English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8601. Serverniveau
8602. IMAPI understøtter ingen af de flersessionstyper, der findes på det aktuelle medie.
8603. Nulstil understøttes ikke af tælleren.
8604. Windows Installation kan ikke finde sine installationsfiler. Fejlkode: 0x%1!X!
8605. Den angivne godkendelsesliste for hovedtilstandspolitikken bruges.
8606. Navnet kan ikke ændres. Diskenheden er skrivebeskyttet.
8607. WdsClient: The server has terminated the image transfer. Please contact your Administrator.
8608. Den angivne sikkerhedskopieringsplacering opbevarer øjebliksbilledet på en anden diskenhed.
8609. Antal filer i alt:
8610. En anmodning om en ressource kunne ikke imødekommes.
8611. Formatet på den angivne logfil genkendes ikke af PDH DLL'en.
8612. Prøv igen
8613. Typen 'Typenavn' har mere end en COM-funktion til fjernelse af registrering.
8614. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da proxyserveren ikke svarer. Proxyserveren er muligvis midlertidigt utilgængelig, eller proxyindstillingerne i Windows Media Player er forkerte.
8615. Et af de angivne objekter kan ikke findes.
8616. INTERN fejl - Opgaven blev slettet
8617. <%1> kan ikke have flere gruppeartikler som indholdsmodel.
8618. ftp: (%1!d! byte/hash-tegn)
8619. [SC] %1 poster læst = %2
8620. Profilstien til Terminal Server kunne ikke indlæses. Bemærk, at længden på profilstien skal være mindre end 256 tegn. Brugernavn: %1 Domæne: %2
8621. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 13
8622. Attributten X i XML-navneområdet navneområde blev ikke genkendt. Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i attributnavne.
8623. Der blev opdaget et ugyldigt tegn blev opdaget. For flerbytetegnsæt kan det være en indledningsbyte uden dens efterfølgende byte. For Unicode-tegnsæt kan det være tegnet 0xFFFF eller tegnet 0xFFFE.
8624. CoID=%1: Brugeren %2 har oprettet forbindelse til %3 ved hjælp af enheden %4.
8625. Filnavnet eller filtypenavnet er for langt.
8626. Markeringen EOF blev nået. Der er ingen gyldige data i filen efter denne markering.
8627. Der opstod en navngivningsfejl.
8628. Driveren kan ikke åbne nøglen ENUM i registreringsdatabasen under det aktuelle kontrolsæt.
8629. Der blev ikke angivet nogen pinkode til chipkortet.
8630. %1 scanning efter virus er aktiveret.
8631. Kontrolsummen af den hentede skærmbeskrivelse er ugyldig.
8632. Illegal constant value. (Numeric value out of range or strings without quotes)
8633. Disk-UID kunne ikke angives.
8634. Der kan ikke læses efter enden af streamen.
8635. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at genallokere matrix til loghændelse.
8636. Mislykkede tilslutningsforsøg = %1!u!
8637. Den overleverede buffer var stor nok til tællerdataene. Tællerne vil nu blive indlæst.
8638. Anmodningen blev afslået: X.
8639. Programgruppen %1 blev ikke deaktiveret. Anmodningen fra protokollen %2 om at deaktivere programgruppen mislykkedes. Genstart programgruppen, så tjenesten Windows Process Activation (WAS) kan bestemme protokollens rigtige tilstand. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
8640. Den angivne forespørgselstype er ukendt.
8641. Dine tidligere EFS-nøgler beskyttes ved hjælp af et andet chipkort. Dette er sandsynligvis et af de chipkort, du tidligere har brugt til at beskytte dine EFS-filer. Indsæt dette chipkort nu.
8642. Den sikkerhedskopiering, der blev startet kl. %1, mislykkedes med fejlkoden %2 (%3). Kør sikkerhedskopieringen igen, når problemet er løst.
8643. Alle modtagere skal bruge samme lydformat for at være kompatibelt med Windows Media Player 7.1.
8644. Tjenesten genererer fælles globale data.
8645. HRESULT er ugyldigt.
8646. Kunne ikke finde objekt.
8647. Sikkerhedsdatabasen er beskadiget.
8648. Der opstod en fjern-API-fejl.
8649. StylusPointCollection kan ikke være tom, når den er tilknyttet Stroke.
8650. Skovens funktionsniveau kan ikke hæves til den værdi, der blev anmodet om, fordi en eller flere domæner stadig er i blandet domænetilstand. Alle domæner i skoven skal være i oprindelig systemtilstand, før du kan hæve skovens funktionsniveau.
8651. En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke.
8652. Parameteren må ikke være statisk.
8653. Tryk på en vilkårlig tast indenfor %1 sekunder for at annullere diskkontrol.
8654. Elementet '%1' med værdien '%2' kunne ikke parses.
8655. Den handling, der blev anmodet om, kunne ikke udføres. Systemet er blevet genstartet for at kunne annullere de ændringer, der er foretaget.
8656. Undtagelse[X] = Y
8657. Et ord i forespørgslen begynder med et jokertegn.
8658. Abonnementet %1 kunne ikke aktiveres op destinationscomputer %2 på grund af kommunikationsfejl. Fejlkode er %3. Abonnementet vil være i forsøgstilstand, indtil abonnementet bliver aktivt, eller alle forsøg er gennemført. Yderligere fejlmeddelelse:%4
8659. Id-begrænsningen '%1' henviser til id-begrænsningen '%2', som ikke er en nøgle.
8660. Undertrykkelse af kilde %1!-10u! %2!-10u!
8661. Justeringen af videobredden er ikke gyldig.
8662. TypeLib kunne ikke indlæses.
8663. Kilden er endnu ikke forberedt.
8664. FEJL kontroller - %1
8665. Krydsreferencer rettes for filen %1.
8666. En privat komponent kan ikke flyttes (eller kopieres) til et biblioteksprogram eller basispartitionen.
8667. Faxen kunne ikke sendes. Faxoverførslen blev afbrudt. Tjenesten forsøger at sende faxen igen. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
8668. Windows fandt et eller flere ældre, fejltolerante disksæt på computeren. Windows understøtter ikke længere disse diske. Hvis det er muligt, skal du konvertere alle FT-diske til dynamiske diske. I modsat fald, skal du sikkerhedskopiere alle oplysninger på disse diske, geninitialisere diskene som grundlæggende eller dynamiske og gendanne oplysningerne på nye diskenheder.
8669. Risiker ikke at miste adgang til dine krypterede filer. Sikkerhedskopier dette certifikat og denne nøgle så hurtigt som muligt.
8670. Brugerens profil er en midlertidig profil.
8671. Handlingen er ikke tilgængelig. En anden proces opdaterer TAPI-enhedens sikkerhed.
8672. Broadcast-meddelelsen blev afkortet.
8673. Der blev gjort forsøg på at foretage en manuel installation af krævede sikkerhedsopdateringer, men det lykkedes ikke. En administrator skal kontrollere, at agenttjenesten i Windows Update kører korrekt på computeren.
8674. Der kan ikke tilføjes flere printere.
8675. Denne handling kan ikke udføres på et AutomationElement, som kun indeholder cachelagrede data. Den anmodede handling kræver referencen Full eller Lightweight.
8676. Adressen i hukommelsen, hvor modulet indlæses.
8677. Det angivne antal medlemmer er ugyldigt.
8678. Windows Media Player kunne ikke ændre skærmtilstanden for videoafspilning med fuld skærm.
8679. Ryd logfil
8680. En tabel, der skal indeholde mindst ét element med en længde på nul.
8681. Serverobjektet for URI'en 'X' er ikke registreret i infrastrukturen til Remoting Services. Det er muligvis blevet afbrudt.
8682. Den valgte disk er allerede konverteret.
8683. Godkender installation
8684. Der blev fundet en uoverensstemmelse i AVDP (Anchor Volume Descriptor Pointers).
8685. Det angivne dokument-id er ugyldigt.
8686. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at proxypolitikken ikke er blevet opdateret.
8687. Der er fundet en kommunikationsfejl i forbindelse med chipkortet.
8688. Metadataindholds-id'et er ikke tilgængeligt.
8689. DNS-zonen er ikke sekundær.
8690. INF-filen eller enhedsoplysningssættet eller -elementet stemmer ikke overens med den tilknyttede installationsklasse.
8691. Tjenesten %1 kunne ikke startes.
8692. Kolonneoverskrift: Visningsindeks: X
8693. Antal filer: %1
8694. Faxen kunne ikke sendes. Der blev ikke svaret. Denne fax sendes ikke, da det maksimale antal forsøg er opbrugt. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
8695. Læsehandlingen mislykkedes, se den indre undtagelse.
8696. Intern uoverensstemmelse.
8697. , AFS db server =
8698. Det angivne TransactionManager-objekt kunne ikke oprette de objekter, der er indeholdt i logfilens Ob-navneområdet. Derfor kunne TransactionManager-objektet ikke gendannes.
8699. Handle %1 kunne ikke lukkes: Fejl=%2
8700. Handlingen ChangeType understøttes ikke.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions