English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

6401. Installationen af sprogpakken til brugergrænsefladen for %1 er fuldført.
6402. Lokal fil
6403. Komponenten BYOT Gateway er konfigureret forkert. %1
6404. Den angivne årsag til anbefalingen af VidPN-topologien er ugyldig.
6405. Hjælperen kan nu se skærmbilledet.
6406. Serverprogrammets forsøg på at modtage klientcertifikatet blev ikke gennemført med status: %1.
6407. Den angivne hændelse bliver ikke overvåget i øjeblikket.
6408. Der opstod en fejl under sletning af farvetransformeringen.
6409. Enhed %1 blev installeret
6410. Bruger fjernet fra %1 fil(er) [eller mappe(r)] i %2 mappe(r).
6411. Datagrammer vellykket fragmenteret = %1!u!
6412. Værdien for parameteren %1 til browsertjenesten var ugyldig.
6413. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at genallokere matrix til PrimaryModule-referencer (handle).
6414. Internal error: malformed SPD hierarchy.
6415. Metoden 'Metodenavn' har intet indhold.
6416. Det angivne navn er ikke et korrekt udformet kontonavn.
6417. Ugyldig URI: URI-strengen er for lang.
6418. CHKDSK opdagede ledig plads markeret som allokeret i diskenhedens bitmap.
6419. Konfigurationen af den planlagte sikkerhedskopiering er i konflikt med indstillinger i Gruppepolitik, fejl – '%1'. Den planlagte sikkerhedskopiering kunne ikke gennemføres. Tilpas konfigurationen for den planlagte sikkerhedskopiering for at undgå konflikten.
6420. En forbindelsesanmodning blev afvist, fordi terminalserveren aktuelt er konfigureret til ikke at acceptere forbindelser. Hvis du vil konfigurere serveren til at tillade forbindelser, skal du bruge kommandolinjeværktøjet chglogon.
6421. Computernavnet kunne ikke slettes.
6422. Windows kunne ikke klargøre den partition, der er valgt til installationen.
6423. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke hente servercertifikatet til forekomsten '%1', fordi de tilknyttede IIS-konfigurationslagerdata er ugyldige. Fejl: '%2'.
6424. Der er ikke angivet nogen værdi for egenskaben Log.
6425. Denne version af %1 er ikke kompatibel med den version af Windows, som du kører. Kontroller systemet på din computer for at finde ud af, om du skal bruge en x86-version (32-bit) eller x64-version (64-bit) af programmet, og kontakt derefter udgiveren af softwaren.
6426. Windows kan ikke formatere denne type medier.
6427. Der kan ikke åbnes flere lagerobjekter på én gang.
6428. Windows understøtter kun reevaluering af beskadigede klynger på NTFS-drev.
6429. Ugyldig provider-type angivet.
6430. INTERN fejl - Der er en fejl i konfigurationsposten
6431. Hændelseshandleren for hændelsen X er ugyldig.
6432. Egenskaben X må kun indeholde ASCII-tegn.
6433. QoS-politikker på brugerniveau er opdateret. Der blev ikke fundet nogen ændringer.
6434. Vil du fortsætte med at afbryde og tvinge dem til at lukke? %1:
6435. Klasse-id til netværkskortet %2: %1 kunne ikke ændres
6436. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. QueryInterface on LogStorage returnerede fejl %1.
6437. Der blev angivet et argument med en forkert type
6438. Der blev ikke fundet nogen enhed til afspilning af lyd.
6439. Cannot change class key inheritance.
6440. Klyngekonfigurationer understøttes ikke.
6441. Brug filkilde.
6442. Kodegruppens attributter blev ændret til "X" på niveau Y.
6443. Den identitet eller adgangskode, der er angivet for programmet, er ugyldig.
6444. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til en udbyder af faxtjenesten. Der kan ikke sendes eller modtages nogen faxer, før der er installeret en udbyder. Installer faxkomponenten igen.
6445. Ugyldig type.
6446. Denne tjeneste kan ikke startes i fejlsikret tilstand
6447. Winlogon-beskedabonnementet <%1> var %2 sekund(er) om at håndtere beskedhændelsen (%3).
6448. Kæden er blevet beskadiget
6449. QOSSetFlow lykkedes
6450. Størrelsen på dataene kunne ikke bestemmes.
6451. Tillidsobjektet på %1 kunne ikke flyttes under degradering.
6452. Ugyldig bitmaske i BMP-fil.
6453. Ressourcetildeling
6454. Ændring af kvoterne tildelt en konto
6455. Null security descriptor used
6456. UrlAttribute er den eneste understøttede attribut til MarshalByRefObject.
6457. Indholdsindekset kan ikke læses. Der skal planlægges udførelse af en indholdssøgning, efter at chkdsk eller autochk er kørt.
6458. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, cachen for politikken er ugyldig.
6459. Beregner pladskrav
6460. Kontrollen af ICB-objektstørrelse er gennemført.
6461. Metoden, der var årsag til fejlen, var:
6462. Der udføres ingen forespørgsel.
6463. Der er en forkert værdi i feltet enheder pr. uge i brugerposten.
6464. Tolkningsfejl for manifest: Gentaget attribut.
6465. Navne på godkendelsesregler må ikke indeholde tegnet 'X'. Det ugyldige tegn fjernes.
6466. Gruppepolitikkens båndbreddeoverslag mislykkedes. Behandlingen af gruppepolitikken fortsætter. Antager %6-forbindelse.
6467. Egenskabslageret har fundet overførselsdatafiler, der ikke kan bruges. Prøv at overføre igen.
6468. Tjenesten Tid er ophørt med at annoncere som en tidskilde, da den lokale computer ikke er en Active Directory-domænecontroller.
6469. MemberInfo-typen Typenavn kan ikke serialiseres.
6470. Allokering af metadata: Et forsøg på at kontrollere opdatering af metadata på diskenheden %2 mislykkedes under læsning. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
6471. DLL-afsnittet i kodefilen er beskadiget
6472. Strengen kan ikke indeholde et minustegn, hvis basen ikke er 10.
6473. Visningen '%1' er ikke blevet defineret i kataloget '%2'. SQLSTATE=42S02
6474. Attributten '%1' er ugyldig i '%2'.
6475. I/O-bussen blev nulstillet.
6476. Det var ikke muligt at parse eller behandle den automatiske svarfil [%1] for overførsel [%2].
6477. Den angivne billedfil havde ikke det korrekte format. Den er tilsyneladende i NE-format.
6478. Der var ikke hukommelse nok til at allokere den cirkulære buffer, som indeholder data til %1.
6479. Tidsprovideren NtpClient: Computeren er konfigureret til at bruge domænehierarkiet til at bestemme tidskilden, men computeren er ikke medlem af et domæne. NtpClient forsøger at bruge en alternativt konfigureret ekstern tidskilde, hvis en sådan er tilgængelig. Hvis en ekstern tidskilde ikke er konfigureret eller i brug på computeren, kan NtpClient deaktiveres.
6480. Alle de diske, der er involveret i handlingen, mangler eller blev ikke registreret.
6481. opcode = %1
6482. Den binære stream 'X' indeholder ikke en gyldig BinaryHeader. Dette kan skyldes, at streamen er ugyldig, eller at objektversionen er skiftet mellem serialisering og deserialisering.
6483. Det er for sent at udføre den handling, der blev anmodet om. Transaktionen er allerede afbrudt.
6484. RHS-processen kunne ikke initialisere.
6485. HitTestParameters X understøttes ikke i Y.
6486. Modemet (eller en anden forbindelsesenhed) fungerer ikke.
6487. Visning af diskenhed mislykkedes med fejl: 0x%1!x!
6488. Svaret til RADIUS-klienten %1 overskrider den maksimale længde på RADIUS-meddelelser på 4096 byte.
6489. %1!d! min
6490. The version of the configuration file you are trying to import is not supported. You cannot import configuration files with database versions earlier than 2.0.
6491. Genstartsstyring fandt en intern fejl.
6492. Klienten har ikke rettigheder til at starte denne server.
6493. FHC-fejl
6494. BYOT Gateway kunne ikke oprette komponenten.%1
6495. Argumentet var ikke et tilladelseselement.
6496. Ikke-besøgte elementer kan ikke slettes fra oversigten efter en fuldstændig opdatering.%1
6497. Certifikatregistrering for %1 fandt en fejl under hentning af oplysninger om nøglecenteret fra Active Directory (%2). Registrering blev ikke foretaget.
6498. Computernavnet kunne ikke hentes fra systemet.
6499. Hurtigtilstandspolitikken afventer sletning.
6500. Reparationsændringerne i systemfilerne træder i kraft næste gang computeren genstartes.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions