English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4701. Det angivne argument lå uden for det gyldige værdiområde.
4702. Den vedhæftede fils type ligger uden for det gyldige område.
4703. 'Midlertidigt to ens konti' - Deaktiveret
4704. START BACKUP -- Kører en sikkerhedskopi
4705. Ugyldig handle til struktur med positionen på flere vinduer.
4706. Startfejlfinding er aktiveret. Kør bcdedit for at deaktivere den.
4707. Ressourcen MSDTC har ikke den krævede afhængighed af en ressource af typen Network Name. Fejldetaljer: %1
4708. Afbryd batchjob (J/N)?
4709. Den angivne kommandoværdi til logtjenesten genkendes ikke.
4710. Intel 82801DB ICH4
4711. Objektets UUID er allerede blevet registreret.
4712. LPRemove afslutter.
4713. Svar uden CacheControl og med statuskode = X.
4714. WS-Management-klienten kan ikke behandle anmodningen. Hændelseskildeidentiteten svarer ikke til identiteten af den maskine, som klienten har abonneret på.
4715. Kontoen %1 kan ikke konverteres til en domænecontrollerkonto, fordi dens objektklasseattribut i mappen ikke er en computer eller ikke kommer fra en computer. Hvis dette skyldes et forsøg på at installere en domænecontroller, som er ældre end Windows 2000, i et Windows 2000-domæne eller nyere, skal du på forhånd oprette kontoen til den domænecontroller, der har den rigtige objektklasse.
4716. Windows Search Service stoppede Protocol Host-processen, fordi den brugte for mange ressourcer. En ny Protocol Host-proces startes. Der kræves ingen brugerhandling.%1
4717. Ring 2-stakken er i brug.
4718. Værdien DisplayMode er ikke gyldig.
4719. Tale-controller til satellitkommunikation
4720. Det ønskede emne blev ikke fundet i cachen.
4721. Der er ingen alternativer på afspilningslisten, der kan skiftes til.
4722. Den bruger, der er sluttet til port %1, har fået afbrudt forbindelsen, fordi der ikke er nogen tilgængelige operativsystemressourcer.
4723. Hændelsestype: Advarsel
4724. Ugyldig agentadgangskode.
4725. Parameterværdien skal ligge mellem X og Y.
4726. Porten er allerede åben.
4727. Kina
4728. MSBUILD: fejl MSB1015: MSBuild kører ikke på denne version af operativsystemet. Den understøttes kun på Windows 2000, Windows XP og nyere versioner.
4729.
4730. Den angivne kanalsti er ugyldig.
4731. Programgruppen %1 blev deaktiveret. En anmodning fra protokollen %2 om at oprette programgruppen mislykkedes. Genstart programgruppen, så tjenesten Windows Process Activation (WAS) kan bestemme protokollens rigtige tilstand. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
4732. Tolkningsfejl for manifest: Der blev fundet et ugyldigt tegn i tekstindholdet.
4733. Der kan ikke skrives til den angivne mappe [2].
4734. Driveren til hentning af video har returneret en uoprettelig fejl. Den er nu i en ustabil tilstand.
4735. Alle logiske drev
4736. Udførelse af opgaver, der kører, når computeren er inaktiv
4737. Disken er fyldt. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
4738. QOSEnumerateFlows-fejl
4739. Der kan ikke oprettes et hashobjekt for en godkendt meddelelse.
4740. Den angivne tjeneste er blevet markeret til sletning.
4741. Afslutter dataindsamling - vent et øjeblik.
4742. Uoprettelig fejl i mappen %1.
4743. Der opstod en fejl under enten åbning eller læsning af konfigurationsfilen.
4744. *** Invalid option: %1
4745. Matrixen blev ikke inverteret, fordi den ikke kan inverteres.
4746. Udgiveregenskaben %1 indeholder en ugyldig værdi. Værdien har en ugyldig type, er uden for det gyldige område, kan ikke opdateres eller understøttes ikke af denne type udgiver.
4747. Du kan ikke slette en forbindelse, mens den er aktiv.
4748. INTERN fejl - En underdisk til søjlen er ikke frakoblet
4749. Der opstod en fejl under installationen af samlingen '[6]'. Signaturen eller kataloget kunne ikke godkendes eller ikke ugyldigt. {{HRESULT: [3]. samlingsgrænseflade: [4], funktion: [5], komponent: [2]}}
4750. Fortolket af Navneserver = %1
4751. Det blev forsøgt at foretage en ugyldig handling på klyngeregistreringsdatabasen.
4752. Konfigurationsegenskaberne for Microsoft Exchange 5.5 blev ikke angivet. Angiv egenskaberne, og prøv igen.
4753. Arrayets elementtype er Object og attributten 'dt' er null.
4754. Du har føjet en assembly, der ikke er signeret med et sikkert navn, til politiksystemet. Dette kan forårsage fejl ved indlæsning og andre uventede problemer. Vil du fortsætte?
4755. Serveren returnerede filnavnet (X), der er ugyldigt.
4756. En transportdriver modtog en ramme, som ikke overholdt protokollen.
4757. Konverterer drev %1 til %2...
4758. Windows Server-sikkerhedskopieringprogrammet venter ikke på bekræftelse, før der udføres opgaver efter genoprettelsen.
4759. Klienten skal bruge ICMP til søgning i undernetmaske.
4760. Seriel ATA-controller
4761. Syntaksen i nærheden af '%1' er forkert. SQLSTATE=42000
4762. Windows Media Player kan ikke synkronisere abonnementsindholdet, fordi du ikke er logget på den onlinebutik, der leverede det. Log på onlinebutikken, og forsøg igen.
4763. Nøgleordet %1 må ikke indeholde %2 noder.
4764. Det indbyggede skema "%1" er allerede defineret.
4765. Skal der sammenlignes flere filer (J/N)?
4766. mail agent
4767. Fejlloggen er 80%% fuld.
4768. Ændring af Posix-id-startadressen tildelt tillidsdomænet
4769. Det maksimale antal strøg er to.
4770. Filsystemet har oprettet forbindelse til en ny enhed.
4771. Invalid option value.
4772. Forhandlingsprocessen for VideoPort-forbindelsen mislykkedes.
4773. Forfremmelse af domænecontroller
4774. Ugyldig modtager af kald.
4775. Objektet skal være konfigureret i fuldt omfang, før lyd-samplinger kan behandles.
4776. Der blev modtaget en pakke med en uventet korrelation på %1 i stedet for %2.
4777. IP-adressen %1, der tilhører RADIUS-klienten %2, er ikke en gyldig IP-adresse.
4778. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. SOAP-pakken har ikke alle de påkrævede felter.
4779. Den angivne tilstand findes ikke i det angivne tilstandssæt.
4780. Browseren kunne ikke opdatere sin rolle. Datafeltet indeholder fejlen.
4781. Der kunne ikke angives aktiverede håndbevægelser.
4782. Fjern funktionsudbyder.
4783. Aflastning af hardwarekontrolsum er deaktiveret
4784. DHCP-brugere
4785. Systemfilen %1 kan være beskadiget og kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows kunne ikke reparere filen automatisk (fejlkode %3). Kør kommandoen "sfc /scannow" fra en administrativ kommandoprompt for at kontrollere for fejl og reparere filen, hvis det er nødvendigt.
4786. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinhttpSetOption (3)
4787. TPM-godkendelseskonstruktionen mislykkedes, og den underliggende kommando returnerede også en fejlkode.
4788. Det angivne tunneltilstandsfilter blev ikke fundet.
4789. FAILURE_ACTIONS : KØR PROCES -- Forsinkelse = %1 millisekunder.
4790. Basis- med 'name' = '%1' og 'use' = 'required' har ikke en tilsvarende afledt under omdefinering af .
4791. Der opstod en fejl i tjenesten Hjælpefunktion til programvært under tilføjelse af tilknytningen for programgruppenavnet '%1' til dets SID. Dette SID er allerede knyttet til et andet programgruppenavn. Du kan løse problemet ved at ændre navnet på programgruppen. Fejlnummeret vises i datafeltet.
4792. Ugyldig standardværdi.
4793. Værktøj til Windows Hukommelsesdiagnosticering planlagde, at testen af computerens hukommelse skal køres næste gang computeren startes
4794. Ressourcetypen i ResourceScope-enum'et går fra en mere restriktiv ressourcetype til en mere generel. Fra: "X" til: "Y"
4795. Du kan ikke gendanne din(e) licens(er).
4796. Gendannelse af fil(er), der startede kl. %9, er annulleret.
4797. Tjenesten MSMQ kan ikke startes. Der kan ikke oprettes forbindelse til Distributed Transaction Coordinator. Fejl %1:%2.
4798. Brugeren har annulleret handlingen.
4799. Værdien er mindre end minimum.
4800. ftp: %1!I64d! byte sendt i

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions