English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22301. kan ikke åbne filen for læsning
22302. Erklæringen '%1' indeholder en reference til den ikke-definerede notation '%2'.
22303. Fjerncomputeren understøtter ikke den krævede datakrypteringstype.
22304. Modulet FailedRequestTracing kunne ikke slette mindst én logfil fra mappen '%3'. Problem opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
22305. Typen var blevet fjernet.
22306. Der er ikke flere lokale bruger-id (LUID) til rådighed.
22307. Opret forbindelse til ekstern tftp
22308. Windows Media Player kan ikke springe til det ønskede sted på dvd'en.
22309. Layoutrekursionen nåede den tilladte grænse for stakoverløb: X. Enten indeholder træet en løkke, eller det er for dybt.
22310. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt, fordi øjebliksbilledelageret ikke kunne øges på grund af en brugerangivet grænse.
22311. Acl-udbredelse stødte på fejl i følgende registreringsdatabaseposter: %1
22312. Den angivne VidPN-topologi er ugyldig.
22313. Cachefejl
22314. WS-Management-tjenesten kan ikke godkende afsenderen.
22315. Hændelseslogføringstjenesten fandt en fejl (%1) under aktivering af udgiveren %3 til kanalen %2. Dette påvirker ikke kanalens funktion, men det påvirker udgiverens mulighed for at hæve hændelser til kanalen. En almindelig årsag til denne fejl er, at udbyderen anvender ETW Provider Security og ikke har tildelt Eventlog-tjeneste-id'et tilladelser til at aktivere.
22316. COM+-hændelsessystemet har fundet en ugyldig returkode under intern behandling. HRESULT var %3 fra linje %2 af %1. Dette kan betyde, at COM+-hændelsessystemet ikke er installeret korrekt. Forsøg at installere COM+-hændelsessystemet igen.
22317. Målarrayet er for lille.
22318. SMTP kunne ikke indlæse DLL-fil til Advanced Queuing.
22319. IP-adressen %1 på den virtuelle server %2 er ikke knyttet til det fulde domænenavn. Dette kan medføre, at nogle SMTP-steder afviser forbindelser fra denne server.
22320. Der er ikke angivet en inputfil.
22321. Den gendannelse af systemtilstanden, der startede kl. '%1', er fuldført.
22322. Der opstod et problem i udbyderen af faxtjenesten '%1', som blev lukket. Fejlkode: %2 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Der blev oprettet en Windows-fejlrapport med alle oplysningerne om problemet. Faxtjenesten genstartes nu.
22323. En filterbetingelse indeholder en resultattype, som ikke er kompatibel med operanderne.
22324. Klienten med computernavnet %1 blev ikke genstartet pga. en intern netværksfejl.
22325. Enten findes det angivne domæne ikke, eller også kunne der ikke oprettes forbindelse til det.
22326. DHCPV6-tjenesten er ikke godkendt i katalogtjenestens domæne "%2" (Server-IP-adressen %1)
22327. En proces, som ikke er ejeren, gjorde forsøg på at få adgang til mutex
22328. Denne handling kan ikke udføres på systemprogrammet.
22329. Filhandle-referencen er ikke længere tilgængelig.
22330. Master Boot Record (MBR) blev beskadiget.
22331. Grænsefladen %1 kan nu nås.
22332. Obligatorisk navn
22333. Betingelser er ikke tilladt i et internt undersæt.
22334. {x,y} med x > y er ugyldig.
22335. Det blev forsøgt at oprette forbindelse til en server ved hjælp af dens objekt-URI: 'X'. Der skal bruges en gyldig og fuldstændig URL-adresse.
22336. Medlemmer kan administrere domæneservere
22337. Indekset nulstilles.%1
22338. Det ønskede element findes ikke.
22339. Objektet kan ikke ændres fra DBNull til andre typer.
22340. Den angivne pakke har allerede en quorum af velfungerende diske.
22341. Filreplikeringstjenesten kan ikke udføre anmodningen, fordi det godkendte RPC ikke er tilgængeligt på domænecontrolleren. Hændelseslogfilen indeholder muligvis flere oplysninger.
22342. RPC-pipeobjektet er allerede blevet lukket.
22343. Windows Media Player kan ikke afspille den beskyttede fil. Programmet kan ikke bekræfte, at forbindelsen til skærmkortet er sikker. Prøv at installere en opdateret enhedsdriver til skærmkortet.
22344. Der blev ikke fundet data, som opfylder de angivne kriterier, inden for dette område.
22345. %1!-5s! %2!-21s! %3!-21s! %4!-12s! %5!-12s!
22346. En anmodning om at oprette forbindelse til Transaktionsstyring blev tilbagevist.
22347. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger kunne ikke skrive til tilstandsfilen. Fejlkode %1 (%2)
22348. DFS kunne ikke initialisere IP-stedets cahce. Returkoden findes i postens data.
22349. En tom streng er ikke tilladt.
22350. DRM-header er ikke tilgængelig.
22351. X-parameteren skal repræsentere en gyldig URI (se indre undtagelse).
22352. Egenskabsnavnet kunne ikke angives.
22353. Der er ikke blevet eksporteret nogen grænseflade.
22354. DelegateSerializationHolder-objekter er beregnet til at repræsentere en stedfortræder under serialisering. De kan ikke selv serialiseres.
22355. Annullerer fortrydelsen af den seneste ændring af sikkerhedspolitikken
22356. %2: Der kunne ikke allokeres hukommelse til enhedsblokken. Kontroller systemets brug af hukommelse.
22357. Brugeren eller gruppen findes ikke: %1.
22358. Kommandoen er ikke implementeret
22359. Den angivne virtuelle reference (handle) stemmer overens med en virtuel reference (handle), der allerede er i brug.
22360. NIS-servere
22361. Brug Kontrolpanel til at ændre printerindstillinger.
22362. Transportadressen er nu lukket.
22363. Denne handling kan kun fuldføres, hvis der er aktiveret en plug-in til skrivning af multicastdata.
22364. Opgavestyring kunne ikke starte opgaven "%1", fordi netværket ikke er tilgængeligt. Brugerhandling: Sørg for, at computer er tilsluttet det netværk, der er angivet i opgaven. Hvis opgaven ikke kræver netværkstilstedeværelse, skal du fjerne netværksbetingelsen fra opgaven.
22365. Stabilitetsanalyse behandlede %1 sessioner.
22366. Godkendelse af MSMQ-serveren %1 kan ikke initialiseres.
22367. Metabaseegenskaben %1 blev ikke fundet. Skemaet angiver, at denne egenskab er obligatorisk.%2%3%4%5
22368. Alle diske i diskenheden skal have samme sektorstørrelse.
22369. Decimaler kan kun afrundes med en præcision på mellem 0 og 28 cifre.
22370. Der gøres forsøg på at ændre basisskemaet.
22371. Kommandoen CHDIR kan ikke skifte til rodmappen.
22372. Fejlen opstod under klargøring af computerens systemdiskenhed.
22373. TCP-forbindelse til server %2 er etableret: ConnectionHandle=%3, SocketHandle=%4, LocalPort=%5
22374. Forekomstlængden for et objekt, der blev returneret af den udvidede tællers DLL-fil "%1" for tjenesten "%2", var ikke korrekt. Summen af forekomstlængderne plus objektdefinitionsstrukturerne stemte ikke overens med størrelsen på objektet. De ydelsesdata, der blev returneret af tæller-DLL-filen, bliver ikke returneret i Perf-datablokken. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder objekttitelindekset for det ugyldige objekt.
22375. Ukendt fejl 0x%1!08lx!.
22376. WS-Management kan ikke behandle anmodningen. Destinationscomputeren (%1:%2!d!) returnerede fejlen 'Adgang nægtet'.
22377. Afsendelsestimeout
22378. Kommandolinjeargumentet er ugyldigt. Kontroller Windows Installer SDK for at få yderligere hjælp til kommandolinjer.
22379. Det er ikke tilladt at kalde fra meddelelsesfilteret.
22380. CHKNTFS kan ikke bruges på cd-rom-drevet %1.
22381. CHKDSK undersøger tabte filer.
22382. SQL Server-forekomst (SQL Server 7.0 og nyere), der skal arbejdes med.
22383. Feltet 'X', der er defineret på typen 'Typenavn', er ikke et felt på destinationsobjektet, der har typen 'Typenavn'.
22384. Den angivne hjælpedomænecontroller %1 er en skrivebeskyttet domænecontroller. Hjælpedomænecontrolleren skal være en skrivbar domænecontroller. Forfremmelsen af domænecontrolleren annulleres.
22385. Handlingen understøttes ikke af socket
22386. Sikkerhedskonfigurationen på det konverterede drev %1 lykkedes.
22387. Objektet kan ikke åbnes.
22388. Comm Responder kunne ikke oprette pipe til anmodningen om at oprette forbindelse: %1
22389. MSMQ-katalogtjenesten kunne ikke opdatere katalogtjenesteflaget i Active Directory-domænetjenester ved afslutningen af degraderingsprocessen for domænecontrolleren.
22390. Denne version af Windows er ikke kompatibel med handlingsversionen for katalogskoven, domænet eller domænecontrolleren.
22391. /V:Kontrollerer, at data er kopieret korrekt.
22392. Der er for få diske på computeren, eller en eller flere diske er for små. Tilføj eller skift diske, så de stemmer overens med diskene i sikkerhedskopien, og prøv at gendanne igen.
22393. Arbejdsstationen er ikke konfigureret korrekt.
22394. Forkerte flag.
22395. Der er opstået en intern fejl.
22396. ftp: setsockopt (SO_KEEPALIVE)
22397. Registreringsværdien blev ikke fundet.
22398. Den relevante filparser kunne ikke indlæses.
22399. CHAP-forespørgslen, der er angivet af destinationen, indeholder ugyldige tegn. De gemte data indeholder den angivne forespørgsel.
22400. Kontoen er udløbet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions