English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20101. Handlingen kan ikke udføres, fordi serveren ikke har en objektbeholder med infrastruktur i det pågældende domæne.
20102. De ressourcer, der kræves for denne enhed, er i konflikt med MCFG-tabellen.
20103. Der kan ikke henvises til den eksterne generelt parsede enhed %1 i en attributværdi.
20104. Der er ingen cd i cd-drevet. Læg en cd i, og forsøg igen.
20105. Kryptering af cachen til offlinefiler blev fuldført.
20106. Tilstandscomputerne er allerede startet.
20107. Godkendelse mislykkedes, fordi der blev angivet et ukendt brugernavn eller en forkert adgangskode.
20108. IPMGM kunne ikke oprette en semafor. Dataene er fejlkoden.
20109. Installationsprogrammet skal opdatere filer eller tjenester, der ikke kan opdateres, mens systemet kører. Hvis du vælger at fortsætte, skal du genstarte computeren for at kunne fuldføre installationen.
20110. Værdien for attributten X er ugyldig: Attribut
20111. Ukendt fejl
20112. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke åbne brugergrænsefladen (%2).
20113. Systemet har forsøgt at indlæse et filter markeret som apartment i et flertrådet filter-daemon. Dokumentet forsøges anbragt i et enkelttrådet filter. Da flertrådet filtrering er mere effektivt, skal du forsøge at få fat på versionen af det flertrådede filter.
20114. Mail Group
20115. Et navn var ventet.
20116. Klyngenoden er ugyldig.
20117. Det maksimale antal NV-skrivehandlinger uden en ejer er overskredet.
20118. SPI'en i pakken svarer ikke til en gyldig IPsec SA.
20119. prøver at oprette forbindelse til denne computer. Hvis du tillader det, bliver forbindelsen afbrudt, men du kan genoprette den senere. Vil du tillade denne forbindelse?
20120. IPV6-adresser over de SNTP-servere, der er tilgængelige for klienten
20121. Der er flere tegn, der ikke kan parses, i slutningen af strengen.
20122. Den lokale printer kunne ikke slettes
20123. Tjenesten MSMQ overvåger ikke længere tilknytningsmappen %3. Fejl %1: %2
20124. Server kræver et klientcertifikat for klientautorisation: RequestHandle=%1
20125. Filen blev ikke filtreret på grund af adgangskodebeskyttelse.
20126. Forbindelsen mislykkedes, fordi tilladelserne for netværksadgang på brugerkontoen blev afvist. Du skal aktivere ekstern adgangstilladelse for brugerkontoen, eller, hvis brugerkontoen angiver, at adgang kontrolleres via den tilsvarende netværkspolitik, aktivere tilladelse til netværksadgang for den pågældende netværkspolitik.
20127. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi tjenesten ikke understøtter handlingen: %1.
20128. Ressourcen 'X' var ikke en stream. Kald GetObject i stedet.
20129. Den singulære matrix kan ikke inverteres.
20130. Programmet (%1) (PID: %2) kunne ikke tilføje slutpunktet %3:%4 på brugergrænsefladen med det entydige id %5 med fejl %6. Brugerhandling: Kontroller, at der er tilstrækkelig hukommelse på computeren. Kontroller, at ingen andre processer lytter til slutpunktet.
20131. Datasegmentlængden, der er angivet i headeren, overstiger MaxRecvDataSegmentLength, der er erklæret af destinationen.
20132. Programmerne kan muligvis ikke få adgang til beskyttede ressourcer, f.eks. registreringsdatabasen, miljøvariabler, domænenavne eller indstillinger for sikkerhedspolitik. Programmerne får begrænset mulighed for at bruge Windows-baserede ressourcer og dit lokale filsystem.
20133. Hukommelsesudskiftningsfejl
20134. Denne plug-in er ikke korrekt registreret på computeren. Kontroller, at programmet er korrekt installeret, eller kontakt Microsoft Teknisk Support.
20135. Printerens kontrolpunkt kunne ikke åbnes
20136. Fejl %1!d! : %2!S! returnerede i CertSetCertificateContextProperty
20137. Ydelsesdata for inaktiv systemprocessor kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
20138. Kontekstens blob er ugyldig.
20139. UCT-forskydning i sekunder
20140. Arrayet angiver ikke en længde.
20141. Computerpolitik er ikke overført.%1
20142. Denne videostream er deaktiveret, fordi den sendes til et ukendt softwareoutput.
20143. Det blev forsøgt at arrangere et objekt på tværs af en kontekstgrænse.
20144. Da dette dokument var destination for en genvej, kan det ikke selv være en genvej.
20145. Id'et '%1' er duplikeret.
20146. Overtrædelse af validitetsbegrænsning: separat dokumenterklæring.
20147. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke angive programgruppen for programmet '%1' på webstedet '%2'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
20148. Ugyldig "system-wide"-parameter (SPI_*).
20149. Kun URI-præfikser, der afsluttes med '/', er tilladt.
20150. Lyttefunktionen til sporing X kunne ikke tilføjes, fordi den ikke er en underklasse af TraceListener.
20151. Pinkoden skal have en længde på 4-20 cifre.
20152. Filen 0x%1 har et beskadiget attribut for NTFS-genfortolkningspunkt.
20153. Windows Media Player kan ikke brænde filerne, da der ikke er tilstrækkelig ledig diskplads til at gemme de midlertidige filer. Slet nogle unødvendige filer fra harddisken, og prøv derefter igen.
20154. Windows Media Player Filen kan ikke konvertere filen til det format, som enheden kræver.
20155. Den partition, der er valgt for installationen (%3!u!), findes ikke på disken %2!u!. Kontroller, at den automatiske svarfils %1-indstilling henviser til en gyldig partition på denne computer, og genstart derefter installationen.
20156. Filsystemet for drev %1 kan ikke bestemmes.
20157. CREATOR GROUP SERVER
20158. Formaterer %1.%2 MB
20159. Logical Disk Manager kan ikke lukke systemet.
20160. Datakildedefinitionen kan ikke hentes på grund af fejlen %1.
20161. Advarsel! Brugen af omdirigeret output til store sorteringer er normalt langsommere end at angive outputfilens navn direkte til sorteringen.
20162. Serverens konfigurationsparameter "irpstacksize" er for lille til, at serveren kan bruge en lokal enhed. Forøg værdien af denne parameter.
20163. "Beskyt Kerberos-tjenestebillet med AES-nøgler" - Aktiveret
20164. Værdierne af advanceWidths og glyphOffsets udgør et for stort GlyphRun. Arealet af dets omgivende boks, målt i renderingEmSize-firkanter, er X, men det kan ikke overstige Y.
20165. RSM-databasen genopretter indeksfilen.
20166. Usbperf-dataindsamling mislykkedes. Funktionen blev kaldt med for lille buffer.
20167. Der er ikke tilstrækkelige systemressourcer til at gennemføre den ønskede handling.
20168. Godkendelsesmetoden er ikke kompatibel med politiktypen.
20169. Der kan ikke skrives til genoprettelsesplaceringen.
20170. Der opstod en undtagelse %1 ved adressen %2 i metoden %3 til grænsefladen %4 i COM+-hændelsessystemet.%5
20171. Use the default cache settings
20172. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger mislykkedes. Fejlkode %1
20173. Hvis du registrerer en ikke-signeret assembly med /codebase, kan den forstyrre andre programmer, der er installeret på den samme computer. Parameteren /codebase er kun beregnet til brug med signerede assemblies. Giv assemblyen et sikkert navn, og registrer den igen.
20174. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. WMI-tjenesten rapporterede, at WMI-provideren ikke kunne udføre den anmodede handling.
20175. Faxtjenesten kunne ikke startes, da tjenesten ikke kunne initialisere ydelsestællerne.
20176. MAPI: Beregnet
20177. Der er blevet anmodet om eksplicit udførelse af alle opgaver, som kører, når computeren er inaktiv.
20178. Komprimering er ikke tilgængelig for %1.
20179. Der er ingen cacheprotokol tilgængelig for denne anmodning.
20180. Der kunne ikke oprettes forbindelse til den computer, der blev anmodet om.
20181. En komponent i den samme DLL er allerede installeret.
20182. Transaktionsstyring har deaktiveret understøttelsen af XA-transaktioner.
20183. Medlemmer kan administrere domænebrugere og gruppekonti
20184. Adgangslisten er ugyldig.
20185. Grænsefladen %1 kan ikke nås, fordi det ikke er tilladt at oprette forbindelse på dette tidspunkt. Kontroller de opkaldstider, der er konfigureret på grænsefladen.
20186. %1 allokeringsenheder i alt på disken.
20187. CIM V2.2 feature not currently supported for qualifier value
20188. Selvreparation er deaktiveret for diskenhed %1.
20189. Den udgående forbindelse til værten '%1' blev afbrudt af en hændelsesbehandler til protokoller under behandling af SMTP-verbet '%2'.
20190. The IPMI Provider attempted to set the value of the "LowerThresholdNonCritical" property of the "NumericSensor" class. While the BMC returned a success status, retrieval of the property from the BMC indicated that it did not change. This might be an issue with the BMC, please contact your BMC Vendor for more information.
20191. Systemet kan ikke få adgang til filen.
20192. Tjenesten er stoppet.
20193. (GMT-03:00) Brasilia
20194. Filen med genoprettelsesadgangskoden er ugyldig. Vælg en anden genoprettelsesadgangskode, og prøv derefter igen.
20195. En MS DTC-komponent kunne ikke allokere hukommelse til en kritisk handling. Komponenten afsluttes. Kategorifeltet identificerer den komponent, der mislykkedes. Genstart MS DTC, hvis programmet ikke genstartes automatisk. Fejldetaljer: %1
20196. Feltet blev ikke fundet.
20197. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at licenspakkens version er ugyldig.
20198. Et diagnosticeringsmodul fuldførte fejlfinding uden at angive en løsning
20199. Følgende fil, der er nødvendig for at starte Windows, mangler: %1
20200. Opgavestyring kunne ikke udføre opgaven "%1" . Det blev forsøgt at genstarte. Yderligere data: Fejlværdi: %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions