English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7201. Den nødvendige Windows Media Player DRM-komponent (Digital Rights Management) kan ikke valideres. Du kan muligvis løse problemet ved at geninstallere Windows Media Player.
7202. Brugerkontoen til denne arbejdsstation mangler.
7203. Systemets oplysninger om objektet er muligvis ikke opdaterede.
7204. Driveren kunne ikke índlæses, fordi en tidligere version af driveren befinder sig i hukommelsen.
7205. Indsæt DISKETTE 1 i drev %1
7206. Programmet kaldte en grænseflade, der var arrangeret for en anden tråd.
7207. DOMÆNECONTROLLERE I VIRKSOMHEDEN
7208. Nulstilling af musen mislykkedes.
7209. Fejltærsklen under søgning af et chipkort blev nået.
7210. Datakildetilknytningen kan ikke hentes. Kontroller, at tilknytningsposten er gyldig.
7211. Verbum, som skal anvendes på dokumentet angivet i egenskaben FileName.
7212. Metoden mislykkedes, fordi sessionen ændrer type. Der kan ikke kaldes nogen IOPMVideoOutput-metoder, når en session ændrer type. Der er i øjeblikket tre typer sessioner: Konsol, afbrudt og fjern.
7213. Startede sessioner
7214. Produkt: %1. Programmet forsøgte at installere en nyere version af den beskyttede Windows-fil %2. Det kan være nødvendigt at opdatere operativsystemet for at programmet kan fungere korrekt. (Pakkeversion: %3, Operativsystembeskyttet version: %4).
7215. Modtog en Pnp- eller strømhandling (%3, %4) for enhed %2, som blev fuldført af de nederste drivere med status %9
7216. Medlemsbetingelsen Spring kontrol over er 'true' for alle assemblies, der beder om tilladelse til at springe kontrollen over. Assemblies, der opfylder denne medlemsbetingelse, får de tilladelser, der er tilknyttet denne kodegruppe.
7217. Startede TDICollectPerformanceData-rutinen.
7218. Filteret skal fjerne al handlingsspecifik kontekst på dette tidspunkt, da det skal fjernes fra systemet, inden handlingen kan udføres af de nederste drivere.
7219. Værten kendes ikke.
7220. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. WMI-provideren returnerede fejlen 'Adgang nægtet'.
7221. Arraylængden skal være X.
7222. Arcpath-oplysningerne til destinationsdisken findes ikke. Enten blev disken tilføjet efter start, eller SCSI BIOS er deaktiveret på destinationsdiskens controller. Startfilen kan ikke opdateres. Kontroller arcpath-listerne i filen boot.ini eller via funktionen bootcfg.exe.
7223. Faxen %1 kunne ikke sendes til %2 kl. %3 (%4).
7224. Output af ikke-kvadratiske pixel er ikke kompatibelt med Windows Media Player 7.1.
7225. Venter på at blive startet
7226. Sikkerhedsfejl.
7227. Beskrivelsen til hændelses-id'et 'X' i kilden 'Y' blev ikke fundet. Den lokale computer har muligvis ikke de nødvendige oplysninger i registreringsdatabasen eller DLL-meddelelsesfiler til at vise meddelelsen, eller du har måske ikke adgangstilladelse til dem. Følgende oplysninger er en del af hændelsen:
7228. Tegnet kan ikke gemmes til %1-kodning.
7229. Indeks-id'et er ugyldigt.
7230. Drevet kan ikke renses, eller det understøtter ikke diskrensning.
7231. Politikindstillingen for automatisk logon er for høj
7232. Der kan ikke udføres diskkontrol på disk %1.
7233. Netværksdestination Netmaske Gateway Grænseflade Metrikværdi
7234. Modemet (eller en anden forbindelsesenhed) blev afbrudt af brugeren.
7235. Protokol til BITS-peer-cachelagring
7236. Invalid qualifier syntax. Should be of the for Qualifier name:type=value,scope(class|instance), flavor(toinstance|etc);
7237. Initiatorportalen %1!d! er nu den markerede initiatorportal.
7238. Arrangementsdirektiverne er ugyldige.
7239. SMTP-serveren kan ikke initialisere sikkerheden. Kontroller Windows NT-konfigurationen, og genstart serveren.
7240. Det angivne egenskabs-id er ugyldigt. Programmets konfiguration er blevet beskadiget. Geninstaller programmet.
7241. SUBST Knytter en sti til et drevbogstav.
7242. Hjælp-oplysninger for tælleren.
7243. FEJL - Disk blev ikke fundet. Kontroller, at disken er online.
7244. Flere kvotafiler blev fundet. De ekstra kvotafiler bliver ignoreret.
7245. Egenskaberne for et sikkerhedskopisæt kunne ikke hentes, fordi sikkerhedskopisættet ikke findes i kataloget.
7246. ALPC-porten accepterer ikke nye anmodningsmeddelelser.
7247. Kontroller fejl-phantoms
7248. Typen 'Typenavn' blev ikke udført.
7249. Tjenesten Opgavestyring kunne ikke starte opgaver, der blev udløst ved start af computeren. Yderligere data: Fejlværdi: %1. Brugerhandling: Genstart tjenesten Opgavestyring.
7250. En scenarieforekomst blev sendt til løsning
7251. Den buffer, der er givet til NtPushTransaction eller NtPullTransaction, er ikke i et gyldigt format.
7252. De globale filer er kopieret
7253. Sikkerhedskopien af diskenheden på destinationen indeholder beskadigede programmetadata.
7254. Installation af ydelsestællerstrenge til tjenesten %1 (%2) mislykkedes. Det første DWORD i dataafsnittet indeholder fejlkoden.
7255. MSMQ-oplysninger kan ikke læses fra Active Directory-domænetjenester (Fejl: 0x%1). Dette kan skyldes replikeringsforsinkelser eller utilstrækkelige sikkerhedstilladelser.
7256. Faxtjenesten kunne ikke læse konfigurationen af leveringsmeddelelsen. Det skyldes sandsynligvis, at registreringsdatabasen er beskadiget, eller at der ikke er tilstrækkelige systemressourcer. Geninstaller faxkomponenten. Win32-fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
7257. Klienten har afbrudt forbindelsen
7258. Opgavestyring startede opgaven "%1" , forekomsten "%2" med proces-id %3.
7259. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi den angivne størrelse ikke er en gyldig størrelse for LUN'en.
7260. Logonprocessoren slettede ikke meddelelsesaliaset.
7261. Der blev fundet en ukorrekt form X under fortolkning af strengen Y.
7262. Understøttede parametre:
7263. Disken har ikke noget diskenhedsnavn.
7264. Dette objekt må ikke ændre sin overordnede beholder. Flytning er tilladt, men begrænset til beholdere af samme type.
7265. Remote Access Connection Manager kunne genåbne biplex-porten %1. Denne port vil ikke være til rådighed for ud- eller indgående opkald. Genstart alle Remote Access Service-komponenter.
7266. MS DTC Transaction Manager modtog en TIP "ERROR COMMAND" for en aktiv transaktion, der koordineres af en anden Transaction Manager. Transaktionen blev afbrudt. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %1, URL-adresse til den eksterne transaktion: %2, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %3.
7267. Netværksgrænsefladen fandt en uoprettelig intern fejl.
7268. Læsning af konfigurationsoplysninger for tjeneste
7269. MF-komponenten er udløbet.
7270. COMP Sammenligner indholdet af to filer eller to sæt filer.
7271. Kontekstflowet er allerede annulleret.
7272. Min. beholdere: Ingen grænse
7273. DHCP-tjenesten lukkes, fordi en anden DHCP-server med IP-adressen %1 er aktiv i netværket.
7274. RPC-serveren forsøgte at dividere med nul.
7275. Tekst er ikke tilladt i denne kontekst for elementet '%1' ifølge DTD/Schema.
7276. Ugyldig PCI-konfiguration
7277. Input kunne ikke behandles: %%ws (HRESULT=%%08x).
7278. Datastien har ikke nogen tilknyttet plug-in til skrivning af data.
7279. PCI-modtagelsesbufferen var for lille.
7280. Opgaven udløses, når der oprettes forbindelse til en konsol
7281. Angiv regeltypen til Tillad.
7282. Brugerne har åbne filer på %1. Fortsættelse af handlingen lukker filerne.
7283. Repræsenter en klient efter godkendelse
7284. Kun ét -element er tilladt. Det skal være det første underordnede element til rodens -element
7285. Forkert værdi for indstillingen %1.
7286. Bro: Broen kunne ikke initialisere sin miniport, da Ethernet ikke blev tilbudt som et understøttet medie.
7287. Klientcertifikat er ikke tilgængeligt: RequestHandle=%1
7288. Der kan ikke navigeres til programressourcen X ved hjælp af et WebBrowser-objekt. For URI-navigation skal ressourcen findes ved programmets oprindelsessted. Brug præfikset pack://siteoforigin:,,,/ til at undgå at fastlægge URI'en.
7289. Angiv adgangskoden til beskyttelse af .PFX-filen:
7290. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi en WMI-forekomst indeholder en ugyldig char16-værdi: %1.
7291. Det blev forsøgt at få adgang til en manglende metode.
7292. Destinationen sendte en ugyldig iSCSI-PDU. De gemte data indeholder hele iSCSI-headeren.
7293. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licenslageret ikke kunne starte synkroniseringen korrekt.
7294. Der er opstået et problem med denne Windows Installer-pakke. Et program, der blev kørt som en del af installationen, blev ikke udført som forventet. Kontakt supportpersonen eller pakkeproducenten. {{Handling [2], placering: [3], kommando: [4] }}
7295. Fjernelse af opdateringspakken understøttes ikke.
7296. MS DTC har registreret, at klyngetjenesten er konfigureret, men at den ikke kørte på det tidspunkt, hvor MS DTC blev startet. MS DTC vil fortsætte, men failover er deaktiveret. Hvis klyngetjenesten er blevet startet, skal du lukke denne forekomst af MS DTC, fordi den alligevel ikke kan bruges. Fejldetaljer: %1
7297. Det var ikke muligt at indsamle data om operativsystemets ydeevne, da et af systemydelsestællerobjekterne ikke kunne åbnes.
7298. Certifikatregistreringen af %1 har registreret, at DNS-navnet i certifikatet %2 ikke stemmer overens med DNS-navnet på den lokale computer. Der forsøges ikke flere registreringer af certifikater af typen %2, indtil det aktuelle certifikat tilbagekaldes eller udløber, fordi den samme fejl er opstået %3 gange.
7299. Forkert syntaks i system-id.
7300. Handlingen kunne ikke fuldføres, fordi diskenheden er beskadiget. Kør chkdsk, og prøv igen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions