English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16701. En ressourceallokering mislykkedes under behandling af denne handling.
16702. Gendannelse af filerne til komponenten %1 mislykkedes.
16703. %1 blev ikke fundet.
16704. Gendannelsen af %1 lykkedes ikke kl. %2 på grund af fejl. Fejlen %3 (%4) blev rapporteret. Kør genoprettelsen igen, når problemet er løst.
16705. En socket-handling blev forsøgt til et netværk, der ikke kunne nås.
16706. LPR-udskriftsovervågning blev startet.
16707. Handlingen er ikke gennemført, fordi adgang blev nægtet. Kontroller dine adgangstilladelser.
16708. En systemtilstandsomponent er ikke installeret.
16709. Socket-handlen er ikke gyldig.
16710. Egenskaben SponsorshipTimeout kan kun indstilles, når rettigheden er i starttilstand. Tilstanden er 'X'.
16711. Konfigurationsafsnit kan kun indstilles i machine.config
16712. sparse-område: %1
16713. Den sendte type skal være en brugergrænseflade.
16714. Den klient, du bruger, har ikke licens til at bruge dette system. Logonanmodningen er blevet afvist.
16715. Advarsel om udløb af logontid.
16716. Operation times out
16717. Der kunne ikke læses fra konfigurationsfilen.
16718. Længden må ikke være mindre end nul.
16719. Function Discovery Provider Host Service
16720. PerformanceCounterInstanceLifetime.Process er ikke gyldig i den globale, delte hukommelse. Hvis ydelsestællerkategorien blev oprettet i en tidligere version af Framework, bruger den global, delt hukommelse. Du skal enten bruge PerformanceCounterInstanceLifetime.Global, eller hvis de programmer, der kører på ældre versioner af Framework, ikke behøver at skrive til kategorien, skal du slette den og oprette den igen.
16721. Egenskaben kan ikke indstilles, mens der udføres en forespørgsel.
16722. SLUINotify-tjenesten kan ikke stoppe. %1
16723. Parameteren Threshold findes ikke i registreringsdatabasen. Følgende standardværdi bruges i stedet: %1.
16724. Tjenesten Softwarelicensering kan ikke startes i den aktuelle operativsystemstilstand.
16725. De manglende ExitPoint %2 på serveren %3 kunne ikke oprettes.
16726. Egenskaben 'Egenskabsnavn' har en ugyldig værdi.
16727. Adgangskoden er ugyldig for %1.
16728. Abonnementet %1 kunne ikke aktiveres på computeren %2 på grund af en fejl. Fejlkoden er %3. Abonnementet forbliver inaktivt på denne destination, indtil abonnementet sendes igen eller nulstilles.
16729. Der kan ikke oprettes en ny session, fordi der er for mange aktive sessioner.
16730. Faxen kunne ikke sendes. Der var intet svar. Tjenesten forsøger at sende faxen igen. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
16731. Dette er ikke en medie-cd.
16732. Anmodningen fik timeout og kunne ikke gennemføres.
16733. Logical Disk Manangement-databasen er fuld. Der kan ikke konfigureres flere diskenheder eller diske.
16734. Der er allerede et igangværende asynkront opkald. Det skal afsluttes eller annulleres, før du kan kalde denne metode.
16735. , id = %1!d!
16736. Formatet af det angivne peernavn er ugyldigt.
16737. Det er for sent at udføre den handling, der blev anmodet om. Transaktionen er allerede foretaget.
16738. Kvalificeret navn blev ikke godkendt.
16739. Kryptografiske tjenester kunne ikke initialisere katalogdatabasen. Fejlen var: %1.
16740. Grænsefladen er allerede tilsluttet.
16741. DHCPV6 dhcpsrv.log
16742. NPS-tjenesten (Network Policy Server) kunne ikke sende et svar pga. en netværksfejl. Dataene indeholder den fejlkode, der blev oprettet af Windows Sockets.
16743. Thread.ExceptionState kan ikke få adgang til en ExceptionState fra en anden AppDomain.
16744. Tilknytning mislykkedes med fejl: 0x%1!x!
16745. En anmodning om hukommelsesallokering fejlede.
16746. Transformeringen kræver en profil, men den angivne profil var ugyldig eller beskadiget.
16747. Out of memory
16748. Udløber (0=ingen)= X.
16749. Aflastning af TX UDP-hardwarekontrolsum er aktiveret
16750. Elementet '%1' blev ikke genkendt
16751. Parameteren %1 er ikke implementeret
16752. Outputbytebufferen er for lille til at indeholde de kodede data. Koder: 'X', reserve: 'Y'.
16753. &URL-adresse til logon:
16754. Området %1 blev føjet til indekset.
16755. Parameteren MQCOLUMNS er ugyldig.
16756. XML-versionen var forkert.
16757. Det angivne IP-adresseområde findes allerede.
16758. Servercertifikatet på destinationscomputeren (%1:%2!d!) har følgende fejl: %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10
16759. På diskenheden findes der ikke TPM-beskyttere, som kan udføre hardwaretesten.
16760. Anmodningen blev slettet af en tredjeparts udvidelses-DLL-fil.
16761. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig SMBIOS-enhedstype %3-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
16762. Timeoutintervallet skal være mindre end 2^32-2.
16763. CHKNTFS kan ikke bruges til netværksdrevet %1.
16764. Overskredet grænse: UKENDT
16765. Der blev afsendt MS DOS-cookie-besked til initiator.
16766. %1Den overordnede fletning er genstartet for kataloget %2.
16767. Der blev fundet en uventet hash-attribut til arkivering af nøgler i svaret.
16768. Flyt en markeret node til en anden placering på listen.
16769. Værtsprocessen (%1) blev startet.
16770. Der er ikke flere tilgængelige egenskabsværdier i segmentet.
16771. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfiguree logføringsegenskaberne for webstedet %1. Webstedets logfilmappe er ikke gyldig, hvilket kan skyldes, at der mangler et drevbogstav eller andre vigtige oplysninger.
16772. Beskadiget .resources-fil. Et ressourcenavn fortsætter ud over streamens slutning.
16773. Sikkerhedspolitikken i gruppepolitikobjekterne er blevet anvendt.
16774. Systemets visningstilstand er ikke gyldig.
16775. Attributtet for forekomsttypen kunne ikke hentes.
16776. Stoppe tjenesten midlertidigt eller starte den igen
16777. ftp: bind
16778. Ugyldig parameter-fejl.
16779. Tjenesten Udløsere er indstillet til at køre under kontoen Netværkstjeneste, men indstillingen træder først i kraft, når tjenesten Udløsere er blevet genstartet. Hvis tjenesten Udløsere fortsat skal køre under kontoen Lokal tjeneste (standardindstillingen for den tidligere udgave af Udløsere), skal du ændre logon-indstillingerne for tjenesten Udløsere i Computeradministration.
16780. RecvFrom fuldført: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
16781. Du har ikke tilladelse til at ændre denne politikniveaufil.
16782. Provideren kunne ikke opdatere egenskaberne for en diskenhed i cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
16783. Objektet understøtter ikke lagring af faste tilstandsoplysninger for objekter.
16784. Forkert syntaks i encoding-navn.
16785. Systemet kunne ikke tømme data til transaktionslogfilen. Beskadigede data kan forekomme.
16786. Indekspost %3 i indeks %2 i filen %1 er forkert.
16787. Den ønskede handling er ikke gyldig, når mediet er blevet "forberedt", men ikke frigivet.
16788. Guiden Implementeringspakke opretter en Windows Installer-pakke (.msi-fil), der kan anbringes i et gruppepolitiktræ. Politikken installeres på Windows 2000- og Windows XP-klienter under logonprocessen.
16789. EA DATA for filen 0x%1 kan ikke læses.
16790. E820 (2)
16791. Proxyattributter understøttes kun i ContextBound-typer.
16792. Afsnitsydelsesdata kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
16793. Det blev forsøgt udtrykkeligt at få adgang til den anden kopi af informationen via en enhedskontrol til fejltolerancedriveren, og den anden kopi findes ikke på systemet.
16794. Netværksstatistik for \\%1
16795. Implementeringen af algoritmen understøtter ikke en nøglestørrelse på X.
16796. Samlingen indeholder svarheadere og kan ikke indeholde den angivne anmodningsheader.
16797. Der er ikke diskplads nok.
16798. kan ikke åbne filen for skrivning
16799. X er ikke et enkelt Unicode-tegn.
16800. Ukendt fejl: %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions