English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4401. Der blev fundet fejl i logfilen.
4402. Tegnet < kan ikke bruges i en attributværdi.
4403. Switchen -X kan kun anvendes, hvis targetDir er angivet.
4404. Indsæt DISKETTE 2 i drev %1
4405. Den primære domænecontroller for dette domæne blev ikke fundet.
4406. Databasenavnet kan ikke angives i forbindelsesstrengen.
4407. Nogle af filerne kan muligvis ikke være på cd'en. Den nødvendige plads kan ikke udregnes nøjagtigt, fordi nogle filer muligvis mangler oplysninger om deres varighed. Hvis du vil sikre, at udregningen er korrekt, skal du afspille de filer, som mangler oplysninger om varighed.
4408. Parameteren har et lineært område.
4409. Forældet, beholdes af hensyn til kompatibilitet med ældre versioner
4410. Prøver at finde et tilsvarende certifikat i certifikatlageret.
4411. ftp: WSAStartup:
4412. Serverprogrammet kunne ikke initialiseres
4413. Tekstlinjen blev tidligere fjernet.
4414. Data-digest er påkrævet af initiatoren, men destinationen tilbød den ikke.
4415. Driveren blev ikke indlæst, fordi systemet startede i fejlsikret tilstand.
4416. %1: "%2" er en mappe!
4417. Denne profil bruges af en eller flere arbejdsstationer.
4418. Printeren er blevet åbnet
4419. Der kunne ikke oprettes forbindelse til fjerncomputeren, og derfor blev porten til forbindelsen lukket. Klik på Flere oplysninger for at få yderligere hjælp, eller søg i Hjælp og support efter dette fejlnummer.
4420. Mistet datagram: %1 %2 %3 %4 %5 %6.
4421. Der opstod følgende fejl under indlæsning af skemaet '%1':
4422. Routerinvitationer %1!-10u! %2!-10u!
4423. Det overførte forekomstnavn blev ikke godkendt af en WMI-dataprovider.
4424. Genfortolkningslængden 0x%1 er ikke i overensstemmelse med attributlængden 0x%2.
4425. Attributten 'Attribut' kunne ikke genkendes. Bemærk, at der er forskel på store og små bogstaver i attributnavne.
4426. Systemregistreringsdatabasen indeholder ugyldige filstier. Installationen kan ikke fortsætte. Dette systembillede blev anvendt uden at garantere, at tildelinger af drevbogstaver ville stemme overens på tværs af computere.
4427. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen, fordi beskyttede filer ikke kan konverteres til det påkrævede kvalitetsniveau eller filformat.
4428. Der er ingen registrerede OLE DB-providere af denne kildetype.
4429. Stop ftp-session
4430. Vil du ekspresformatere endnu en disk? (J/N)
4431. Oplysningerne på listen over servere kan være ukorrekte.
4432. Tilstandsagent i Windows Sikkerhed
4433. X-egenskabsværdien kan ikke være NaN.
4434. Under forberedelse af et nyt øjebliksbillede af diskenheden %2, havde lagerenheden til øjebliksbilleder på diskenheden %3 ikke tilstrækkeligt store sammenhængende blokke. Overvej at slette unødvendige filer på lagerdiskenheden til øjebliksbilleder, eller brug en anden lagerdiskenhed til øjebliksbilleder.
4435. Der er ikke hovedhukommelse nok til at fuldføre sorteringen.
4436. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "PUSH COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog en ukendt eller uventet TIP-kommando (%1) som svar. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %2, URL-adresse til den eksterne transaktion: %3, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %4.
4437. Generel fejl i navngiven pipe i administrationstråden for tjenesten Remote Access Service.
4438. COM+-hændelsessystemet har fundet en uventet fejl fra et Win32 API-kald ved linje %2 af %1. Et kald til %3 mislykkedes med fejlkoden %5: "%4". Kontakt Microsoft Produktsupport for at rapportere fejlen.
4439. INTERN fejl - Konfigurationen af Logical Disk Manager er fuld
4440. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger skal køre selvreparation, næste gang det startes.
4441. Denne API til fremstilling af kode kan ikke kaldes, mens generatoren bruges til noget andet.
4442. Der forventes et udtryk.
4443. Den angivne vært svarede ikke på mrinfo
4444. Størrelsen på faxarkivmappen har overskredet den øverste grænse. Sti til arkivmappen: '%1'Øverste grænse for arkiv (MB): %2"
4445. Den kaldende proces er en NT-tjeneste, og de registreringsnøgler, der blev krævet af MAPI, kunne ikke initialiseres.
4446. Der opstod en fejl i tjenesten ved indstilling af tilladelserne til filen eller mappen %1.
4447. Flaskehalsbåndbredde overskredet
4448. Navnet må ikke være længere end 260 tegn.
4449. Brugere forhindres i at foretage systemændringer forsætligt eller ved et uheld og kan køre de fleste ældre programmer.
4450. Skriv HELP kommandonavn for at få mere hjælp til en kommando.
4451. Der må ikke være en DOCTYPE-erklæring i en DTD.
4452. Grænsefladen %1 kan ikke nås, fordi den er administrativt deaktiveret.
4453. Fortsættelsen af tjenesten %1 venter
4454. Værdien 'X' kunne ikke konverteres.
4455. Du må ikke udføre denne handling, når du har kaldt metoden Listen.
4456. Der kan ikke angives attributter for rodelementet i en childSource-konfigurationsfil.
4457. Fjernserveren eller delingen understøtter ikke transaktionshandlinger på filer.
4458. Diskettecontrolleren returnerede inkonsekvente resultater i sine registre.
4459. Parameteren 'X' er ikke en gyldig nøgleparameter.
4460. Output-link-beskyttelsen for Windows Media Player understøttes ikke på dette system.
4461. Genbrugt DNS-cache, forespørgsel til værtsnavnet %2 er udført: Handle=%3, Adresser=%5
4462. Systemet søger allerede efter peer-poster. Prøv igen efter nogle få sekunder.
4463. Handlingen svarer ikke til den aktuelle konfiguration.
4464. Forekomsten 'X' findes allerede med levetiden Proces. Den kan ikke genskabes eller genbruges, før den er fjernet, eller før processen, der anvender den, er blevet afsluttet.
4465. Det første element i klyngeoversigten skal være lig med nul.
4466. Lognavnet 'X' er ikke gyldigt ved oprettelse af en brugerdefineret logfil.
4467. Angiv for at anvende reglen på alle verber.
4468. Hændelsesargumenterne må ikke være null.
4469. Du skal genstarte dit system, for at konfigurationsændringerne i [2] kan træde i kraft. Klik på Ja for at genstarte nu eller Nej, hvis du vil genstarte manuelt senere.
4470. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig PCI-bus-SERR-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
4471. Kodegruppen giver fuld tillid til kode, der er signeret med et sikkert navn fra Microsoft.
4472. Et muligt problem med hardwarehukommelse (RAM) kan have forhindret Windows i at starte.
4473. Udgiver produktfunktioner Funktion: [1]
4474. IPsec-overskrift og/eller -afslutning i pakken er ugyldig.
4475. %1: Er ikke omdirigeret.
4476. Transportlaget afbrød en udestående transaktion.
4477. Tolkningsfejl for manifest: Præfikset til navneområdet må ikke starte med den reserverede streng "xml".
4478. En eller flere parametre er ugyldige
4479. Opgave udløses ved hændelse
4480. Konfigurationen af pakken er online.
4481. Fjernkontoen er udløbet.
4482. INTERN fejl - Den påkrævede lås indeholdes ikke i transaktionen
4483. UNC-adgang mislykkedes for filen - %s med fejlen = %d
4484. Destinationsdisketten er muligvis ubrugelig.
4485. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da den ikke kunne registreres som en protokol med NDIS.
4486. Den angivne justering kan ikke ganges med sektorstørrelsen.
4487. OS = %1!.*s!
4488. Meddelelsen kan kun bruges sammen med synkrone handlinger.
4489. Sletter det beskadigede filpostsegment %1.
4490. MSDTC TM kunne ikke afgøre, om en indkommende anmodning om forbindelse kommer fra en ekstern computer. Af sikkerhedsårsager behandles denne anmodning om forbindelse som en ekstern anmodning. Hvis sikkerhedsindstillingen for NetworkClients ikke er aktiveret, kan det medføre, at anmodningen bliver afslået. Dette kan få programmer til at rapportere, at TM ikke er tilgængelig. Fejldetaljer: %1
4491. Metadata til programisolation for denne proces eller tråd er beskadiget.
4492. Destinationsbeholderen til omdirigering af en kendt objektbeholder kan ikke allerede være en speciel beholder.
4493. Hændelser, der logføres, når en ressource er brugt op.
4494. Ugyldige serialiserede DateTime-data. Ticks skal være mellem DateTime.MinValue.Ticks og DateTime.MaxValue.Ticks.
4495. Plug-in'en kan ikke aktiveres, da der ikke er installeret kompatibel scriptfejlfinding på systemet. Installer scriptfejlfinding, eller deaktiver scriptfejlfinding under fanen Generelt på plug-in'ens egenskabsside, og prøv igen.
4496. Start opdatering
4497. Denne handling kan ikke udføres med en node af typen %1.
4498. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke angive filterkonfigurationen til kontrolkanalen. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
4499. Arrayet må ikke være tomt eller null.
4500. Kategoriindekset: X kunne ikke læses.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions