English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5501. Udskriftsprocessoren svarer ikke.
5502. Føj arbejdsstationer til domæne
5503. Fjernserveren er blevet stoppet midlertidigt, eller også er den ved at blive startet.
5504. Der blev gjort forsøg på at angive X til en værdi, som er for lav. Niveauet angives til TraceLevel.Off.
5505. %1 er krydskædet i allokeringsenheden %2.
5506. Den angivne pakke er offline.
5507. Der er for mange profilkopieringsfejl. Du kan finde yderligere oplysninger ved at gennemse de tidligere hændelser. Windows logfører ikke flere kopieringsfejl under denne kopiering.
5508. (GMT+02:00) Bukarest
5509. Listen over tillidscertifikater på serveren til forekomsten %1 havde ugyldige metabasedata knyttet til sig og kunne ikke hentes. Den opståede fejl var %2.
5510. RC-manifestfilen er beskadiget pga. dårlige data, en ikke-understøttet version, eller et manglende krævet element.
5511. DHCP-serveren kunne ikke åbne DHCP-klientdatabasen.
5512. Administrationskomponenten til MS DTC kunne ikke startes. Du har muligvis ikke tilladelse til at administrere den eksterne MS DTC, MS DTC understøtter ikke det aktuelle sprog, eller MS DTC-tjenesten kører muligvis ikke.
5513. Afbrydelsen kan ikke nulstilles, for der blev ikke anmodet om en afbrydelse.
5514. Der forventes et GUID.
5515. Ugyldig tegntabel.
5516. Der kan ikke oprettes forbindelse til Tjenestekontrolstyring (Fejl: 0x%1). Kontroller, at du har administrative tilladelser.
5517. Oplysningerne for filobjektet kunne ikke forespørges.
5518. Udfører rettelser på filer Fil: [1], Mappe: [2], Størrelse: [3]
5519. Denne assembly er ikke signeret med et sikkert navn.
5520. Faxtjenesten løb tør for hukommelse under forsøg på at prøve at oprette forbindelse til udbyderen af faxtjenesten '%1'. Sti til udbyderen af faxtjenesten: '%2'. Luk alle andre programmer, og genstart tjenesten.
5521. Afsendelse af filer understøttes ikke længere.
5522. Transportlaget afviste den angivne netværksadresse på grund af forkert brug af jokertegn.
5523. The request is not supported.
5524. Kataloget er i en tilstand, hvor indekseringen fortsættes, men forespørgsler ikke tillades.
5525. Oplysninger om stream kunne ikke hentes fra %1. %2 blev ikke genoprettet.
5526. Der opstod en systemfejl under henting af systemdiskoplysningerne.
5527. Det er kun tilladt med et -element. Det skal være det første underordnede element til rodens -element
5528. OS-handlens position er ikke det, som forventes af FileStream. Brug ikke en handle samtidigt i én FileStream og i Win32-kode eller en anden FileStream. Det kan forårsage tab af data.
5529. ServicePointManager understøtter ikke proxyservere med skemaet X.
5530. endIndex må ikke være større end startIndex.
5531. Remote Access Service kunne ikke starte, fordi Tjenesten Remote Access Connection Manager ikke kunne initialiseres pga. følgende fejl: %1
5532. Fuld kontrol
5533. En anden driver på systemet, som ikke har rapporteret ressourcer, har allerede gjort krav på interruptet, der anvendes af %2.
5534. Serveren %1 overgik automatisk til onlinetilstand.
5535. Varighed: Ikke til rådighed
5536. Der er ikke noget transporteret at tilbagekalde.
5537. Aktiveringsserveren stødte på en generel fejl.
5538. Filen [2][3] holdes i brug{ af følgende proces: navn: [4], id: [5], vinduestitel: '[6]'}. Luk programmet, og prøv igen.
5539. Det angivne sprog understøttes ikke.
5540. Stabilitetsanalyse beregnede systemstabilitet for %1 for endagsperioden, der startede kl. %2.
5541. Stiangivelsen til indholdskilden må ikke indeholde jokertegn, f.eks. [?*]. Fjern alle jokertegn fra stiangivelsen.
5542. Modtog ugyldige godkendelsestilbud.
5543. Forkert syntaks i DOCTYPE-erklæring.
5544. Der er ingen konto for denne computer i sikkerhedsdatabasen.
5545. Det er ikke tilladt at opdatere skemaet på denne DC, fordi DC'en ikke er rolleejer af FSMO-skemaet.
5546. Ingen filer erstattet
5547. Der opstod en alvorlig undtagelse i et spoolermodul
5548. Tilslutningshandlen, der blev givet til transporten, var ugyldig.
5549. Kun en tråd ad gangen kan kalde funktionen til ydelsesdataindsamling. En anden tråd forsøgte at kalde indsamlingsfunktionen, mens den var i brug af en anden tråd.
5550. Dcpromo RODC-forfremmelsen mislykkedes under evalueringen af gruppen %1
5551. Værten kan ikke nås
5552. Genoprettelseskoden er vist.
5553. Objektet, som bruges til at arrangere kald til hændelseshandleren som følge af en EventLog-ændring.
5554. Det var ikke muligt at opdatere registreringsdatabasedata i installationen.
5555. HTTP status 411: Serveren nægter at acceptere anmodningen uden en definition af indholdets længde.
5556. Comm Responder kunne ikke få adgang til nøglen Calais: %1
5557. Der kan ikke skrives mere tekst i segmentet.
5558. Tjenesten kan ikke startes på grund af manglende diskplads eller hukommelse.
5559. Proxyen kunne ikke give gyldige legitimationsoplysninger til medieserveren.
5560. Dette sker, når ændring af en fil og/eller et bibliotek svarer til filteret.
5561. Liste over WWW-servere, der er tilgængelige for klienten
5562. Windows kan ikke åbne den udvidede 64-bit-tæller DLL %1 i et 32-bit-miljø. Kontakt filforhandleren for at få en 32-bit-version. Hvis du anvender et oprindeligt 64-bit-Windows-miljø, kan du også åbne den udvidede 64-bit-tæller DLL ved at bruge 64-bit-versionen af ydelsesmåleren. Hvis du vil bruge dette værktøj, skal du åbne mappen System32 i mappen Windows og starte Perfmon.exe.
5563. Den angivne egenskab er ikke tilladt i denne kontekst.
5564. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licenslageret er ikke initialiseret.
5565. Beskeder for en indholdskilde med en lokal adresse understøttes kun for en fast mediedrevtype. Benyt UNC-navnet til eksterne filshares.
5566. Forkert type af bindingshandle.
5567. Fejl pga. lås
5568. Sikkerhedssystemet har modtaget en anmodning om godkendelse, som ikke kunne dekodes. Anmodningen mislykkedes.
5569. Objektet kunne ikke hentes fra filen.
5570. Der opstod en ugyldig tilgængelighedsstatus under afbrydelsen af forbindelsen til læseren
5571. Den angivne behandler er ikke en gyldig behandler for meddelelseskøer til VID-driveren.
5572. Der må kun være en tom URI i et standardnavneområde.
5573. Mængden af bruger-bruger-oplysninger overskrider det maksimalt tilladte.
5574. Windows Media Player blev ikke lukket korrekt. Problemet kan skyldes en plug-in, der er beskadiget eller inkompatibel. For en sikkerheds skyld er alle valgfrie plug-ins blevet deaktiveret.
5575. En proces, der betjener programgruppen '%1', har overskredet tidsgrænserne under lukning. Proces-id'et var '%2'.
5576. Brugeren er ikke ejer af de ønskede legitimationsoplysninger.
5577. Pakken er ikke online.
5578. Destinationen kræver logongodkendelse via CHAP, men initiatoren er ikke konfigureret til at udføre CHAP.
5579. Navnet på modulet.
5580. Initiatorkortet %1!d! er nu det markerede initiatorkort.
5581. For at kunne bruge BASIC-godkendelsesskemaet på HTTP-proxyserveren skal du angive bruger/domæne/adgangskode (-A)
5582. Der opstod en fejl under overførslen af data til enheden på I2C-bussen.
5583. Forbindelsen blev afbrudt af fjerncomputeren, før den kunne fuldføres. Klik på Flere oplysninger for at få yderligere hjælp, eller søg i Hjælp og support efter dette fejlnummer.
5584. Tælleroverløb.
5585. Inputposten overskrider den maksimale længde. Angiv et større maksimum.
5586. Der er ikke flere kolonner. Dette er en intern fejlkode, der ikke skal rapporteres til brugerne. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
5587. Rodsti
5588. Der kan ikke hentes tilladelse til kørsel.
5589. Længden er større end den maksimale længde.
5590. Godkendte sessioner
5591. Filafbildningsstørrelsen kan ikke hentes under initialisering af konfigurationsindstillingerne.
5592. Alle krævede anmodningsheadere svarer til den cachelagrede Vary-svarheader.
5593. TPM-adgangsregistrets locality-del kunne ikke angives.
5594. Indeksbitmappen for indekset %1 i filen 0x%2 er ugyldig eller mangler.
5595. Der opstod en fejl under en handling i det globale katalog, som angiver, at kataloget er beskadiget.
5596. Den anmodede størrelse på logfilen til Ressourcestyring på filsystemet er ugyldig.
5597. Fejlen blev fundet ved linje %1!u! i svarfilen.
5598. Skift overordnet infrastrukturserver
5599. Den programspecifikke adgangssikkerhedsbeskrivelse til COM-serverprogrammet %1 er ugyldig. Den indeholder adgangskontrolposter med tilladelser, der er ugyldige. Den handling, der blev anmodet om, blev derfor ikke udført. Programmet har indstillet denne sikkerhedstilladelse ved hjælp af programmering. Kontakt producenten af programmet, hvis du vil ændre denne sikkerhedstilladelse.
5600. Tjenesten Opgavestyring kunne ikke initialisere beskeden om ændring af tidspunkt. Opdateringer af systemklokkeslæt vælges muligvis ikke af tjenesten, og opgaveplanerne opdateres muligvis ikke. Yderligere data: Fejlværdi: %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions