English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15101. Tilslutning mislykkedes.
15102. Slå mikrofonen til/fra
15103. Der kunne ikke hentes flag for sidefil, dvalefil og crashdump for disk nummer %1. Fejlkode: %2
15104. Opstår, hver gang der modtages data fra SerialPort'en.
15105. Metoden understøttes ikke af denne provider.
15106. %2 angav et ugyldigt id for en handling på %1.
15107. Sletter beskadiget filpostsegment 0x%1.
15108. Forespørgslen angav søgning i en kolonne, der ikke kan søges i.
15109. Den svage reference er ikke længere gyldig.
15110. Hændelse, der stammer fra tjenesten fdphost
15111. Komponentfejl. %1
15112. Internal error: invalid SU relocation.
15113. Klientprogrammet blev tvangsafsluttet under en DRM-anmodning.
15114. Der er ikke diskplads nok til sikkerhedsbeskrivelsen for filen %1.
15115. Planen for sikkerhedskopiering er blevet ændret til at sikkerhedskopiere '%1' hver dag kl. '%2'.
15116. Skriv NET HELP %1 for at få hjælp til %1
15117. Henvisning til uerklæret element: %1.
15118. Uventet token.
15119. Logonfejl: Den angivne kontos adgangskode er udløbet.
15120. Angiver, om arbejdsfunktionen understøtter annullering.
15121. Du har valgt at genoprette filen/filerne %1 fra den sikkerhedskopi, der er oprettet fra %2 til %3.
15122. Konfigurationsnoden '%1' indeholder en ugyldig værdi for egenskaben '%2'. Den konfigurerede værdi '%3' er ugyldig. Værdien angives som standard til '%4'.
15123. Modemet (%1) blev ikke fundet i MODEM.INF.
15124. Der opstod en basisfejl.
15125. Den angivne værdi er for lav til denne parameter.
15126. BITS-tjenesten har indlæst joblisten fra disken.
15127. LPRemove kunne ikke oprette en planlagt opgave til sig selv.
15128. Der opstod en fejl, mens metabasefilen blev gemt. Det kan ske, når metabase-XML-filen bruges af et andet program, eller når disken er fuld. Søg efter yderligere oplysninger om tilsvarende hændelser i hændelseslogfilen.%1%2%3%4%5
15129. InternalUnmarshal fra den ObjRef, der blev returneret af aktiveringskaldet, returnerede en null-værdi.
15130. Den modtagne fax %1 er blevet arkiveret i %2.
15131. En back-buffer, der bruger anti-aliasing, kræver en IDirect3DDevice9Ex-enhed.
15132. Fjernnetværkskortet er ikke kompatibelt.
15133. Fejlfindingsprogrammet til Microsoft .NET Framework kunne ikke startes.
15134. Diskenheden kan ikke åbnes for direkte adgang.
15135. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Netværket blev nulstillet.
15136. Navnet findes ikke på den lokale computer.
15137. Tjenestens tilgængelighed
15138. DHCPV6 er startet
15139. Transformeringen kan ikke udføre den angivne handling, før alle inputdata, den aktuelt indeholder, er behandlet eller fjernet.
15140. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at den hændelse, der blev anmodet om, ikke er registreret hos tjenesten.
15141. Den angivne regelhandling overstiger den tilladte længde.
15142. Filen kunne ikke afkodes.
15143. Der skal angives mindst to betingelser.
15144. SMTP-serveren returnerede et ugyldigt svar.
15145. Typografien for INF-filen er anderledes end, hvad der blev anmodet om.
15146. Computeren understøtter ikke krypteringshandlinger.
15147. Oprettelsesobjekt-id:
15148. Ikke-understøttet JPEG SOF-markering fundet.
15149. RtlFindMessage kunne ikke finde det angivne meddelelses-id i meddelelsestabelressourcen.
15150. Tjenesten Offlinefiler venter på, at alle løbende opgaver fuldføres.
15151. Der opstod en fejl i tjenesten ved oprettelse af RPL-profiler til alle konfigurationerne.
15152. Filtreringen af objektet blev stoppet af klienten.
15153. Ugyldigt bitmapformat.
15154. Den angivne Visual og denne Visual har ikke et fælles overordnet element. Derfor er der ingen gyldig transformering mellem de to forekomster af Visual.
15155. Den angivne samplinghastighed er ugyldig.
15156. Slumreknap
15157. Godkendelsesdataene for SRK (Storage Root Key) for TPM (Trusted Platform Module) er ikke nul og er derfor ikke kompatibel med BitLocker.
15158. Manuel behandling af politikker for brugeren %3 blev gennemført på %1 sekunder.
15159. Egenskaben skal være i den samme type som det angivne ConstructorInfo.
15160. Der blev modtaget en ukendt HTTP-status. Kontroller, at der er adgang til adressen i Internet Explorer.
15161. Remote Access Gateway Proxy kunne oprette en proces.
15162. Den angivne type 'Typenavn' er ikke afledt af den tilhørende basistype 'Typenavn'.
15163. FindItemByProperty kunne ikke kaldes på denne ItemsControl, fordi den angivne egenskab ikke understøttes.
15164. Antal byte udskiftelig systemhukommelse, som anvendes af processen.
15165. Der opstod en fejl pga. en ugyldig værdi i mixeren.
15166. Der opstod fejl under krypteringen af cachen til offlinefiler. Forøg politikken for offlinefilernes logføringsniveau for hændelser til niveau 2 eller højere for at logføre fejlhændelser for enkelte filer.
15167. Moniker kan ikke bindes
15168. Handling blev forsøgt udført i en ugyldig grafiktilstand.
15169. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. SOAP-batchparameteren %1 er ugyldig.
15170. Der opstod en låsningsfejl.
15171. MS DTC-navnetjenesten kunne ikke indlæses.
15172. Sikkerhedsprocessoren har rapporteret, at den sikre timer allerede findes.
15173. Installationspakken til produktet [2] kunne ikke findes. Prøv at starte installationsprogrammet igen ved hjælp af et gyldigt eksemplar af installationspakken '[3]'.
15174. Den fysiske sti, som programmet er kompileret til. Hvis den ikke er angivet, prækompileres programmet lokalt.
15175. Et diagnosticeringsmodul fuldførte fejlfinding og angiv en øjeblikkelig løsning
15176. Opgavestyring kunne ikke udføre opgaven "%1" på grund af en lukning. Det blev forsøgt at genstarte.
15177. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre anmodningen
15178. Styring af delegeringstabellen er ikke aktiveret.
15179. Kun DSA'er, der er konfigureret til at være globale katalogservere, bør have lov til at have FSMO-rollen som domænenavngivningsmaster. (Dette gælder kun for Windows 2000-servere)
15180. Transportlaget havde tidligere svaret på transaktionsanmodningen.
15181. Systemet har forsøgt at indlæse eller gendanne en fil i registreringsdatabasen, og den angivne fil har ikke det korrekte format for en fil i registreringsdatabasen.
15182. BitLocker-drevkryptering dekrypterer stadig.
15183. BITS har sendt en forespørgsel efter peer-servere.
15184. Betingelse for start er ikke opfyldt. Netværk er ikke tilgængeligt.
15185. Tjenesten MSMQ kan ikke deltage i Windows NT 4.0-domænet '%1'. Underkomponenten Active Directory-domænetjenester-integration blev derfor fjernet.
15186. Tjenesten World Wide Web (WWW-tjenesten) kunne ikke registrere URL-præfikset %1 for webstedet %2. Den nødvendige netværksbinding er måske allerede i brug. Webstedet er deaktiveret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
15187. Den anmodede grænseflade understøttes ikke.
15188. WS-Management-tjenesten kunne ikke angive brugercertifikatet for brugergodkendelse.
15189. Fjernkontoen har ikke tilladelse til at logge på på denne tid af døgnet.
15190. Forbindelsen fra den angivne Visual kan ikke afbrydes.
15191. Du skal skrive et navn til den delte ressource.
15192. Mediet kan ikke flyttes fra drevet %1 til slotten %2 i biblioteket: %3. Skub mediet ud manuelt.
15193. Der er ikke tillid til at denne server udfører fjernkrypteringshandlinger.
15194. Denne guide har identificeret de kodegrupper, der giver tilladelser til assemblyen.
15195. Den angivne station findes ikke.
15196. Læsning af nøgleværdi
15197. Windows Installer-proxyoplysninger er ikke registreret korrekt.
15198. Rediger en markeret brugerdefineret fejlmeddelelse.
15199. Værten %2 er gået ned på grund af ændringen på listen IP Listen-Only.
15200. Ugyldigt tråd-id.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions