English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5701. Aktiverer SQL-cacheafhængigheden for tabellen.
5702. Brug BitLocker Kontrolpanel til at overvåge status for BitLocker-drevkryptering efter genstart.
5703. Windows Media Player kan ikke åbne overførselsfilen til Windows Media. Filen er muligvis beskadiget.
5704. Filen er for stor
5705. Chipkortlæseren '%2' afviste IOCTL %3: %1
5706. Logfilen X på maskinen Y kan ikke åbnes. Windows returnerede ingen fejlkode.
5707. Et rodobjekt kræver en klasse af typen 'top'.
5708. ACL'erne blev nulstillet.
5709. Ugyldig værdi for "required"-attributten.
5710. Fejl under oprettelsen af funktion til adgangssynkronisering af kortliste. Sap Agent kan ikke fortsætte.
5711. Automatisk opdatering af tredjepartsrodcertifikat blev udført: Emne:: <%1> Aftryk (sha1): <%2>.
5712. En DFS-rod findes allerede i denne klyngenode.
5713. Hypervisoren understøtter ikke handlingen, da den angivne hyperkaldkode ikke understøttes.
5714. Fejl under læsning fra filen [2]. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
5715. Følgende protokolsekvens blev ikke fundet: %1!S!. Afslutter...
5716. Angivet indstilling er for stor.
5717. Programmets manifest henviser direkte eller indirekte til to eller flere komponenter, som har proxyer til samme IID'er for COM-grænsefladen.
5718. Den fysiske brugergrænseflade understøttes ikke.
5719. Arrays større end 2 GB understøttes ikke.
5720. Det lykkedes ikke at analysere indholdsegenskaberne XML.
5721. Porten er i break-tilstand, og der kan ikke skrives til den.
5722. Drev-id'et repræsenterer ikke et gyldigt drev.
5723. Mappen '%1' findes ikke i FileSystemImage-hierarkiet.
5724. Grænsen for antallet af søgeservere er overskredet. Kontroller, at antallet af overførte indholdsindeks er mindre end det dokumenterede maksimale antal. Hvis det er tilfældet, skal du stoppe og genstarte søgetjenesten og derefter prøve igen.
5725. Der er mere end ét DOS-filnavnattribut i filen 0x%1.
5726. Realtidssikkerhedskopifilen var beskadiget på grund af ukorrekt lukning.
5727. Sikkerhedskopieringen blev ikke gennemført på en diskenhed, der indeholder systemdata.
5728. Return to the previous menu
5729. Opretter et overordnet tillidsforhold på domænet %1
5730. Tjenesten Windows Firewall er startet.
5731. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke slette LSA-lageret for at opgradere. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
5732. Det blev forsøgt at placere en kommando i køen på et tidspunkt, der allerede er passeret.
5733. Den lokale peer lytter allerede på netværket.
5734. Det blev forsøgt at annullere eller indstille en timer, som var tilknyttet en APC, men tråden, som forsøgte dette, er ikke den tråd, der oprindeligt indstillede timeren med en tilknyttet APC-rutine.
5735. Angivelsen af den totale størrelse på udvidet attributsættet i klyngen %1 blev rettet.
5736. En arbejdsproces med pid'et '%2', der betjener programgruppen '%1', er bestemt som usund (se forrige meddelelse i hændelsesloggen), men da der er knyttet et fejlfindingsprogram til den, ignorerer tjenesten Windows Process Activation fejlen.
5737. Auto apply quota configuration for one or more folders failed. Check the application event log for more information.
5738. Et underordnet element er ikke tilladt, når indholdsmodellen er "empty".
5739. Der opstod en fejl under kommunikation med en kørselsserver.
5740. Disken er fuld. Der blev ikke fundet en ældre logfil med henblik på at slette den eller skabe ledig plads.
5741. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi den indeholder for mange indstillinger.
5742. COM+-tjenester kunne ikke udføre et kald fra en komponent til IsCallerInRole, da der opstod en uventet fejl. Koden på denne fejl, der er vist nedenfor, blev returneret til den kaldende part.%1
5743. %1!1.1s! Port %2!-3lu! %3!-20.20s! %4!-20.20s! %5!-10.10s!
5744. Id'et for den angivne skærmbeskrivelse anvendes allerede af en anden beskrivelse i sættet.
5745. Sidst ændret = %1!u!
5746. Medietilstand . . . . . . . . . . . : Mediet er ikke godkendt
5747. Klientsidens enhedsinstallation blev ikke udført, fordi filen %1 ikke blev fundet.
5748. Der blev fundet en dublet af en egenskab. Kontakt Microsoft Support, hvis denne fejl opstår.
5749. Et 'redefine'-element kan ikke være placeret på dette sted.
5750. Post kun ved roden af DNS-zonen.
5751. Funktionen blev ikke fuldført, da der opstod en uventet fejl i en skærmdriver.
5752. Assemblynavne må ikke begynde med blanktegn eller indeholde tegnene '/' eller '\' eller ':'.
5753. Indekset er allerede aktiveret.
5754. Rettigheden til IP-adressen %1 for netværkskortet med netværksadressen %2 blev nægtet af DHCP-serveren %3 (DHCP-serveren sendte en DHCPNACK-meddelelse).
5755. Fjernsession fra klientnavnet %1 har overskredet det maksimale antal tilladte mislykkede forsøg på logon. Sessionen blev tvangsafbrudt.
5756. Det givne DisplayIndex er uden for området. DisplayIndex skal være større end eller lig med 0 og mindre end Columns.Count.
5757. Format - < .
5758. Der er behov for at fjerne en ugyldig cachepost med statuskode = 304(NotModified).
5759. WS-Management-tjenesten understøtter ikke formatet på sikkerhedstokenet.
5760. Fejl ved kompilering af skema i arv: Den kolonne (%1), der henvises til, er en direktivkolonne og understøttes ikke.%2%3%4%5
5761. Der blev ikke fundet en betroet bruger.
5762. Den anmodede datahastighed er ikke tilgængelig.
5763. Rækkefølge for automatisk genoprettelse af forbindelse
5764. Sikkerhedsdatabasen er ikke blevet startet.
5765. Registreringsdatabasenøglen "System\\CurrentControlSet\\Services\\Tcpip6\\Parameters" kunne ikke oprettes.
5766. Den angivne sti repræsenterer ikke en chipkortmappe.
5767. EndRead kan kun kaldes én gang for hver asynkron handling.
5768. Vellykket drop
5769. Programmet kan ikke findes
5770. De angivne programkoder blev ikke fundet.
5771. Kunne ikke hente arrangeret grænseflade til behandling af grafhændelse.
5772. WMDRM ITA kan ikke genkende GUID'et til Explicite Analog Video Output Protection, der er angivet i licensen.
5773. FORMAT Formaterer en disk til brug i Windows.
5774. Der opstod en fejl ved åbning af registreringsdatabasen for EventLogFiles-oplysninger. Udvidelsesagenten kan ikke køres. Følgende kode blev returneret fra RegOpenKeyEx: %1.
5775. Windows Media Center-extenderinstallationen mislykkedes med følgende fejlkode: %1.
5776. Der er ikke diskplads nok til at reparere diskenhedens bitmap. CHKDSK er blevet afbrudt.
5777. Brugergrænseflademetoden skal være abstrakt og virtuel.
5778. Dokumenterne blev ikke gemt i indholdsindekset, fordi opdateringen af en liste over ændringer mislykkedes.
5779. Beskadigede filer blev repareret fra sikkerhedskopien.
5780. Proxynavnet kunne ikke fortolkes
5781. Formatet for det angivne gruppenavn er ugyldigt.
5782. Der er angivet en ugyldig DN-syntaks.
5783. Timeoutalgoritme for genudsendelse = ukendt (%1!u!)
5784. Stien kunne ikke findes.
5785. Der var ikke nok portressourcer til rådighed til at allokere til den læste dataport.
5786. Den angivne printerdriver er i brug.
5787. Opgavestyring kører ikke.
5788. Adgang blev nægtet pga. en sikkerhedsfejl.
5789. Det codec, der er hentet til denne fil, er tilsyneladende ikke signeret korrekt og kan derfor ikke installeres.
5790. SID-filtreringshandlingen fjernede alle SID'er.
5791. Expected semicolon or '='
5792. Der opstod en fejl ved placering til slutning af logfilen -- antallet af poster kan ikke hentes. Den angivne reference (handle) er %1. Følgende kode blev returneret fra GetNumberOfEventLogRecords: %2.
5793. Ukendt bestemt adgang (bit 6)
5794. Ugyldig ugeregelværdi i CultureAndRegionInfoBuilder.
5795. Ressourcens type var 'Typenavn' i stedet for String. Kald i stedet GetObject.
5796. CHKDSK opretter en ny rodmappe.
5797. Du har valgt at gendanne filerne %1 fra den sikkerhedskopi, der blev foretaget den %2, til %3.
5798. Lokale grupper kan ikke indlejres i andre lokale grupper i et blandet domæne, hvis gruppen er aktiveret med sikkerhed.
5799. Mappen %1 er krypteret. Vælg en anden mappe.
5800. Der blev fundet en uventet fejl under forsøget på at hente BitLocker-diskenhedshovednøglen under genstart.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions