English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9901. Konfigurationsdatabasenøglen kunne ikke skrives.
9902. Parameteren er optalt. Den har intet område.
9903. Der blev fundet to identiske tillidsobjekter for domænet %1 (%2). Det gentagne objekt %3 er blevet fjernet.
9904. Metoden 'get' understøttes ikke for denne egenskab.
9905. Et kald blev foretaget til GetNamedPI på XML-parseren, men den relevante behandlingsinstruktion blev ikke fundet.
9906. Skrivefejl på den lokale fil
9907. Det var ikke muligt at initialisere en multicast-lyttefunktion. Filen %3 er måske beskadiget. Fejl %1: %2
9908. Notationen '%1' er allerede erklæret.
9909. Gendannelsen blev ikke fuldført. %1
9910. Den brugerbaserede filtergruppe til sessionen %2 kunne ikke tilføjes<%3,%4>.%1
9911. Det kunne ikke beregnes, hvor meget plads der er påkrævet for installationen.
9912. Serveren kunne ikke allokere fra systemets sideinddelte gruppe, fordi gruppen var tom.
9913. Der blev angivet flere værdier for et attribut, der kun kan have én værdi.
9914. Implementeringen af iscsi-driveren fuldførte ikke en handling korrekt.
9915. Systemet kunne ikke åbne telefonbogsfilen.
9916. Der er ikke angivet oplysninger om underliggende typer for optællingen.
9917. Grænsen for klientmaksimum kan ikke overskrides.
9918. Printerens kontrolpunkt er blevet åbnet
9919. %1!-15.15s! - Opdaterer interne providerdata.
9920. Det sendte dataelement-id blev ikke genkendt som gyldigt af en WMI-dataudbyder.
9921. Hvis du vil have vist detaljerne om en tilladelse, skal du markere tilladelsen og klikke på Vis tilladelse.
9922. Der kræves et SMTP-servernavn, og dette blev ikke fundet i konfigurationskilden.
9923. Der kan ikke læses fra en lukket TextReader.
9924. Der er en uoverensstemmelse mellem den faktiske netværksadresse og de adresser, der er angivet på andre MSMQ-servere for denne computer. Hvis denne computer tilhører et MSMQ 1.0-sted, skal du bruge MSMQ Explorer på den lokale PSC (Primary Site Controller) for at opdatere de adresser, der er angivet for denne computer, manuelt.
9925. Anmodningen afvises på grund af overbelastningsstyring.
9926. Handlingen kan ikke fortsætte, fordi objektet er ved at blive fjernet.
9927. Destinationsportalstrukturen findes allerede.
9928. Ændring af trådoplysninger
9929. Der blev oprettet et afsnit til afbildning af en fil, som ikke er kompatibelt med et allerede eksisterende afsnit, der afbilder den samme fil.
9930. Konfigurationsoplysninger i registreringsdatabasen kan ikke læses.
9931. Adresse : %1
9932. Det er ikke muligt at få oplyst miljødata fra drevet %1 i biblioteket %2
9933. Filen %1!.1023S! har versionsnummeret %2!d!.%3!d!.%4!d!.%5!d!, hvor %6!d!.%7!d!.%8!d!.%9!d! var ventet.
9934. Chipkort læses...
9935. CredIsMarshaledCredential kunne ikke udføres med den forkerte CredType: %1!d!
9936. En forkert enhed er tilsluttet denne port.
9937. Tjenesten Virtuel disk: De forældede tilslutningspunkter på den lokale computer kunne ikke slettes.
9938. De binære data skal resultere i en DateTime med ticks mellem DateTime.MinValue.Ticks og DateTime.MaxValue.Ticks.
9939. Ukendt bloktype. Streamen er muligvis beskadiget.
9940. Der findes allerede en kolonne med det angivne egenskabssæt og PID. Programmets konfiguration er blevet beskadiget. Geninstaller programmet.
9941. Det entydige navn, der blev angivet for denne replikeringshandling, findes i forvejen.
9942. Utilgængeligt domæne
9943. En angivet godkendelsespakke er ukendt.
9944. Kopierer data fra netværksanmodninger til ydelsesmålerbufferen.
9945. FEJL - Der er ikke medtaget en diskenhed til sikkerhedskopiering.
9946. En driver eller opgradering, der er installeret for nylig, medfører måske, at Windows ikke kan starte.
9947. Udeladelse af åbning af direkte enhed
9948. Andre domæneparametre (bruges af SAM)
9949. Opgaven med id'et %1, som kører, når computeren er inaktiv, er returneret fra beskeden om eksplicit behandling.
9950. En socket-handling mislykkedes med fejl %1. Næste hopadresse er %2. MSMQ kan ikke sende meddelelsen nu, men den vil blive forsøgt sendt senere. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %3 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2185-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
9951. Sikkerhedskopieringen, der startede kl. %6, lykkedes ikke og returnerede følgende fejlkode %2.
9952. Der opstod en fejl under start af TBS. Fejlkoden var %1.
9953. Filen med de udvidede attributter på filsystemet er beskadiget.
9954. Af hensyn til kompatibilitet med tidligere versioner af IIS blev filteret '%1' indlæst som et globalt filter fra registreringsdatabasen. Hvis filteret skal kontrolleres med Internet Service Manager, skal det fjernes fra registreringsdatabasen og tilføjes som et globalt filter med Internet Service Manager. Filtre i registreringsdatabasen gemmes i mappen "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W3Svc\Parameters\Filter DLLs".
9955. Tokenet X oversættes til den særlige modultype, der repræsenterer dette modul.
9956. IMPORT af RSM-databasen lykkedes ikke. Importfilerne findes muligvis ikke, eller der er ikke plads nok på disken.
9957. Forsøg på at tilføje et filter med et allerede eksisterende navn lykkedes, da navnet blev ændret.
9958. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi en disk, der er knyttet til LUN'en, ikke er parat.
9959. Kunne ikke finde Afsenders postkasse.
9960. Det angivne objekt bruges aktivt. Handlingen er ikke tilladt.
9961. De angivne legitimationsoplysninger var ikke komplette og kunne derfor ikke godkendes. Yderligere oplysninger kan returneres fra konteksten.
9962. Det blev forsøgt at fjerne en kopi af en multicast-adresse, som ikke var tilføjet.
9963. Invalid association
9964. Afslutningen af sekvensen blev nået ved tilbagespoling.
9965. Lagringshandlingen bør øjeblikkeligt forsøge igen.
9966. Der er ingen stier at få vist.
9967. Strengen blev ikke genkendt som en gyldig DateTime, fordi ugedagen var forkert.
9968. En MS DTC-komponent har udløst en undtagelse. Fejldetaljer: %1%2
9969. Netværksenheden %1 blev ikke føjet til systemet. Systemgrænsen på %2 fysiske enheder er blevet nået for denne busoptæller. Der kan ikke installeres flere enheder i computeren.
9970. Der er ikke tilstrækkelig plads til at oprette det primære VDS-diskformat (Volume Descriptor Sequence).
9971. DEL Sletter en eller flere filer.
9972. FEJLFINDING! "%1".
9973. Gendannelse af yderligere systemtilstandsfiler er fuldført
9974. Stien til DHCP-overvågningslogfilen er for lang.
9975. Anmodningskoden er ugyldig.
9976. Denne version af afspilningslisten understøttes ikke af serveren.
9977. Programproxy kan ikke eksporteres.
9978. Der er ikke noget ikon, der repræsenterer denne enhed eller enhedstype.
9979. Medlemmerne af denne gruppe kan oprette indgående envejstillidsforhold til denne skov.
9980. Fortolkningsfejl %1
9981. Navnet på det øverste element '%1' skal passe til navnet på DOCTYPE-erklæringen '%2'.
9982. _Switch ViewingMode
9983. Serveren er konfigureret til at kræve datakryptering. Computeren til brugeren %1\%2, der er tilsluttet port %3 understøtter ikke kryptering. Linjen er blevet frakoblet.
9984. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi XML-indholdet har ugyldige værdier.
9985. Der skal angives en modtager.
9986. Der kan ikke føjes ressourcer til et midlertidigt modul eller en midlertidig assembly.
9987. Den globale synonymordbogsfil %2 har et ugyldigt format. Rediger filen, og ret fejlene. Brug detailsporing for at få en detaljeret fejlbeskrivelse. Se brugerdokumentationen for at få oplysninger om fuldtekstdetailsporing.%1
9988. text = "
9989. Skift tidszone
9990. Objektet må ikke åbnes i en transaktion.
9991. Win32 API-kald mislykkedes: Kald (%1). Kontroller, at ingen filer er låst, og genstart evt. systemet for at løse problemet.%2%3%4%5
9992. Skal %1 overskrives? (Ja/Nej):
9993. Der findes ikke nogen hypervisor på dette system.
9994. Der opstod en fejl under oprettelsen af en ventende installationshændelse.
9995. Modtagne pakker afleveret = %1!u!
9996. Meddelelsen %1 kan ikke formateres. FormatMessage returnerede %2. Trap'en bliver ikke sendt.
9997. Typen til Typenavn blev ikke fundet
9998. Der blev fundet en data-digestfejl. De gemte data indeholder den beregnede kontrolsum efterfulgt af den angivne kontrolsum.
9999. Invalid query type
10000. Den globale tilbagekaldsliste blev genindlæst og krævede genstart af alle processer, der kan køre beskyttede medier.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions