English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20001. En objektreference, der blev sendt som metodeparameter til en Queued Component, implementerer ikke IPersistStream.%1
20002. Det er ikke muligt at lukke drevet %1 i biblioteket %2
20003. Den angivne aktivering kunne ikke finde sted i den angivne klientkontekst.
20004. Oprydningshandlingen for sprogpakken til brugergrænsefladen blev ikke udført.
20005. Den bærbare enhed er allerede i brug. Vent til den igangværende proces er afsluttet, eller luk andre programmer, der bruger den bærbare enhed, og prøv derefter igen.
20006. Der blev fremprovokeret en fejl til testformål.
20007. "Udelad godkendelsesoplysninger" - Deaktiveret
20008. QoS-flowet blev knyttet til forbindelse (forbindelses-id %1). Båndbredde begrænset til: %2 Byte pr. sekund.
20009. Der blev fundet en forældet .resources-fil i assemblyen 'Navn på assembly'. Genopbyg den pågældende .resources-fil, og genopbyg derefter assemblyen.
20010. Skærmbeskrivelsen indeholder en ugyldig standardtidsblok.
20011. En angivet sti til et metaobjekt blev ikke fundet. Metaobjektet og de tilknyttede metadata blev ignoreret.
20012. Enheden rapporterede uventede eller ugyldige data for en kommando.
20013. Afsluttede overførsel af manifest fra %1 til %2.
20014. Du kan ikke angive databasenavnet. Det er kun tilladt, hvis -sstype er "c".
20015. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi certifikatet på servercomputeren for dette netværk, er blevet tilbagekaldt
20016. Elementet '%1' er allerede erklæret.
20017. Denne hurtigtast (hotkey) er ikke registreret.
20018. Den angivne kvotaliste er internt inkonsekvent med sin descriptor.
20019. Serveren kunne ikke finde logfilmappen %1. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
20020. Understøttelse af ETW-sporing kunne ikke initialiseres. Afvikling af IIS fortsætter, selvom understøttelse af ETW-sporing (eller dele af den) ikke er tilgængelig. Datafeltet indeholder fejlen.
20021. Ugyldige tegn i diskenhedsnavnet.
20022. En lukke handling venter på terminalforbindelsen.
20023. Certifikatet har ikke en egenskab, der refererer til en privat nøgle.
20024. LPRemove fandt en internt fejl.
20025. Den angivne server blev ikke fundet.
20026. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Netværket er nede.
20027. Adgang nægtet. Inden du åbner filer på denne placering, skal du føje webstedet til listen over websteder, du har tillid til, gå til webstedet og vælge at logge på automatisk.
20028. Stakken for en tråd i denne proces er beskadiget pga. en programmeringsfejl. Det kan være en sikkerhedstråd, så dit system er måske blevet angrebet. Processen bliver lukket.
20029. PROPPATCH mislykkedes for filen %1 ved SetFileInfo. Fejlstatus: %2.
20030. IIS ODBC-logføring kunne ikke oprette forbindelse til datakilden %1. Fejlteksten er [%2].
20031. UMDF-værtsprocessen (%1) blev startet.
20032. Der opstod en fejl under initialiseringen af reservationerne for navneområderne. Statusfejlkoden er indeholdt i det returnerede data.
20033. Prøveløsladelsestid . . . . . . . : %1
20034. Dette er en flerdelt MIME-meddelelse.
20035. Præsentationen blev fuldført, men den blev afsluttet i den ændrede skrivebordstilstand
20036. Navnet kan ikke oversættes.
20037. Flagfeltet indeholder en ugyldigt værdi.
20038. Den angivne type passer delvist til denne pintype.
20039. Den konto, MS DTC-tjenesten kører under, er ugyldig. Dette kan forekomme, hvis oplysningerne om tjenestekontoen er blevet ændret ved hjælp af Services-snap-in i Microsoft Management Console (MMC). MS DTC-tjenesten fortsætter med at starte. Du bør altid opdatere kontooplysningerne i MS DTC-tjenesten ved hjælp af Component Services Explorer.
20040. Basisprogrampartitionen findes i alle partitionssæt og kan ikke fjernes.
20041. Det reserverede tilladelsessæt 'X' kan ikke fjernes eller ændres.
20042. Fejl ved åbning af lokal fil %1.
20043. (?(X) ) er forkert udformet.
20044. Sikkerhedskontodatabasen har konstateret, at den kendte gruppe eller lokale gruppe %1 ikke eksisterer. Gruppen er blevet gendannet.
20045. MAPI: Kalderen har angivet en ugyldig parameter eller et ugyldigt flag.
20046. Ugyldig er omdefineret, partikelafledning lykkedes ikke.
20047. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt, fordi lagerdiskenheden til øjebliksbilleder ikke var til stede under en tidligere session.
20048. En eller flere systemkomponenter kunne ikke konfigureres. Genstart computeren, og genstart derefter installationen for at installere Windows.
20049. BITS-tjenesten blev startet.
20050. Forventede {0xdddddddd etc.}.
20051. Den angivne komponent blev ikke fundet i konfigurationsoplysningerne.
20052. Shader-bytekoden skal være et heltal bestående af 4-byte ord.
20053. Elementet %1 kunne ikke udgives, da det maksimale antal på 20 udgivne elementer er nået. Reducer antallet af udgivne elementer, eller fjern %1 fra udgivelsen.
20054. Der opstod en fejl i tjenesten ved evaluering af RPL-konfigurationerne.
20055. Den landestandardspecifikke ressource for den ønskede meddelelse er ikke til stede.
20056. Serveren kunne ikke forstå anmodningen, eller anmodningen er ugyldig.
20057. Der oprettes en standard sikkerhedsbeskriver.
20058. på vegne af
20059. Forkert version af chipkortbiblioteket (SMCLIB).
20060. Konteksten er ugyldig.
20061. Kontaktobjektet til MS DTC TIP Gateway blev ikke fundet.
20062. Indstillingerne for denne kommando er:
20063. Tænd/sluk-knap
20064. Faxen kunne ikke sendes. Opkaldet blev ikke besvaret af en faxenhed. Denne fax sendes ikke, da det maksimale antal forsøg er opbrugt. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
20065. Denne transaktion er blevet tilsidesat af en efterfølgende transaktion, så den bliver ikke fuldført.
20066. Manuel behandling af politikker for computeren %3 blev gennemført på %1 sekunder.
20067. Opgavestyring kunne ikke repræsentere "%1" . Yderligere data: Fejlværdi: %2.
20068. %1!u! %2!02u!:%3!02u!:%4!02u!.%5!07u! -
20069. CGI kunne ikke udføres: Win32-fejlkode = %2!.20s!

20070. Det samme plexindeks er angivet mere end én gang.
20071. Denne ExceptionHandlingClause er ikke et filter.
20072. Mappen eller filen kan ikke oprettes.
20073. Der er flere diskudvidelser for startdiskenheden - systemfejl.
20074. Testindstillingen blokerer hentningen efter afslutning af søgningen.
20075. Remote Access-serveren kan ikke tildele en rute til den bruger, der er tilsluttet på port %1, pga. følgende fejl: %2 Brugerens forbindelse er blevet afbrudt. Kontroller konfigurationen af RAS.
20076. Nøglehændelse Aktivering
20077. Der opstod en intern fejl i SSL-biblioteket.
20078. Den angivne indstilling findes ikke.
20079. Der opstod en uventet fejl. Se i systemets logbog for yderligere oplysninger om fejlen. Luk diskhåndteringskonsollen, genstart derefter diskhåndteringen, eller genstart computeren.
20080. Konferencen er fuld.
20081. Navnet findes allerede i Dll-biblioteket.
20082. Opkaldet lykkedes ikke, fordi fildeling er slået til.
20083. Der forventes en højre kantparentes ']'.
20084. Størrelsesgrænsen for et internt svar er overskredet
20085. Et svar på en HEAD-anmodning har en anden Content-MD5-header.
20086. RSM kunne ikke indlæse mediet i drev %1 i biblioteket %2.
20087. Installationen kan ikke overflytte Windows Media DRM-komponenter (Digital Rights Management).
20088. Fjernprocedurekaldet mislykkedes.
20089. Der er ikke tilstrækkelige rettigheder til at opnå politikniveau.
20090. NBNS-adresser i prioritetsrækkefølge
20091. Ugyldig certifikatsignatur
20092. Oprettelse af Ramdisk-enheden mislykkedes, da der ikke var tilstrækkelig hukommelse.
20093. %1 Midlertidigt stoppet
20094. Handlingen kræver ikke, at der skal kopieres nogen filer.
20095. Den angivne miljøblok har ikke det korrekte format.
20096. Brugeragentstrengen blev ikke angivet eller indeholder ugyldige tegn. Angiv en brugeragent, som ikke er tom, og som ikke indeholder dobbelte anførselstegn.
20097. Der er installeret inkompatible filer i LANMAN-træet.
20098. Parameterværdien 'X=Y' er ugyldig.
20099. %1 udskrives nu
20100. 'type' skal indeholde en TypeBuilder som generisk argument.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions