English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16201. Startkonfigurationsindstillingerne svarede ikke til de forventede værdier under genstart.
16202. Tjenesten opdaterer listen over aktive netværksforbindelser.
16203. Udv. Alpha - små bogstaver
16204. Tjenesten Remote Access Connection Manager kunne ikke startes, fordi programmet ikke kunne få adgang til protokoloplysningerne i registreringsdatabasen. %1
16205. Den angivne beskedbruger findes ikke. Registrering af bruger til beskeder kunne ikke fjernes.
16206. domain name pointer
16207. Fjernpræfikset %3 blev rettet til %2 på fjernserveren %4.
16208. Installerer ODBC-komponenter
16209. Der opstod en fejl.
16210. Meddelelsesfilen %1 kan ikke flyttes til leveringsmappen. Meddelelseshandling vil blive udført igen.
16211. %1 byte ledig.
16212. Dette kald kræver, at parametrene angiver én udvidelse pr. disk. En enkelt disk må ikke indeholde tilknytninger til flere medlemmer eller plex'er på samme diskenhed.
16213. Ingen af de relevante dokumenter, der blev angivet i forespørgslen, blev fundet.
16214. Gruppemedlemmet blev ikke fundet.
16215. COM+-tjenester kunne ikke finde oplysninger om den lokale SAM. COM+ vil fortsat fungere normalt, men kald mellem lokale og eksterne COM+-komponenter vil medføre yderligere spild. Den returnerede fejl vises nedenfor.%1
16216. Denne handling vil ikke lykkedes, fordi objektet ejes af en anden tråd.
16217. Der kræves en genoprettelsesnøglebeskytter.
16218. Skabelonreferencen 'X' kan ikke fortolkes: 'Y'.
16219. Sproget understøttes ikke i dette format.
16220. Skifter til Port B
16221. Initialiseringsvektoren skal have samme længde som størrelsen af algoritmeblokken i byte.
16222. %1 til %2 kan ikke udskrives. Der er et problem med forbindelsen til printeren %2. Kontroller forbindelsen til printeren, og afhjælp eventuelle problemer. Der opstod følgende fejl: %3. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
16223. Fjernserveren angav ikke noget certifikat.
16224. Der er ikke diskplads nok til konverteringen.
16225. Fuldtekstprogrammets inputkø er ved at være fyldt. Dette bundt er blevet accepteret til behandling. Denne succeskode er med til at standse input midlertidigt, indtil køen er blevet mindre.
16226. Opgavestyring kunne ikke starte opgaven "%1" for brugeren "%2". Yderligere data: Fejlværdi: %3.
16227. MSMQ kan ikke bruge en forbedret RC2 symmetrisk krypteringsnøgle med en effektiv længde på 40 bit.
16228. Afviste raw-skrivninger
16229. Fejl under håndtering af SSI-filen: Win32-fejlkode = %2!.20s!

16230. FTP-metodenavne må ikke være null eller tomme.
16231. RECOVER [drev:][sti]filnavn
16232. En forbindelse til en gruppe blev ikke gennemført, fordi der ikke er nogen aktive medlemmer i gruppen.
16233. Følgende Windows-tjenester er startet:
16234. Det angivne objekt kunne ikke oprettes eller åbnes, fordi den tilknyttede TransactionManager ikke er online. Du skal gøre TransactionManager fuldt tilgængelig online ved at kalde RecoverTransactionManager til at foretage genoprettelse til slutningen af LogFile, før objekter i navneområderne Transaction eller ResourceManager kan åbnes. Derudover kan fejl under skrivning af poster til LogFile medføre, at TransactionManager kun er tilgængelig offline.
16235. Handle %1 oprettet af InternetConnect: SessionHandle=%2, Server=%4:%5, %7, Flags=%8
16236. Windows Media Player forsøgte at fuldføre en overførsel, som allerede var blevet annulleret. Filen vil ikke være tilgængelig.
16237. Replikeringsgrænsen for filer i en mappe er blevet overskredet.
16238. Den ønskede handling understøttes ikke for den aktuelt angivne outputmedietype.
16239. En router til opkald efter behov forsøgte at oprette forbindelse via en port, som er reserveret til Remote Access-klienter.
16240. Der opstod en ikke-specificeret fejl på gengivelsestråden.
16241. Serveren er optaget.
16242. Klassen \X kan ikke inkluderes i tegnområdet.
16243. Angiver, om timeren er aktiveret til at udløse hændelser med et foruddefineret interval.
16244. Der er ingen startnøgle.
16245. Der kræves en ny version af SDK for at afspille det angivne indhold.
16246. Baggrundsagent
16247. Tilknytter et drevbogstav med en sti.
16248. Logoff-fejl
16249. Ugyldig reference eller reference til ikke-kompileret type.
16250. En global gruppe kan ikke have et tværdomænemedlem.
16251. The device has not been started.
16252. Konfigurationselementet '%1' er allerede defineret
16253. FileIO i den samme mappe - 'X'
16254. %2: Der kunne ikke allokeres tilknytningsregistre.
16255. Transportforbindelsen er nu frakoblet.
16256. Den tilpassede opdatering er slut. Indsamlingsprogrammet har behandlet %2 dokumenter, i alt %3 KB. %4 dokumenter kunne ikke filtreres. %5 dokumenter blev ændret. %6 URL-adresser blev ikke fundet, eller adgang til dem blev nægtet.%1
16257. Værdien af attributten '%1' skal være et enkelt tegn.
16258. Der opstod en alvorlig fejl under dokumentfiltreringen. Kontakt systemadministratoren.
16259. Der er opstået fejl på startdisken.
16260. Den angivne miniversion af filen blev ikke fundet ved åbningen af denne fil.
16261. DNS-navnet er ikke tilgængeligt og kan ikke føjes til det alternative emnenavn.
16262. Initialiseringen af BitmapImage er ikke færdig. Kald metoden EndInit for at færdiggøre initialiseringen.
16263. Et filtypenavn i CodeDom-konfigurationsafsnittet skal være en streng, der ikke er tom, og som starter med et punktum.
16264. Tjenesten kunne ikke finde modulet %1. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
16265. En samling må ikke være null.
16266. Ugyldig pointerfejl.
16267. Den påkrævede attribut Attribut mangler.
16268. Brugernavnet var ikke tilladt.
16269. Anmodningen blev afvist af en tredjeparts udvidelses-DLL-fil.
16270. Der opstod en fejl under forsøg på at ændre sharet %1. %2
16271. Kontrolpunktposten kan ikke opdateres, og denne handling kan ikke udføres. Indsamlingsprogrammet vil forsøge at opdatere kontrolpunktposten igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du genstarte tjenesten, frigøre systemressourcer eller kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt. %1
16272. Der opstod en uventet fejl med et DMO-codec.
16273. Gæst %1
16274. Dette er den første eksterne fejlmeddelelse i filen. Det er kun en markering, som aldrig er udført.%1
16275. Handlingskriterierne blev opfyldt.
16276. Den angivne stream til skrivning understøttes ikke.
16277. Programmets plug-in-styring kunne ikke fjernes, fordi et eller flere indholdsindeks var konfigureret til at bruge denne plug-in. Fjern alle indeks, og fjern derefter plug-in-styringen.
16278. NDATA var ventet.
16279. Printeren kunne ikke tilføjes
16280. DHCP-/BINL-tjenesten på denne arbejdsgruppeserver har fundet en anden server med IP-adressen %1, som tilhører domænet %2.
16281. Browserydelsesdata kan ikke indsamles, da NetApi32.DLL ikke kunne indlæses. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
16282. Disken indeholder ikke et genkendeligt filsystem. Kontroller, at alle krævede filsystemdrivere er indlæst, og at disken ikke er beskadiget.
16283. Konfigurationsdatabasenøglen kunne ikke åbnes.
16284. DSA-objektet blev ikke fundet.
16285. De programspecifikke adgangsindstillinger giver ikke %1 adgang til COM-serverprogrammet %2 for brugeren %3\%4 SID (%5) fra adressen %6. Programmet har indstillet denne sikkerhedstilladelse via programmering. Kontakt producenten af programmet, hvis du vil ændre denne sikkerhedstilladelse.
16286. Skrivehandlingen til fjernejeren blev gennemført. Vent nogle minutter for at sikre, at replikeringen er gennemført.
16287. Kombinationen af FileMode: X med FileSystemRights: Y er ugyldig. FileMode.Truncate er kun gyldig, når den bruges med FileSystemRights.Write.
16288. ftp: setsockopt (ignored)
16289. Comm Responder kunne ikke oprette kommunikationsobjektet
16290. IPX-protokollen kan ikke benyttes til opkald på mere end et modem (eller en anden forbindelsesenhed).
16291. Initiatorforekomsten findes ikke.
16292. Den brugerbaserede filtergruppe til session %2 kunne ikke fjernes.%1
16293. Registreringsdatabasenøglen for IIS-undergodkenderen er ikke konfigureret korrekt på den lokale computer. Synkroniseringsfunktionen for anonyme adgangskoder er deaktiveret.
16294. Provideren fandt en fejl under fletning af to pakker. %1
16295. Det er ikke muligt at få udvidede oplysninger fra mediet i drevet %1
16296. Der blev refereret til et objekt med id'et X i en rettelse, men det er ikke registreret.
16297. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Socket er ikke tilsluttet.
16298. Fejllæsning ved forskydningen 0x%1 for 0x%3 byte, men 0x%2 byte er læst.
16299. Computerpolitik er indstillet til at blive opdateret med det samme.
16300. Et andet element henviser til den shv-skabelon, du forsøger at fjerne.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions