English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26901. Den trådløse LAN-grænseflade er i automatisk konfigurationstilstand og understøtter ikke den ønskede handling til ændring af parameter.
26902. CMS-meddelelsen er ikke signeret med NoSignature.
26903. Ugyldigt elementnavn 'X'.
26904. Standardgateway. . . . . . . . . . . . . . . : %1
26905. Konfigurationsoplysninger for %1 printer kunne ikke gendannes.
26906. MS DTC kan ikke stoppes. Brugergrænsefladen har ikke forbindelse til MS DTC-tjenesten.
26907. Kontrolregistrene til %2 overlapper statusregistret til %3.
26908. Ikke understøttet egenskab.
26909. Formatet for det angivne netværksnavn er ugyldigt.
26910. Tidspunktet for startmarkering skal være større end 0 og ligge før tidspunktet for slutmarkering.
26911. &Sessionstilstand:
26912. Journalposten er blevet slettet fra journalen.
26913. Ugyldig tilladelsestilstand.
26914. System- eller gruppepolitikindstillingerne tillader ikke, at en hjælper deler styringen. Denne handling er blevet blokeret af programmet.
26915. Anmodning om start blev anerkendt. Den nuværende forekomst er standset.
26916. Miljøet er forkert.
26917. Den angivne partition er ikke en primær eller en logisk diskenhed.
26918. NET START RPCLOCATOR
26919. Der opstod et problem i Windows Media Player under oprettelse eller lagring af afspilningslisten. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
26920. Godkenderen passer ikke i pakke fra RADIUS-serveren.
26921. Der blev ikke fundet et certifikat, der kan bruges til denne EAP-protokol (Extensible Authentication Protocol).
26922. tcp/finger: ukendt tjeneste.
26923. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke finde nogle brugerformularer at gendanne. Der kræves ingen brugerhandling.
26924. Quorum-disken blev ikke fundet af klyngetjenesten.
26925. Det angivne antal parametre stemmer ikke overens med det forventede antal.
26926. SCSI-konfigurationen af drevene i biblioteket %1 kunne ikke bestemmes.
26927. Navn Job nr. Størrelse Status
26928. Værdien af HMAC-outputlængden skal være et positivt tal, der ikke er nul, og som er et multiplum af 8.
26929. Enheden %1 svarede ikke inden for timeoutperioden.
26930. Der kunne ikke angives sikkerhed for filerne og mapperne under '\WindowsImageBackup\' for brugeren. Kontroller, at brugeren har tilladelse til at overskrive den forrige sikkerhedskopi.
26931. Interrupt-objektet for %1 kunne ikke initialiseres.
26932. Programmet blev gendannet.%1
26933. Moniker dækker ikke hele området.
26934. Brugen af ILGenerator er ugyldig.
26935. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at starte tjenesten Workstation.
26936. Punkttællingen skal være større end nul.
26937. Der skal angives et array med fanetypenavne eller fanetyper
26938. IIS Client's certifikattilknytningskonfiguration for webstedet %1 kunne ikke indlæses. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
26939. Konfigurerer serverkontoen
26940. TCP/IP-protokollen er ikke installeret korrekt
26941. Handlingen blev ikke fuldført. Kontroller systemets hændelseslog for at få yderligere oplysninger om fejlen. Luk diskhåndteringskonsollen, før du prøver igen.
26942. Rodcertifikater, der ikke nyder tillid:: Emne: <%1> Aftryk (sha1): <%2>.
26943. Registreringsdatabasenøglen indeholder undernøgler. Rekursive fjernelser understøttes ikke af denne metode.
26944. Destinationsportalgruppen %1!d! er nu den markerede destinationsportalgruppe.
26945. Fejl under læsning fra filen: [3]. {{ Systemfejl [2].}} Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
26946. Bitmapmetadataene er ikke kompatible med dette beholderformat.
26947. Egenskaben 'Egenskabsnavn' kan ikke oprettes fra standardværdien, fordi standardværdien er en anden type.
26948. Microsoft iSCSI-initiatortjenesten er ikke blevet startet.
26949. Det blev forsøgt at få adgang til en sti, der ikke findes på disken.
26950. Drevstatus kunne ikke hentes.
26951. Indeksfillisten kan ikke læses. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
26952. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes. Der kan ikke søges efter hierarkiet Organisationsenhed i Active Directory. Se detaljerne om hændelsen for at få flere oplysninger.
26953. Content-Type-headeren kan ikke angives til typen multipart for denne anmodning.
26954. %2 : Understøtter ikke den angivne konfiguration.
26955. Objekthåndtering bør fortolke igen, da navnet på filen resulterede i en symbolsk kæde.
26956. Runtime-version:
26957. Filerne har ikke samme størrelse
26958. Adgangskoden opfylder ikke kravene fra filter-dll-filerne
26959. Værdien af attributten "%1" må ikke være "%2".
26960. Invalid option.
26961. Video-cd'en kan ikke læses korrekt, eller dataene er beskadigede.
26962. Der er allerede anmodet om håndtering af fuld log-tilstand.
26963. Windows Media Player kan ikke synkronisere billedet til enheden, fordi der opstod et problem under konvertering af filen til et andet kvalitetsniveau eller format. Den oprindelige fil er muligvis beskadiget.
26964. Det angivne LUN er ikke gyldigt.
26965. Der kunne ikke oprettes en tilstandserklæring med korrelations-id %1, fordi forbindelsens maksimale størrelse er for lille.
26966. Log af-politik
26967. MaxCapacity skal være en eller derover.
26968. Ugyldigt antal parametre.
26969. Underskriver %1 af samlingen %2 var for kort. Nøglelængden skal være mindst 2048 bit.
26970. Browseren kunne ikke opdatere tjenestestatusbit. Datafeltet indeholder fejlen.
26971. Fejl ved kopiering af filen [2]: CRC-fejl.
26972. Tilføj funktionsudbyder.
26973. Den angivne buffer til behandling af anmodningen er for lille.
26974. Domænecontrolleren %1 for domænet %2 svarer ikke. NPS skifter til en anden domænecontroller.
26975. Der er for få ledige drev i undersystemet for at fuldføre denne handling.
26976. Filen eller mappen er ikke et NTFS reparse-punkt.
26977. %1 Parameter: %2
26978. Drevenheder skal være mindre end 2 TB minus (-) 4 GB, for at de kan beskyttes.
26979. Drev %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!5I64u! %4!-2.2s!
26980. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpSetOption
26981. Ignorer altid
26982. Der kræves en bestemt driverfunktionalitet til afspilning af denne mediefil. Kontakt Windows Update, hvis du vil se, om der er opdaterede drivere til hardwaren.
26983. Det angivne tunneltilstandsfilter findes.
26984. Værdien var enten for stor eller for lille til en Double.
26985. Tilføjer printerforbindelse
26986. Systemfilen %1 kan være beskadiget, hvilket kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows har ikke forsøgt at reparere %1, fordi en tidligere reparationshandling ventede. Genstart computeren, og kør kommandoen "sfc /scannow" ved den administrative kommandoprompt for at kontrollere for fejl og eventuelt reparere filen.
26987. Henter domænecontrolleroplysninger.
26988. Lyttefunktionsadapterens protokol '%1' modtog ugyldige data fra tjenesten Windows Process Activation og lukkes. Årsag: Lyttefunktionsadapteren modtog ugyldige data fra tjenesten Windows Process Activation. Løsning: Afhjælp denne tilstand ved at standse lyttefunktionsadapteren, derefter tjenesten Windows Process Activation, genstarte tjenesten Windows Process Activation og til sidst genstarte lyttefunktionsadapteren.
26989. Beskadiget .resources-fil. Ressourcenavnet for navneindekset X fortsætter ud over streamens slutning.
26990. Resultatrækken er beskadiget.
26991. Styring af skrivebordsvindue har fundet en alvorlig fejl (%1)
26992. Egenskabssider
26993. Gendannelse af filen lykkedes ikke på grund af fejl.
26994. MinLength-værdien er ugyldig.
26995. Windows Installation kunne ikke konfigurere Windows til at køre på denne computers hardware.
26996. Semantik for isolationsbevarelse understøttes ikke.
26997. Klassen er ikke konfigureret til at understøtte aktivering med administratorrettigheder.
26998. Gruppen eller ressourcen er ikke i korrekt tilstand til at udføre den anmodede handling.
26999. Provideren kunne ikke oprette forbindelse til Logical Disk Manager Administrative Service.
27000. Ingen fejl

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions