English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12701. Programmet kan ikke initialiseres, fordi et andet program er aktivt.
12702. Der kunne ikke oprettes et link.
12703. Der findes allerede en tom pakke. Frigiv den tomme pakke, inden du opretter en ny tom pakke.
12704. Værdien X er ikke gyldig, fordi den ikke indeholder nogen animationer.
12705. ASN1 - ugyldig realværdi.
12706. Der kunne ikke oprettes en klynge med det angivne navn, da dette klyngenavn allerede er i brug. Angiv et andet navn til klyngen.
12707. Der blev ikke fundet nogen chipkort for %1!ws!
12708. Adresseparitetsfejl
12709. RSM-databasen er ikke kompatibel med den binære fil til tjenesten Removable Storage.
12710. Brugeroplysninger kan ikke hentes fra et adgangstoken.
12711. En kopi af en forekomst af typen Typenavn er null eller ikke en forekomst af Typenavn.
12712. Forventet længde (0=ingen)= X.
12713. XML-analysefejl (linje %1, kolonne %2): %3\n\nKildeteksten er: %4
12714. Brugerkontoen er i en anden skov end computerkontoen. Behandling af gruppepolitik fra en anden skov tillades ikke. Gruppepolitik vil blive behandlet ved hjælp af Loopback Replace-tilstand. Omfanget af brugerpolitikindstillinger afgøres ud fra placeringen af computerobjektet i Active Directory. Indstillingerne hentes fra brugerkonfigurationen af disse politikker.
12715. Den angivne hurtigtilstandspolitik blev ikke fundet.
12716. Tjenesten Virtual Disk er ikke tilgængelig.
12717. Et array må ikke være null.
12718. Der blev anvendt en ugyldig reference (handle).
12719. Tidsprøven blev afvist, fordi der blev modtaget dobbelte tidsstempler fra denne peer.
12720. Angiv LastSynchronized =X.
12721. Meddelelsen med id %1\%2 blev sendt til kø %3
12722. rguidColumnType peger på en GUID, der ikke stemmer overens med objekttypen for kolonnen, eller kolonnen var ikke angivet.
12723. FORMAT understøtter ikke HPFS-filsystemet.
12724. Antallet af stier, der er angivet i angivelsen af politikken for justering af belastning, stemmer ikke overens med antallet af stier til destinationen.
12725. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2, fordi der opstod en I/O-fejl under skrivning af etiketten.
12726. Den angivne transformation af indholdsgeometrien understøttes ikke på den tilsvarende sti til VidPN-præsentationen.
12727. Klyngeressourcen kan ikke gøres afhængig på den angivne ressource, fordi den allerede er afhængig.
12728. Initialisering af WHEA-logføringstjeneste
12729. Windows Media Player kan ikke kopiere et eller flere musiknumre fra cd'en.
12730. Windows Memory Diagnostic will turn off the cache for all tests.
12731. Rettighed til oprettelse af en sidefil
12732. Antallet af elementer i type- og objektarrays skal være identiske.
12733. Licensen kan ikke hentes.
12734. Det angivne felt 'X' blev ikke fundet.
12735. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Diskkvota overskredet.
12736. Denne valideringsfunktion skal ikke kaldes ved politik: X.
12737. Denne indholdstype kan ikke gennemsøges, fordi den er sat op til at acceptere meddelelser.
12738. DHCP aktiveret . . . . . . . . . . . . . . . : Nej
12739. Softwareversion
12740. Driveres lavere Bind-version er højere end den lavere version af det aktuelt indlæste KMDF-bibliotek -- Versioner: %2.
12741. Gendannelsesenheden kunne ikke åbnes.
12742. Gendannelse af filen lykkedes ikke på grund af fejl. Log over filer, det ikke lykkedes at gendanne '%12'.
12743. Funktionen kunne ikke udføres, fordi den GDI-enhed, der blev givet til den, ikke har nogen skærme tilknyttet.
12744. Windows Media Center-extenderkontoen %1 er blevet oprettet for enheden '%2'.
12745. Styring af skrivebordsvindue er blevet deaktiveret automatisk af systemet, da en for stor del af systemets hukommelse er i brug
12746. Der kan ikke låses for synkronisering, da der ikke er defineret noget ur.
12747. Sproget %1 blev ikke fundet. Det er enten ikke installeret eller findes ikke i den angivne sti.
12748. Mislykkedes i AdjustTokenPrivileges() (privilge.cpp), LastErr- %1!lu!t, %2!lx!h
12749. Der opstod en syntaksfejl i forespørgselsstrengen for ressource-URI'en.
12750. Windows Media Player kan ikke oprette afspilningslisten, for navnet findes allerede. Skriv et andet navn til afspilningslisten.
12751. Der skal angives en palet, når der anvendes et indekseret pixelformat.
12752. Der er allerede et ventende signal.
12753. Dekoderen er i en ukendt tilstand. Dette skyldes muligvis ødelagte data.
12754. En båndadgang nåede et afsat mærke.
12755. Der blev opdaget en uventet intern fejl.
12756. Der opstod en fejl under fornyelse af grænsefladen %1: Der kan ikke oprettes forbindelse til DHCP-serveren. Anmodningen fik timeout.
12757. En eller flere diske blev ikke helt overflyttet til destinationspakken. De skal måske importeres igen, når hardwareproblemerne er løst.
12758. En bruger var ikke i stand til at tilslutte sig på port %1. Der kan ikke oprettes flere forbindelser, da klientlicensgrænsen er overskredet.
12759. Ukendt godkendelse
12760. Filterbetingelsen findes ikke.
12761. Invalid object path
12762. Fritagelsesparametrene er forkerte. Den angivne fritagelse findes ikke.
12763. MS DTC Tracing-infrastruktur: initialisering af sporingsinfrastrukturen mislykkedes. Interne oplysninger: %1.
12764. Understøtter filnavne, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver
12765. MSBUILD: fejl MSB1001: Ukendt parameter.
12766. Den angivne kontinuitetsnøgle er ikke gyldig i øjeblikket.
12767. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke køre den eksekverbare fil til lukning af programgruppen %1. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
12768. Der lyttes ikke. Du skal kalde metoden Start(), før du kalder denne metode.
12769. %1 KB i brug af systemet.
12770. Fjernadapteren %2 blev knyttet til den lokale adapter.
12771. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_open i XA Resource Manager. Kaldet til xa_open mislykkedes med en uventet returkode: Fil=%1 Linje=%2.
12772. Markeringsbeholderen understøtter ikke flere markeringer.
12773. Typen Typenavn er ikke en RuntimeType. XamlReader.Load understøtter ikke brugen af andre typer af Type.
12774. Tabellen findes ikke.
12775. PCI-kommunikationssynkronisering plus controller til tids- og frekvenstest/måling
12776. Der blev ikke fundet nogen installerede komponenter.
12777. Disknavne kan kun angives for lokale diskenheder, der kan skrives til.
12778. Den angivne kildetype understøttes ikke.
12779. DLL-filen til omdirigering '%1' kunne ikke hentes. Fejlen var: %2
12780. Windows søger efter sikkerhedsopdateringer.
12781. Opgaven stoppes, når der opstår en timeout
12782. Værdien skal ikke være uendelig.
12783. Objektbeholdere, der ikke indeholder objekter, kan ikke optælles.
12784. Brugeren annullerede den anmodede handling.
12785. Egenskaben Source er ikke angivet, inden hændelsesloggen åbnes med skriveadgang.
12786. Mappen kan ikke fjernes.
12787. Startdisken registrerede fejl, da driveren forsøgte at ændre pakkens status til online.
12788. Den angivne kanal blev ikke fundet. Kontroller kanalkonfigurationen.
12789. Ugyldigt Udklipsbog-format
12790. Serveren understøtter ikke den nødvendige HTTP-protokol. BITS (Background Intelligent Transfer Service) kræver, at serveren understøtter områdeheaderen.
12791. Det indsatte kort kunne ikke identificeres. Kontroller, at kortet er indsat korrekt og passer nøjagtigt.
12792. Der er allerede defineret en kontekst for dette objekt.
12793. Tjenesten '[2]' ([3]) kunne ikke starte. Kontroller, at du har de nødvendige rettigheder til at starte systemtjenester.
12794. Ressourcen X var ikke en String. Kald i stedet GetObject.
12795. %1 EA-poster er behandlet.
12796. Printerfejl
12797. %1!3d! %2!4d!ms
12798. Der er ingen gyldig sikkerhedsbeskrivelse, der henviser til partitionens domæne.
12799. Sikkerhedsopgraderingen kan ikke fuldføres, da serveren ikke er tilgængelig. Prøv igen senere.
12800. Søgeserveren <%2> blev fjernet.%1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions