English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1001. Det blev forsøgt at åbne en side af hukommelsen, der ikke var låst.
1002. Der er ikke angivet nogen indlæsningsfunktion startblokdefinitionsfilen.
1003. Der er angivet et ukendt serialiseringsformat.
1004. Der kan ikke indlejres kald til LoadModule.
1005. Handshake mislykkedes, se den indre undtagelse.
1006. Http.sys kunne ikke behandle en CPU hot-add. Processornummer: %1, årsag: %2, status: %3.
1007. IIS-logføring for %1 blev genoptaget.
1008. Kunne ikke stoppe MSDTC-tjenesten eller en af de tjenester, der er afhængige af den. Fejldetaljer: %1
1009. Unexpected character in class name (must be an identifier)
1010. Objektnavn: 'X'.
1011. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke underrette protokollen %1 om at aktivere anmodningsbehandling. Det kan medføre, at anmodninger til denne protokol afvises. Hvis denne fejl opstod under starten af tjenesten WAS, starter tjenesten ikke. Løs problemet ved at genstarte tjenesten WAS. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
1012. Hash-navnet kan ikke ændres, når først der er skrevet til streamen.
1013. Forespørgslen indeholder for mange ord.
1014. Der blev fuldført en ændring af opdatering %1 fra pakke %2 (%3) til %4(%5) tilstand
1015. Ydelsestællerne bliver ikke indlæst, fordi de navngivne objekter (delt hukommelse eller hændelser) er i brug for %1 for forekomsten %2 %3.
1016. Værdien af 'length' skal være mellem 'minLength' og 'maxLength'.
1017. Et sæt miljøvariabler, som gælder for processen og underordnede processer.
1018. Der blev gjort forsøg på at angive X til en værdi, som er for høj. Niveauet angives til TraceLevel.Verbose.
1019. Der er fundet fejl. CHKDSK kan ikke fortsætte i skrivebeskyttet tilstand.
1020. Transaktionen er allerede implicit eller eksplicit udført eller afbrudt
1021. Den angivne port er ikke tilsluttet.
1022. En komponent for systemets tilstand er ikke aktiveret.
1023. Der blev modtaget en tilslutnings- eller frakoblingsmeddelelse, der er ude af rækkefølge.
1024. Streamen skulle have været brugt, før den blev nulstillet.
1025. SMTP-tjenesten er stoppet.
1026. Objektet indeholder ikke en sikkerhedsbeskrivelse.
1027. Initiatoren findes ikke på et iSNS-registreringsdomæne.
1028. Adressemaskesvar %1!-10u! %2!-10u!
1029. Erstatningsstrengen for det indsatte indeks (%1) blev ikke fundet.
1030. Alle beskyttere deaktiveres effektivt (fjernelse af nøgler er aktiveret).
1031. Ugyldig konfigurationsfil.
1032. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. QueryInterface on LogWriteAsynch returnerede fejl %1.
1033. Logical Disk Manager kunne ikke hente oplysninger om en tidligere grundlæggende enhed.
1034. Udskriftskø %1 findes allerede på destinationscomputeren. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) opdaterer printerindstillingerne, så de passer til indstillingerne på kildecomputeren. Der kræves ingen brugerhandling.
1035. kontobegrænsninger
1036. Forekomster af funktionspointere kan ikke oprettes.
1037. Initialisering af crashdump mislykkedes!
1038. Ugyldig ObjectTypeEnum X.
1039. Ugyldig egenskab i forespørgsel.
1040. Mindst én indholdsindeksdefinition blev ikke initialiseret. Kontroller, at der er tilstrækkelig ledig diskplads, og at registreringsdatabasen er konfigureret korrekt.
1041. Konverterer filsystemet
1042. En forekomst af det brugerdefinerede COM-objekt kunne ikke aktiveres.
1043. Den angivne fil kan ikke åbnes.
1044. WorldFip-controller
1045. En reference til attributsættet '%1' kan ikke findes. Der skal erklæres et xsl:attribute-set med dette navn på øverste niveau i typografiarket.
1046. Omdirigeringsmetode
1047. Den handling, der blev anmodet om, er ikke gyldig på transaktionsobjektet i den aktuelle tilstand.
1048. Forespørgslen mislykkedes, fordi WEB-serveren er optaget af at behandle andre opgaver.
1049. Elementet skal være et -element.
1050. Automatisk opdateringshentning af sekvensnummer for tredjepartsrodliste mislykkedes fra <%1> med fejlen %2.
1051. afviser eller ignorerer en indgående pakke
1052. Kontrol af QWAVE-tjeneste
1053. Tvungen synkron opdatering
1054. Nulstil alle politikniveauer
1055. Du har følgende eksterne forbindelser:
1056. Det blev forsøgt at oprette flere kæder til en fil, end filsystemet tillader.
1057. StandardError er ikke blevet omdirigeret.
1058. Erstatter %1
1059. Egenskaben RenewOnCallTime kan kun indstilles, når rettigheden er i starttilstand. Tilstanden er 'X'.
1060. Angiver, at et medlem ikke kan fjernes fra en gruppe, da gruppen i øjeblikket er medlemmets primære gruppe.
1061. Destinationsdisken, partitionen eller diskenheden understøtter ikke den angivne handling.
1062. Domænesøgelisten bruges af klienter til at oversætte værtsnavne med DNS, efter indstilling
1063. Der kunne ikke indlæses en tillidsstyring for dette program.
1064. Adgangskoden er ikke korrekt. Prøv igen.
1065. Der opstod timeout for BITS under overførsel af jobbet. Overførslen blev ikke gennemført inden for den maksimale overførselstid, der er angivet for jobbet.
1066. RUNAS-FEJL: Der opstod en intern fejl: %1!d!
1067. Det er ikke muligt indsætte mediet i drevet %1 i biblioteket %2
1068. WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery har registreret en systemfejl fra %1: (Fejlkode = %3) %2
1069. Drevet %1 findes ikke.
1070. Attributten METADATA_SECURE kan ikke fjernes fra en datapost med metoden GetData. Brug metoden DeleteData til at fjerne de sikre data.
1071. TPM-kommandoen mislykkedes.
1072. Matrix over Mgr-servere til X Windows Display
1073. Forespørgsel på SSL-forbindelsesparametre mislykkedes. Sikkerhedsstatus: %2. Forbindelsen vil blive nulstillet.
1074. Fejl i 'default'- eller 'fixed'-værdi.
1075. Denne hook-procedure er ikke installeret.
1076. Tjenesten Driver Manager starter en værtsproces for enhed %2.
1077. A&dministrer providere...
1078. Uden brugerindgriben; vis ikke bekræftelse for at fjerne en funktion.
1079. Alfagrænsen skal være fra 0 til og med 100.
1080. Tidsprovideren "%1" returnerede en fejl efter anmodning om tidsprøver. Fejlen ignoreres. Fejlen var: %2
1081. DESTINATIONSDISKETTEN er defekt eller inkompatibel.
1082. Indekslængden passer ikke til arrayets placering.
1083. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da den nødvendige codec ikke er gyldig.
1084. Attributtet for det entydige navn kunne ikke læses.
1085. Der er i øjeblikket ikke nogen genoptagelsesoplysninger.
1086. Der opstod en fejl under forsøg på definere et brugerparameterattribut til denne bruger. Handlingen mislykkedes. Kontroller postdataene data til denne hændelse for at få vist NT-fejlkoden.
1087. Parametrene for reglen %1 med id'et %2 er nu gyldige. Reglen blev evalueret, og den handling, den definerer, blev udført.
1088. msftesql bør gentage behandlingen af dette dokument på en isoleret måde for at få bekræftet fejlen.
1089. Godkendelsesfejl.
1090. &Kun denne assembly
1091. Provideren kunne ikke lagre meddelelser fra driveren. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
1092. Objektet understøtter ikke den ønskede egenskab.
1093. Opringendes buffer er for lille.
1094. Indeksposten %2 i indekset 0x%1 peger på den ubenyttede fil 0x%3.
1095. Allokeringen kan ikke anvendes fra den aktuelle segmentplacering for den angivne handling.
1096. Klyngenetværksgrænsefladen findes i forvejen.
1097. %1!-15.15s! - Viser eller ændrer flag til automatisk oprettelse af LUN'er.
1098. E820 (1)
1099. Der er opstået et problem i tillidsroden for Digital Rights Management. Kontakt Microsoft Teknisk support.
1100. Der kan ikke ventes på en gennemsigtig proxy.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions