English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11601. Funktionerne DxgkDdiOPMGetInformation og DxgkDdiOPMGetCOPPCompatibleInformation returnerer denne fejlkode, hvis det overførte sekvensnummer ikke er det forventede sekvensnummer, eller den overførte OMAC-værdi ikke er gyldig.
11602. Extendersoftwaren kan ikke sendes til enheden '%1'. Fejlkode: %2.
11603. Sikkerhedspakke 'X' blev ikke fundet.
11604. Indstillinger for Microsoft Windows 2000
11605. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi fjernklienten ikke understøtter ekstern skrivebordstilpasning
11606. Indstiller sikkerheden for domænecontrolleren, katalogtjenestefiler og registreringsdatabasenøgler
11607. Angiver, at det blev forsøgt at forøge en LDT ved at indstille dens størrelse, eller at størrelsen ikke var et helt antal vælgere.
11608. Ugyldig sletning af SOA (Start Of Authority)
11609. Vil du slette %1!u! øjebliksbilleder (J/N): [N]?
11610. Denne statusmeddelelse angiver, at en regel for adgangskoder blev overtrådt, da adgangskoden skulle opdateres. Adgangskoden kan f.eks. være for kort.
11611. WS-Management-tjenesten understøtter ikke godkendelsestilstanden.
11612. Den angivne værdi for den maksimale båndbredde er mindre end den maksimale filbithastighed.
11613. Remote Access-serverens forsøg på at ringe tilbage til brugeren %1 på port %2 kl. %3 mislykkedes pga. følgende fejl: %4
11614. Den nødvendige hukommelse kunne ikke allokeres.
11615. Der er ingen enheder, der passer til de angivne krav.
11616. Der opstod en fejl under afsendelse af det sidste svar (i overensstemmelse med anmodnings-id %1) med statuskode %2. En TCP-nulstilling er blevet afsendt.
11617. Metoden ClockController.Seek blev kaldt med argumenter, der beskriver en søgedestination med negativ værdi. Søgedestinationen skal have et tidsrum, der er større end eller lig med nul.
11618. Der er gjort krav på ejerskabet af enheds-id'et for %1. Dette enheds-id bruges af DLT (Distributed Link Tracking) til at reparere filkæder automatisk, f.eks. Shell-genveje og OLE-kæder, når de pågældende kæder brydes.
11619. Den anmodede metafil-handling understøttes ikke.
11620. Der er angivet et ugyldigt IP-adressepræfiks.
11621. IPv4-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . : %1%2
11622. (GMT-04:00) Caracas, La Paz
11623. Tjenesten Protected Environment Authorization (PEAUTH) blev ikke startet.
11624. Der var en uoverensstemmelse mellem en binær fil og et program
11625. Der opstod en fejl under tildeling af lagerplads til variable bindinger. Trap'en bliver ikke sendt.
11626. Siden Generel for MS DTC-administrationskonsol kunne ikke initialiseres
11627. Det er ikke muligt at anvende dobbeltkodning, når kilden er indstillet til gentagelse.
11628. Den fil, der skal erstattes, kan ikke fjernes.
11629. Strengen må ikke være tom
11630. Der opstod en fejl under forsøg på at få adgang til startkonfigurationsdataene.
11631. Drevet %1 er nu tilsluttet til %2. Din hjemmemappe er %3\%4.
11632. Den buffer, der er sendt for providernavnegenskaben, er for lille.
11633. Brugeren tilhører allerede denne gruppe.
11634. Objekter, som ikke er tilføjet ved hjælp af COM+ Admin SDK, kan ikke redigeres eller slettes
11635. Der blev fundet en kommunikationsfejl med chipkortet. Prøv at udføre handlingen igen.
11636. Det cachelagrede svar er ikke understøttet for en anmodning med den angivne anmodningsmetode.
11637. Aktiver WinRM firewall-undtagelse.
11638. INTERN fejl - Der findes for mange plex'er
11639. %1 (OpenType)
11640. Fjerner registrering af program-id'er Program-id: [1]
11641. Kulturen med id'et {0} (0x{0:X4}) understøttes ikke.
11642. Den angivne partitionstype stemmer ikke overens med partitionstypen på disken.
11643. Fornyelse, gentilknytning eller bekræftelse blev modtaget for IPv6-adresser %1, som der ikke findes nogen aktiv rettighed for
11644. USB-controller (Universal Serial Bus)
11645. Der er endnu ikke blevet etableret tillid til udstederen af et Authenticode(tm)-signerede katalog.
11646. Kontrol af overskrivning af BIOS/TCG-hukommelsen: Der opstod en fejl under ændring af værdien %2.
11647. Programmets (.exe) eller bibliotekets (.dll) format er ugyldigt.
11648. COM-programmet '%1' på '%2' kunne ikke aktiveres eksternt.
11649. Indholdet er uændret.
11650. Uafhængige klienter understøtter ikke afhængige klienter. En MSMQ-server er påkrævet.
11651. Filen kunne ikke afkodes - X.
11652. , ancount = %1!d!
11653. Filen er ikke en OpenType-fil.
11654. Der opstod en intern fejl under parsing af BAML-indhold: kendte typeIds skal være negative.
11655. X kunne ikke oprettes.
11656. Der blev angivet attributter for objektet %s, men objektet var ikke til rådighed, så de kunne sendes til det.
11657. Ukendt URL-type.
11658. Den angivne streamsink findes allerede.
11659. %2 : Kunne ikke oprette forbindelse til det angivne IRQ-nummer.
11660. De understøttede værdier er Identifikation, Repræsentation eller Delegering.
11661. En intern fejl medførte, at en handling ikke kunne udføres.
11662. Tilbagekaldsdatakøen er blevet deaktiveret.
11663. Fejl under opstart af arbejdstråd. Sap Agent kan ikke fortsætte.
11664. Tilladelse til ydelsestæller:
11665. Destinationen har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at behandle den angivne anmodning.
11666. Der er anvendt standardindstillinger for medlems-id'erne eller plex-id'erne.
11667. I kø
11668. Standard-IP TTL (levetid)
11669. Understøttes ikke i en arraymetode for en typedefinition, der ikke er gennemført.
11670. Kilde- og destinationsadressen er forskellige typer adresser.
11671. Input- eller outputbufferen for stor.
11672. Licensinitialisering fungerede ikke. Kontakt Microsoft Teknisk support.
11673. Der blev sendt en ugyldig handle til en funktion.
11674. Filen 'File Name' blev ikke fundet.
11675. Forekomsten af tjenesten skal være afledt af eller implementere Grænseflade-type.
11676. Onlinebehandlingen af forekomsten <%1> blev udført.
11677. Replikeringsanmodningen er udsat; venter på svar.
11678. X findes ikke i samlingen.
11679. Attributten "%1" er allerede defineret.
11680. Den lokale peer bruger en post, der ikke findes.
11681. Forkerte referencer i den tabte kæde ved klynge %1 blev rettet.
11682. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle konfigurationsanmodningen. XML'en indeholder et gentaget element: %1.
11683. Anmodningen skal sendes igen
11684. *** Invalid set command
11685. Der er ikke defineret et medietidsstempel for dette eksempel.
11686. SMTP-serveren kræver en sikker forbindelse, eller klienten var ikke godkendt.
11687. Destinationsfilen "File Name" er et bibliotek, ikke en fil.
11688. Længden af dataværdien for den eksterne attribut, 0x%1, i filen 0x%2 er forkert.
11689. Den angivne værdi indeholder ikke 'IPermission' som kode.
11690. Netværksadresseoversætteren (NAT) kunne ikke fjerne oversættelsesmodulet til kernetilstand. Datafeltet indeholder fejlkoden.
11691. Samlingen blev ændret under optælling.
11692. Lokal trådlagringsfejl
11693. Der kræves en vektoregenskab i denne kontekst.
11694. Ændringen i afspilningslisten opstod under indskrænkningen.
11695. %2 : Der er en hukommelseskonflikt på adressen 0x%3.
11696. .
11697. Aflastningshandlingen på netværksgrænsefladen er blevet afbrudt.
11698. Fejl i en handling med tjenesten Øjebliksbillede af diskenhed.
11699. Skemaet har samme targetNamespace som det importerede skema: '%1'.
11700. Tjenesterne konfigureres

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions