English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13001. Inputfilen bliver overskrevet af registreringsdatabasefilen.
13002. MAPI: Logon mislykkedes.
13003. ISR har konstateret en intern tilstandsfejl i driveren til %1.
13004. Det var ikke muligt at fuldføre angivelsen af pakke %1 (%2) til %3(%4) tilstand
13005. Parameteren TrimMessage findes ikke i registreringsdatabasen. Følgende standardværdi bruges i stedet: %1.
13006. FEJL – Den angivne placering for sikkerhedskopier blev ikke fundet.
13007. Der blev angivet en forkert mutex
13008. Den angivne tæller blev ikke fundet.
13009. Egenskabs-id'et svarer ikke til nogen egenskab, der understøttes af transformeringen.
13010. Serverkatalogversionen understøttes ikke.
13011. Opgavestatus blev ikke opdateret i kompatibilitetsmodulet.
13012. Skrivebeskyttelsesfejl under brug af drevet.
13013. Tjenesten Tid forsøgte at oprette en navngivet hændelse, der allerede var åbnet. Dette kunne være resultatet af et forsøg på at svække computerens sikkerhed.
13014. Programfilnavne skal slutte med .EXE.
13015. En CacheRequest kan ikke ændres, mens den er aktiv på nogen tråd.
13016. Uoverensstemmende multicast-områdeadresse for området "%1", Lokalt konfigureret interval: %4-%5, Eksternt konfigureret interval: %2-%3
13017. Den maksimale mængde fysisk hukommelse, som processen har anvendt, siden den blev startet.
13018. Bruger %2 forsøgte at genstarte/lukke computer %1. Operationen mislykkedes.
13019. Tilstandsmaskine
13020. FEJL - Brugeren har ikke skriveadgang til den delte netværksmappe.
13021. Det angivne objekt-resolversæt blev ikke fundet.
13022. Det angivne interval enten overlapper et eksisterende interval, eller også er det ugyldigt.
13023. Den angivne transaktionsstyring kunne ikke åbnes, fordi den ikke blev fundet.
13024. Egenskabsværdien er for stor.
13025. Faxtjenesten kunne ikke indlæse konfigurationen af serverens gruppe til udgående routing. Gruppenavn: '%1'
13026. Angiver, om afsnittet RoleManager er låst.
13027. COM-undersystemet kunne ikke initialiseres (HRESULT=%%08x).
13028. 'retentionDays' skal være mellem 1 og 365 dage.
13029. RTS-kreds: %1
13030. CI er startet for kataloget %2.%1
13031. Der blev angivet et ugyldigt interval af dage.
13032. En node af typen '%1' må ikke overføres som kontekstnode for en XSLT-transformering eller en XPath-forespørgsel.
13033. Den brugerdefinerede ordbogsfil blev ikke fjernet fra X.
13034. packet size error (%1!#x! != %2!#x!)
13035. Signaturerne for en bestemt systemtilstandskomponent fra tredjepart er ikke opdateret.
13036. Spring krydscheck over
13037. Det angivne chipkortnavn blev ikke genkendt.
13038. BITS kunne ikke lytte efter peer-klient-anmodninger. Fejlkoden var %1. BITS-job fra andre computere kan ikke bruge denne computer som peer-server. Afhjælp dette problem ved at stoppe og genstarte BITS-tjenesten.
13039. Den angivne diskenhedslængde er ugyldig.
13040. Et problem forhindrede data fra programmet til forbedring af kundeoplevelsen i at blive sendt til Microsoft (fejl %1).
13041. INTERN fejl - Ingen konvergens mellem diskgruppen og disklisten
13042. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da rettighederne til medierne beskadiget. Prøv at gendanne rettighederne til medierne, hvis du har taget en sikkerhedskopi af dem.
13043. DDE-share-læsning
13044. Ambiguous operation
13045. Det blev forsøgt, at konvertere en streng til et OID, men strengen indeholdte ikke-numeriske værdier. OID'et kan ikke oprettes. Trap'en bliver ikke sendt.
13046. Tjenesten Softwarelicensering er startet.
13047. Beskyttelsesfejl for samling: Kataloget for en samling mangler.
13048. Sikkerhedskopieringen af drevet %1 blev fuldført med advarsler.
13049. Tid fra adressetildeling til tilstanden REBINDING
13050. Initialize serial port failed.
13051. Adgang til ydelsesdata blev nægtet %1 fra %2. %1 er værdien fra GetUserName(), som er den brugerkonto tråden kører. %2 er værdien fra GetModuleFileName(), som er det binære modulnavn, som udsteder forespørgslen.
13052. AT-planlægningsfilen er ugyldig. Slet filen, og opret en ny.
13053. Der er ingen tjenester, der opererer ved transportens destinationsport på fjernsystemet.
13054. Opgaveregistrering er opdateret.
13055. Disken %2 bruges ikke, fordi den er en redundant sti til disken %3.
13056. Objektet understøtter ikke denne metode.
13057. Filerne er muligvis beskadigede eller mangler.
13058. lockAttributes indeholder den ukendte attribut '%1'
13059. Opdater %1 fra %2 til %10
13060. VID-partitionen kan ikke oprettes, fordi der allerede findes en partition med det samme navn.
13061. requests =
13062. Filen kan ikke gendannes, fordi der stadig er en åben reference (handle) på den.
13063. Klient angiver adgangskode: RequestHandle=%1, IsProxy=%2
13064. Tjenesten Opgavestyring skal konfigureres til at køre i systemkontoen for at fungere korrekt. Enkelte opgaver er muligvis konfigureret til at køre i andre konti.
13065. Der findes identiske kopier af metadata.
13066. Forbindelsen kunne ikke afbrydes, fordi brugeren ikke har de nødvendige tilladelser til at afbryde forbindelsen.
13067. Den modtagne SOAP-pakke indeholdt ikke et gyldigt FragmentTransfer-element for WS-Management eller blev duplikeret.
13068. Filterstyring er blevet tilknyttet diskenheden '%3'.
13069. Værdien var enten for stor eller for lille til en UInt32.
13070. SSTP-tjenesten (Secure Socket Tunneling Protocol) kunne ikke hente fjernserverens netværksadresse. Denne adresse kræves til oprettelse af den rute, der bruges til at omdirigere trafik over VPN-grænsefladen. Der er angivet en detaljeret fejlmeddelelse herunder. Ret problemet, og prøv igen. %1
13071. Filen er ikke en ægte MP3-fil.
13072. Trådens aktuelle tilstand.
13073. Angiver, om processen svarer i øjeblikket.
13074. Brugerkontoen er i øjeblikket spærret og kan ikke godkendes. Brugerkontoen kan kun låses op af en person med administrative rettigheder på computeren eller domænet.
13075. Forbindelsen til %1 er afbrudt
13076. Manifestfilen indeholder en eller flere syntaksfejl.
13077. Hvis det er angivet, får de kompilerede assemblyer faste navne.
13078. Dokumentets kontrolpunkt kunne ikke startes
13079. Sletning af produktet '%1', funktionen '%2', komponent '%3' mislykkedes. Ressourcen '%4' i 'kør fra-kildekomponent' blev ikke fundet, fordi der ikke kunne findes nogen gyldig og tilgængelig kilde.
13080. Ydelsesdata for registreringsdatabasekvoten kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
13081. UMDF-værtsprocessen (%1) er blevet bedt om at indlæse drivere for enhed %2.
13082. URL-adressen er ikke en mappe.
13083. Antallet af områder eller dybder var ikke gyldigt.
13084. Leverandørposten blev ikke fundet.
13085. Der kan ikke hentes oplysninger om udløsere i registreringsdatabasens udløserlager. Mindst en udløser fungerer ikke.
13086. Disketterne er ens.
13087. Sikkerhedssystemet kunne ikke godkende serveren %1 fordi serveren har afsluttet godkendelsen, mens klientens godkendelsesprotokol %2 ikke har afsluttet godkendelsen.
13088. I/O-handlingen fungerer ikke. Filen bliver sandsynligvis for lang, eller også blev handlen ikke åbnet for at understøtte synkrone I/O-handlinger.
13089. Initialiseringen mislykkedes, fordi netværket %1 ikke var startet.
13090. Den anmodede udskrivningsfil er blevet annulleret.
13091. Tællerne i begge filer skal være identiske for at kunne tilføje en fil til en anden.
13092. EnactPlan giver op.
13093. Ingen enheder på I2C-bussen har den angivne adresse.
13094. %1!-15.15s! - Indstiller det angivne navn til det valgte objekt.
13095. Serveren blev ikke bundet til transportprotokollen %1, fordi en anden computer i netværket har det samme navn. Serveren blev ikke startet.
13096. Tjenesten SNMP har nulstillet registreringsdatabasens parameter sysObjectID til en standardværdi. Dette skyldes enten en ugyldig type eller et ugyldigt strengformat for registreringsdatabaseværdien.
13097. Brug serverens foretrukne godkendelsesskema: %1!d!
13098. Sessionen er optaget, da en anmodning allerede er i gang.
13099. Der kunne ikke anvendes XML-deserialisering for indstillingen: Indstilling.
13100. Emneassistent kræver eksempeldokumenter fra mindst to kategorier. Prøv igen, når der er flere tilgængelige eksempeldokumenter fra flere kategorier.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions