English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3401. RSM-databasen danner indeksfilen.
3402. Der er fejl i fjerncertifikatet:
3403. Registrerer MIME-oplysninger MIME-indholdstype: [1], Udvidelse: [2]
3404. Forekomsten X findes ikke i den angivne kategori.
3405. ALPC-meddelelsen er annulleret.
3406. Den returnerede pointer stemte ikke overens med bufferlængden, der blev returneret af indsamlingsproceduren for tjenesten "%1" i den udvidede tællers DLL-fil "%2". Længden bliver justeret, så den stemmer overens med bufferlængden, og ydelsesdataene vises i Perf-datablokken. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder den returnerede længde, og de næste fire byte (DWORD) indeholder den nye længde.
3407. Beskyttelsesfejl for samling: Den angivne samling kunne ikke genoprettes.
3408. De primære værtsoplysninger for det angivne undernet blev ikke fundet.
3409. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes.
3410. Opret et konsolprogram (standard)
3411. Sikkerhedskopiering er annulleret.
3412. Kør 'aspnet_compiler -?' for at få vist en liste over gyldige indstillinger.
3413. Et diagnosticeringsscenarium blev forkert konfigureret
3414. Der er ikke nogen klassedriverliste til enhedsoplysningselementet.
3415. Der er ikke plads til flere miljøvariable.
3416. Cachen blev ikke opdateret baseret på status for FTP-svar. Forventet = X, faktisk = Y.
3417. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til udbyderen af faxtjenesten '%1', da den ikke kunne indlæse den nødvendige brugergrænseflade til den ældre FSPI. Sti til udbyderen af faxtjenesten: '%2' Win32-fejlkode: %3 Kontakt leverandøren af udbyderen af faxtjenesten.
3418. Dette konfigurationsafsnit kan ikke bruges på denne sti. Det sker, når afsnittet er låst på overordnet niveau. Låsning sker enten som standard (overrideModeDefault="Deny") eller indstilles eksplicit med en placeringskode med overrideMode="Deny" eller allowOverride="false".
3419. Gruppen %2\%3 indeholder %4 medlemmer. Grupper over %5 medlemmer udvides ikke. %1
3420. -- Mere %1%2%3 -- %4
3421. Der opstod en fejl under behandling af ressourcen '%1'.
3422. Decimalformatet '%1' findes ikke i typografiarket.
3423. Diskenheden kunne ikke formindskes, fordi den er markeret til gendannelse i BitLocker. Brug værktøjerne i BitLocker til at genoprette diskenheden, og prøv igen.
3424. Indstiller mappen %1 til at kode nye filer
3425. Det dataområde, der blev sendt til et systemkald, er for småt.
3426. E-mail-navnet er ikke tilgængeligt og kan ikke føjes til emnenavnet eller det alternative emnenavn.
3427. En miniversion kan kun åbnes i kontekst af den transaktion, der blev brugt til at oprette den.
3428. Den Windows Media SDK-grænseflade, der skal bruges til fuldførelse af handlingen. findes ikke i øjeblikket.
3429. Sikkerhedsprocessoren har rapporteret, at den sikre timer er udløbet.
3430. Topologien kunne ikke bekræftes.
3431. Optælling af tjenester
3432. Serveren understøtter ikke byteområdeforespørgsler.
3433. 'Y' er ikke en gyldig værdi for 'X'. 'X' skal være større end Z.
3434. Der blev fundet en tvetydig forekomst.
3435. Generisk fejl i MSMQ Sikkerhed.
3436. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi en værdi til vælgeren har en forkert type.
3437. Den globale synonymordbogsfil %2 kan ikke indlæses.%1
3438. Attributten '%1' i elementet '%2' er ikke defineret i DTD/Schema.
3439. Der er angivet en ukendt SeekOrigin.
3440. Der kan ikke udføres en cyklisk kopiering
3441. Der opstod en I/O-fejl på disken.
3442. Der kunne ikke opnås adgang til et transaktionsområde, fordi områdebehandleren ikke er initialiseret.
3443. URL-adressen indeholder et eller flere ugyldige tegn.
3444. Skriver %1
3445. INTERN fejl - Den angivne post er ikke en plex.
3446. Ugyldigt placerings-id.
3447. Oprettelse af underordnet
3448. PEAuth-kommunikationssessionen er ikke blevet startet.
3449. Unexpected error
3450. Mutex-objektet blev ignoreret. Trap'en bliver ikke sendt.
3451. Der blev sendt en null-pointer til stubben.
3452. Typen UUID er allerede blevet registreret.
3453. Det ser ud til, at der er opstået en uendelig løkke ud fra gentaget ugyldiggørelse af TimeManager under layout/gengivelsesprocessen.
3454. Kædetælling og kontrol af overordnede poster er gennemført.
3455. PCI-digitaliseringsenhed
3456. Der er i øjeblikket installeret en eller flere enheder, som anvender den angivne INF.
3457. Der opstod en fejl, da miljøvariablerne skulle opdateres ved installationen af %1. Nogle af de brugere, der er logget på computeren, vil muligvis ikke se disse ændringer, før de logger af og på igen.
3458. Konteksten er allerede fastfrosset.
3459. Kontooplysningerne blev hentet.
3460. Opgavemotor er startet
3461. Der er tilsyneladende fejl på den primære domænecontroller for domænet %1.
3462. Lager-handlen er ugyldig.
3463. Handlingen fik timeout.
3464. Handlingen kræver, at overvågningen af destinationsdomænet aktiveres.
3465. VID-meddelelseskøen er lukket. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
3466. Der kunne ikke oprettes forbindelse, fordi modemet eller en anden forbindelsesenhed på den eksterne computer ikke fungerer.
3467. Leksikalsk fejl ved position %1!d! for følgende fragmentsti: %2.
3468. Disken bruges allerede af diskenheden.
3469. Tastatur- og museenhederne er ikke tilsluttede eller blev ikke fundet.
3470. Typeinitialiseringsfunktionen kunne ikke kaldes.
3471. Indlæser USD. Enhedens navn kan ikke læses i registreringsdatabasen.
3472. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret SMBIOS-enhedstype %3-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
3473. Objektets id-fil mangler.
3474. Windows Installation kunne ikke angive grænsefladesproget. Genstart installationen for at installere Windows.
3475. Deaktiver/aktiver videresendelse af IP-pakker til denne klient
3476. TIME Viser eller indstiller systemtiden.
3477. Ping-anmodning kunne ikke finde værten %1. Kontroller navnet, og prøv igen.
3478. Bytestream-typen for den angivne URL-adresse understøttes ikke.
3479. TPM udfører aktuelt en fuld selvtest.
3480. Der blev fundet bufferoverløb.
3481. Windows Media Player kunne ikke fuldføre brændingen, fordi disc'en ikke er kompatibel med drevet. Indsæt en anden type skrivbart medie, eller brug en disc, der understøtter en skrivehastighed, der er kompatibel med drevet.
3482. Betinget vurderingstype=%1, Venstre=%2, Venstre (vurderet)=%3, Højre=%4, Op=%5, Resultat=%6, KørSom=%7, Fejlkode %8.
3483. Siden blev udskrevet.
3484. Destinationen for den symbolske kæde %1 findes ikke
3485. Den angivne server-share understøtter ikke de angivne DFS-navneområde.
3486. En arbejdsproces '%2', der betjener programgruppen '%1', kunne ikke starte en lyttekanal til protokollen '%4' inden for det afsatte tidsrum. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
3487. Der forventes et fuldstændigt SSL-hovednavn for emneudgiverkæden fra serveren.
3488. Der blev ikke fundet et certifikat. Forbindelser, der bruger L2TP-protokollen over IPsec, kræver, at der installeres et certifikat til maskinen, også kaldet et computercertifikat. Der accepteres ingen L2TP-opkald.
3489. Abonnementstyringens adresse er ugyldig. Svaret blev ikke modtaget fra den adresse, som abonnementsanmodningen blev sendt til.
3490. Logical Disk Manager Administrative Service er deaktiveret.
3491. Bus-timeout
3492. Anvender chipkortet i læseren %1!d!. Angiv pinkoden:
3493. Handlingen kan kun udføres på et internt master-DSA-objekt.
3494. Serveren kunne ikke undersøge, om en meddelelse i køen var afsendt af en pålidelig partner som følge af mangel på hukommelse. Afsender forudsættes upålidelig. %1
3495. Der findes ikke en kombination af filtre til at gengive streamen.
3496. Følsomheden for musen kunne ikke indstilles.
3497. Attributsyntaksen, som er angivet for katalogtjenesten, er ugyldig.
3498. Miniport har ingen anbefalinger vedrørende anmodningen om at anvende en funktionel VidPN ud fra den aktuelle skærmkortkonfiguration.
3499. Sporingsopgave for HTTP-forbindelser
3500. Driverspecifik handling.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions