English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15301. Det angivne element er en del af et tidsskrift, der ikke findes.
15302. Manifestet indeholder et attribut for samlings-id'et, som er ugyldigt.
15303. Overflytningsmyndigheden er ikke korrekt.
15304. Der er ikke planlagt en sikkerhedskopiering i øjeblikket..
15305. COM+-hændelsessystemet kunne ikke oprette en forekomst af abonnenten %2. %3 returnerede HRESULT %1.
15306. Cookie-servere
15307. Den fysiske ende af båndet blev fundet.
15308. Back-bufferens pulje overholder ikke kravene til ressourcetypen.
15309. Generisk fejlkode.
15310. Egenskaben CurrentContext i LicenseManager er allerede låst af en anden bruger.
15311. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke hente cachetællere fra HTTP.SYS. De ydelsestællere, der blev rapporteret, omfatter ikke ydelsestællere for denne indsamling fra HTTP.SYS. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
15312. Websiden kan ikke vises, da der ikke er installeret en webbrowser på computeren.
15313. Parameter Node er ikke underordnet denne Node.
15314. Diskenheden er midlertidigt frakoblet.
15315. Der kunne ikke oprettes forbindelse pga. en midlertidig fejl. Prøv at oprette forbindelse igen.
15316. OLE modtog en pakke med ugyldig typebetegnelse.
15317. Windows Media Server nulstillede netværksforbindelsen.
15318. Seneste synkroniseringtidspunkt for cacheposten = X.
15319. USD er blevet indlæst.
15320. Bekræftelsesnøglen er ikke kompatibel med signaturen.
15321. Anmodningsbuffere
15322. Vigtige MFT-filer (masterfiltabel) er beskadigede.
15323. Attributtet med typen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2 skal være indekseret.
15324. FIND: Parameterformatet er forkert.
15325. Ugyldig type
15326. Overførsel af manifest fra %1 til %2 mislykkedes med fejlkoden %3.
15327. UPS-tjenesten lukkede serveren.
15328. Frigav datablokken med provider-status.
15329. %1 - Vis registrerede providere af øjebliksbillede af diskenhed
15330. Der eksisterer allerede en rod eller et link med det angivne navn.
15331. Der kunne ikke oprettes en midlertidig fil til overførsel.
15332. DSA-objektet kan ikke slettes.
15333. Systemet kan ikke finde meddelelsesteksten for meddelelsesnummer 0x%1 i meddelelsesfilen for %2.
15334. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Fejl i øjebliksbilledskriveren %3 med status %1 (konverteret til %2).
15335. Genopbygning af disk %1 ( %2 ) på Indholdsserver %3 afbrudt.
15336. Den angivne skærmkildetilstand er ugyldig.
15337. %1 er startet.
15338. Klienten kunne ikke åbne printeren
15339. MS DTC-tjenesten stopper.
15340. Der er ikke et tilgængeligt medie i denne mediegruppe eller dette mediebibliotek på nuværende tidspunkt .
15341. Den angivne profiladresse kunne ikke tilføjes.
15342. Adgangskoden kunne ikke læses.
15343. Pointerens startIndex og længde referer ikke til en gyldig streng.
15344. Objektet, du forsøger at oprette, findes allerede. Prøv igen med et andet navn.
15345. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke numeriske forespørgsler.
15346. Et id-begrænsningselement mangler den nødvendige attribut '%1'.
15347. Programnavnet (kildenavnet), som skal bruges, når der skrives til hændelsesloggen.
15348. Nøglereferencen (handle) kan ikke fortolkes.
15349. Biblioteksprogrammer og proxyprogrammer er ikke kompatible
15350. En softwarerettelse forhindrede systemet i at starte.
15351. Udeladelse af nægtet administratoradgang
15352. Der er opstået et problem i komponenten Digital Rights Management. Kontakt Teknisk support til programmet.
15353. Opret indgående skovtillidsforhold
15354. Faxtjenesten kunne ikke læse konfigurationen af serverens gruppe til udgående routing, da en parameter i registreringsdatabasen er beskadiget. Gruppen blev slettet. Opret gruppen til udgående routing igen. Gruppenavn: '%1'
15355. Der er ikke angivet en farvenøgle.
15356. Denne succeskode er reserveret til interne formål i ActiveMovie.
15357. Mappen kan ikke validere den foreslåede navngivningskontekst (eller partition), fordi den ikke indeholder en replika, og den kan heller ikke komme i kontakt med en replika af navngivningskonteksten over den foreslåede navngivningskontekst. Kontroller, at den overordnede navngivningskontekst er registreret korrekt i DNS, og at mindst en replika af denne navngivningskontekst kan nås af domænenavngivningsmasteren.
15358. Kommandoen til standsning af IIS blev modtaget fra brugeren %1. De logførte data bruges som statuskode.
15359. Afledte klasser skal angive en implementering.
15360. Ekspresformaterer %1 KB
15361. TCP/IP-standardprinterportovervågning (TCPMon.dll) kunne ikke foretage oprydning af de sockets, den brugte. Funktionen WSACleanup i WS2_32.DLL returnerede en fejl. Det kan skyldes, at der er en alvorlig fejl i netværksundersystemet, netværksgrænsefladen eller selve det lokale netværk.
15362. Logonserveren blev ikke angivet. Computeren logges på som STANDALONE.
15363. Skru ned for diskanten
15364. Der blev forsøgt at flytte en filpointer til før begyndelsen af filen.
15365. Tilstandsændringen er ikke afsluttet.
15366. Systemet kunne ikke initialisere den lokale udskriftsudbyder: Fejl %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
15367. Cacheprotokollen returnerede et cachelagret svar, men cacheposten er ugyldig, fordi den har en null-stream. (CacheKey = X).
15368. Der blev angivet en ukendt eller ugyldig binær filtype
15369. Optællingen er ikke startet. Kald MoveNext.
15370. Det var ikke muligt at anvende automatiske indstillinger under overførsel %1.
15371. Det er ikke muligt at anvende forbehandling af billeder med realtidskodning.
15372. Programmet har foretaget et ugyldigt opkald til komponenten Digital Rights Management. Kontakt Teknisk support til programmet.
15373. Domæneservertilstand
15374. Systemet har registreret et muligt forsøg på at svække sikkerheden. Kontroller, at du kan kontakte serveren, som godkendte dig.
15375. SendRequest failed
15376. De angivne legitimationsoplysninger blev ikke godkendt af serveren
15377. Der er nægtet adgang til stien X.
15378. Arbejdsprocessen med proces-id'et '%1', der behandler programgruppen '%2', blev lukket på grund af inaktivitet. Systemet er belastet, og det har mindsket timeoutværdien for inaktivitet for denne arbejdsproces til '%4' minutter fra de oprindelige '%3' minutter. Der startes en ny arbejdsproces efter behov.
15379. Der er ikke ressourcer nok til at udføre denne kommando.
15380. Enheden er optaget.
15381. Tjenesten LPD (Line Printer Daemon) afviste et udskriftsjob fra %2 til printer %1, fordi den angivne printer ikke eksisterer på denne computer. Prøv at udskrive fra klienten igen ved hjælp af det korrekte printernavn.
15382. COM+-komponenten kræver synkronisering og er ikke konfigureret til dette.
15383. SIS (Single Instance Storage) er ikke tilgængelig på denne enhed.
15384. Status for firewall kan ikke kontrolleres.
15385. I/O-handlingen mislykkedes, fordi forbindelsen til netværksmediet blev afbrudt, eller fordi det trådløse adgangspunkt er uden for området.
15386. MS DTC kan ikke starte, fordi den ikke kunne initialisere logfilen, første gang den skulle bruges efter installationen i klyngen. Prøv at starte MS DTC igen. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte Microsoft Produktsupport. Fejldetaljer: %1
15387. Fjerner registrering af MIME-oplysninger MIME-indholdstype: [1], Udvidelse: [2]
15388. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne standard-TCP/IP-printerporten %2, da værts-IP-adressen %1 er for lang til at kunne gendannes på operativsystemer, der er ældre end Windows Vista.
15389. Chunk-formatet i svaret er ugyldigt
15390. Der blev fundet et ugyldigt Unicode-kodepunkt ved indekset X.
15391. Fundet (%1!lu!) filer
15392. Gendannelse af fil(er), der startede kl. '%10', er fuldført. Log over filer, der blev gendannet '%11'.
15393. DNS AXFR (zoneoverførsel) udført.
15394. Intern. Posten kan ikke fuldføre handlingen uden input.
15395. DNS-navnet eksisterer ikke.
15396. Windows Mobile-baseret USB-enhed er tilsluttet, men der kan ikke oprettes en netværksforbindelse til pc'en.
15397. SSA-controller
15398. Der kan ikke oprettes ikke-initialiserede strenge.
15399. INF'en var signeret med et Authenticode(tm)-katalog fra en udsteder, der er tillid til.
15400. Windows Search Service prøver at fjerne det gamle katalog. %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions