English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4001. Der er opstået en uventet fejl under installationen af denne pakke. Dette kan betyde, at der er et problem med denne pakke. Fejlkoden er [1]. {{Argumenterne er: [2], [3], [4]}}
4002. MemberInfo skal være en brugergrænseflademetode.
4003. Lagringen isoleres først efter bruger, dernæst efter assembly. Assemblyen kan få adgang til data uafhængigt af programmet, men kun med den samme bruger. Lagringen er global, hvis brugerens Windows-profil er global.
4004. Foretage systemkald til den angivne fil.
4005. Kommandoen blev spærret.
4006. Modtagne kilobyte
4007. Multicast-familien er ikke den samme som familien i 'X'-klienten.
4008. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret PCI-bus-paritetsfejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
4009. Det blev forsøgt at oprette en symbolsk kæde i en registreringsdatabasenøgle, som allerede har undernøgler eller værdier.
4010. DCOM-serveren forsøgte at lytte til et ugyldigt slutpunkt. Protokolsekvens: %1 Slutpunkt: %2 Flag: %3
4011. ASN1 - intern kodnings- eller afkodningsfejl.
4012. Ressourcelokationsservere
4013. Denne ExceptionHandlingClause er ikke en parameter.
4014. Der er ikke nok diskplads til, at BitLocker-drevkryptering kan kryptere drevet. Brug diskvedligeholdelsesvæktøjer til at reparere disken, og prøv igen.
4015. Programmet '%2' tilhører et ugyldigt websted '%1'. Derfor ignoreres programmet.
4016. Slutter sessionen %1, der blev startet %2.
4017. Funktion for ekstra ure i underprogrammet Dato og klokkeslæt til Kontrolpanel
4018. Forkert syntaks i nærheden af %1. SQLSTATE=42000
4019. Den virtuelle computer kan ikke gendannes, da et element, der blev læst fra de gemte tilstandsdata, ikke blev genkendt. Slet de gemte tilstandsdata, og prøv derefter at state den virtuelle computer.
4020. Indholdet skal være "textOnly", når der anvendes en datatype i en ElementType.
4021. Tilstand, der er angivet af brugeren til identifikation af handlingen.
4022. Når du fjerner diskenhedsflag, som er indstillet ved hjælp af gendannelse ved lukning, skal den samme kombination af flagene HIDDEN, READ ONLY, NO DRIVE LETTER eller SHADOW COPY sendes til både kaldet SetFlags og kaldet ClearFlags.
4023. L2TP-forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi certifikatvalideringen mislykkedes på den eksterne computer.
4024. Modtog defekt pakke. Længde = %1!d!
4025. Svar-Cache-Control = no-store.
4026. Disken er for stor til at blive formateret med det angivne filsystem.
4027. %1 procent færdig. (%2 af %3 indeksposter er behandlet)
4028. En proxy/stub-klassefabrik kunne ikke opnås for den pågældende grænseflade. Proxy/stub er ikke registreret korrekt. %1
4029. Klienttype
4030. Disk %1 er delvist rekonstrueret.
4031. Klyngetilslutningshandlingen mislykkedes pga. inkompatible programversioner mellem den tilsluttende node og dens sponsor.
4032. Den angivne hastighedsovergang kan ikke udføres i den aktuelle tilstand.
4033. Press any key to continue
4034. En falsk RESET blev modtaget fra museenheden.
4035. Licensen til denne fil kræver lyddrivere af typen Windows Driver Model (WDM). Kontakt lydkortproducenten for at få yderligere assistance.
4036. Denne handling kan ikke udføres, mens AppDomain er lukket ned.
4037. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der udløses for en serversession
4038. Omdirigeringen kunne ikke tilknytte den anmodede fildisposition (for NtCreateFile).
4039. Det angivne kolonnenavn findes allerede. Programmets konfiguration blev beskadiget. Geninstaller programmet.
4040. Der er ingen modtagere.
4041. Den angivne liste over diskenheder indeholder duplikater.
4042. WinRM-klienten sendte en anmodning til fjerntjenesten WS-Management og modtog et svar om, at anmodningen var for stor.
4043. Handlingen kunne ikke udføres, da filteret ikke kører.
4044. Computeren kunne ikke genstartes.
4045. Month skal være mellem et og tolv.
4046. Der er fundet utilstrækkelige data.
4047. Ressourcestyringstilstand: Ikke startet
4048. En EA-handling mislykkedes, fordi EA-sættet var for stort.
4049. De steder, hvor computeren findes, kan ikke genkendes. Kontroller, at alle undernet i dit netværk er konfigureret korrekt i Active Directory-domænetjenester, og at hvert sted er konfigureret med det rigtige undernet.
4050. Signaturerne for et bestemt antispywareprodukt fra tredjepart er ikke opdaterede. En administrator skal opdatere antispywaresignaturerne for tredjepartsproduktet på denne computer
4051. RAS-komponenten til tredjeparts administrations-DLL-filen kan ikke indlæses. Følgende fejl opstod: %1 er ikke et gyldigt win32-program.
4052. Assemblies har adgang til oplysninger om printere og deres tilgængelighed. Assemblies kan udskrive på standardprinteren ved hjælp af programmer uden at skulle bruge dialogboksen Udskriv. Ved brug af andre printere end standardprinteren kan der kun foretages ét udskriftsjob, og dialogboksen Udskriv skal bruges.
4053. Der opstod en undtagelse i %2. Kontroller andre relaterede hændelseslogmeddelelser.%1
4054. Læseren eller chipkortet er ikke klar til at acceptere kommandoer.
4055. Antal drev i biblioteket %1 kunne ikke fastslås, fordi enheden ikke er klar.
4056. (GMT+03:00) Baghdad
4057. Et problem forhindrer programmet i at starte. Installer eventuelle opdateringer, og prøv derefter at starte programmet igen. Se i Hjælp og support for at få oplysninger om hvordan opdateringer installeres.
4058. Den bufferlængde, der er afsendt for denne handling, er for lille.
4059. Property name too wide
4060. Kategorien 'X' er markeret som en multiforekomst. Ydelsestællere i denne kategori kan kun oprettes med forekomstnavne.
4061. Hændelser er blevet mistet af hændelseslogføringstjenesten. Årsagskoden er %1.
4062. Værdien for den navngivne PCR stemmer ikke overens med værdien for den aktuelle PCR.
4063. Indholdsindekset kan ikke oprettes, fordi grænsen for antallet af indeks er nået.
4064. Denne handling skal finde sted på samme tråd, som objektet blev oprettet på.
4065. Ydelsestællere for tjenesten DHCP er ikke installeret. Ydelsesdata for DHCP er ikke tilgængelige.
4066. En domænecontroller med det angivne navn findes allerede.
4067. En post med id'et %3 i indekset %2 til filen %1 repareres.
4068. Gendannelse filer, der er rapporteret af '%1', er fuldført
4069. MS DTC-logfilen eksisterer allerede.
4070. Ingen NTFS-startsektorer er skrivbare. Der kan ikke fortsættes.
4071. Ugyldig begrænsning: værdien '%2' for '%1' kan ikke være større end eller lig med %3 af basistypen.
4072. Initialisering af Diagnosticeringspolitik
4073. Angiver, at den angivne streng ikke er gyldig for IDN-normalisering.
4074. Medlemmer af denne gruppe kan redigere gruppepolitik for domænet
4075. Tjenesten LPD (Line Printer Daemon) blev startet. Der kræves ingen brugerhandling.
4076. Der kan ikke tilføjes eller fjernes et kontrolpunkt for kryptografi (Fejl: 0x%1).
4077. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi URI'en indeholder en uventet vælger.
4078. INTERN fejl - Versionen af diskens private område understøttes ikke
4079. Sikkerhedsbeskrivelsen skal have selvrelativ form.
4080. Logonserveren kunne ikke validere logon.
4081. Der blev forsøgt at anvende kommandoen JOIN eller SUBST på et drev, der allerede er blevet sammenlagt.
4082. Dataformatet X findes ikke i DataObject.
4083. Ressourcestyring for transaktioner er allerede startet.
4084. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi LUN'en ikke er parat.
4085. Det angivne provider-clsid kan ikke være en NULL GUID.
4086. eventId er ikke gyldigt. Brug AddStructureChangedEventHandler til at lytte efter træstrukturændringer.
4087. Providerens navn må ikke være null eller tomt.
4088. Diskenheden er ændret til en tidligere version.
4089. Tjenesten Windows Process Activation stødte på en fejl under anmodning om besked om ændringer i IIS-konfigurationslageret under genoprettelse fra inetinfo og afsluttes uventet. Selvom tjenesten Windows Process Activation fortsat kører, bruger den sandsynligvis ikke længere aktuelle metabasedata. Genstart tjenesten Windows Process Activation for at afhjælpe denne tilstand. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
4090. Du skal angive en blandet stemme- og lydtilstand for at kunne bruge definitionsfilen til optimering.
4091. Initialiserer ...
4092. En udvidet tæller har åbnet Logbog for RASCTRS.DLL
4093. Gendannelse af diskenhed(er), der startede kl. %9, er fuldført.
4094. Den automatiske svarfil kunne ikke parses eller behandles.
4095. Der opstod en fejl under sikkerhedskopiering eller gendannelse af dine rettigheder til medierne. En påkrævet webside kan ikke vises.
4096. Diagnosticeringspolitik skal foretages i en heapallokering
4097. Der kan ikke oprettes forbindelse mellem to pins med den samme retning.
4098. En ugyldig rodblokpointer blev angivet
4099. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Adressefamilien understøttes ikke af protokolfamilien.
4100. System- eller gruppepolitikindstillingerne tillader ikke, at der oprettes en Fjernsupport-invitation. Denne handling er blevet blokeret af programmet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions