English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3801. Det maksimale antal erstatninger er nået.
3802. MS DTC kunne ikke startes. Ressource-dll-filen til MS DTC blev ikke fundet.
3803. Sletter en indekspost fra indekset 0x%2 i filen 0x%1.
3804. Der er ingen IP-adresser, der kan bruges af BOOTP-klienter, i området eller det overordnede område "%1".
3805. Den angivne sti og/eller det angivne filnavn er for langt. Det fuldt kvalificerede navn skal være på mindre end 260 tegn, og mappenavnet skal være på mindre end 248 tegn.
3806. Objektet er ikke initialiseret. Kontakt Init() først for at initialisere objektet.
3807. Tjenesten Softwarelicensering kunne ikke startes. %1
3808. Startsektoren på systempartitionen blev beskadiget.
3809. Adgangskoden eller brugernavnet er ugyldig for %1.
3810. Handlingen InkSerializedFormat blev ikke gennemført.
3811. Data er ikke tilladt under en DNAME-post.
3812. Windows skal installeres på en partition, der er formateret som NTFS.
3813. De udvidede attributter er ikke konsekvente.
3814. Fejl under skrivning i partitionstabellen.
3815. Forbereder alle diskenheder på alle diske til genoprettelse.
3816. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til nogen tildelte faxenheder. Der kan ikke sendes eller modtages faxer, før der installeres en faxenhed.
3817. Filen for den brugerdefinerede kultur X er beskadiget. Prøv at fjerne registreringen af denne kultur.
3818. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da URL-adressen er for lang.
3819. Superbrugere
3820. Konfigurationsfejl i Remote Access-serveren. LANA-numrene til netværkskort blev ikke fundet. Eksterne klienter, der opretter forbindelse vha. NBF-protokollen, kan kun få adgang til ressourcer på den lokale computer.
3821. Diskens konfigurationsdata er beskadigede.
3822. Ressourcestyring har forsøgt at forberede en transaktion, som den ikke har sluttet sig til.
3823. Computerens forbindelse til netværket er blevet afbrudt.
3824. , auth. answer
3825. DHCPV6-klienten er slettet
3826. Invalid parameter
3827. Det angivne objekt blev ikke fundet på computeren.
3828. Slettefunktionen er blevet deaktiveret for dette objekt.
3829. Parameteren TrimFlag findes ikke i registreringsdatabasen. Følgende standardværdi bruges i stedet: %1.
3830. Det var ikke muligt at finde tilbagekaldet i navneområdet ved forsøg på at fjerne tilbagekaldet.
3831. Programskriveren kører ikke. Sørg for, at programskriveren kører, og prøv derefter at køre genoprettelse igen.
3832. Udslydningsindlæseren 'X' kræver, at 'Y' implementeres i IServiceProvider.
3833. SECURITY.DLL kunne ikke indlæses
3834. Det nye systemkatalog er korrekt oprettet af Windows Search Service.%1
3835. Netværkslogon mislykkedes. Dette kan skyldes, at det ikke var muligt at få kontakt med valideringssautoriteten.
3836. Der kan ikke fås adgang til det delte DLL-bibliotek, som er nødvendigt
3837. Tjenesten Tid er blevet konfigureret til at bruge en eller flere input-providere, men ingen af inputproviderne kører længere. Tjenesten Tid har ingen kilde til korrekt tid.
3838. Indholdsindeks på %1 kunne ikke initialiseres. Fejl %2.
3839. Silent Running: rising temperature caused level transition: %2
3840. Der er ikke adgang til den interne buffer i MemoryStream.
3841. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licenserne indeholder dublette egenskaber.
3842. Sharet %1, der er tilknyttet mappen %2, overlapper en eksisterende rodmappe. DFS-rodmappen kan ikke oprettes.
3843. Host or domain name
3844. Tillad kald til ikke-forvaltet kode
3845. Du skal bruge SSL, hvis du vil hente servercertifikatets emne
3846. Filen device.INF indeholder ingen svar til kommandoen.
3847. Fejl under behandling af NatOA-data.
3848. Klyngenetværket er ikke gyldigt for en IPv6-tunnelressource. Kontroller konfigurationen af den IP-adresseressource, som IPv6-tunnelressourcen afhænger af.
3849. Mens det blev bekræftet, at %2 er en seriel port, blev der fundet en fifo. Fifoen vil blive anvendt.
3850. Windows Installation kunne ikke installere en eller flere drivere, der er nødvendige for at starte computeren. Hvis du vil installere Windows, skal du sikre, at driverne er gyldige og derefter genstarte installationen.
3851. Konteksten kunne ikke fjernes.
3852. Standard-TTL (levetid) for TCP
3853. Ugyldig mappe 'X'.
3854. USB-flashdrevet indeholder nu startnøglen til denne computer.
3855. Klient begynder SSL-forhandling: RequestHandle=%1
3856. Der kan ikke tilføjes flere metadatablokke på øverste niveau.
3857. Fejlfindingsprogrammet kunne ikke startes.
3858. Der blev ikke fundet nogen anmodningsheadere i de cachelagrede metadata, der skulle testes baseret på det cachelagrede svar Vary header.
3859. En af IP-indstillingerne er ugyldig.
3860. Tjenesten Softwarelicensering stopper.
3861. DFS kunne ikke slette linket: %2 for roden: %1 under flytningen af et link.
3862. Angivelse af tjenestespecifikke kontrolkommandoer
3863. Der blev modtaget en ugyldig nøgle under CHAP-forhandling. Parret key=value er angivet i de gemte data.
3864. HTTP status 408: Forbindelsen til serveren blev afbrudt, mens den ventede på anmodningen.
3865. Der er opstået en ikke-specificeret EAP-fejl.
3866. Slutning af filen er nået under læsning af logfil.
3867. %1!S! : %2!S!
3868. Sektionstypen med aktiveringskontekst, der blev anmodet om, svarer ikke til den forespørgsel, som API'en brugte.
3869. Sikkerhedsprocessoren rapporterede en uoverensstemmelse mellem systemfiler.
3870. Gentilknytning (T2) Tidsværdi
3871. Markering/polling, der er sendt: %1 %2 %3.
3872. I det interne DTD-undersæt kan referencer til parameterenheder kun placeres de samme steder som markup-erklæringer og ikke inden for markup-erklæringer.
3873. Der var allerede fuld tillid til denne assembly.
3874. Advarsel om startbetingelse. Kvotaen nærmer sig.
3875. Digital Rights Management-datalagring fungerer ikke korrekt. Kontakt Microsoft Teknisk support.
3876. Tegnet 'X' i det angivne mønster er ikke gyldigt.
3877. Forbereder overførsel
3878. Dcpromo mislykkedes, fordi hjælpedomænecontrolleren %1 ikke kunne kontaktes
3879. Internal error: unrecognized memory map.
3880. Den offentlige nøgles algoritmeparametre mangler.
3881. Stands Pacer ved NetLuid=%1 (%3)
3882. Adgang til stien 'X' blev nægtet.
3883. Modulet FailedRequestTracing stødte på en kørselsfejl. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
3884. Samlingen indeholder anmodningsheadere og kan ikke indeholde den angivne svarheader.
3885. Tjenesten kunne ikke starte, da RPLUSER-gruppen mangler.
3886. Ugyldig brugerdefineret pixelshader. Registrer en PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered-hændelseshandler for at undgå, at denne undtagelse udløses.
3887. Der blev fundet en syntaksfejl under afvikling af et script.
3888. Primitivtypen Typenavn er ugyldig. Du bør derfor overveje at bruge CodeObjectCreateExpression.
3889. WS-Management-elementet FragmentTransfer indeholder et eller flere underelementer.
3890. PS/2-tastaturenheden findes ikke eller blev ikke fundet.
3891. Den binære form af et ACE-objekt er ugyldig.
3892. SSTP-tjenesten (Secure Socket Tunneling Protocol) kunne ikke konfigurere ruten til VPN-serveren. Dette kræves for at VPN-forbindelsen kan fungere korrekt. Der er angivet en detaljeret fejlmeddelelse herunder. Ret problemet, og prøv igen. %1
3893. Foretage handlinger på virtuel hukommelse
3894. Fejl ved enhed med særlige funktioner
3895. COM+-hændelsessystemet har under intern behandling fundet en uventet null-pointer ved linje %2 af %1. Kontakt Microsoft Produktsupport for at rapportere fejlen.
3896. RSM Library Manager blev startet med ugyldige argumenter (%1).
3897. Blackhole-adressen er ikke initialiseret.
3898. Der er oprettet forbindelse til %1
3899. %1!-15.15s! - Viser en oversigt over Diskraid-kommandoer.
3900. The image file specified contains invalid data.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions