English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11001. Computerens harddisk kan ikke låses op, da den er krypteret med BitLocker-drevkryptering.
11002. Opgavestyring kunne ikke starte opgaven "%1" , forekomst "%2" , handling "%3" . Yderligere data: Fejlværdi: %4.
11003. Den anden NTFS-startsektor er ikke skrivbar.
11004. StartIndex må ikke være mindre end nul.
11005. Der blev givet utilstrækkelige attributter til at oprette et objekt. Dette objekt findes muligvis ikke, da det muligvis er slettet og allerede er spildopsamlet.
11006. NIS+-servere
11007. Der opstod en fejl under forsøg på udførelse af den angivne kopieringshandling.
11008. Posten for egenskabssideudbyderen i registreringsdatabasen er ugyldig.
11009. Genopbygning af metadata: Et forsøg på at opbygge et nyt sæt metadata på %2 mislykkedes under allokering, og det angives muligvis, at disken er beskadiget. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
11010. Signaturen af certifikatet kan ikke godkendes.
11011. Tilstanden for denne forespørgsel er ugyldig.
11012. Der er allerede en fil åben. Så længe der er en åben fil, kan der ikke åbnes andre.
11013. Der opstod en navneområdekonflikt for navneområdet '%1'.
11014. Der blev ikke fundet nogen RADIUS-servere i netværket.
11015. INTERN fejl - Posttypen er ugyldig
11016. Ugyldigt telefonkort.
11017. Der mangler et lighedstegn mellem attributten og dens værdi.
11018. DDE-share-tilføjelse af elementer
11019. En ugyldig handling kaldte objekt med eksisterende arrangement.
11020. Logtjenesten registrerede et forsøg på at opnå adgang til data uden for det aktive logområde.
11021. Der blev fundet duplikerede overordnede FID i mappen ICB ved blokken %1.
11022. Strengsammenligningstypen, der blev sendt, understøttes ikke i øjeblikket.
11023. Medieformatet genkendes, men understøttes ikke.
11024. Denne plug-in kan ikke indlæses, da den kræver Windows Server 2003, Enterprise Edition.
11025. &Tilstand for brugerdefinerede fejlmeddelelser:
11026. Forsøget på at oprette forbindelsen svarede ikke til nogen netværkspolitik.
11027. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licenslageret allerede er initialiseret.
11028. Den angivne StylusPointDescription skal være et undersæt.
11029. Printerdriveren er blevet tilføjet
11030. Kulturens IETF-navn X er ikke et kendt IETF-navn.
11031. Destinationen indeholder sikkerhedskopier for mere end én computer.
11032. Aktiveringen kan ikke fortolkes til den korrekte konstruktør.
11033. Det nye indholdsindeks kan ikke tilføjes, for der er ikke tilstrækkelig diskplads. Frigør mindst 10 MB plads, og prøv derefter igen.
11034. Ugyldigt unicode-tegn.
11035. Den angivne URL-adresse er ikke en relativ URL-adresse.
11036. Metoden blev ikke fundet i forekomsten af objektet.
11037. Hvis du vil bruge en pinkode på denne computer, skal computeren have et TPM.
11038. Der opstod en ugyldig tilgængelighedsstatus under oprettelse af forbindelse til læseren
11039. Aktiveringsattributter understøttes ikke for typer, der ikke er afledt af MarshalByRefObject.
11040. Tilladelse på adgangslisten er ugyldig.
11041. Det overførte portnummer er ikke gyldigt for initiatoren.
11042. Ugyldig politikindstilling %1.
11043. Data modtages under oprydning.
11044. Der er ingen tilgængelige initiatorportaler.
11045. Der blev ikke fundet nogen udvidelser til diskenheden.
11046. Modemet (eller en anden forbindelsesenhed) blev afbrudt pga. hardwarefejl.
11047. Længden må ikke være mindre end 0 eller overstige inputlængden.
11048. Invalid delete instance syntax, should be #pragma deleteinstance("instance path", FAIL|NOFAIL)
11049. Udvidelsessti
11050. START Starter et separat vindue for at køre et angivet program eller en angivet kommando.
11051. En streng med længden null eller nul repræsenterer ikke en gyldig type.
11052. Sorteringspositionen skal være større end nul.
11053. For at kunne bruge implicitte logonlegitimationsoplysninger sammen med NTLM skal du bruge SSL med et servercertifikatemne eller deaktivere LANMAN-hash'en
11054. Der opstod en intern fejl: %1!ls!.
11055. Ukendt fejl "X".
11056. Klientpolitik-MaxAge = X.
11057. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "ABORT COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog en ukendt eller uventet TIP-kommando (%1) som svar. Transaktionen blev afbrudt. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %2, URL-adresse til den eksterne transaktion: %3, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %4.
11058. Det angivne kolonnenavn er ugyldigt. Programmets konfiguration er blevet beskadiget. Geninstaller programmet.
11059. Sessioner lukket med fejl
11060. Katalogtjenesten mangler obligatoriske konfigurationsoplysninger og kan ikke bruges til at fastslå ejerskabet af rollerne for en flydende enkeltmaster-handling.
11061. Ukendt Attribute-datatype.
11062. iSCSI-tjenesten fik timeout, mens den ventede på, at alle vedvarende logon blev fuldført.
11063. Fejl under oprettelsen af wan kontrolsemafor. Sap Agent kan ikke fortsætte.
11064. Der er forsøgt en handling, som ikke er kompatibel med nodens aktuelle medlemsstatus.
11065. Diskenhedens layout kunne ikke hentes. Der kan ikke udføres handlinger på diskenheden.
11066. Kun en indstilling for kilderute kan angives.
11067. Hypervisoren kunne ikke fuldføre handlingen, da en parameter har en ugyldig justering.
11068. Den angivne VidPN-kilde kan ikke anvendes, fordi der ikke er nogen tilgængelige VidPN-destinationer, som den kan oprette forbindelse til.
11069. Driverinstallation.
11070. Kun 'X'-skabeloner må have attributten 'id'.
11071. Det lykkedes ikke at konvertere en egenskab fra XML til en ønsket type.
11072. Refleksionsfejl i header. Antal værdimedlemmer: X.
11073. Argumentet skal være af typen Typenavn.
11074. Tilføjelse af '%1!ls!' resulterer i et resultatbillede, der er større end den aktuelt konfigurerede grænse.
11075. Den angivne lokale gruppe findes ikke.
11076. Automatisk oplåsning af diskenheden %2 mislykkedes.
11077. Indholdsindekstjenesten er startet.%1
11078. En ny eller eksisterende arkivhale eller -base for den aktive log er ugyldig.
11079. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi WDDM ikke er i brug
11080. Det OLE DB-objekt, der er repræsenteret af denne URL-adresse, er låst af en eller flere andre processer.
11081. Serveren, der er angivet til denne replikeringshandling, blev kontaktet, men den kunne ikke kontakte yderligere en server, der var nødvendig for at gennemføre handlingen.
11082. Der er ingen dynamiske diske til stede.
11083. Filen kan ikke gengives, da den er beskadiget.
11084. Klienten kunne ikke logge på serveren (fejl = %2)
11085. Communication port '%1' to the '%2' filter driver was established.
11086. Den permanente kryptografiske nøgle importeres.
11087. Markørfilen File Name blev ikke indlæst.
11088. Der er en fejl i erstatningsmønstret.
11089. En ugyldig eller ikke justeret stak blev opdaget under udredningshandlingen.
11090. Fjern-RADIUS til Windows-brugertilknytning
11091. Transaktionen kan ikke opdateres i køen. Fil: %2.%1
11092. %1 - Tilpas størrelsen på en tilknytning for et øjebliksbilledlager til en diskenhed
11093. Satte sidste svar i kø (i overensstemmelse med anmodnings-id %1) for afsendelse. Statuskode er %2.
11094. Adgangskoden for brugeren %1\%2, der er tilsluttet port %3 er udløbet. Linjen er blevet frakoblet.
11095. En NetShow-administrator på netværksplaceringen %1 har angivet den maksimale grænse for båndbredde til %2 bps.
11096. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2, fordi mediet ikke er placeret i dette bibliotek.
11097. Du skal køre en fuld scanning for at afslutte fjernelse af spyware og anden potentielt uønsket software. Se Hjælp og support for at få oplysninger om scannerindstillinger.
11098. Dette objekt har ingen tilknyttet proces.
11099. Der opstod en fejl, mens NDIS forsøgte at tilknytte filen.
11100. Reservebrowserserveren %2 er forældet. Overvej at opgradere denne computer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions