English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10601. Hændelseskilden understøtter ikke bogmærker.
10602. Titlen kunne ikke ændres.
10603. Det lykkedes ikke at logge på internettet.
10604. INTERN fejl - Handlingen overløber de maksimale forskydninger
10605. Medlemmerne har mulighed for at udføre kryptografiske handlinger.
10606. Den angivne sti kan ikke anvendes i øjeblikket.
10607. Stien til output-PFX-filen er for lang. Gør den kortere, og prøv igen.
10608. Size (%1!d!) too big
10609. Dokumentet er ikke åbent.
10610. Der kan ikke angives både GetField og SetProperty.
10611. Der er ikke nok hukommelse til at fuldføre handlingen.
10612. Rettighed til ændring af overvågningsloggen
10613. ??? unknown type %1!d! ???
10614. Brugerens konto er udløbet.
10615. Der er ikke nogen tilgængelig beskrivelse
10616. Begynd søgning efter konfigurationsfil ved hjælp af DNS: DetectFlags=%1
10617. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) sikkerhedskopierer printerformularer. Der kræves ingen brugerhandling.
10618. Der findes allerede en undermappe eller en fil med navnet %1.
10619. Der opstod en fejl under allokering af lagerplads til meddelelses-DLL'ens indsætningsstrenge. Trap'en bliver ikke sendt.
10620. Cannot be singleton
10621. Attributten '%1' kan ikke være til stede for skemakomponenten '%2'.
10622. Erstatningsteksten for en parameterenhed skal være korrekt indlejret med grupper i parentes.
10623. Sikkerhedsdatabasen på serveren har ikke en computerkonto til dette tillidsforhold til arbejdsstationen.
10624. Stien [2] er ugyldig. Angiv en gyldig sti.
10625. Det er ikke muligt at søge til det angivne startpunkt.
10626. Objektet, som kan være null, skal have en værdi.
10627. Fejl ved oprettelse af filen DelayedOperations.
10628. Knappen Dag
10629. Replikeringshandlingen kunne ikke gennemføres pga. en tidligere skemauoverensstemmelse.
10630. Der er allerede planlagt en systemlukning.
10631. Angiver, om operativsystemets shell skal bruges til at starte processen.
10632. START RECOVERY -- Kør en genoprettelse med det samme
10633. Der opstod en fejl under forsøg på at redigere EMS-indstillingerne.
10634. Opgavestyring er ikke installeret på denne computer.
10635. Brug BitLocker Kontrolpanel til at overvåge status for BitLocker-drevkryptering.
10636. Den sendte stream var ugyldig i denne funktion.
10637. Printeren findes allerede.
10638. Værdien for WANFilter i registreringsdatabasen skal være 0-2. Sap Agent kan ikke fortsætte.
10639. Det kunne ikke planlægges at erstatte filen [3] med filen [2] ved genstart. Kontroller, at du har skriveadgang til filen [3].
10640. Der opstod en fejl ved angivelse af afslutningshændelsen %1 for udvidelsesagenten. Følgende kode blev returneret fra SetEvent: %2.
10641. Ugyldig pointer.
10642. Der blev isat en Bluetooth-adapter version 1.0B i computeren, men denne version understøttes ikke.
10643. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret CPU-fejl, der er rapporteret fra CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
10644. Køen er tom.
10645. Konfigurationsfilen for overførsel kan ikke læses. Sørg for, at samme version af søgningen benyttes på både indholdsindeks- og søgeserverne. Hvis problemet opstår igen, skal du foretage en ny gennemsøgning og genopbygge indholdsindekset.
10646. En DHCPV6-klient %1 blev slettet fra DHCPV6-databasen.
10647. Den angivne node er ikke en gyldig Key- eller X509 Certificate-node.
10648. Tjenestedatabasen er låst.
10649. Et program er blevet registreret som værende ustabilt. Arbejdsprocessen anmoder om genbrug. Årsag: %1. Fejlen skyldes dataene.
10650. Der var en pakke, der ikke kunne modtages. Fejlkoden er %1!d!.
10651. Angiv filen, der skal sammenlignes med:
10652. Navneområdepræfikset må ikke starte med den reserverede streng "xml".
10653. Diskens stinavn kunne ikke hentes. Visse handlinger på disken kan muligvis ikke udføres.
10654. Windows Media Player registrerede en fejl under synkronisering til enheden.
10655. Sammenlægningen er udført på %2.
10656. Fejlbehandlingen kan ikke levere en handle.
10657. %1!-30.*s! %2!7ws!%3!-5ws! <Ældre>
10658. JPG-billeder anbefales ikke til brug som mappingbillede.
10659. Filen %1 er ikke medlem af samlingen %2 og er derfor blevet slettet.
10660. Der opstod en fejl i aktiveringsserveren.
10661. DLT-logfilen (Distributed Link Tracking) var beskadiget på enheden %1: og er blevet gendannet. Denne logfil bruges til at reparere filkæder automatisk, f.eks. Shell-genveje og OLE-kæder, når de pågældende kæder brydes.
10662. Topologien indeholder en ugyldig valgfri node. Mulige årsager er ukorrekt antal output og input, eller at den valgfrie node findes i starten eller slutningen af et segment.
10663. Hent rodcertifikat fra tredjepart fra netværk
10664. Forbindelsen lukkede, overførslen blev afbrudt
10665. Windows Seach Service kan ikke indlæse indekset. Gennemgå alle fejl i indsamlingsprogrammets logfil for at finde forklaringen. Indekset skal muligvis slettes og genoprettes.%1
10666. Provideren er allerede registreret.
10667. Kildefilen overstiger den maksimale bithastighed pr. titel. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til NetShow Theater.
10668. Sporingsinfrastruktur
10669. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes på grund af manglende netværksforbindelse til en domænecontroller. Dette kan være en forbigående fejl. Der vil blive vist en meddelelse om gennemførelse, når computeren forbindes til domænecontrolleren, og gruppepolitikken er blevet behandlet. Hvis der ikke vises en meddelelse om gennemførelse i løbet af nogle timer, bør du kontakte administratoren.
10670. Dataindsamlersættet %1 blev standset.
10671. Forsøget på at finde det drevbogstav, der passer til klynge-DTC'ens afhængige diskressource mislykkedes. Fejlkode: %1
10672. I-noden er en fjernnode
10673. Der kan ikke oprettes en forbindelse til Active Directory-domænetjenester. Kontroller, at der er tilstrækkeligt tilladelser til at udføre denne handling.
10674. Kontoen udløber
10675. Den angivne proces er ikke en del af et job.
10676. Stash-filen %1!ls! kunne ikke initialiseres.
10677. E-mail-headeren er forkert udformet.
10678. Det format, der er angivet for en søgestreng, er ikke gyldigt.
10679. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som sjette argument
10680. Begrænsningen findes ikke.
10681. Kilde og destination for en flytning på tværs af domæner er ikke i overensstemmelse med objektets epokenummer. Hverken kilden eller destinationen har den nyeste version af objektet.
10682. Chipkortcertifikatet, som bruges til godkendelse, er udløbet. Kontakt systemadministratoren.
10683. Tidsprøven blev afvist, fordi pakke ikke er godkendt.
10684. RDP ClientActiveX kunne ikke oprette forbindelse til serveren (fejl= %2)
10685. Tving interaktive forespørgsler ved flere kommandoer
10686. en bestemt anmodning i en peer-søgning
10687. TermService-klyngeunderstøttelse kunne ikke initialiseres, fordi initialiserigen af provideren for sessionsmappen mislykkedes, hresult=%1.
10688. Tilladelse til filinput/-output:
10689. Denne handling er ikke tilladt på den aktuelle genstart, det aktuelle system eller den aktuelle diskenhed med sidefilen.
10690. Sikkerhedsbeskrivelsen kan ikke initialiseres.
10691. Ryddede post (URI %1) fra cachen.
10692. Det angivne portnavn er for langt. Portnavnet skal være på mindre end 260 tegn.
10693. Hvis du angiver godkendelsesidentiteten i formatet , skal der angives en adgangskode: %1!S!,%2!S!
10694. Klyngeressourcen er ikke tilgængelig.
10695. IMAPI tillader ikke flere sessioner med den aktuelle medietype.
10696. Fjerner %3 ubenyttede indeksposter fra indekset %2 i filen 0x%1.
10697. Det tredje argument er ugyldigt.
10698. PUSHD Gemmer den aktuelle mappe og ændrer den derefter.
10699. Ugyldig markør-handle.
10700. WdsClient: An error occurred while obtaining an IP address from the DHCP server. Please check to ensure that there is an operational DHCP server on this network segment.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions