English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24101. Den anmodede handling kan ikke udføres på en fil med en åben brugersektion.
24102. Katalogtjenesten kan ikke aflede et SPN (Service Principal Name), med hvilket destinationsserveren gensidigt kan godkendes, fordi serverens domæne er blevet slettet fra skoven.
24103. Brugeren bekræftede ikke anmodningen om TPM-handlingen.
24104. Beskyttelse af denne stream kan ikke sikres, før hændelsen MEPolicySet er udløst.
24105. Der opstod en fejl under optælling af startkonfigurationsdataposterne.
24106. Positionen må ikke være mindre end nul.
24107. De to pinkoder skal være ens.
24108. Opgave udløses ved afslutning af pausetilstand
24109. LM386-serveren kan ikke starte, fordi CACHE.EXE ikke kører.
24110. Flyt til side op
24111. Begrænsninger i MinLength/MaxLength kan kun angives med datatypen "string", "number", "bin.hex" eller "bin.base64".
24112. Oplysningerne har et forkert format.
24113. Videomixgengiveren VMR9 kan ikke bruges sammen med VPE-baserede hardwaredekodere.
24114. Share.exe eller tilsvarende er nødvendig for handlingen.
24115. Logtjenesten registrerede en logsektor med en ugyldig blokparitet.
24116. Kopiere en handle ind i eller ud af en proces
24117. Systemet kan ikke udføre automatiseret opkald, da denne forbindelse har et brugerdefineret opkald angivet.
24118. Nulstillingen af tastaturet mislykkedes.
24119. Venstre mod højre-tegn må ikke blandes med højre mod venstre-tegn i IDN-etiketter.
24120. Den første SSTP-anmodning (Secure Socket Tunneling Protocol) blev ikke sendt til serveren. Dette kan skyldes, at der er en webproxy mellem klienten og den server, der kræver godkendelse. Proxygodkendelse understøttes ikke i denne version af SSTP.
24121. Tillad kontrol af &politikker
24122. Tjenesten er ikke tilgængelig.
24123. Dataforbindelsen kan ikke åbnes
24124. Sendte en afsluttet Pnp- eller strømhandling (%3, %4) til den nederste driver for enhed %2 med status %8.
24125. Der er ikke defineret en datakilde.
24126. Databasenavn til brug sammen med SQL-cacheafhængighed i SQL 7.0 og SQL 2000. Databasen kan eventuelt angives til at bruge forbindelsesstrengen med indstillingen -C i stedet for. (Krævet)
24127. Visningen %1 er ikke blevet defineret i kataloget %2. SQLSTATE=42S02
24128. Forespørgslen %2 tilføjet for Widget %1.
24129. Konfigurationsændringer i underprogrammet Dato og klokkeslæt til Kontrolpanel
24130. Der kan ikke føjes til DHCPV6-overvågningslogfilen. Følgende fejlkode blev returneret: %1.
24131. Det blev forsøgt at bruge et COM-objekt, der ikke har en understøttende klassefabrik.
24132. Det er ikke muligt at tilslutte til databasen, fejl = %1.
24133. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)-fjernserveren returnerede et ulæseligt svar.
24134. Dette tilbagekald er allerede overført til denne hændelsesgenerator.
24135. Godkendelse mislykkedes på grund af manglende legitimationsoplysninger.
24136. Automatisk cachelagring af programmer og dokumenter
24137. Der skal initialiseres sikkerhed, før grænsefladen arrangeres eller arrangeres på en anden måde. Dette kan ikke ændres, når initialiseringen har fundet sted.
24138. Gendannelse til cd- eller dvd-diskdrev er ikke tilladt.
24139. Dataindsamlersættet %2 i konteksten %3 blev ikke tilføjet for PLA-widget %1; fejlkoden %4.
24140. Det mislykkedes at forespørge på en liste over databasenavne fra SQL-serveren.
24141. Printerforbindelsen kunne ikke slettes
24142. Den gennemsnitlige opkaldstid har oversteget den konfigurerede grænse.%1
24143. MSMQ kunne ikke sende en meddelelser på grund af manglende hukommelse. Meddelelsen forsøges sendt senere. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %1 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2189-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
24144. Er ikke en skrivemaskine
24145. Arrayet var ikke et todimensionelt array.
24146. Egenskabssættets GUID er ugyldigt. Programmets konfiguration blev beskadiget. Geninstaller programmet.
24147. Læserovervågningen kunne ikke oprette en overlappende hændelse: %1
24148. Visningen %1 findes allerede i kataloget %2 og kan ikke omdefineres. SQLSTATE=42S01
24149. No items found that satisfy the query.
24150. Der blev fjernet "."-mappe i rodmappen.
24151. EA er beskadiget og kan ikke læses.
24152. Katalogtjenesten fandt en ukendt fejl.
24153. CMS-meddelelsen er ikke signeret.
24154. MSMQ bruger en krypteringsnøgle med en effektiv længde på 40 bit ved afsendelse af meddelelser, der er krypteret med krypteringsalgoritmen RC2. Hvis du vil gendanne stærk kryptering, skal du fjerne værdien HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Security\SendEnhRC2With40 fra registreringsdatabasen.
24155. NAP (Network Access Protection), klienten til politikhåndhævelse, kunne ikke starte PPP-genforhandling i følgende Remote Access-forbindelse: %d. Nogle netværkstjenester- eller ressourcer er muligvis ikke tilgængelige. Afbryd forbindelsen, hvis problemet varer ved, og prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen, eller kontakt Remote Access-serverens administrator.
24156. De modtagne certifikat er udløbet.
24157. Certifikatdetaljer
24158. Ressourcestyringstilstand: Computeren lukkes
24159. Der kan angives en brugergrænseflade eller et slutpunkt, men ikke begge
24160. Der opstod en fejl under kommunikation med TPM. Driveren returnerede %1.
24161. %1: Drivere til %2 enhed(er) blev fjernet under overflytning af en PTP-enhed (Picture Transfer Protocol), herunder de enheder, der var tilsluttet og aktive.
24162. Operatøren eller administratoren har nægtet anmodningen.
24163. DNS-proxyagenten kunne ikke læse den lokale liste over navnefortolkningsservere fra registreringsdatabasen. Datafeltet indeholder fejlkoden.
24164. En eller flere buffere er gået tabt, fordi en realtidsbruger ikke kunne følge med.
24165. Indholdsegenskaber XML skal kodes ved hjælp af UTF-8.
24166. Ugyldigt område for tegn.
24167. Programidentiteten har ikke samme antal komponenter som manifeststier.
24168. USN-journalfilen %1 oprettes
24169. Fjerner programmer Program: [1], Kommandolinje: [2]
24170. Gruppepolitikindstillingerne for Windows Firewall er blevet fjernet.
24171. Der er angivet en ugyldig tråd med handlen %p for denne handling. Der er muligvis angivet en trådgruppe-arbejdstråd.
24172. Objektet er mærket som Read Only.
24173. Forbindelsen til RDP ClientActiveX er afbrudt (årsag= %2)
24174. Kunne ikke finde en tids-server.
24175. Arbejdsprocesserne, der betjener programgruppen '%1', genbruges pga. registrerede problemer med IIS-konfigurationslageret, som kan gøre aktuelle cachelagrede metadata ugyldige.
24176. Gemmer anmodningsheadere, Vary: X.
24177. Denne server er ved at lukke ned.
24178. Tjenesten LPD (Line Printer Daemon) blev ikke startet. Dette kan ske, hvis tjenesten LPD ikke kan opnå adgang til systemressourcer som hukommelse eller registreringsdatabasen. Kontroller den Windows-fejl, der returneres af denne hændelse, for at bestemme årsagen og derefter genstarte tjenesten LPD.
24179. Der opstod en fejl i WX86-undersystemet.
24180. X er ikke et gyldigt InputScopeName.
24181. %1 - Vis skrivere af øjebliksbilleder af diskenheder, der abonneres på
24182. Den aktuelle titel var ikke et sekventielt sæt af kapitler (PGC), og de returnerede tidsindstillinger er muligvis ikke kontinuerlige.
24183. Point to Point-protokollen kunne ikke indlæse de nødvendige PAP-og/eller CHAP-godkendelsesmoduler.
24184. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi URI'en indeholder for mange vælgere.
24185. INTERN fejl - Diskene i diskgruppen er ikke konsistente
24186. INTERN fejl - Den angivne post er ikke en enhed
24187. Læsning fra komprimeringsstreamen er ikke understøttet.
24188. Mappen $Txf skal være tom, for at denne handling kan udføres.
24189. Medietilstand. . . . . . . . . . . . . . . . : Mediet afbrudt
24190. LABEL Opretter, ændrer eller sletter diskenhedsnavnet.
24191. Hentning af søgeresultater som filterregioner understøttes ikke af det filter, der overføres til Init.
24192. Tjenesten %1 har muligvis ikke registreret enhedens hændelsesbeskeder, før den blev standset.
24193. Funktionel status = %1!u!
24194. Ugyldig URL-adresse til logfil. En URL-adresse til multicastlogføring skal se ud som "http://servernavn/isapibackend.dll" .
24195. Hændelser vedrørende program til diagnosticering af udmattelse af ressourcer
24196. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licensegenskaben er beskadiget.
24197. Der findes allerede en CNAME-post for et givent navn.
24198. En fil kunne ikke bekræftes, da den ikke har et tilknyttet katalog signeret via Authenticode(tm).
24199. Http-versionen understøttes ikke
24200. X er ikke en GenericTypeDefinition. MakeGenericType må kun kaldes i en type, som Type.IsGenericTypeDefinition er sand for.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions