English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9601. Fjerncertifikatet blev bekræftet som værende gyldigt af brugeren.
9602. Windows Media Player kan ikke sikkerhedskopiere eller gendanne dine rettigheder til medierne.
9603. Handlingen kan ikke udføres, da der ikke er nogen forbindelse mellem de pågældende pins.
9604. Windows Firewall er blevet kontrolleret, og den er tilsyneladende konfigureret, så den forhindrer Fjernsupport i at fungere.
9605. CBS-fejlen %1 blev rapporteret under behandling af sprogpakken for %2
9606. WS-Management-tjenesten understøtter ikke optælling, der ikke er filtreret.
9607. WinRM kan ikke behandle anmodningen, fordi input-XML'en indeholder en syntaksfejl.
9608. Den angivne diskgruppe eksisterer ikke længere.
9609. Der blev forsøgt I/O på et sektionsobjekt, som er blevet frigivet på grund af en afsluttet transaktion. Der er ingen gyldige data.
9610. Der blev forsøgt at indlæse et program med et forkert format.
9611. Processens startarbejdsmappe.
9612. Dokumentet var for stort til at kunne filtreres helt. Dele af dokumentet blev ikke udsendt.
9613. Windows Remote Shell kan ikke behandle anmodningen, da det kræver følgende vælger: %1. Forsøg igen med den korrekte vælger.
9614. Call cancelled
9615. Handlingen Undo skal udføres på den tråd, hvor den tilsvarende kontekst blev angivet.
9616. Den overførte politikstyringshandling er ugyldig.
9617. Det indeks, der kræves til den angivne handling, blev ikke fundet.
9618. Overførsel mislykkedes under kopiering af <%2> til <%3>.%1
9619. Der kunne ikke angives sikkerhed for filerne og mapperne '\WindowsImageBackup\'. Kontroller, at SYSTEM har tilladelser til at overskrive den forrige sikkerhedskopi.
9620. Job nr.
9621. Det har ingen virkning at ændre tilladelsen, der er angivet for en FileCodeGroup.
9622. Der rettes fejl i FSD-diskformatet (File Set Descriptor) ved blokken %1.
9623. Destinationssystemnavn %1!hs! kunne ikke oversættes.
9624. iRDA-kompatibel controller
9625. Fuldførelsesudelukkelse tilføjet
9626. Diskenheden kan ikke reduceres, fordi dette ikke understøttes af filsystemet.
9627. MS DTC XA kunne ikke dekryptere oplysninger i en logpost.(%3): Fil=%1 Linje=%2.
9628. Den angivne disk mangler. Handlingen kan ikke udføres på en manglende disk.
9629. Den angivne partition er ikke i en gyldig tilstand til lagring eller gendannelse.
9630. Der kører for mange versioner af funktionen til markering af forekomster. Prøv igen senere.
9631. En nødvendig fil kan ikke installeres, fordi kabinetfilen [2] ikke er digitalt signeret. Det betyder muligvis, at kabinetfilen er beskadiget.
9632. %4 blev gennemført for %3 på %1 sekunder.
9633. Denne konfiguration er allerede åben i et andet vindue. Der kan kun åbnes ét vindue ad gangen. Vil du gemme de ændringer, der er foretaget i det andet vindue, lukke det og åbne et nyt vindue?
9634. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at den påkrævede licens ikke blev fundet.
9635. Der kunne ikke modtages XEB-meddelelse
9636. Typebeskrivelsesprovideren X har returneret null fra Y, hvilket er ulovligt.
9637. PASSTHROUGH-forespørgslen er ikke tilladt: '%1'
9638. System memory map
9639. MTU-indstilling
9640. Tidsprovideren NtpClient: Den tidsprøve, der er modtaget fra peer %1 afviger fra den lokale tid med %2 sekunder. Den registrerede transmissionsforsinkelse fra serveren var %3 millisekunder.
9641. Det er ikke muligt at slette. Mappen eller filerne i mappen er muligvis i brug.
9642. Det angivne medlemsindeks er større end eller lig med antallet af medlemmer i diskenhedens plex.
9643. Attributten "maxOccurs" understøttes ikke af elementet på øverste niveau i skemaet.
9644. SSL-certifikatet er ugyldigt.
9645. mailbox-related data
9646. Der skal ikke leveres en ekstra tilladelse for at indstille indlæseroplysninger.
9647. Navnet %1, der tilhører RADIUS-klienten %2, kunne ikke genkendes. Dataene indeholder den fejlkode, der blev oprettet af Windows Sockets.
9648. %1 kan være et ugyldigt navn i mappen %2.
9649. Indstilling af standardkvotagrænser
9650. Svar = 304, eller anmodningen var HEAD. Opdaterer cacheposten.
9651. Den ACL i streamen, der er angivet af brugeren, kan ikke dekodes.
9652. Det angivne indeks er ugyldigt.
9653. Værtsnavnet i certifikatet er ugyldigt eller passer ikke
9654. Kontroller tilbagekald
9655. Der opstod en tilstand, der antyder, at dette COM+-program er ustabilt eller ikke fungerer korrekt. Programfejl: %1
9656. En opkaldende har forsøgt at registrere en XA-ressource, mens XA-transaktioner er deaktiveret. Gennemse MSDTC-konfigurationsindstillingerne.
9657. Port A kører
9658. Fælles kompilerings-, side og kørselsindstillinger
9659. Automatiske opdateringer er midlertidig stoppet.
9660. Gennemtvinger ny søgning efter domænecontrolleroplysninger.
9661. En handling er blokeret, mens en operationslåsning afventes.
9662. Hændelse relateret til driver
9663. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret en fejl under læsning af dataene for SID-tilknytning. Kontroller, at programgruppenavnet er korrekt i konfigurationsfilen. Du kan løse problemet ved at sende ændringerne igen eller genstarte tjenesten. Fejlnummeret vises i datafeltet.
9664. IMPORT-stien %1 blev ikke fundet.
9665. Tidsprøven blev afvist, fordi: Pakken indeholder urimelige værdier for rodforsinkelse og rodspredning. Det kan skyldes dårlige netværksforhold.
9666. Det var ikke muligt at vise de systembilleder, der er tilgængelige til installation.
9667. TRACE opdaterer ruter: %1
9668. Systemet er ikke klar
9669. HTTP status 202: Anmodningen er godkendt til behandling, men behandlingen er endnu ikke fuldført.
9670. Tjenesten MSMQ kan ikke startes. Den interne private kø '%3' kan ikke initialiseres. Hvis problemet fortsætter, skal du installere MSMQ igen. Fejl %1: %2
9671. Brug af PORT-kommandoer: %1.
9672. Legitimationsoplysningerne %1!d! til chipkortet kan ikke hentes: %2!S!
9673. OLE-tjenesten kunne ikke kommunikere med objekt-serveren
9674. Den infrarøde filoverførselstjeneste kunne ikke starte vinduet til Trådløs forbindelse. Den rapporterede fejl var %1.
9675. Der kan ikke føjes noget til en frossen DrawingGroup.Children-samling.
9676. Tidsrummet for egenskaben 'Egenskabsnavn' overskrider det maksimale, der kan gemmes i konfigurationen.
9677. Klyngegruppen er ikke tilgængelig for nye anmodninger.
9678. Den automatiske certifikatregistrering af %1 modtog certifikatet %2 fra %3 ved modtagelse af afventende anmodninger.
9679. MSDTC har konstateret, at de MSDTC-relaterede oplysninger i den lokale registreringsdatabase er forskellige fra dem i den delte klyngeregistreringsdatabase. Fejldetaljer: %1
9680. (GMT+06:30) Yangon (Rangun)
9681. Sikkerhedsopgraderingskomponenten Digital Rights Management kunne ikke valideres. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
9682. DateTimeStyles-værdien RoundtripKind kan ikke bruges sammen med værdierne AssumeLocal, AssumeUniversal eller AdjustToUniversal.
9683. DNS-opdateringen er fuldført
9684. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Adressen, der er anmodet om, kan ikke tildeles.
9685. Der opstod en fejl ved anmodning om data fra enheds-I/O-kontrol. Returnerer I/O-statusblokken.
9686. %1 OnAccess-scanning efter virus blev deaktiveret.
9687. Ukendt bestemt adgang (bit 5)
9688. %1 MB i %2 indeks.
9689. Forkert gentaget information i filen %1.
9690. Der kan ikke tilføjes flere PKCS 9-attributter af typen signeringstidspunkt.
9691. Den anmodede rotationstype understøttes ikke af drevet, og rotationstypen blev justeret.
9692. Dette sikkerheds-id kan ikke tildeles som ejer af dette objekt.
9693. Gendannelsen af systemtilstanden startede kl. '%1'.
9694. Den angivne filhandle er ikke gyldig.
9695. Serveren kunne ikke indlæse programmet '%1'. Fejlen var '%2'.
9696. Certifikatet er allerede udløbet.
9697. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Datakilden kunne ikke returnere resultater til anmodningen.
9698. Nøglen eksisterer ikke.
9699. Det angivne klokkeslæt understøttes ikke i denne kalender. Det skal være mellem X (gregoriansk dato) og Y (gregoriansk dato), begge inklusive.
9700. INTERN fejl - Konfigurationen er for stor til diskgruppens logfil

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions