English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4801. Der kan ikke skrives til en ydelsestæller på en fjerncomputer.
4802. Masterfiltabellens BITMAP-attribut opdateres.
4803. Skemaopdateringen mislykkedes: dobbelt LDAP-visningsnavn.
4804. Objektet findes allerede.
4805. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd, fordi der er et problem med den digitale kopibeskyttelse mellem dvd-drevet, dekoderen og skærmkortet. Prøv at installere en opdateret driver til skræmkortet.
4806. Der blev registreret fejl under kopieringen.
4807. Kontrol af annullerede certifikater mislykkedes
4808. #pragma must be followed by a valid keyword
4809. Kopierer printerdriverpakke
4810. Fejl under oprettelse af midlertidig mappe i en af de kritiske diskenheder.
4811. Den angivne begrænsning for skærmfrekvensinterval er ugyldig.
4812. Hvis det er angivet, genopbygges det prækompilerede program fuldt ud. Alle komponenter, der tidligere er blevet kompileret, kompileres igen. Denne indstilling er altid aktiveret, hvis targetDir er angivet.
4813. Det angivne nummer har overskredet sin angivne brændingsgrænse for afspilningslisten i denne afspilningsliste.
4814. IPv6-adresser på DNS-rekursive navneservere, der er tilgængelige for klienten
4815. Snmp Mgr-grænsefladen kan ikke åbnes for den angivne computer. Dataene indeholder fejlkoden.
4816. Internal error: BufferPos called on a NULL buffer.
4817. Strukturmærket og -versionen er ugyldige eller inkonsekvente.
4818. Det reserverede navneområde '%1' kan ikke erklæres igen.
4819. Tjenesten MSMQ kunne ikke tilslutte computerens domæne %3. Fejl %1: %2
4820. Basis- skal være et overordnet sæt af den afledte .
4821. Den angivne konto findes ikke.
4822. X, der opstod en fejl under sletningen af filnavn = Y.
4823. Forkert protokolindstilling
4824. Initiatoren kunne ikke tildele ressourcer for en iSCSI-forbindelse
4825. De angivne krypterede parametre er ugyldige.
4826. Anmodningen WSASendMsg mislykkedes: %1 %2 %3.
4827. Både HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext og HostExecutionContextManager.Revert skal tilsidesættes.
4828. Klyngenoden er nede.
4829. Filen er allerede åben. Kald Luk, før du prøver at åbne FileObject igen.
4830. Forsøg på at dekryptere SSL-data blev ikke gennemført. Sikkerhedsstatus: %2.
4831. wait-handlingen fuldførtes pga. en annulleret mutex.
4832. Der er utilstrækkelige tilladelser til at angive indstillingen for konfigurationsegenskaben 'Egenskabsnavn'.
4833. Windows har foretaget rettelser i filsystemet.
4834. MS DTC kunne ikke gemme systemgendannelsesoplysningerne, og tjenesten afsluttes. Prøv at genstarte tjenesten. Hvis tjenesten ikke starter, kan du kontakte produktsupport. Fejloplysninger: %1
4835. Bitten for systemfilen er ikke indstillet for filen 0x%1.
4836. Logfør altid
4837. (GMT-08:00) Tijuana, Baja California
4838. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. LogInit returnerede fejlen %1. Dette sker, hvis den tilhørende diskenhed er blevet gendannet (søg efter vidensbaseartikel om dette problem). Kontakt i alle andre tilfælde produktsupport.
4839. Ydelsesovervågningens bibliotek kunne ikke indlæses.
4840. Underautoritetsdelen af et sikkerheds-id er ikke gyldigt til dette brug.
4841. Forbereder kun kritiske diske på kritiske diskenheder til genoprettelse.
4842. Drevet '%1' kunne ikke gendannes, eller gendannelsen blev annulleret kl. '%2'. Drevet er nu beskadiget, og det skal formateres.'
4843. Der blev angivet et objekt med en forkert type
4844. Bithastigheden for filoverførsler er ikke gyldig.
4845. En oprettet forbindelse blev afbrudt af softwaren på værtscomputeren.
4846. Opkaldet fik timeout, mens det ventede på at modtage låsen til transaktionen.
4847. 'type' kan ikke placeres sammen med 'simpleType' eller 'complexType'.
4848. En forekomst af den angivne objektklasse kunne ikke oprettes.
4849. Udbyderen af faxtjenesten kan ikke fuldføre opkaldet, da telefonnummeret er blokeret eller reserveret, f.eks. af et opkald til 112 eller et andet nødopkald. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
4850. Denne handling er ikke understøttet på computere med flere netværk.
4851. GUID'et er ikke del af ExtendedPropertyCollection.
4852. DNS-serveren fandt rodtip, men de var ikke identiske på tværs af alle adaptere.
4853. Ikke et gyldigt usigneret heltal
4854. Den angivne forekomst er ikke til stede.
4855. Det angivne drev [%1!c!:] kan ikke bruges til lagring af midlertidige installationsfiler. Hvis du vil installere Windows, skal du vælge et andet drev og genstarte installationen.
4856. Fjernstyring kunne ikke afsluttes, da den angivne session ikke bliver fjernstyret i øjeblikket.
4857. Øjebliksbillederne for diskenheden %2 blev afbrudt på grund af manglende sideinddelt heap.
4858. Windows-logonprocessen er blevet uventet afbrudt.
4859. Typen af porthandle er ugyldig for den anmodede handling.
4860. Den aktuelle tilstand for WMP gør det ikke muligt at kalde denne metode eller egenskab.
4861. Windows kunne ikke initialisere brugerprofilerne. Brugere, der ikke har adgang til konsollen, kan ikke logge på.
4862. Værdi tilføjet
4863. Den sikkerhedsbeskrivelse, der er gemt i registreringsdatabasen for sharet %1, var ugyldig. Sharet blev ikke gendannet automatisk.
4864. Hvis du sletter dette, brydes den referentielle integritet i programinstallationsdataene i Active Directory.
4865. X er ikke et gyldigt pixelformat.
4866. Systemet har udført et kald til den brugerdefinerede komponent CRM-kompensator. Kaldet mislykkedes, og en undtagelse er opstået. Dette betyder, at der er et problem med komponenten CRM-kompensator. Oplys udvikleren af komponenten CRM-kompensator om denne fejl. Systemet vil fortsætte, da registerflaget IgnoreCompensatorErrors er angiver, men den korrekte kompensation er muligvis ikke udført. %1
4867. Abonnementet %1 blev aktiveret på destinationscomputer %2.
4868. Nøglen [2] kunne ikke åbnes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
4869. Kildernes profiler svarer ikke til hinanden.
4870. Gruppepolitikafhængigheden (%1) startede ikke. Som følge heraf vil gruppepolitikkens netværksrelaterede funktioner som f.eks. båndbreddeoverslag og reaktion på netværksændringer ikke fungere.
4871. Brugernavnet må ikke være tomt. Ændringerne til brugernavnet anvendes ikke.
4872. Der er for mange indsætningsstrenge. Den første %1 bruges.
4873. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at det hændelses-id, der blev anmodet om, er ugyldigt.
4874. Risiker ikke at miste adgang til dine krypterede filer. Sikkerhedskopier dette certifikat og denne nøgle så hurtigt som muligt, og opdater tidligere krypterede filer for at bruge dette certifikat og denne nøgle.
4875. Der er ikke nogen passende standardværdi for den angivne attribut
4876. Kompatibilitetsmodulets RPC mislykkedes.
4877. Tjenesten starter eller stopper. Prøv igen senere.
4878. Der kunne ikke sluttes til portenheden %1.
4879. Der blev anmodet om logføring, men der opstod en fejl i tjenesten Tid under forsøget på at skrive til logfilen. %1. Fejlen var: %2
4880. Posten ".." kan ikke genoprettes, men handlingen fortsættes.
4881. Der kan ikke tilføjes flere udskriftsjob.
4882. Uventet filafslutning nået i JPEG-fil.
4883. Program-SID'et stemmer ikke overens med conductor-SID'et.
4884. Det personlige certifikatlager er beskadiget.
4885. Når der videresendes hændelser fra en lokal maskine til den selv, kan forespørgslen efter abonnementet ikke indeholde mållogfilen for abonnementet.
4886. Der opstod en fejl i et Windows GDI-kald under konvertering af DBI'en til et bitmapbillede.
4887. Handlingen understøttes ikke på denne platform.
4888. Der opstod en fejl under fortolkning af parametre: %1!d!
4889. Den grafiske del af installationsprogrammet blev afsluttet på grund af en alvorlig fejl.
4890. Billeddimensionerne ligger udenfor det område, der understøttes af dette codec.
4891. Tilstanden er ikke implementeret.
4892. Størrelsen på diskenhedens plex er ugyldig.
4893. Elementet bliver ikke gennemsøgt, fordi adgangskontrollisten ikke tillader nogen at læse elementet. Kontroller, at dette er tilsigtet.
4894. *** ls: invalid request %1
4895. Denne parameter er ikke gyldig sammen med parameteren "X".
4896. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig ECC-hukommelsesfejl på den fysiske adresse %3, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
4897. HTTP-headeren findes i forvejen.
4898. Den aritmetiske handling udløste et overløb.
4899. Besked: Dataindsamleren %2 i dataindsamlersættet %1 kunne ikke starte dataindsamlersæt. Fejlkode %3.
4900. Der blev fundet en eksisterende enhed, der er en kopi af den enhed, der er ved at blive installeret manuelt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions