English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14701. Der opstod en fejl før modtagelsen af en fax startede. Fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
14702. (startnavn, leverandør-id) bliver benyttet af en anden startblok-post.
14703. MAPI: Der blev anmodet om en ugyldig kolonne.
14704. Lyttefunktionen 'X', der er føjet til kilden 'Y', skal have en lyttefunktion med det samme navn, som er defineret i hovedafsnittet TraceListeners.
14705. Datoen er angivet til:
14706. Der blev angivet en ugyldig sti.
14707. De obligatoriske data er større end den angivne buffer. De anmodede data kunne ikke returneres.
14708. Objektnavnet har en forkert syntaks.
14709. ---- Understøttede kommandoer ----
14710. Objektet har ingen ejer.
14711. Tjenesten WinRM kan ikke behandle anmodningen. Push-abonnementer understøttes ikke for lokale sessioner. Indstil abonnementstypen til Pull, og forsøg igen.
14712. Selvreparation, herunder diskenhedens bitmapgenkendelse, er aktiveret for diskenhed %1.
14713. Udfører en handling på en separat tråd.
14714. Der er ingen MemberInfo for objektet Objektnavn.
14715. Grænsefladen %1 kan ikke nås, fordi tjenesten Routing og Remote Access er afbrudt.
14716. Invalid flags syntax
14717. RPC-proxyserveren blev ikke godkendt af klienten
14718. En nøgle blev ikke fundet.
14719. Spooleren er ikke i gang.
14720. Ugyldig indstilling %1. Indstillingen er ikke et heltal.
14721. Ressourceindlæsercachen indeholder ikke den indlæste MUI-post.
14722. Der er ikke noget tilgængeligt stednavn for denne computer.
14723. Startup Repair har forsøgt flere gange, men kunne ikke afgøre årsagen til problemet.
14724. MS DTC TIP Gateway fandt en fejl %1 ved kald CoGetClassObject på klasse-id "%2" %3, grænseflade "%4" %5
14725. Ugyldig elementkode 'X'.
14726. Filen med genoprettelsesadgangskoden på USB-enheden er beskadiget. Prøv en anden USB-enhed.
14727. Der opstod en fejl ved allokering af hukommelse til hændelsesloggens buffer. Trap'en bliver ikke sendt.
14728. Der er oprettet forbindelse mellem VPN-serveren og VPN-klienten %1, men VPN-forbindelsen kan ikke fuldføres. Den mest almindelig årsag til det er, at en firewall eller router mellem VPN-serveren og VPN-klienten ikke er konfigureret til at tillade GRE-pakker (Generic Routing Encapsulation) (protokol 47).
14729. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Der er et ugyldigt parameternavn.
14730. Denne pin kan ikke bruge den angivne medietype.
14731. Rul en side til højre
14732. %1: Drivere til %2 enhed(er) blev fjernet under overflytning af en PTP-enhed (Picture Transfer Protocol).
14733. Der er ikke tilsluttet nogen initiatorer til denne destination.
14734. Værdien skal være ikke-negativ og mindre end eller lig med Int32.MaxValue.
14735. Ressourcestyringstilstand: Aktiv
14736. Undersøger en disk og viser en rapport over tilstanden.
14737. Der kunne ikke fås adgang til vedvarende ruter: %1
14738. DNS-proxyagenten kunne ikke registreres til besked ved ændring af den lokale liste over DNS- og WINS-servere. Dette kan angive, at der ikke er tilstrækkelige systemressourcer. Datafeltet indeholder fejlkoden.
14739. Handlingen blev annulleret af systemet, da der sikkert skulle logges af eller lukkes.
14740. (GMT-03:30) Newfoundland
14741. Modtagne pakker kasseret = %1!u!
14742. Ruten blev tilføjet, men den kunne ikke gøres vedvarende: %1!u!
14743. Der opstod en fejl i tjenesten Diagnosticeringspolitik i filen %1, funktion %2, linje %3: %4.
14744. Partitionstabel blev rekonstrueret.
14745. En sikkerhedsbeskrivelse med en anden revision end '1' er ikke lovligt.
14746. CMD Starter en ny kopi af Windows-kommandofortolkeren.
14747. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes pga. en utilstrækkelig visningstilstandsfrekvens:
14748. Det navngivne parameterarray må ikke være større end argumentarrayet.
14749. Denne handling understøttes ikke på en computer med Windows Server 2003 for Small Business Server.
14750. Rydder op...
14751. Den angivne port har allerede en fuldførelsesliste.
14752. Diagnosticeringsmodul %5 (%4) registrerede et problem for scenariet %1, forekomst %2, oprindeligt aktivitets-id %3.
14753. Katalogtjenesten kan ikke foretage den handling, der anmodes om, fordi en domæneomdøbningshandling er i gang.
14754. Brugeren "%2" har deaktiveret opgaven "%1" i Opgavestyring
14755. Peer-posten %2 svarede til anmodningen
14756. PPP-modulet %1 returnerede en fejl under initialiseringen. %2
14757. Ugyldig parameter: %1
14758. Hentning af søgeresultater som moniker understøttes ikke af det filter, der overføres til Init.
14759. Den angivne providertype er ugyldig.
14760. Browserdriveren har fremtvunget et valg på netværket %2, fordi den ikke kunne finde en masterbrowser for det pågældende netværk.
14761. X er ikke en gyldig ImeConversionMode.
14762. Sidetypen er ukendt
14763. Den sammensatte fil er for stor til den aktuelle implementering.
14764. Der blev fundet beskadigede sektorer under undersøgelse af ledig plads på diskenheden.
14765. PCI-musecontroller
14766. COM-funktionen til registrering skal være statisk.
14767. Ventetiden på, at værktøjet til oprettelse af rapporter skal slutte, fik timeout.
14768. Der findes ikke nogen packetizer-plug-in til en stream.
14769. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licenslageret ikke kan læse licensfilen.
14770. StreetTalk-servere
14771. Parseren er stoppet.
14772. Filen %s er krydskædet.
14773. Mislykkedes i CertAddEncodedCertificateToStore(), LastErr- %1!lu!t
14774. Den obligatoriske attribut 'Attribut' må ikke være tom.
14775. Gentagne tabelkoder eller programkoder er ikke angivet i alfabetisk rækkefølge.
14776. Inputdialekten blev ignoreret, og kommandoen blev behandlet ved hjælp af standarddialekten.
14777. Evaluering eller udførelse af reglen mislykkedes for transaktionsudløseren %3 med id'et %4. En betingelse for en regel eller en handlingsparameter er muligvis ugyldig, eller det aktiverede COM-objekt er måske ikke registreret korrekt. Fejl %1: %2
14778. Lokale legitimationsoplysningsdata
14779. Et anonymt id kan ikke foretage en repræsentation.
14780. Angiver, at Sam-serveren ikke var i en tilstand, hvor den kunne udføre den ønskede handling.
14781. Ændring af trådkontekst
14782. Valgt certifikat: X.
14783. Ugyldigt enheds-id til hookswitch.
14784. Fejl ved initialisering af det asynkrone objekt.
14785. IP-adresse skal angives.
14786. Der opstod en ukendt fejl.
14787. Plug and Play-hændelse forårsagede afbrydelse.
14788. Tryk på Ctrl+C for at afslutte.
14789. Det lykkedes ikke at bestemme det installerede systems gruppepolitikegenskaber. Gruppepolitik vil vente på netværket ved start og logon i maksimalt 120 sekunder.
14790. Opret en ny nøgle- eller værdi-AppSetting-post.
14791. Forsøger at deserialisere en tom stream.
14792. Opgavemotoren er inaktiv
14793. Det maksimale antal søgeområder blev nået. Brug et af de eksisterende områder.
14794. Indholdsheaderen imødekommer ikke DRM-kravene og kan ikke anvendes.
14795. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke booleske værdier.
14796. Indekspostens længde 0x%1 er forkert. Maksimumværdien er 0x%2.
14797. Enhedsdriveren til TPM-modulet (Trusted Platform Module) har fundet en fejl i TPM-hardwaren, som han forhindre nogle programmer, som anvender TPM-tjeneser, i at fungere korrekt. Genstart computeren for at nulstille TPM-hardwaren. Kontakt computerproducenten, hvis du ønsker mere hjælp til og flere oplysninger om dette hardwareproblem.
14798. Udskriftsjob sat i kø
14799. Forkert syntaks i nærheden af %1. Forventet %2. SQLSTATE=42000
14800. ASN1 - begrænsningen blev overtrådt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions