English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10301. Mindre fejl rettes i filnavnet i filen %1.
10302. Attributtet kunne ikke overføres til cache.
10303. Elementet må ikke være tomt ifølge DTD/Skema.
10304. Den angivne gruppe findes allerede.
10305. Der opstod timeout under frysning af en transaktionsstyring.
10306. ftp: connect
10307. Den udvidede TS-licenseringsperiode er ved at udløbe på %1, og tjenesten er ikke registreret på en licensserver med installerede licenser. Der kræves en TS-licenseringsserver til fortsat drift. En terminalserver kan køre uden en licensserver i 120 dage efter den første start.
10308. Provider-typen er ikke angivet.
10309. Installationstypen kunne ikke fastsættes. Genstart installationen for at installere Windows.
10310. Viewport2DVisual3D understøtter kun én interaktiv Material.
10311. -----Oprindelig meddelelse-----
10312. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 29' - Deaktiveret
10313. Afsnit . . . . . . . : Yderligere
10314. Der kræves et sikret bibliotek for at kunne få adgang til den funktionalitet, der blev anmodet om.
10315. Der blev angivet en destination med en forkert type
10316. Udskriftskø %1 findes allerede på destinationscomputeren og vil ikke blive ændret, fordi Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) blev kørt i tilstanden 'Bevar eksisterende'. Der kræves ingen brugerhandling.
10317. En eksisterende forbindelse blev tvangsafbrudt af en ekstern vært.
10318. Samlingen af hændelser til netværksdiagnosticering er deaktiveret.
10319. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. Init on LogWriteAsynch returnerede fejl %1.
10320. Den selvstændige eksekverbare fil kan ikke aktiveres.
10321. logonoplysninger
10322. DHCP-tjenesten kunne ikke få adgang til den sti, der er angivet til overvågningslogfilen.
10323. Denne metode understøttes ikke af det aktuelle objekt.
10324. De angivne parametre understøttes ikke på drevet.
10325. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpOpenRequest
10326. Objektet, der blev sendt til X, er ikke en gyldig type.
10327. Tjenesten SNMP er startet.
10328. Medlemsbetingelsen angiver den betingelse, en assembly skal opfylde for at blive medlem af en kodegruppe.
10329. Transporten kunne ikke oprette forbindelse til serveren.
10330. OLESTREAM kan ikke konverteres til IStorage
10331. Ressourceindlæseren kunne ikke indlæse MUI-filen, fordi filen ikke blev valideret.
10332. Der opstod en fejl (res=%1) i Hændelseslogføringstjenesten under initialisering af ressourcelogføring for kanal %2.
10333. FEJL - En krævet indstilling for kommandoen mangler: %1. Se meddelelsen om format nedenfor.
10334. Der opstod en fejl under forsøget på at opnå adgang til regionsområdet.
10335. Den flettede mappe kunne ikke forespørges.
10336. Den afledte type 'Typenavn' er ansvarlig for parsing af denne URI-forekomst. Basisimplementeringen må ikke bruges.
10337. En heltalsværdi er uden for det tilladte interval.
10338. Der forventes en afsluttende parentes.
10339. Den enkeltstående attribut kan ikke bruges i eksterne enheder.
10340. Det er ikke muligt at tilføje en dubleret samlingspost af typen '%1' med de entydige nøgleattributter '%2' angivet til '%3' og de kombinerede nøgleattributter '%4' angivet til '%5'
10341. Den anmodede handling er ugyldig i konteksten ReflectionOnly.
10342. Opgavestyring vil fortsætte med at udføre forekomsten "%2" af opgaven "%1" efter den angivne timeout, fordi det ikke lykkedes at oprette timeout-mekanismen. Yderligere data: Fejlværdi: %3.
10343. Den INF-fil, en driverliste skal oprettes ud fra, findes ikke.
10344. Diskenheden %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Der opstod en læse- eller skrivefejl i lagerenheden til øjebliksbilleder. Kontroller, at øjebliksbilledet stadig findes i systemet. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
10345. Hændelsesloglæsere
10346. Filreplikeringstjenesten på domænecontrolleren kan ikke kommunikere med filreplikeringstjenesten på denne computer. Hændelsesloggen indeholder muligvis flere oplysninger.
10347. INTERN fejl - Der blev fundet fejl i strengformatet i registreringsdatabasenøglerne til Logical Disk Manager
10348. Der kan ikke oprettes et nyt BITS-job. Det aktuelle jobantal for computeren (%2) er lig med eller større end grænsen for job pr. computer (%3), som er angivet i gruppepolitikken. Afhjælp problemet ved at fuldføre eller annullere de BITS-job, der ikke har gjort fremskridt, ved at kigge på fejlen, og prøv at stoppe og genstarte BITS-tjenesten. Hvis fejlen stadig vises, skal du bede administratoren om at øge grænsen for job pr. computer i gruppepolitikken.
10349. Ydelsestællerne for tjenesten %1 (%2) blev fjernet. Postdata indeholder de nye værdier for registreringsdatabaseposterne Last Counter og Last Help.
10350. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger vil ikke blive gennemført, fordi antallet af token i Active Directory har overskredet grænsen.
10351. Logføringstilstand: Fuld
10352. Afviser alle ressourcer, også retten til kørsel
10353. IPsec-krypteringstransformationen er ikke kompatibel med politikken.
10354. Flertydig omdirigering
10355. Statusmeddelelse: Licensen blev hentet.
10356. Parameter out of Range %2
10357. Der er ikke flere medlemmer.
10358. Der blev ikke udført nye forsøg for hændelseskilden: %1.
10359. Typen for den angivne konstant understøttes ikke.
10360. Indstillingen Repræsenter blev valgt, med der blev ikke angivet nogen identitet. Du skal angive identiteten og adgangskoden for repræsentationen. Ændringerne af repræsentationen anvendes ikke.
10361. Push-udgivelsespunkter startes, når koderen begynder at pushe streamen. Dette udgivelsespunkt kan ikke startes af serveradministratoren.
10362. Opgavestyring kunne ikke starte opgaven "%1" som en planlagt forekomst. Forekomsten "%2" er nu startet som krævet i konfigurationsindstillingerne for at starte opgaven, når den er tilgængelig, hvis planen mangler.
10363. Ugyldigt søgemønster.
10364. Aktiveringsserveren rapporterede, at anmodningen om tilsidesættelse ikke blev fundet.
10365. Stabilitetsanalyse er stødt på en fejl. Stabilitetsanalysefejlkoden er %1. Windows-fejlkoden er %2.
10366. Gyldig baseret på statuskode: X.
10367. Sikkerhedskopier filer og mapper
10368. Tilføjelse af et nyt obligatorisk attribut til en eksisterende klasse, sletning af et obligatorisk attribut fra en eksisterende klasse eller tilføjelse af et valgfrit attribut til toppen af en specialklasse, der ikke er et bagudrettet kædeattribut (direkte eller nedarvet, f.eks. ved at tilføje eller slette en hjælpeklasse), er ikke tilladt.
10369. Der kunne ikke foretages endelige ændringer til det billede, der installeres.
10370. Metoden skal kaldes for en type, hvor Type.IsGenericParameter er falsk.
10371. Den angivne type passer ikke til denne pin.
10372. WS-Management-tjenesten stødte på en intern fejl.
10373. Din startpinkode er indstillet. Det anbefales kraftigt, at du opbevarer pinkoden på et sikkert sted på afstand af denne computer.
10374. Tilladelsen til fildialogboks er ubegrænset.
10375. Startscript
10376. Destinationen tilbød en ukendt digest-algoritme for CHAP. De gemte data indeholder de data, der er returneret af destinationen.
10377. Ukendt værdi for ResourceScope: X. Der kan være angivet for mange typebit for ressourcen.
10378. QC-marshal
10379. Katalogtjenestens binding skal genforhandles på grund af en ændring i oplysningerne om serverudvidelser.
10380. Aktiveringen blev ikke oprettet i en fjernproces. Den blev af en eller anden grund erstattet med en tom.
10381. Serveren kunne ikke forstå anmodningen.
10382. IN GROUP-id'et er ugyldigt.
10383. Fjern en markeret autorisationsregel.
10384. Værdien '%1' tilhører ikke %2.
10385. Klienten har ikke tilladelse til Send som denne afsender.
10386. Du skal være administrator for at kunne kopiere denne diskette.
10387. Der blev ikke fundet nogen DLL-fil eller eksporteret funktion til at bekræfte emneanvendelsen.
10388. Shader-konstant af typen 'Typenavn' er ikke tilladt.
10389. Den angivne dag er ikke en gyldig ugedag.
10390. Navnet %1 er ikke gyldigt.
10391. En eller flere af de sendte egenskaber resulterede i en advarsel, men funktionen blev fuldført.
10392. Windows Media Player kan ikke læse cd'en. Den er muligvis snavset eller beskadiget, eller cd-drevet kan være defekt.
10393. Der er ingen tilgængelige hændelser i køen.
10394. En uventet ACKNOWLEDGE er modtaget fra enheden.
10395. En eksisterende cachepost skal, men kan ikke, kasseres på grund af et uventet svar status = (X) Y.
10396. Foretag kun ændringer for den aktuelle &bruger
10397. Versionen understøttes ikke.
10398. Provideren modtog ikke en Plug and Play-tjenestemeddelelse for disken. %1
10399. %1!-15.15s! - Afslutter Diskraid.
10400. The specified compression type is invalid.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions