English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

301. InitializeProvider kan ikke tildele hukommelse til %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
302. Fejl under skrivning til filen: [2]. Kontroller, at du har adgang til mappen.
303. Forkert indstilling angivet.
304. Filen '%1' findes ikke i FileSystemImage-hierarkiet.
305. Der er mere end ét NTFS-filnavnattribut i filen 0x%1.
306. Hændelser er gået tabt, fordi der ikke var ledige buffere. Tømning på disk kunne ikke følge med indkommende hændelser.
307. RetrievalMethod med URI'en '%1' kunne ikke behandles korrekt.
308. Enter selection
309. Certifikattjenesten er blevet afbrudt pga. en gendannelseshandling for en database.
310. Der er ingen eksisterende SHA-1-tråd.
311. Du kan ikke starte en ny sikkerhedsopgradering, før den aktuelle er fuldført.
312. Kolonnen %1 er ikke blevet defineret. SQLSTATE=42S22
313. Filtergrafen er cirkulær.
314. Programmet '%2', der tilhører webstedet '%1', indeholder et ugyldigt AppRoot-sæt. Det skal være '%4', men er i stedet '%3'. Programmet ignoreres derfor.
315. Den permanente nøgle læses fra filen.
316. Run-serveren, der blev anmodet om, er midlertidigt stoppet.
317. Markørtypen X er ikke gyldig.
318. Den angivne diskenhed blev ikke fundet i systemet.
319. Der opstod en advarsel i WX86-undersystemet.
320. Der opstod en uventet undtagelse under hentning af den lokale adresseliste: X.
321. Der kan ikke oprettes et øjebliksbillede, da der opstod en intern fejl i andre systemkomponenter. Du finder flere oplysninger hændelseslogfilen.
322. Start af kortet er blevet midlertidigt udskudt.
323. Det drevbogstav, der blev tildelt en systemdiskette på en node, var i modstrid med det drevbogstav, der blev tildelt en diskette på en anden node.
324. En anmodning om at afbryde strømmen blev nægtet af %2.
325. Det svar, som blev beregnet af WS-Management-tjenesten, overskrider den interne grænse for konvolutstørrelse.
326. Hændelsesinitialisering mislykkedes. Der vil ikke være nogen MCM-hændelser.
327. Der er ingen palet tilgængelig.
328. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2 på grund af en intern databasefejl.
329. Tjenesten Tid registrerede en tidsforskel, der var større end %1 millisekunder for %2 sekunder. Denne tidsforskel skyldes muligvis synkronisering med tidskilder med lav præcision eller utilstrækkelige netværksbetingelser. Tjenesten Tid er ikke længere synkroniseret og kan ikke levere tiden til andre klienter eller opdatere systemuret. Når der modtages et gyldigt tidsstempel fra en tidstjeneste provider, retter tjenesten Tid sig selv.
330. Statusmeddelelse: Åbn filen igen.
331. Denne handling er kun gyldig for produkter, der er installeret på nuværende tidspunkt.
332. Microsoft-indstillingen for frigivelse af DHCP-rettigheder ved lukning
333. Dataindsamlersættet %1 kunne ikke starte som %3. Fejlkode %4.
334. Attributten 'X' skal angives til et gyldigt typenavn.
335. Send ny brugeroplysning
336. Attributten "minOccurs" understøttes ikke af elementet på øverste niveau i skemaet.
337. L2TP/IPsec-forbindelsen kan ikke oprettes, fordi tjenesten IPsec-nøglemoduler (IKEEXT) for IKE og AuthIP og/eller tjenesten Base Filtering Engine ikke kører. Disse tjenester kræves for at oprette en L2TP/IPSec-forbindelse. Kontroller, at disse tjenester er startet, inden du opretter forbindelsen.
338. Logonoplysningerne for denne bruger kunne ikke indstilles.
339. objectID må ikke være mindre end eller lig med nul.
340. %1!-30ws! %2!-39ws! %3!-10ws! %4!ws!
341. %1 fejl i . og/eller .. rettet.
342. WS-Management-tjenesten understøtter ikke usikre adresser.
343. Diskens sektorstørrelse understøttes ikke af Logical Disk Manager
344. Dataskrivning
345. RSM kan ikke styre biblioteket %1. En anden proces anvender enheden.
346. Den angivne tilstand for adgang til pixelværdien er ugyldig.
347. Det blev forsøgt at dividere med nul.
348. File Server Resource Manager will no longer monitor the following FSRM-initiated command-line programs because the service is shutting down: '%1'
349. Serversessionens grænse blev overskredet.
350. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Ingen bufferplads understøttes.
351. Der blev oprettet en ny registreringsdatabaseværdi
352. Windows Update fandt %1 opdateringer.
353. En post (URI %1) kunne ikke føjes til cachen. Status: %2.
354. Delt DTC-funktion
355. Det angivne transporttilstandsfilter findes allerede.
356. Ugyldig menu-handle.
357. WdsClient: An error occurred while starting networking: there was a failure while installing the network software for your machine. Please contact your Administrator.
358. Enheden "%1" er ukendt for systemet.
359. Den angivne logfiltype er ikke installeret på denne computer.
360. Systemfejlen %1 opstod.
361. Meddelelsen er ikke formateret korrekt eller blev beskadiget ved overførslen
362. Det samme kildeindeks i forskellige modtagere skal bruge samme VBR-kodningstilstand.
363. TRACE fornyer rettighed: %1
364. CoID=%1: De indledende data kan ikke modtages på port %2, da der er opstået følgende fejl: ?%3 Brugerens forbindelse er blevet afbrudt.
365. En stream må ikke være null.
366. Fejlfinding: %1; Udskrivning af nummertegn: %2.
367. Der blev modtaget en forkert godkendelsesramme. Meddelelsesstørrelsen er begrænset til X byte, der blev gjort forsøg på at læse Y byte.
368. Dataene kan ikke skrives til registreringsdatabasen. Kontroller, at søgetjenesten kører med administratorrettigheder.
369. Grænsefladen er ikke længere gyldig.
370. Objektet findes ikke på serveren.
371. Chipkortet er blevet nulstillet, så eventuelle delte tilstandsoplysninger er ugyldige.
372. Der blev angivet en ugyldig startadresse i et kald til NtCreateThread.
373. ORA - Optimal justering af læsning %1!15lu! %2!2.2s!
374. Et objekt, der ikke er afledt af System.Exception, er blevet pakket ind i en RuntimeWrappedException.
375. Enheden er i brug af en aktiv proces og forbindelsen kan ikke afbrydes.
376. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Filen er beskadiget, eller afspilleren understøtter ikke det format, du forsøger at afspille.
377. Timeoutalgoritme for genudsendelse = vanj (4)
378. Resource Contention
379. Ydelsestælleren kan ikke opdateres. Objektet er blevet initialiseret som skrivebeskyttet.
380. Windows registrerede en fejl, da Bluetooth-linknøglen til adapteradressen %2 skulle gemmes på den lokale adapter. Hændelsen indeholder den producentspecifikke fejlkode.
381. Længden af egenskaben 'Egenskabsnavn' skal være mellem X og Y tegn.
382. Der er ikke defineret en sikker beskyttelse af nøgler.
383. Det er ikke muligt at åbne den angivne enhed til hentning af video, fordi den er i brug i øjeblikket.
384. DNS-serveren er ikke autoritativ for zonen.
385. Den gendannelse af en eller flere komponenter, der startede kl. '%9', blev annulleret.
386. Computeren oprettede forbindelse til domænet, men MSMQ kører fortsat i arbejdsgruppetilstand, fordi den ikke kunne registrere sig i Active Directory-domænetjenester.
387. Det er ikke muligt at anvende en kontekst, der er arrangeret via AppDomains, der ikke blev anskaffet via en Capture-handling, eller som allerede har været argument i et Set-kald.
388. Bootmgr kunne ikke hente BitLocker-diskenhedshovednøglen fra adgangskoden til gendannelse.
389. Størrelsen på logfilen kan kun indstilles, hvis partitionen er NTFS.
390. Typeuoverensstemmelse.
391. EQoS-flow
392. Der kan ikke bruges parameterenheder inden i markeringserklæringer i et internt undersæt.
393. Handlingen kunne ikke fuldføres, fordi det angivne revisionsnummer ikke understøttes.
394. Der findes allerede et objekt med denne GUID eller LUID.
395. Oplysninger til kanalindstilling
396. Testplug-in for Windows-kommandoshell
397. Ugyldig parameter for sikkert navn - X
398. Systemfunktionen LookupAccountSID mislykkedes.
399. CHKDSK identificerer tabte filer.
400. Søgetjenesteudbyderen til Microsoft Exchange kan ikke initialiseres. Du skal muligvis geninstallere programmet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions