English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24401. HTTP status 300: Serveren kunne ikke returnere de data, der blev anmodet om.
24402. Klient-VidPN er ikke konfigureret på denne adapter (ingen brugertilstand har endnu initieret tilstandsændringer for adapteren).
24403. Ugyldigt antal argumenter.
24404. CoID=%1: Brugeren %2, som forsøgte at oprette forbindelse på %3, fik afbrudt forbindelsen af følgende årsag: %4
24405. Servertilstanden SSL skal bruge et certifikat med den tilhørende private nøgle.
24406. Protokolbehandleren %2 kan ikke indlæses. Fejlbeskrivelse: %3. %1
24407. Den angivne forsøgsgrænseværdi er ugyldig. Angiv en forsøgsgrænseværdi, så den er større end eller lig med nul.
24408. Klyngeressourcen kunne ikke slettes eller bringes offline, da det er quorum-ressourcen.
24409. Ukendt bestemt adgang (bit 11)
24410. %1 oprettet.
24411. Domænenavn på SIP-servere, der er tilgængelige for klienten
24412. Et PolicyLevel-objekt, der ikke er baseret på en fil, kan ikke gendannes.
24413. NBT Open mislykkedes. Se NBT-fejlmeddelelsen.
24414. Anmodningen til protokollen %1 om at konfigurere programmet %3 til det virtuelle websted %2 mislykkedes. Det virtuelle websted deaktiveres, fordi protokollen ikke kan konfigurere programmet. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
24415. Netværkskortet %2: Der blev fundet en hardwarefejl.
24416. MSMQ kunne ikke finde adressen på MqCreateMsmqObj i mqupgrd.dll. Fejl: %1: %2
24417. Basistypen '%1' skal have et simpelt indhold.
24418. Rydder medie ...
24419. Typen af tokenobjekt er ugyldig i forbindelse med den forsøgte anvendelse.
24420. Terminalserveren kan ikke registrere det 'TERMSRV'-SPN-hovednavn (Service Principal Name), der skal bruges til servergodkendelse. Følgende fejl er opstået: %1.
24421. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. %1, mislykkedes, da kopieringen af et øjebliksbillede mislykkedes for sikkerhedskopidrevene (fejlkode: %2) . Kør sikkerhedskopieringen igen, når problemet er løst.
24422. Skemasletningen mislykkedes: klassen bruges på listen Possible Superiors.
24423. Det samme navn må ikke forekomme mere end én gang i den samme erklæring med blandet indhold: '%1'.
24424. Det angivne drev [%1!c!:] blev ikke fundet. Windows kræver et gyldigt drev til lagring af midlertidige installationsfiler. Hvis du vil installere Windows, skal du vælge et andet drev og genstarte installationen.
24425. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke installere certifikatsvaret for et %2-certifikat (%3).
24426. INTERN fejl - Diskgruppen er allerede importeret
24427. Det er ikke muligt at hente nye data for en ny række, fordi indsætningen venter på at blive udført.
24428. Handlingen mislykkedes, fordi der opstod en systemfejl.
24429. Denne kopi af databasen er forældet. Synkronisering er nødvendig.
24430. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 24' - Deaktiveret
24431. Tegnet er ikke tilladt i en anmodning om en metadataforespørgsel.
24432. OleRegisterDragDrop blev ikke gennemført. Returkoden var X og vindueshandlen Y.
24433. Kodesegmentet kan ikke være større end eller lig med 64 KB.
24434. Følgende fejl opstod i protokolmodulet til Appletalk Remote Access på port %1. %2
24435. %1 KB diskplads er tilføjet.
24436. QoS-politikker på computerniveau er opdateret. Der blev ikke fundet nogen ændringer.
24437. (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
24438. En delings- eller låseovertrædelse medførte en fejl.
24439. Destinationen understøtter ikke angivelse af delte hemmeligheder for bestemte initiatorer.
24440. Server buffers are full and data cannot be accepted
24441. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. LogFlush returnerede fejl %1.
24442. Et obligatorisk argument blev ikke angivet
24443. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har kopieret udskriftsprocessorfilen %1 til %2. Der kræves ingen brugerhandling.
24444. Faxtjenesten kunne ikke oprette en kvittering for manglende levering ved hjælp af SMTP. Der opstod følgende fejl: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Afsenderens brugernavn: %2. Afsenderens navn: %3. Sendt: %4.
24445. Kontoen med rid'et %1 kunne ikke føjes til gruppen %2.
24446. Kilden 'X' er ikke registreret i logfilen 'Y'. (Den er derimod registreret i logfilen 'Z'). Egenskaberne Source og Log skal stemme overens, eller du kan også angive Log til en tom streng, hvorefter den automatisk tilpasses egenskaben Source.
24447. 554 hoptal er overskredet.
24448. Pipen er lokal.
24449. Denne handlingstype er ikke tilladt for et filter.
24450. Kunne ikke rydde en afspilningsliste, fordi den blev afbrudt af brugeren.
24451. Der opstod en fejl %1 i hændelseslogføringstjenesten under overførsel eller behandling af en konfiguration til kanalen %2.
24452. Konfigurationssystemet kan kun angives en gang. Konfigurationssystemet er allerede angivet
24453. An amended object cannot be put unless WBEM_FLAG_USE_AMENDED_QUALIFIERS is specified
24454. FEJL - Gendannelse af det angivne program understøttes ikke.
24455. Parameteren MaxTrapSize findes ikke i registreringsdatabasen. Følgende standardværdi bruges i stedet: %1.
24456. Det er ikke muligt at tilføje en dubleret samlingspost af typen '%1' med de entydige nøgleattributter '%2' angivet til '%3'
24457. MAPI: Der er ikke mere diskplads på computeren
24458. Opgavemotoren "%1" har modtaget en meddelelse fra tjenesten Opgavestyring med anmodning om at starte opgaven "%2" .
24459. WSAStartup mislykkedes med fejlkoden %1
24460. Registreringsdatabasenøglen til den ønskede enhed findes ikke.
24461. Cache for adgangskontrol
24462. Værdien er ugyldig.
24463. Filreplikeringstjenesten kan ikke udføre anmodningen, fordi brugeren ikke har tilstrækkelige tilladelser. Hændelseslogfilen indeholder muligvis yderligere oplysninger.
24464. INTERNETBRUGER
24465. Der er for mange specialtegnskørsler at gengive i scenen.
24466. TAPI-informationen er ubrugelig.
24467. Indholdet af OLESTREAM er ikke i korrekt format
24468. Godkendelsestjenesten er ukendt.
24469. Denne domænecontroller dækker ikke mere automatisk stedet '%1' for domæne '%2'.
24470. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres. Nøgleadministrationstjenesten (KMS) er ikke aktiveret.
24471. Deaktiverer %2 som anmodet af konfigurationsdataene.
24472. Du redigerer i øjeblikket andre konfigurationer, der skal anvendes, før du kan redigere denne lokation. Vil du gemme ændringerne, der er foretaget i de andre vinduer, lukker vinduerne og åbne et nyt vindue?
24473. Ugyldig oprindelse for søgning.
24474. Opgavestyring har startet forekomsten "%2" af opgaven "%1" på grund af en registreringsudløser.
24475. En talparameter var forventet.
24476. Der kan ikke fås adgang til filen %1
24477.
24478. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Afspilleren understøtter ikke det format, du forsøger at afspille.
24479. Windows kunne ikke tildele et drevbogstav til en partition på disken %2!u!.
24480. Handlingen understøttes kun på RAID-5-plex'er.
24481. Der er ingen tilgængelige godkendelsesprotokoller.
24482. WinRM kan ikke behandle konfigurationsanmodningen. Denne handling kræver input-XML med elementnavnet %1.
24483. Cachelagring understøttes ikke for ikke-binær FTP-anmodningstilstand.
24484. Der kan kun sendes typer, der er leveret af systemet, til metoden GetUninitializedObject. 'X' er ikke en gyldig forekomst af en type.
24485. Der er ingen genoprettelseskodefil på denne diskenhed.
24486. Filantallet for det aktuelle job har overskredet grænsen for filer pr. job.
24487. %1 (kører som %2)
24488. WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery har registreret en intern datafejl.
24489. Destinationen reagerede ikke til tiden for en SCSI-anmodning. CDB er angivet i de gemte data.
24490. DFS kunne ikke registrere DFS-navneområderne. Returkoden findes i postens data.
24491. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en ukendt alvorlig PCI-bus-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
24492. %1 er ikke ændret.
24493. COM+ kunne ikke konfigurere det delte ODBC-miljø. Dette betyder, at den automatiske transaktionsstyring ikke vil fungere.%1
24494. Softwaren på mediet "%2" på et drev i biblioteket "%1" kunne ikke indlæses.
24495. Gruppekontoen %1 blev slettet
24496. Matrix over X Windows-skrifttypeservere
24497. The specified volume is unsupported.
24498. Der er for mange TPM-kontekster i brug.
24499. Angiver et programs standardgodkendelsestilstand.
24500. Tjenesten Driver Manager blev stoppet

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions