English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12201. Windows Search Service kan ikke oprette et Jet-egenskabslager.%1
12202. Det er ikke muligt at nulstille destinationen eller LUN. Sessionsgenoprettelse vil blive forsøgt.
12203. Det blev forventet at finde PA-data med et tip om, hvilken "etype" der skal bruges, men det blev ikke fundet.
12204. Denne handling er ikke tilladt på diske med diskenheder.
12205. Konflikt - Afvikler registrering
12206. Adressen er ikke gyldig for en IPv6-adresseressource. Der kræves en global IPv6-adresse, og den skal svare til et klyngenetværk. Kompatibilitetsadresser er ikke tilladte.
12207. Klienten skal godkendes, før den tilsigtede handling køres.
12208. Sikkerhedskopieringen blev ikke fuldført, da der opstod en intern fejl. Du finder flere oplysninger i hændelseslogfilen.
12209. Der opstod en alvorlig fejl under installationen.
12210. Politikniveauet 'X' kan ikke gemmes.
12211. En ugyldig eller inkonsistent flow-specifikation blev fundet i den QoS-leverandørspecifikke buffer.
12212. Navneområdet "%1" indeholder ikke funktionen "%2".
12213. Denne funktion kan kun bruges, hvis et program kører i den lokale konsolsession. Den kan ikke bruges, hvis et program kører i en Fjernskrivebord-session eller i en terminalserversession.
12214. Invitationen har en ugyldig cirkulær kæde. A inviterer f.eks. B, og derefter inviterer B A.
12215. Windows Media Player kan ikke kopiere en fil fra enheden til biblioteket.
12216. Tjenesten WS-Management kan ikke behandle anmodningen. Ressource-URI'en og __cimnamespace-vælgeren har forsøgt at anvende forskellige navneområder. Forsøg at fjerne __cimnamespace-vælgeren eller bruge en DMTF-ressource-URI. Hvis der anvendes en ressource-URI, der ikke er DMTF, sammen med en __cimnamespace-vælger, skal navneområderne stemme overens.
12217. Vi understøtter kun formatet %1.
12218. Denne handling er ikke tilladt på den sidste administratorkonto.
12219. Kontonavnet er ændret.
12220. Fjern kontekst.
12221. Windows kunne ikke startes som konfigureret. En tidligere fungerende konfiguration blev brugt i stedet for.
12222. Initiatoren kunne ikke konfigurere IPSec for den angivne forbindelse. Dette kan skyldes manglende ressourcer.
12223. Den infrarøde filoverførselstjeneste opdagede en fejl under overførsel af filen "%1". Den rapporterede fejl var %2.
12224. G.3 Fax
12225. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på side 2 af mediet %2. RSM har forsøgt at vende mediet for at få adgang til den anden side, men mediet anvendes af en anden proces. RSM skal have en Ledig-medieetiket på begge sider af mediet. Mediet er derfor ikke et gyldigt Ledig-medie.
12226. Den angivne farvebasis er ugyldig.
12227. Der kører en virtuel computer, hvis hukommelse er allokeret på tværs af flere NUMA-noder. Dette indikerer ikke et problem, medmindre den virtuelle computers ydeevne er usædvanligt langsom. Hvis der er problemer med ydeevnen, skal du muligvis redigere NUMA-konfigurationen. Du kan finde udførlige oplysninger på adressen http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92362.
12228. Egenskaben Synkronisering er påkrævet til egenskaben Transaktion. Aktivering mislykkedes for objektet: %1
12229. %1!d! Tilknyttede destination(er):
12230. RPCPing v6.0. Copyright (C) Microsoft Corporation, 2002-2006
12231. Windows kunne ikke hente en liste over enheder fra Windows Update. Prøv igen senere.
12232. Lukker en printerhandle
12233. Slutningen af streamen blev nået, inden parsingen var gennemført.
12234. Fejl ved fjernelse af program: Windows kunne ikke fjerne følgende opdatering med fejl %1: %2
12235. Handlingen blev udført ud over den gyldige datalængde for filen.
12236. Metoden er ikke implementeret af denne klasse.
12237. Diskenheden kunne ikke ændres til en tidligere version.
12238. Gendannelse af fil(er), der startede kl. %9, er fuldført.
12239. Adgangskoden kan ændres
12240. Der skal findes mindst et i begrænsningen '%1'.
12241. ScrollBar-procent skal være mellem 0 og 100.
12242. Den mappe, der er angivet for de midlertidige konfigurationsfiler for programgruppen, er en UNC-sti, hvilket ikke er tilladt. Angiv i stedet en eksisterende lokal mappe. Fejlnummeret vises i datafeltet.
12243. Transaktionen blev ikke udført af en ukendt årsag.
12244. Tælleren og/eller den forklarende tekst fra den angivne computer kunne ikke læses.
12245. Indekset findes ikke.
12246. Der kan ikke arrangeres en grænseflade, som ikke understøtter IPersistStream
12247. Det er ikke muligt at læse -indstillingen fra den automatiske svarfil.
12248. Der mangler et kildeindeks i konfigurationen af outputstreamen.
12249. Bufferen er ikke stor nok.
12250. CoID=%1: Kontoen for brugeren %2\%3, der har oprettet forbindelse på port %4, har ikke tilladelse til fjernadgang. Forbindelsen er blevet afbrudt.
12251. Computeren mangler ingen sikkerhedsopdateringer.
12252. Type: %1;
12253. Windows Media Player kan ikke føje filen til biblioteket. Den plug-in, som kræves til tilføjelse af filen, er ikke installeret korrekt. Kontakt det firma, som leverede filen, for at få hjælp.
12254. Modtageprocessen har afslået signalet.
12255. Titelteksten til processens hovedvindue.
12256. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Socket er allerede tilsluttet.
12257. (GMT-03:00) Grønland
12258. Filstørrelsen på denne virtuelle harddisk er ugyldig.
12259. Det angivne filtypenavn er ugyldigt.
12260. Unsupported parameter
12261. Ukendt bestemt adgang (bit 2)
12262. Tjenesten %1 kører nu på serveren %2. Der kræves ingen brugerhandling.
12263. BitLocker-drevkryptering kan ikke aktiveres på denne computer. Kontakt computerproducenten for at få instruktioner til BIOS-opgradering.
12264. Intel 82801E C-ICH
12265. Kryptografiegenskaben er ikke kendt.
12266. Enhedens aktuelle strømtilstand understøtter ikke denne anmodning.
12267. Systemet kunne ikke finde den angivne miljøindstilling.
12268. Fuldfører diskenheden %1.
12269. Ethernet 802.11b-controller
12270. Det angivne modul er allerede indlæst.
12271. Der findes identiske navne på ressourcer i en assembly.
12272. INTERN fejl - Handlingen er ikke tilladt på en oprettet diskgruppe
12273. XML-dokumentet skal have et element på øverste niveau.
12274. Sikkerhedsfejl på Remote Access-server. Netværkskortadressen kan ikke findes på LANA %1.
12275. Den type argumenter, der er sendt til generiske sammenligningsmetoder, er ugyldige.
12276. Anmodningsbetingelse = If-Modified-Since:X.
12277. En forbindelse til opkald efter behov til den eksterne grænseflade %1 på port %2 er blevet oprettet, men kunne ikke fuldføres pga. følgende fejl: %3
12278. DH-gruppe ECP 384
12279. %1 KB i %2 forskellige datastrømme.
12280. internet address = %1, protocol = %2!d!
12281. DFS har oprettet forbindelse til Active Directory %1.
12282. Windows Media Player kan ikke overskrive en skrivebeskyttet fil. Prøv at bruge et andet filnavn.
12283. Behandlet mappe:
12284. Systemstandard
12285. Gamle legitimationsoplysninger: Indsæt det chipkort, som du tidligere har brugt til at kryptere filer.
12286. En liste med forstyrrende ord blev ikke fundet for det angivne sprog. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
12287. Egenskaben Start blev fundet før afslutning X.
12288. Der blev ikke fundet nogen kompatible nøgler, der kan bruges til at verificere dokumentet.
12289. Forventet element '%1'
12290. Der er ingen tilgængelig IKE-hovedtilstandspolitik.
12291. Processen sluttede uventet.
12292. Strengmeddelelse: %1.
12293. (sendt %1!d!)
12294. Der findes allerede et tillidsforhold i domænet %1 på den overordnede domænecontroller %2
12295. Billedtypen understøttes ikke.
12296. Handlingen, der anmodes om, er ikke tilladt i Windows Professional
12297. Konfigurationen af Remoting Services mislykkedes med undtagelsen 'X'.
12298. Der opstod en fejl på grund af beskadigede sektorer under konverteringen på drevenheden %2. Kontroller dataene på denne diskenhed.
12299. Den angivne udvidelse bruges allerede af andre diskenheder.
12300. Værdien af attributten "maxOccurs" skal være "*", når attributten "order" er indstillet til "many".

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions