DTC-tjenesten eller en tjeneste, der afhænger af den, kunne ikke stoppes.
19923. MS DTC XA Transaction Manager kunne ikke kryptere oplysninger i en logpost.(%3): Fil=%1 Linje=%2.
19924. Adgangskoden kan ikke opdateres. Den værdi, der blev angivet som den nuværende adgangskode, er forkert.
19925. Der kan ikke udføres en trinhandling fra en term, der ikke repræsenterer et elementsæt.
19926. De angivne data er beskadigede.
19927. Ændringen fra den nuværende kodning til den angivne kodning understøttes ikke.
19928. Køen accepterer kun godkendte meddelelser.
19929. Værdien for tidsrum må ikke være mellem %1 og %2 sekunder inklusive, med et interval på %3 sekunder
19930. Metodens typedefinition er gennemført.
19931. Fax er sendt. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Modtager-CSID: %5. Sider: %6. Overførselstid: %7. Enhedsnavn: %8. Job-id: %9. Brugernavn: %10. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
19932. Objektet skal være låst for læsning eller skrivning.
19933. Der er ikke angivet en importdestination for dette undersystem i registreringsdatabasen.
19934. En konvertering af disken venter allerede.
19935. Logtjenesten registrerede en fejl under forsøget på at skrive til en logbeholder.
19936. En transformering skal være en kombination af skaleringer, spejlvendinger og 90 graders rotationer.
19937. Forbindelsen blev afbrudt på grund af inaktiv timeout.
19938. Der forventes en operator i sætningen <%%if ...%%>.
19939. Ugyldig SSPI-BinaryNegotiationElement.
19940. Det var ikke muligt at hente metadata fra offlinecachen til metadata.
19941. Driveren FltMgr.sys er ikke indlæst i øjeblikket.
19942. Signaturnøglen for kataloget %1 stemmer ikke overens med samlingsudgiverens offentlige nøgletoken %3 for %2.
19943. Indstilling af systemovervågningskrav
19944. Der blev anmodet om en ugyldig sorteringsrækkefølge.
19945. Der er for få argumenter. Der blev ikke angivet et tilladelsessæt.
19946. COM IAccessControl-objektet er ikke initialiseret.
19947. Udskrivning af dokumentet mislykkedes på grund af en GDI-fejl eller en driverfejl ved gengivelsen af udskriftsjobbet. Forsøg at udskrive dokumentet igen.
19948. Firing Agent
19949. Der er angivet gensidigt udelukkende flag til kildeløseren. Denne flagkombination er ugyldig.
19950. Konfiguration af dataindsamleren %1\%2 er udført.
19951. Tolkningsfejl for manifest: Intern fejl.
19952. Mappestien '[2]' indeholder ord, som ikke er gyldige i stier til mapper.
19953. En XA-transaktionsstyring har forsøgt at åbne MSDTC XA-ressourcen, mens XA-transaktioner er deaktiveret. Gennemse MSDTC-konfigurationsindstillingerne.
19954. Certifikatet med legitimationsoplysninger til SSL %1 har ikke vedhæftet oplysninger om privat nøgle. Dette problem opstår ofte, når der oprettes en beskadiget sikkerhedskopi af et certifikat, og når den senere gendannes. Denne meddelelse kan også skyldes en fejl i registreringen af certifikatet.
19955. Metoden SetObjectUriForMarshal bør kun kaldes for MarshalByRefObjects, der findes i det aktuelle AppDomain.
19956. Netværkstilstanden er blevet ændret.
19957. Angiver den adgangskode, der skal anvendes, hvis repræsentation er angivet til sand.
19958. Ældre tilstand er inaktiv
19959. Aktiveringsserveren konstaterede, at den angivne produktnøgle er ugyldig.
19960. Filtreringsprocessen blev stoppet, fordi hukommelsestildelingen blev overskredet.
19961. EXPORT-stien %1 blev ikke fundet.
19962. X er endnu ikke startet.
19963. Variablen '%1!.40s!' kan ikke vurderes

19964. Størrelsen på den buffer, der er sendt til MQGetQueueSecurity, er for lille.
19965. Tryk på ENTER for at begynde genoprettelse af filen på disken %1
19966. Der blev brugt en kommando med modsigende parametre.
19967. Objektet er allerede initialiseret og kan ikke initialiseres igen.
19968. Der blev modtaget en anmodning med et godkendelsesskema, der ikke understøttes. Authorization:X SupportedSchemes:Y.
19969. Det domænecontrollercertifikat, der bruges til chipkortlogon, er blevet annulleret. Kontakt systemadministratoren angående indholdet af systemets hændelseslog.
19970. Kilde og destination for en flytning på tværs af domæner er ikke i overensstemmelse med kildeobjektets identitet. Hverken kilden eller destinationen har den nyeste version af kildeobjektet.
19971. Filterbufferen kan ikke læses.
19972. Der blev fundet inkonsekvens i informationerne på diskenheden %2 på serveren %3
19973. Det blev forsøgt at få adgang til en netværksfil, men netværksprogrammet var endnu ikke startet.
19974. Kodningsprocessen kunne ikke følge med mængden af leverede data.
19975. Omdøb fil
19976. Start/lukning af tjeneste
19977. File Server Resource Manager detected an invalid SID, %1, for the quota on directory, '%2'.
19978. Periodisk behandling af politikker for brugeren %3 mislykkedes på %1 sekunder.
19979. Gem politik blev annulleret
19980. Der er ikke angivet nok drev til at udføre denne handling.
19981. Den automatiske certifikatregistrering af %1 forsøgte at registrere certifikatet %2 på nøglecenteret %3. Anmodningen afventer.
19982. Det angivne filter er ugyldigt
19983. Præfiksene 'xml' og 'xmlns' er reserveret til brug af XML.
19984. Egenskaben MultisessionInterfaces skal angives, inden denne metode anvendes.
19985. Interne oplysninger:
19986. Lokal node observerede anmodningen som tredjepart
19987. Part number:
19988. Den angivne adgangspost er ugyldig, fordi den er ubegrænset. De globale flag skal angives i stedet.
19989. Windows kunne ikke anvende de angivne QFE-pakker.
19990. %2 : Dette er en ADVARSEL-testmeddelelse.
19991. Standardklasse for NAP (Network Access Protection)
19992. Den serialiserede Capacity-egenskab i StringBuilder skal være positiv, mindre end eller lig med MaxCapacity og større end eller lig med strenglængden.
19993. Denne fejl returneres, når der ikke er oprettet forbindelse til gruppen under forsøg på at udføre en handling, der kræver forbindelse.
19994. Der er en tids- og/eller datoforskel mellem klienten og serveren.
19995. Forkert anmodning
19996. Størrelse på tegnbuffere
19997. Unicode-tegnet findes ikke i unicode-tegnsættet på systemet.
19998. Det blev forsøgt at få adgang til en socket på en måde, der er forbudt af den pågældende sockets adgangstilladelser.
19999. Handlingen understøttes ikke.
20000. Der er ikke tilstrækkelig med hukommelse tilgængelig til at udføre denne handling.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions