English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14101. Rækkesættet understøtter ikke baglæns rulning.
14102. Skærmens VCP Version (0xDF) VCP-kode returnerede en ugyldig versionsværdi.
14103. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne LPR-porten (Line Printer Remote) %1, da LPR-portovervågning ikke er installeret på destinationscomputeren. Installer LPR-portovervågning på destinationscomputeren.
14104. Registrerer programid-er Program-id: [1]
14105. De angivne filterkriterier er ugyldige.
14106. ATTRIB Viser eller ændrer filattributter.
14107. Opgavestyring kunne ikke starte mappeovervågning for opgavekompatibilitetsmodulet. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
14108. Overskredet grænse: Kontoen er deaktiveret
14109. Bindingen indeholder ingen godkendelsesoplysninger.
14110. Fornyelse (T1) Tidsværdi
14111. Sikkerhedskopien af diskenheden %2 på destinationen er beskadiget.
14112. Der er ikke angivet en modtagerbuffer i en synkron anmodning.
14113. Kontrollen af generatoren af tilfældige numre mislykkedes.
14114. Katalogtjenesten kan ikke udføre den handling, der blev anmodet om, fordi de involverede servere har forskellige replikeringsepoker, (hvilket normalt skyldes en igangværende omdøbning af domænet).
14115. Ingen ressourcer kan fjernes.
14116. Gendannelsen blev afbrudt, før den var fuldført.
14117. Det er ikke muligt at fjerne en cache eller et proxyudgivelsespunkt.
14118. Elementopdatering af DataGrid mislykkedes. En mulig årsag er, at de tilføjede SortDescriptions ikke er gyldige. I dette tilfælde er løsningen muligvis at angive CanUserSort på Column til falsk eller at bruge egenskaben SortMemberPath på Column, eller at håndtere hændelsen Sorting på DataGrid.
14119. Udtrykket returnerer ikke en DOM-node.
14120. En disk indeholdende en fil er blevet ændret eksternt, således at den åbnede fil ikke længere er gyldig.
14121. Der er for mange parametre i kommandolinjen.
14122. Fjernserveren sendte et forkert versionsnummer eller FID for en fil, der blev åbnet med transaktioner.
14123. Supplerende legitimationsoplysninger om sikkerhedspakken %1, der er knyttet til bruger %2%3, kunne ikke opdateres. Data indeholder fejlkoden.
14124. Servercookien blev afvist af klientens P3P-politik: Domæne=%2, Sti=%4, Navn=%6, Værdi=%8
14125. %1 fil(er) [eller mappe(r)] i %2 mappe(r) blev krypteret.
14126. Det angivne drevbogstav er ugyldigt.
14127. Den invariable kultur (kultur-id: 0x7F) har ikke et tilknyttet område.
14128. Filen %1 er ikke en gyldig sammensat fil.
14129. Windows Media Player kan ikke læse cd'en. Den er muligvis snavset eller beskadiget. Aktiver fejlkorrektion, og forsøg igen.
14130. Metadatabitoversigtsfilen ved blokken %1 er beskadiget.
14131. Godkendelsen mislykkedes, fordi kontoen i øjeblikket er deaktiveret. En person, der har administrative rettigheder over computeren eller domænet, skal aktivere brugerkontoen, før kontoen kan godkendes.
14132. Sikkerhedsprocessoren rapporterede en fejl i kernedata.
14133. Kommunikere over en port
14134. Streamtypen understøttes ikke.
14135. Den foregående handling er stadig i gang.
14136. Dataformatet på programbindingen er ugyldigt.
14137. Præ-logonprofilen bruger ikke legitimationsoplysninger til godkendelse.
14138. Bufferen er for lille til den dannede sætning.
14139. Tjenesten MSMQ kunne ikke lytte til både IPv4- og IPv6-protokollen. Meddelelser vil ikke blive accepteret fra netværket via TCP/IP-protokoller. Meddelelser, der er adresseret til denne computer vha. TCP/IP-protokoller bliver ikke modtaget, men akkumuleres i senderens udgående køer. Løs problemerne med TCP/IP-protokollerne, og genstart computeren.
14140. Den overførte buffer har en ugyldig længde.
14141. Overskrivning af medier, der ikke er tomme, er ikke tilladt, medmindre egenskaben ForceOverwrite er indstillet til VARIANT_TRUE.
14142. 'X' kan kun indstilles én gang i et AppDomain.
14143. Den fil, der blev angivet som destination, er en mappe. Kalderen angav, at det kunne være hvad som helst, blot ikke en mappe.
14144. Den markerede disk har ikke tilstrækkelig ledig plads til at udføre handlingen.
14145. CertObj-import af certifikat på metabasenode %1 MISLYKKEDES.
14146. Den krypteringsalgoritme, der er anvendt på kildefilen, har brug for en større nøglebuffer end den, der findes i destinationsfilen.
14147. Matrix over RFC 887 ressourcelokationsservere på undernettet efter præference
14148. SMTP kunne ikke oprette forbindelse til en DNS-server. Enten er der ikke konfigureret nogen forbindelse, eller også er alle serverne nede.
14149. Din computer og fjerncomputeren kunne ikke blive enige om PPP-kontrolprotokollerne.
14150. Der er allerede føjet en anden områdeangivelse til denne anmodning.
14151. Afbrydelse mislykkedes.
14152. Brugerkonfigurationsdata tilsidesætter firmware-konfigurationsdata.
14153. Prioriteten, som processens tråde kører i forhold til.
14154. Beskeder for dette område blev afbrudt, så godkendelsestokens kan opdateres.
14155. Indeksroden %2 mangler i filen 0x%1.
14156. X er ikke en gyldig værdi for Y.
14157. Hvor længe efter tidens udløb skal brugerlogoff gennemtvinges?:
14158. Elementet er ikke tilgængeligt lokalt.
14159. Vinduet har ikke rullepaneler.
14160. BCD-indstillingerne (Boot Configuration Data) understøttes ikke, eller de er blevet ændret siden BitLocker blev aktiveret.
14161. OSS ASN.1-fejl: Der opstod en konflikt med flere tråde.
14162. Lavt obligatorisk niveau
14163. Encrypting File System User Interface
14164. Fjernpakke blev oprettet på %1.
14165. Drevforbindelsen kan ikke afbrydes.
14166. Indlæser USD. Enhedens kontrolblok blev ikke oprettet. Fejlkode (hex)=%1!x!.
14167. Abonnementspakken indeholder en værdi for batchstørrelse, der er mindre end den understøttede værdi.
14168. Oplysninger om producent-id er blevet beskadiget.
14169. Denne enhed bruges allerede som kommunikationsenhed.
14170. Der kan ikke defineres flere NOTATION-attributter til det samme element.
14171. Forsøget på at finde domænecontrolleren for domænet %1 mislykkedes med fejlkoden %2. Kontroller, om der er problemer med netværksforbindelsen, og om domænet er blevet omdøbt.
14172. Den angivne tilstand er allerede i tilstandssættet.
14173. En DHCP-server kan ikke kontaktes. Den automatiske private IP-adresse %1 bliver tildelt til opkaldsklienter. Klienterne kan muligvis ikke få adgang til ressourcer i netværket.
14174. Format : fsutil fsinfo drives
14175. %1!-15.15s! - Nulstiller det valgte objekt af den angivne type.
14176. Systemet kunne ikke opdatere telefonbogsfilen.
14177. Usbperf-initialisering mislykkedes. Handle til USB-controller kunne ikke åbnes.
14178. Brugeren %1 kunne ikke logge på. Der er ikke adgang til hjemmemappen %2.
14179. Udskiftning af brugerargumenter for widget %1 mislykkedes; fejlkoden er %4.
14180. Elementet '%1' i er allerede defineret.
14181. Den angivne objekteksportør blev ikke fundet.
14182. Programmets kodeindlejringskonfiguration er ikke gyldig. Geninstaller programmet.
14183. Den angivne ressourcestyring kunne ikke åbnes, fordi den ikke blev fundet.
14184. Enkelt møde
14185. MAPI: Adgang nægtet, fordi arbejdsstationens konto er ugyldig.
14186. En databaseforespørgsel mislykkedes, fordi den blev aktivt afvist.
14187. Virtualiseringstilstanden kunne ikke forespørges.
14188. Genberegn hierarki
14189. Partitionen indeholder en eksisterende Windows-installation.
14190. Tidsintervallet slutter, før det starter.
14191. Opgavestyring har registreret opgaven "%1" , men ikke alle angivne udløsere starter opgaven. Brugerhandling: Sørg for, at alle opgaveudløsere er gyldige, som de er konfigureret. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
14192. Et 5XX-svar, der kan erstattes af en eksisterende cachepost.
14193. Symbolske kæder for lokal til fjern er aktiveret.
14194. Objektet Objektnavn er blevet fjernet og kan ikke længere bruges.
14195. Tjenestenavnet er ugyldigt.
14196. Tilstandsagenten i Windows Sikkerhed er færdig med at opdatere sikkerhedstilstanden.
14197. Naviger i journal
14198. Venter på at fortsætte
14199. Semaforen er sat og kan ikke lukkes.
14200. Fejl %1 i funktion %2; linje %3, fil %4.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions