English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21201. Driveren blev ikke indlæst, fordi initialiseringsopkaldet mislykkedes.
21202. Det mislykkedes at få arrangementer for IID X.
21203. For mange henvisninger til et kerneobjekt.
21204. Yderligere oplysninger finder du i fejlloggen.
21205. Logfilen har nået den maksimalt tilladte størrelse.
21206. Fejlen "%2" opstod under forsøg på at oprette den kendte konto %1. Kontakt PSS for at genoprette den.
21207. Meddelelsesfilteret indikerer, at programmet er optaget.
21208. CREATOR GROUP
21209. Der blev ikke angivet nogen kontekstværdi.
21210. Ugyldig parameter.
21211. Serveren modtog en forkert formateret anmodning fra %2.
21212. "Udelad godkendelsesoplysninger" - Aktiveret
21213. EndRead kan kun kaldes, når der er en ventende asynkron læser.
21214. Der blev ikke fundet nogen kompatibel PS/2-museenhed i PS/2-museporten. Dette er kun et problem, hvis denne type mus er tilsluttet.
21215. SSTP-tjenesten (Secure Socket Tunneling Protocol) kunne ikke initialisere HTTP-laget til konfigurationen. Alle de ændringer, som administratoren foretager, bliver muligvis ikke anvendt af SSTP.
21216. Forbindelsen blev lukket
21217. Data angivet fra transport: %1 %2 %3 %4 %5
21218. Naboinvitationer %1!-10u! %2!-10u!
21219. Provideren fandt en fejl under konvertering af den grundlæggende disk til en dynamisk disk. %1
21220. %1!-15.15s! - Rydder den valgte controllers cache.
21221. Tabellen over procedurekald er ugyldig.
21222. The image does not belong to the specified image group.
21223. En transaktion kan ikke fortsættes, der er suspenderet i en tidligere batchfil.
21224. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger er gennemført.
21225. En tæller åbnede Logbog for Perfctrs.dll
21226. De indeks, der er angivet for forespørgslen, var ikke formateret korrekt.
21227. Den angivne tidscodec er ikke gyldig.
21228. MAPI: Der opstod en netværksfejl.
21229. Synkronisering af replikering
21230. Intern fejl: en socket-handle kunne ikke bindes til en fuldførelsesport.
21231. Følgende kørende tjenester kan kontrolleres:
21232. Konvertering af sikkerhedsbeskrivelse er ikke nødvendig.
21233. Listen globalModules er tom. Det er ikke muligt at behandle anmodninger.
21234. Sessionen kan ikke oprettes, fordi det maksimale antal sessioner allerede er opnået. Consumer skal frigøre en eller flere sessioner, før et nyt sessionsobjekt kan oprettes.
21235. Den funktion, der anmodes om, er ikke understøttet.
21236. Windows Media Player kan synkronisere denne fil. Afspilleren understøtter muligvis ikke filtypen.
21237. Uventet fejl.
21238. Combining Overridable, and NotOverridable is not legal
21239. Den angivne port er ugyldig. Porten skal være større end 0.
21240. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i CertGetCertificateContextProperty
21241. Der kan ikke oprettes flere forbindelser til denne fjerncomputer på nuværende tidspunkt, da der allerede er oprettet det antal forbindelser, som denne computer kan håndtere.
21242. Repræsenterer en seriel portressource.
21243. Der opstod en uventet fejl i filtreringsprocessen. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
21244. En CryptoAPI-fejl opstod under forsøg på at hente listen over tillidscertifikater på serveren til forekomsten %1. Den opståede fejl var %2.
21245. Omdirigeringen kunne ikke angive prioriteten for en systemtråd.
21246. RC-manifestfilen har et ugyldigt ultimatefallback-navn.
21247. Den ønskede handling kan ikke fuldføres, pga. enten en katastrofal mediefejl eller en beskadiget datastruktur på disken.
21248. Filen kan ikke gemmes på en relativ sti.
21249. FEJL - En af indstillingerne er angivet mere end én gang: %1. Se meddelelsen om format nedenfor.
21250. Intern fejl i MS DTC TIP Gateway. %1
21251. Det globale systemkatalog er beskadiget.
21252. IPBusEnum-hændelse
21253. Tjenesten Opgavestyring lukkes.
21254. Invalid class
21255. Windows kunne ikke finde problemet. Startstatus viste, at Windows blev startet korrekt.
21256. Opgavestyring startede forekomsten "%3" af opgaven "%1", fordi brugeren "%2" har afbrudt fjernforbindelsen.
21257. DHCP-serveren kunne ikke oprette en socket-forbindelse.
21258. Registrering af en ACPI-hændelse mislykkedes
21259. Der blev anmodet om virtuel sletning af filen "%5".
21260. Den anmodede ALPC-meddelelse er ikke længere tilgængelig.
21261. Send meddelelse
21262. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til udbyderen af faxtjenesten '%1', da registreringsdataene ikke er gyldige. Sti til udbyderen af faxtjenesten: '%2'. Kontakt leverandøren af udbyderen af faxtjenesten.
21263. Der må ikke være en DOCTYPE-erklæring uden for en prolog.
21264. Pga. en intern timeout kan filreplikeringstjenesten ikke anbringes på systemdisken. Hændelsesloggen indeholder muligvis flere oplysninger.
21265. Parameteren til "verify-on-write" er forkert.
21266. Brug proxyomdirigering
21267. Diskattributer må ikke ændres på systemdisken.
21268. Fjerncomputernavnet %1 til LANA %2 kan ikke slettes for klienten, der bliver fjernet fra porten %3. Datafeltet indeholder fejlkoden.
21269. INTERN fejl - Den anmodede handling er ikke understøttet
21270. Startpositionen for 206-svaret er ikke justeret i forhold til slutningen af cacheposten.
21271. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne LPR-porten (LPR) %1, da portnavnet er for langt. len >= MAX_PORTNAME_LEN: Fejl %2. Dette kan ske, hvis sikkerhedskopifilen indeholder ufuldstændige data om porten, eller hvis porten eller portindstillingerne ikke er kompatible med den Windows-version, der er installeret på destinationscomputeren. Genopret den berørte port på destinationscomputeren.
21272. Der var ikke nok ressourcer tilgængelig for driveren.
21273. Varighed: Mindre end et sekund
21274. Posten blev ikke fundet.
21275. Tastaturet understøtter ikke denne tegntabel.
21276. Opgaven er afsluttet
21277. Der er ikke nok plads på diskenheden '[2]' til at fortsætte installationen med genoprettelse aktiveret. [3] KB kræves, men der er kun [4] KB tilgængelig. Klik på Ignorer for at fortsætte installationen uden at gemme genoprettelsesoplysninger, klik på Forsøg igen for at kontrollere den ledige diskplads igen, eller klik på Annuller for at afslutte installationen.
21278. Den buffer, der er sendt for den symmetriske nøgle, er for lille.
21279. Elementet på afspilningslisten bliver allerede afspillet.
21280. Generer sikkerhedsovervågninger
21281. JumpList kan ikke anvendes, efter at BeginInit er kaldt, før der har været et overensstemmende kald til EndInit.
21282. Specialtegnsindekset X er ikke gyldigt for den angivne skrifttype.
21283. Installationen af replikaen/den underordnede kunne ikke hente attributtet objectVersion på skemaobjektbeholderen på kilde-DC'en. Enten mangler attributtet på skemaobjektbeholderen, eller de medfølgende legitimationsoplysninger har ikke tilladelse til at læse den.
21284. Ingen filer tilføjet
21285. Tidsprovideren NtpClient: Svaret fra domænecontrolleren %1 har en ugyldig signatur. Svaret er muligvis blevet ændret og ignoreres.
21286. Genoprettelseskoden blev udskrevet.
21287. Det blev foretaget et kald til GetParseError i XML-parseren, men der var ingen fejl at hente.
21288. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, da IP-adressen %1 er ugyldig.
21289. Objektet skal være af typen Version.
21290. Kaldet til MapViewOfFile mislykkedes for MS DTC-logfilen.
21291. Telefonnummeret inklusive præfiks og suffiks er for langt.
21292. Ugyldig adresse
21293. EffectiveKeySize skal være den samme som KeySize i denne implementering.
21294. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke registrere certifikatet %2, fordi den ikke kan finde et nøglecenter, som kan udstede certifikatet.
21295. The report job is already running or queued for running.
21296. Den angivne fil er krypteret, og brugeren kan ikke dekryptere den.
21297. AppendData (eller AddSubdirectory eller CreatePipeInstance)
21298. Der blev fundet fejl i MFT-spejlingen (masterfiltabel).
21299. Det er ikke muligt at få udvidede driftsoplysninger fra drevet %1 i biblioteket %2.
21300. Den konfigurerede EAP-metode har konstateret, at profilen ikke kan gennemføre post-logon.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions