English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13901. Server-id'et angiver ikke en gyldig server.
13902. Save kan ikke kaldes mere end én gang på en Encoder.
13903. Navnet 'X' indeholder tegn, der ikke er gyldige for en kultur eller et område.
13904. Der opstod en fejl i tjenesten Hjælpefunktion til programvært under forsøg på at slette historikmappen '%1'. Mappen springes over. Bemærk, at mappen stadig kan blive slettet, hvis tjenesten genstartes. Fejlnummeret vises i datafeltet.
13905. Den tildelte hukommelse kan ikke ændres, mens filteret er aktivt.
13906. Denne metode kan ikke kaldes, når metoden Åbn er blevet kaldt
13907. Klyngen kunne gøre den angivne ressource til en quorum-ressource, da ressourcen ikke tilhører en delt lagringsklasse.
13908. Der opstod timeout, mens der blev ventet på vedvarende iSCSI-bundne diskenheder. Hvis der er tjenester eller programmer, der bruger oplysninger, der er gemt på disse diskenheder, starter de muligvis ikke, eller de rapporterer muligvis fejl.
13909. Der blev ikke fundet nogen diske på destinationscomputeren.
13910. Ikke-klassificeret fejl
13911. Angiv kun /L eller /R.
13912. Server-processen kunne ikke startes. Stien kan være forkert.
13913. File Server Resource Manager failed to automatically upgrade its configuration on volume %1. The volume cannot be added to the upgrade queue.
13914. Fejl ved skrivning til en disk.
13915. Initialiseringen af COM+-surrogatet mislykkedes - objektet CApplication kunne ikke initialiseres.%1
13916. 'Normal konto' - Deaktiveret
13917. Den maksimale linjelængde er for lille.
13918. MSFTEFD-processen blev startet, men den kunne ikke oprette forbindelse til MSFTESQL-tjenesten.
13919. Der kan ikke oprettes et undervindue på det øverste niveau.
13920. En meddelelse, der var sendt på en datagram-socket, var større end den interne meddelelsesbuffer eller en anden netværksgrænse, eller bufferen, der blev brugt til at modtage et datagram, var mindre end selve datagrammet.
13921. Ændring af diskenhedsnavnet blev annulleret.
13922. Den angivne gendannelsesdestination er ugyldig.
13923. Den angivne standardhovedtilstandspolitik blev ikke fundet.
13924. Den aktuelle mappe er ugyldig.
13925. Den angivne forespørgsel fra logtjenesten kan ikke åbnes eller findes.
13926. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da der er problemer med lydenheden. Problemet kan skyldes, at der ikke er installeret en lydenhed på computeren, at lydenheden er optaget af et andet program, eller at den ikke fungerer korrekt.
13927. Det angivne program kører ikke i øjeblikket.
13928. Denne handling kræver en brugbar enhed.
13929. kan ikke have mere end én partikel af typerne , eller .
13930. CoID=%1: Brugeren %2 blev ikke godkendt af følgende årsag: %3
13931. Der er ingen tilgængelig datapost
13932. WaitAll understøttes ikke for flere handles på en STA-tråd.
13933. Klienten kunne ikke starte en gyldig lytter til modtagelse af abonnementshændelser baseret på de angivne indstillinger for input.
13934. Brug af PORT-kommandoer %1.
13935. Adresseområdet, der skal udskiftes, er ikke en afbildning.
13936. Jokertegnene * eller ? er skrevet forkert, eller der er angivet for mange af dem.
13937. Det cacheemne, der blev anmodet om, er for gammelt og er slettet fra cachen.
13938. Der er ikke flere tilgængelige pladser til denne forekomst af ydelsesovervågning
13939. Forskydningen og længden var større end det tilladte for arrayet, eller antallet er større end antallet af elementer fra indekset til afslutningen af kildesamlingen.
13940. %1!-5s! %2!-21s! %3!-21s! %4
13941. Den angivne udskriftsovervågning er allerede installeret.
13942. Driveren kan ikke åbne nøglen ISAPNP i registreringsdatabasen under ENUM.
13943. Den aktive opgave-XML indeholder for mange noder af samme type.
13944. Expected open parenthesis
13945. Angiver printerkonfigurationen
13946. Flagenes værdi er ugyldig.
13947. Antallet af ønskede kolonner er for stort.
13948. Værdierne 'fixed' og 'default' kan ikke findes for samme : %1.
13949. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) har deaktiveret protokollen %1, fordi den ikke bekræftede en ændring i en programgruppes identitet. Løs problemet, og genbrug tjenesten WAS for at aktivere protokollen igen.
13950. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. %1, kunne ikke sikkerhedskopiere drevene %2 og returnerede fejlkoden %3 (%4). Kør sikkerhedskopieringen igen, når problemet er løst.
13951. Det angivne singleton-felt findes allerede og kan ikke tilføjes.
13952. En angivet logonsession findes ikke. Den er måske allerede afsluttet.
13953. Forkert DNS-pakke.
13954. Ingen diskenheder
13955. DynamicErrorID er ugyldigt.
13956. Dataene er allerede krypteret.
13957. Signaturen for den modtagne meddelelse er ikke gyldig.
13958. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at anvende kvotapolitikken.
13959. Meddelelser, der ikke er af typen Message, understøtter kun kald af typen synkrone kald.
13960. Dataindsamlingen blev gennemført. Output = %1
13961. Der opstod en fejl under behandling af WebResponse.
13962. Opdater ikke headere, der er gemt i cachen.
13963. Disken vil nu blive kontrolleret.
13964. Skal mappen konverteres til en fil? (J/N)
13965. Windows forsøger at opdatere signaturer for Windows Defender.
13966. Processen kan ikke få adgang til filen, da en anden proces har låst en del af filen.
13967. Den angivne partition overlapper en EBR (det første spor på en udvidet partition på MBR-diske).
13968. Destinationsarrayet er ikke langt nok til at kopiere alle elementerne i samlingen. Kontroller arrayindeks og -længde.
13969. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. LogRead returnerede fejl %1.
13970. Handlingen er ikke nødvendig, fordi ingen spejlinger eller RAID-5-medlemmer er deaktiveret i øjeblikket.
13971. Kanalen kan ikke aktiveres.
13972. Invalid Duplicate Parameter.
13973. Beskadiget udvidet ICB-attribut i ICB ved blokken %1 slettes.
13974. Klienten anmodede om at få standset dokumentet.
13975. Drev %1 er allerede %2.
13976. Politikken for niveau X blev nulstillet.
13977. Typen af den første tilladelse, der mislykkedes, var:
13978. Anmodningen om at oprette forbindelse til denne Terminal Server er blevet nægtet. Dit Terminal Server-klientlicensnummer bruges i øjeblikket af en anden bruger. Kontakt systemadministratoren for at få et entydigt licensnummer.
13979. Tilføj understøttelse af SQLServer-sesssionstilstand.
13980. Der blev fundet inkonsistens i egenskabslageret.
13981. SAS-controller
13982. Undertræet til en hive i registreringsdatabasen kan ikke slettes.
13983. Computeren er ikke på netværket
13984. Forventede X, fik Y.
13985. Denne providerforekomst er allerede blevet initialiseret.
13986. Der forventes enten TRUE eller FALSE i IDQ-filen %2 i linje 'CiForceUseCi='or CiDeferNonIndexedTrimming='.
13987. Dette viser, at en anmodning om besked ved ændring blev afsluttet, fordi den handle, der gav anmodningen, blev lukket.
13988. Cannot specify the same option more than once.
13989. Der opstod en fejl i ressourcestatusovervågningen af forekomsten <%1>: %2 - %3.
13990. Datagramdata
13991. Logtjenesten registrerede en fejl under forsøget på at åbne en logbeholder.
13992. Tilstandserklæringssvaret modtog konfiguration for følgende SHA'er, der ikke er installeret på denne computer: %1
13993. Understøtter ikke en samling.
13994. Der blev fundet en uventet egenskabstype eller -værdi.
13995. Der blev indtastet en ugyldig værdi for X. Den forrige værdi anvendes.
13996. En delvis indholds-stream understøtter ikke denne handling, eller dele af metodeargumentet er uden for det tilladte område.
13997. Already exists
13998. Tjenesten Plug & Play er ikke klar. EFS-serveren vil ikke søge efter afbrudte krypterings-/dekrypteringshandlinger.
13999. '%1' kan ikke konverteres til typen %2
14000. &Medlemskabsproviderens klasse:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions