English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4901. Tilladelserne i certifikatskabelonen giver ikke den aktuelle bruger mulighed for at tilmelde sig denne certifikattype.
4902. &Cookietimeout:
4903. Den angivne handling understøttes ikke.
4904. PCI- til Micro Channel-bro
4905. Der opstod en undtagelse under skrivning af sporingsoutput til logfilen 'File Name'. X
4906. Fejl: %1, %2.
4907. Argumentet skal være en streng i stedet for X.
4908. RSM Writer kunne ikke føje en post til registreringsdatabasen. Sikkerhedskopiering og/eller gendannelse af databasen mislykkes muligvis.
4909. Fejl under indlæsning af type-DLL.
4910. Windows Media Player forsøgte at annullere en overførsel, som allerede var fuldført. Filen bliver ikke fjernet.
4911. Destinationsadresse kræves
4912. Der opstod en fejl under læsning af eller skrivning til en fil.
4913. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da serveren ikke svarer. Kontroller, at der er forbindelse til netværket, og prøv igen senere.
4914. HTTP status 304: Serverens svar var ugyldigt. Serveren fulgte ikke den definerede protokol. Genoptag jobbet, så BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen.
4915. Oprettelse af objekt i mappe
4916. Der er ikke de nødvendige rettigheder til at behandle anmodningen.
4917. Bufferen er for lille
4918. The specified command-line executable path is longer than MAX_PATH.
4919. TouchDevice er ikke aktiveret.
4920. Denne kodegruppe blev kopieret fra computerens politikniveau Computer af en guide. Undlad at omdøbe eller ændre den.
4921. Forkert gateway
4922. Driveren kan ikke finde portoplysninger til den angivne portadresse.
4923. "%1" er ikke tilladt, når "%2" også er i brug.
4924. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfigurere logføringsegenskaberne for HTTP-kontrolkanalen. Logføring er aktiveret er indstillet til '%1'. Mappe til logfiler er '%2'. Logperiode er '%3'. Logafkortningsstørrelse er '%4'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
4925. Ukendt format.
4926. Den angivne liste over destinationer til sikkerhedskopier indeholder dubletter.
4927. Uventet token %1.
4928. Windows kan ikke installere de påkrævede filer.
4929. Udvidelse af diskenheden på flere diske understøttes ikke af denne provider.
4930. Windows Media Player kan ikke afspille, synkronisere eller brænde den beskyttede fil, fordi der opstod et problem med Windows Media Player DRM-systemet (Digital Rights Management) . Du skal muligvis oprette forbindelse til internettet for at opdatere DRM-komponenterne. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere oplysninger. Hvis du vil have mere hjælp, skal du klikke på Onlinehjælp.
4931. minimum ttl = %1!lu! (%2)
4932. PUT-funktionen kan ikke fortsætte. Tilpas størrelsen på filen. Der findes dog allerede en signatur. Der skal udføres en komplet signering.
4933. Et API-kald afsluttedes på unormal vis.
4934. Logoncache
4935. Windows Media Player kan ikke kopiere sangen, da der ikke er installeret en kompatibel MP3-koder på computeren. Installer en kompatibel MP3-koder, eller vælg at kopiere til et andet format, f.eks. Windows Media Audio.
4936. Pakken har nået det maksimale antal data.
4937. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 1
4938. Brugeren skal ændre sin adgangskode.
4939. Handlingen blev annulleret.
4940. Kontrolpunktposten kan ikke læses, og denne handling kan ikke udføres. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du genstarte tjenesten, frigøre systemressourcer eller kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt. %1
4941. %1!-15.15s! - Viser udførlige oplysninger om det valgte objekt.
4942. Provideren kunne ikke fjerne registreringen for Plug and Play-tjenestemeddelelser på disken. %1
4943. DAA-kommandoen har ingen tilgængelige ressourcer til at udføre kommandoen.
4944. Dokumentprinteren kunne ikke startes
4945. Ydelsesdata for systemsidefil kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
4946. Beskadiget .resources-fil. Ressourcenavnet fortsætter ud over filens slutning.
4947. Denne funktion understøttes ikke i tråde på fjerncomputere.
4948. Der kan ikke angives Set i en egenskab og Invoke i en metode.
4949. Forespørgslen angav ikke nogen returkolonner.
4950. Enhedsdriveren til chipkortlæseren '%1' returnerede en forkert udformet PCI
4951. Tjenesten MSMQ kan ikke kommunikere med andre computere, fordi den valgte API mislykkedes. Fejl %1: %2
4952. Metoden '%1()' var uventet. Forventer '%2()'.
4953. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) i konteksten %3 lykkedes.
4954. Slet fjern fil
4955. Den angivne fil er blevet lukket af en anden proces.
4956. Oplysninger om udskriftsjob
4957. DISKETTE 2 er defekt eller inkompatibel.
4958. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at allokere skriverforekomsten til skriveren %1.
4959. Føj til fil
4960. Denne handling kræver input fra brugeren.
4961. Startpartitionens partitionsnummer ændres i overensstemmelse med overflytningen.
4962. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd, fordi den i øjeblikket bliver brugt af et andet program. Afslut det andet program, der bruger dvd'en, og prøv derefter igen.
4963. Funktionen IOPMVideoOutput::Configure returnerer denne fejlkode, hvis det sendte sekvensnummer ikke er det forventede sekvensnummer, eller den sendte OMAC-værdi er ugyldig.
4964. Antivirussignaturerne på computeren er ikke opdateret. En administrator skal opdatere dem for at opnå fuld netværksadgang.
4965. Der er opstået en fejl på den godkendte forbindelse, som ikke er knyttet til lyttende socket.
4966. Metoden SetObjectUriForMarshal er allerede blevet kaldt i dette objekt, eller objektet er allerede blevet arrangeret.
4967. Fejl under læsning af partitionstabel.
4968. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpOpen
4969. Ukendt vindues-handle.
4970. 'Betroet til delegering' - Aktiveret
4971. WMI MOF-oplysningerne er ikke gyldige.
4972. Gendannelsen af disken blev ikke fuldført. %1
4973. Meddelelsen kunne ikke sendes til SMTP-serveren. Transportfejlkoden var %2. Serversvaret var %1
4974. Nogle af firmware-konfigurationsoplysningerne var ikke komplette. Der blev i stedet anvendt standardværdier.
4975. Et kald til en COM-komponent returnerede fejlen HRESULT E_FAIL.
4976. En FWP_VALUE eller FWPM_CONDITION_VALUE er af en forkert type.
4977. Forsøget på at fryse transaktionsstyringen mislykkedes. Fejloplysninger: %1
4978. Der kunne ikke forespørges om det logiske klyngenummer fra det virtuelle klyngenummer 0x%2 for attributtet med typen 0x%1.
4979. FEJL - Den angivne komponent blev ikke fundet i sikkerhedskopien.
4980. Navnet på proxy-DLL-filen til OLE-transaktioner kunne ikke læses i registreringsdatabasen. Fejldetaljer: %1
4981. Ubegrænset server
4982. Vis uanbringeligt brev
4983. Typen blev ikke genkendt.
4984. Opgavestyring har afsluttet forekomsten "%2" af opgaven "%1" på grund af overskridelse af den tid, der er tildelt udførelsen i opgavedefinitionen. Brugerhandling: Forøg den konfigurerede værdi for opgavetimeout, eller undersøg de eksterne årsager til forsinkelsen.
4985. Den virtuelle filsti kunne ikke oprettes.
4986. Kilden 'X' skal have en switch med det samme navn, som er defineret i afsnittet Switches.
4987. Den nuværende CachePolicy er CacheOnly, men den anmodede ressource findes ikke i cachen.
4988. Det angivne rodobjekt kan ikke være en underreference.
4989. Filreplikeringstjenesten kan ikke kommunikere med filreplikeringstjenesten på domænecontrolleren. Hændelseslogfilen indeholder muligvis flere oplysninger.
4990. Diskenheden %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Der opstod en læsefejl under skrivning af et øjebliksbillede. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
4991. Der kan ikke oprettes et nyt BITS-job. Det aktuelle jobantal for brugeren %1 (%2) er lig med eller større end grænsen for job (%3), som er angivet i gruppepolitikken. Afhjælp problemet ved at fuldføre eller annullere de BITS-job, der ikke har gjort fremskridt, ved at kigge på fejlen, og prøv at stoppe og genstarte BITS-tjenesten. Hvis fejlen stadig vises, skal du bede administratoren om at øge grænsen for job pr. bruger og pr. computer i gruppepolitikken.
4992. NetBIOS-gateway'en er konfigureret til at få adgang til netværket, men der er ingen tilgængelige netværkskort. Eksterne klienter, der opretter forbindelse vha. NBF-protokollen, kan kun få adgang til ressourcer på den lokale computer.
4993. Computeren skal bruge mere hukommelse for at kunne fortsætte.
4994. WS-Management-tjenesten er optaget af at behandle andre anmodninger. Prøv igen senere.
4995. Udgivelsespunktet er startet, men der opstod en fejl i en eller flere af de ønskede plug-in til skrivning af data.
4996. Den aktuelle registreringsdatabase er beskadiget. COM+-kataloget har skiftet til en tidligere version af databasen. %1
4997. Alder for ældste transaktion: %1
4998. INTERN fejl - Ugyldigt magisk tal i konfigurationskopien
4999. Scriptet kunne ikke afvikles: Http-statuskode = %2!.20s!

5000. Ugyldig afslutning på opkald.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions