English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17001. Handlen er ugyldig.
17002. Arrayet var ikke et tredimensionelt array.
17003. Der er ingen anmodninger om Telekommunikation i kø.
17004. Porten %1 findes allerede. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) springer over gendannelse af denne port. Der kræves ingen brugerhandling.
17005. De algoritmer for prøvebeskyttelse, som understøttes af komponenter, er ikke kompatible.
17006. ICB-rodplaceringen i filsætbeskrivelsen ændres til blokken %1.
17007. Diskmediet blev ikke genkendt. Det kan ikke formateres.
17008. Den angivne fil er ikke signeret eller findes ikke.
17009. Opdateringen af indekset kan ikke startes, fordi de angivne indholdskilder ikke er konfigureret til opdateringer. Tilføj mindst en indholdskilde.%1
17010. Fejl ved kopiering af registreringsdatabasefiler til den midlertidige mappe.
17011. RPC-serveren lytter ikke.
17012. ALPHA-processor
17013. Loggen skal springes over.
17014. Rediger den markerede forbindelsesstreng.
17015. Denne implementering er ikke en del af de validerede kryptografiske algoritmer i Windows Platform FIPS.
17016. Egenskaben kan ikke have værdien null på Trigger.
17017. Jobobjektforespørgslen mislykkedes. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
17018. Denne handling kunne ikke udføres, fordi den kræver, at streamen skal stoppes.
17019. FC: Inkompatible parametre
17020. Første omgang data (SA) er sendt
17021. Computeren er blevet sluttet til arbejdsgruppen '%1'.
17022. Fejl under opstart af LPC-arbejdstråd. Sap Agent kan ikke fortsætte.
17023. I denne handling skal farvekonteksten være sRGB eller scRGB.
17024. Et delvist svar er ikke kombineret med en eksisterende cachepost. Cachestreamstørrelse = X, start på svarområde = Y.
17025. Det underordnede kontrolelement %s blev ikke fundet i %s-objektet.
17026. Uspecificeret fejl.
17027. Der opstod en hardwarefejl. Hændelsen indeholder den producentspecifikke fejlkode.
17028. Godkendelse eller tunneladressecache er beskadiget.
17029. Filterværtsprocessen kan ikke startes. Systemet mangler sandsynligvis ressourcer, eller filterværtsprocessens binære fil er ændret. Hvis ressourcerne er tilgængelige, bør du gennemsøge binære filer med et antivirusprogram.
17030. Sharenavn
17031. Transformation-metoden '%1' understøttes ikke.
17032. Klienten kunne ikke åbne printerens kontrolpunkt
17033. Handlingen returnerede fordi timeout-perioden udløb.
17034. Værdien for "nameType" er ikke gyldig.
17035. Værdien af attributtet unicodePwd skal angives i dobbelt anførselstegn.
17036. View system information
17037. Start installationen på en computer, der bruger en ægte version af Windows, hvis du vil bruge den angivne produktnøgle.
17038. Dekryptering af diskenheden %2 er startet.
17039. Typeparameteren kan ikke være null, når omfanget af ressourcens synlighed er angivet til Private eller Assembly.
17040. En logonanmodning indeholdt en ugyldig værdi for logontype.
17041. Den egenskabsværdi, der blev anmodet om, er tom.
17042. Cd-filteret kunne ikke oprette cd-læseren.
17043. Der blev gjort forsøg på at importere diagramdatabasen, mens diagrammet stadig havde oprettet forbindelse eller lyttede. Diagrammet skal lukkes før denne handling.
17044. Der blev valgt en attribut af fragmentstien, men opdatering af attributter understøttes ikke.
17045. Frigør ikke filteret fra diskenheden på det aktuelle tidspunkt.
17046. Ugyldig XML X
17047. Sletter ugyldigt disknavn.
17048. Stien til omdøbning er ugyldig.
17049. Der opstår en I/O-fejl ved åbning af filen File Name.
17050. Den aktuelle pinforbindelse bruger ikke IMemInputPin-protokollen.
17051. Klientens sikkerhedsniveau kan ikke hentes.
17052. Klyngekonfigurationshandlingen er allerede blevet udført.
17053. Diskenhedsstyringsdriveren returnerede ikke et pakkenavn. Intern driverfejl.
17054. Restore Up
17055. Angiv adgangskoden for %1!ws!:
17056. Programmet kan ikke opnå adgang til CRM-logfilen, da filen benyttes af en anden proces, sandsynligvis fordi en anden serverproces kører for det samme program. Kontroller, at der ikke kører andre serverprocesser for programmet, og forsøg igen. %1
17057. Der opstod en fejl under aktivering af musen til overførsel af oplysninger. Enheden er blevet nulstillet i et forsøg på at få enheden til at fungere.
17058. Byte X ved indekset Y kan ikke oversættes fra den angivne kodeside til Unicode.
17059. Systemet kunne ikke initialisere navnecachelageret: Fejl %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
17060. En tilstandsændring venter allerede.
17061. Sikkerhedsdatastrømmens størrelse på 0x%1 må ikke være mindre end 0x%2.
17062. Begynd at eksportere SQL-scriptene.
17063. Uventet status for anmodningsdata. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
17064. Tjenesten %1 afhænger af en tjenestegruppe, som starter senere. Skift rækkefølgen i tjenesteafhængighedstræet for at sikre, at alle tjenester, der skal starte denne tjeneste, startes før denne tjeneste startes.
17065. Hændelsesloggen er fuld.
17066. Fejlbehandlingen har afsluttet processen.
17067. Kommandolinjeparametrene er forkerte.
17068. %1 Prov %2!-3lu! %3!-45.45s! %4!-10.10s! %5!-7.7s!
17069. Øjebliksbilledet af kildediskenheden blev ikke fundet.
17070. Der er for øjeblikket ikke åbne SPX-enheder, eller også er NWLink SPX/SPXII-tjenesten ikke blevet startet. SPX-ydelsesdata kan ikke indsamles.
17071. Forespørgslens tekst er for lang.
17072. '%1' er en ugyldig navneområde-URI.
17073. Startsektorkoden på systempartitionen er beskadiget.
17074. Kopierer den første fil %1 i katalogtjenestedatabasen til %2
17075. En krypteret blob er ugyldig eller blev ikke oprettet af denne TPM.
17076. Flertydig kommando.
17077. Ingen indstillinger for den serielle port er ændret.
17078. Denne hændelse forekommer under forsøg på at hente en gyldig licens
17079. Trådens aktuelle prioritetsniveau.
17080. WinRS-klienten kan ikke behandle Receive-anmodningen, fordi shell-plug-in'en returnerede et tomt svar på anmodningen.
17081. Angiver, at et bestemt sikkerheds-id ikke kan tildeles, som primær gruppe af et objekt.
17082. Objektklassen skal være en del af en struktur. Du kan ikke instantiere en abstrakt klasse.
17083. Den anmodede rækkefølge for oprettelse af objekter understøttes ikke.
17084. Importer brugerdefineret medlemskab fra XML
17085. Den angivne meddelelse overskrider den maksimale størrelse, der er tilladt for denne parameter.
17086. Den angivne maskeparameter er ugyldig. (Destination & maske) != Destination.
17087. Software, der er tillid til
17088. Der er opstået et problem i komponenten Digital Rights Management i programmet. Prøv at erhverve en licens igen.
17089. Disse Strokes er ændret.
17090. EVENTQUERY Viser poster i hændelsesloggen for de angivne kriterier.
17091. Der opstod en lokal fejl under behandlingen
17092. Vægtens indflydelse skal være positiv.
17093. Handshake mislykkedes på grund af et uventet pakkeformat.
17094. (GMT) Casablanca, Monrovia
17095. Forbindelsen til terminalserverklienten %1 blev afbrudt, da licensen ikke kunne fornyes.
17096. Pixel Shader Model 3.0 kræver, at der er samplerkonstanter i registrene [0-7].
17097. De angivne databilleder, der skal kopieres, kunne ikke forberedes.
17098. Serveren understøtter ikke den kritiske udvidelse, der blev anmodet om.
17099. Chipkortet er skrivebeskyttet, og der kan ikke skrives til det.
17100. Den angivne fil kan ikke findes i systemet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions