English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19201. Windows Media Center-shell kunne ikke startes.
19202. Den globale tilbagekaldsliste blev genindlæst, og den aktuelle proces skal genstartes.
19203. Hændelsesfuldførelsen kunne ikke sendes til referencen (handle) %1. SetEvent returnerede %2. Trap'en bliver muligvis ikke sendt.
19204. Der blev fundet en identisk politikdefinition. Politiknavn=%1 Prioritet=%2
19205. Fjernsystemet er ikke tilgængeligt. Yderligere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med netværk findes i Hjælp.
19206. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke føje arbejdsprocessen '%1' til det jobobjekt, der repræsenterer programgruppen '%2'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
19207. Den beskadigede liste med attributter for filen %1 er slettet.
19208. Opgavestyring kunne ikke sammenligne hændelsesmønsteret for opgaven "%1" . Hændelserne ignoreres. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
19209. Katalogtjenesten kan ikke replikere med denne server, fordi tiden, der er gået siden sidste replikering med serveren, har overskredet tombstone-levetiden.
19210. Stopper tjenester...
19211. Det angivne element findes ikke.
19212. Grænsen på 64 indgange for hver ressource blev overskredet.
19213. Den angivne adgangskode er for kort i henhold til politikken for brugerkonti. Vælg en længere adgangskode.
19214. Det angivne vindue hører ikke til den aktuelle tråd.
19215. Der er ingen emner på afspilningslisten. Føj emner til afspilningslisten, og forsøg derefter igen.
19216. Ugyldig størrelse.
19217. Objektet CultureInfo, der bruges til talerstatning, skal være en bestemt kultur og ikke en neutral kultur eller InvariantCulture.
19218. Der opstod en fejl under hentning af en providerparameter: %1
19219. Region-direktivet 'X' indeholder ugyldige tegn. RegionText må ikke indeholde noget ny linje-tegn.
19220. , og kan ikke forekomme efter typedefinitionen i et 'element'-indhold.
19221. Oprettelsen af WMDRM-ND-rodlicensen mislykkedes for Windows Media Center-extender. Fejlkode: %1.
19222. Det er ikke muligt at generere en tidskode, når en session indeholder flere kilder.
19223. Windows-hukommelsesdiagnosticering blev annulleret under udførelsen
19224. 'X' er ikke en gyldig værdi for dette objekt.
19225. Flere samtidige forbindelser til en server eller delt ressource for samme bruger, der anvender mere end et brugernavn, tillades ikke. Afbryd alle tidligere forbindelser til serveren eller den delte ressource, og prøv igen.
19226. Tilføjer %1 klynger til filen med defekte klynger.
19227. Meddelelse af ukendt type modtaget fra Connection Manager: Fil=%1 Linje=%2.
19228. Kunne ikke finde navnet på den alternative afspilningsliste, der skal skiftes til.
19229. Det aktuelle træ kan ikke vises som tekst.
19230. Betingelse for start er ikke opfyldt. Computer kører på batterier.
19231. INTERN fejl - Anmodningen er kun tilladt i roddiskgruppen
19232. NET START SERVER
19233. Angiv Udløber =X.
19234. Komprimeringshandlingen kunne ikke fuldføres, fordi en transaktion er aktiv på filen.
19235. Dataene er ikke gyldige.
19236. Handlingen kan ikke udføres, fordi diskenheden synkroniseres.
19237. DLL-komponenten til NetBIOS-gateway'en kan ikke installeres pga. følgende fejl: %1
19238. Udgiver-metadataene blev ikke fundet i ressourcen.
19239. Finger: connect:
19240. Fjerner ældre versioner af programmet...
19241. Parametrene for ASF-filsætutætheder skal være angivet, før denne anmodning kan udføres.
19242. Providerindstillinger.
19243. Filsystemet på den genoprettede diskenhed kunne ikke udvides eller installeres.
19244. Udskriftsprocessor
19245. Forkert værdi for indstillingen %1!hs!.
19246. En komplet indholdsscanning af disken skal planlægges til øjeblikkelig udførelse.
19247. Kommandoen blev udført.
19248. Sikkerhedsfejl på Remote Access-server. Navnet kan ikke føjes til kommunikation med sikkerhedsagenten på LANA %1.
19249. Oplysninger om LSA-politik kunne ikke læses fra %1
19250. %1() kaldtes med følgende årsag, som ikke blev behandlet: %2
19251. Fejl under oprettelse af WAN-trådfunktion. Sap agent kan ikke fortsætte.
19252. Bagudreferencen \k<...> er forkert udformet.
19253. Der blev skrevet et kort til kortsamlingen.
19254. En IRQ-oversætter kunne ikke oversætte ressourcer.
19255. Tjenesten er ikke tilgængelig, kontrolforbindelsen lukkes
19256. Søgeserveren <%2> kan ikke fjernes.%1
19257. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at tokenlageret ikke kunne læse et token.
19258. Streamen understøtter ikke skrivning.
19259. Der er ikke knyttet nogen destinationsportaler til denne destinationsportalgruppe.
19260. Følgende fejl opstod under forsøget på at oprette en datastream for filen '%1!ls!':
19261. Det angivne objekt må ikke være en forekomst af en generisk type.
19262. Det unavngivne dataattribut i filen 0x%1 mangler.
19263. Søgeserveren blev ikke fundet. Stop og genstart søgetjenesten. Hvis der bruges overførsel, skal du stoppe og genstarte søgetjenesten på fjerncomputerne.
19264. Windows kunne ikke registrere oplysninger om de gældende politikindstillinger (RSoP) for gruppepolitikudvidelsen <%8>. Gruppepolitikindstillinger er blevet anvendt på computeren eller brugeren. Rapporterne fra administrationsværktøjerne er dog muligvis ikke nøjagtige.
19265. Mappen '[2]' kan ikke oprettes. En fil med dette navn findes allerede. Omdøb eller fjern filen, og klik på Forsøg igen, eller klik på Annuller for at afslutte.
19266. En eller flere af de sendte egenskaber er ugyldige.
19267. Der mangler Accessor-metoder for hændelsen X.
19268. Oversættelse af navn: Inputnavnet blev fundet, men ikke det tilknyttede outputformat.
19269. Der er opstået et problem i komponenten Digital Rights Management. Prøv igen senere.
19270. Klassificeringen er længere end det maksimalt tilladte.
19271. En fil er sandsynligvis ikke komplet.
19272. Læser domænepolitik fra den lokale computer
19273. Udskriv lokale hjælpeoplysninger
19274. Klientens angivne SSPI-kanalbindinger var ikke korrekte.
19275. Styring af skrivebordsvindue er afsluttet med koden (%1)
19276. Sharenavnet eller adgangskoden er ugyldig.
19277. Værdien af attributten "maxOccurs" skal være "1" eller "*".
19278. Klientpolitik-MinFresh = X.
19279. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle konfigurationsanmodningen. XML'en indeholder en ugyldig indstilling: %1!d!.
19280. Belastningen for inaktive processer er '%1' procent af tærsklen for inaktive processer. Tjenesten WAS (Windows Process Activation) angiver timeouts for inaktive arbejdsprocesser til de konfigurerede indstillinger. Antal aktuelle arbejdsprocesser: '%2', samlet antal afsendelser: '%3' MB, samlet fysisk hukommelse: '%4' MB, ledig fysisk hukommelse: '%5' MB.
19281. %1: Der kan ikke læses strenge fra %2
19282. Den angivne plads er ikke ledig eller ikke gyldig.
19283. Tjenesten LPD (Line Printer Daemon) modtog kommandoer i et ugyldigt format fra %1 og afviste udskriftsjobbet. Dette kan ske, hvis klienten LPR (Line Printer Remote) ikke er kompatibel med Windows-tjenesten LPD og RFC (Request for Comments) 1179. Prøv at udskrive ved hjælp af en anden LPR-klient.
19284. Indholdsdisk %1 (%2) på Indholdsserver %3 er restriped out.
19285. Drev %1!d! er nu det valgte drev.
19286. Arbejdsstationsstatistik for \\%1
19287. Der findes identiske navne på dynamiske moduler i en assembly.
19288. Ugyldigt handle
19289. Intern fejl: Der kan ikke oprettes forbindelse til den tildelte serielle port.
19290. Beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . : %1
19291. attributeGroup '%1' er ikke defineret.
19292. Der blev fundet mindre uoverensstemmelser på drevet. Dette er ikke en beskadigelse.
19293. En indgående netværksforbindelse blev afvist.
19294. Vælgeren findes allerede på listen over markerede vælgere.
19295. Læsning fra øjebliksbilledet på kilden blev ikke gennemført.
19296. Unicode-erstatningstegn skal skrives ud sammen som par i det samme kald, ikke individuelt. Overvej at sende et tegnarray ind i stedet.
19297. Angiver, at den angivne procedureadresse ikke findes i DLL'en
19298. Et aliasloop er blevet registreret med CNAME- eller DNAME-poster.
19299. Klienten afsendte en anmodning, før optællingen var initialiseret.
19300. %1: ukendt tilstand.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions